Istoria gândirii economice

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 205 în total
Cuvinte : 70534
Mărime: 1.87MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ileana Tache

Cuprins

Cuvânt-înainte

Tema 1: Gândirea economică în antichitate și în Evul Mediu

1.1 Idei economice la vechii greci

1.2 Feudalismul și evoluția economică

1.3 Preocupări economice în opera scolasticilor medievali

Bibliografie

Tema 2: Mercantilismul

1.1 Introducere

1.2 Surse ale gândirii mercantiliste timpurii

1.3 Balanța comercială și dobândirea avuției

1.4 Analiza monetară

Bibliografie

Tema 3: Fiziocrații

3.1 Prezentare generală

3.2 Tabloul Economic al lui François Quesnay

3.3 Maximele politice ale lui François Quesnay

Bibliografie

Tema 4: Liberalismul economic clasic

4.1 Începuturile liberalismului clasic

4.2 Opera economică a lui Adam Smith

4.2.1 Prezentare generală

4.2.2 Caracterizare a epocii lui Adam Smith

4.2.3 Fundamentele filozofice și psihologice ale lucrării Avuția națiunilor

4.2.4 Teoria producției

3

4.2.5 Teoria valorii și a schimbului

4.2.6 Teoria distribuției

4.3 Gândirea economică a lui David Ricardo

4.3.1 Prezentare generală a operei și a epocii lui David Ricardo

4.3.2 Teoria valorii de schimb

4.3.3 Influența nivelului salariilor și profiturilor asupra valorii de schimb

4.3.4 Influența rentei funciare asupra valorii de schimb

4.3.5 Teoria distribuției

4.3.6 Comerțul internațional

4.3.7 Remarci finale

Bibliografie

Tema 5: Reacții sociale și naționale față de liberalismul economic clasic

5.1 Socialismul utopic

5.1.1 Scurt istoric al utopiilor și al ideilor socialiste

5.1.2 Forme îmbrăcate de socialism

5.2 Economia politică mic-burgheză sau romantismul economic

5.3 Reacții naționale și protecționiste față de liberalismul economic clasic

5.4 Radicalismul liberal, socialismul de stat și socialismul de catedră; instituționalismul nord-american

Bibliografie

Tema 6: Marxismul

6.1 Manifestul Comunist

6.2 Sursele teoriei economice marxiste

6.2.1 Gândirea socialistă

6.2.2 Filozofia lui Hegel

6.2.3 Gândirea economică a lui David Ricardo

6.3 Interpretarea economică a istoriei

6.4 Valoarea de întrebuințare și valoarea de schimb

Bibliografie

4

Tema 7: Școala economică austriacă

7.1 Prezentare generală

7.2 Bazele Școlii economice austriece

7.3 Teoria capitalului și a dobânzii a lui Böhm-Bawerk

7.4 F.A. Hayek și teoria monetară a investirii excesive

Bibliografie

Tema 8: Marginalismul în economie

8.1 Prezentare generală

8.2 Conceptele de cost marginal și venit marginal înainte de revoluția marginalistă

8.3 Teoria marginalistă a repartiției venitului național: teoria imputației și a productivității marginale a factorilor de producție

8.4 Teoria echilibrului general a lui Léon Walras

8.5 Repere ale gândirii economice a lui Alfred Marshall

Bibliografie

Tema 9: Gândirea economică a lui John Maynard Keynes

9.1 Detalii biografice

9.2 Evoluția lucrării Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii și a banilor

9.3 Modelul economic folosit de John Maynard Keynes pentru explicarea dezechilibrelor macroeconomice

9.4 Legile psihologice cu ajutorul cărora Keynes explică nivelul activității economice și relațiile dintre variabilele economice

Bibliografie

Tema 10: Școala de economie politică de la Chicago

10.1 Prezentare generală

10.2 Eficiența alocativă a gospodăriei

10.2.1 Moștenirea Menger-Knight

10.2.2 Problema căsătoriei

5

10.2.3 Problema nașterii copiilor

10.3 Drept și economie: drepturile de proprietate aplicate stabilirii prețurilor

10.3.1 Teorema lui Coase

10.3.2 Școala de la Chicago și reglementarea utilității publice

10.4 Remarci finale

Bibliografie

Tema 11: Monetarismul

11.1 Reafirmarea importanței banilor

11.2 Teoria cantitativă modernă

11.3 Ipoteza venitului permanent a lui Friedman

11.4 Efectul expansiunii monetare asupra ratelor dobânzii

11.5 Recomandările de politică monetară ale lui Friedman

Bibliografie

Tema 12: Provocarea lui John Kenneth Galbraith

12.1 Noul stat industrial

12.2 Atacul paradigmei neoclasice

12.3 Tehnostructura

12.4 Citate celebre din John Kenneth Galbraith

Bibliografie

Tema 13: James McGill Buchanan și doctrina public choice

13.1 Introducere

13.2 Rolul lui Buchanan în fondarea Școlii public choice din Virginia

13.3 Teoria jocurilor - instrument de lucru al abordării public choice

Bibliografie

Tema 14: Teorii cu privire la comerțul internațional

14.1 Mercantilismul

14.2 Teoria avantajului absolut a lui Adam Smith

6

14.3 Modelul lui David Ricardo

14.4 Modelul Heckscher-Ohlin-Samuelson al comerțului internațional și teoria proporției factorilor de producție

Bibliografie

Tema 15: Gândirea economică din România

15.1 Principalele curente de gândire economică din România în perioada interbelică

15.1.1 Curentul liberal și înnoirea lui sub denumirea de neoliberalism

15.1.2 Curentul țărănist

15.1.3 Gândirea economică socialistă

15.2 Personalități ce au marcat gândirea economică a timpului lor

15.2.1 Dimitrie Cantemir

15.2.2 Teodor Diamant

15.2.3 Nicolae Bălcescu

15.2.4 Ion Ghica

15.2.5 Dionisie Pop Marțian

15.2.6 Petre S. Aurelian

15.2.7 Ștefan Zeletin

15.2.8 Virgil Madgearu

15.2.9 Gromoslav Mladenatz

15.2.10 Victor Slăvescu

15.2.11 Mihail Manoilescu

15.2.12 Nicolae Georgescu Roegen

15.2.13 Anghel Rugină

Bibliografie

Extras din document

Obiective:

- Identificarea unor elemente de analiză economică la filozofii greci din antichitate

- Prezentarea unor aspecte cheie ale evoluției economice în feudalism și a preocupărilor economice din opera scolasticilor medievali

- Desprinderea unor judecăți economice cu caracter normativ și familiarizarea cu opere antice și medievale ce fac parte din zestrea culturală a omenirii

Cuvinte-cheie:

- lupta contrariilor

- chrematistica aristoteliană

- polis ideal

- stoicism

- dreptate comutativă

- camătă

9

1.1 Idei economice la vechii greci

Identificarea unor idei cu caracter economic în antichitate necesită o întoarcere la vechii greci căci, așa cum juristul englez Henry Maine afirma în 1875, exceptând forțele oarbe ale naturii, aproape tot ceea ce există pe lume are o origine din Grecia antică. Desigur, această remarcă era mult mai ușor de formulat în secolul al XIX-lea decât în timpurile noastre. Pe atunci însușirea literaturii clasice și a filozofiei antice grecești erau încă apanajul unei elite educate.

Dintre economiștii clasici, poate numai David Ricardo nu a studiat greaca veche. Celebra lucrare Avuția națiunilor a lui Adam Smith conține referințe la Pitagora, Democrit, Epicur, Zenon, Platon și Aristotel. John Stuart Mill a tradus și adnotat patru dialoguri ale lui Platon. Karl Marx și-a scris dizertația doctorală asupra filozofiei naturale a lui Democrit și Epicur. Ferdinand Lassalle a semnat două volume ce tratează filozofia lui Heraclit.

Până târziu în secolul XX experiența Greciei antice a stat în atenția oamenilor educați. Cei care i-au studiat pe anticii clasici au descoperit un fior moral și estetic unic după care lumea nu a mai părut niciodată la fel.

Spre deosebire însă de performanțele grecilor antici în alte domenii ale cunoașterii, cele aparținând analizei economice sunt rudimentare, reprezentând un element minor în moștenirea intelectuală pe care au lăsat-o. Trebuie să recunoaștem opinia lui J.A. Schumpeter:

ideile lor economice au eșuat în a dobândi un statut independent sau chiar o etichetă distinctivă: conceptul grec de oeconomicus (oikos - casă, gospodărie și nomos - lege, regulă) a însemnat doar înțelepciunea practică a administrării gospodăriei; chrematistica aristoteliană (posedarea de avere) se referă în principal la aspectele pecuniare ale activității de afaceri. Grecii și-au combinat raționamentele economice cu filozofia lor generală privind statul și societatea și rar au tratat un subiect economic în sine (Schumpeter, 1972, p. 53-54).

În același timp, cum majoritatea ideilor filozofice sunt de sorginte grecească, multe dintre ele, deși fără a avea o semnificație directă pentru analiza economică propriu-zisă, au influențat modul economic de gândire. De exemplu, noțiunea de lupta contrariilor se trage

10

de la Heraclit, un filozof presocratic, care a privit universul ca pe o neîncetată și schimbătoare luptă a ideilor opuse, toate lucrurile aflându-se într-un proces armonios de constantă schimbare:

din cele mai diferite umbre apare o minunată armonie și totul se naște din discordie (Heraclit în Bagdasar, Bogdan și Narly, 1995, p. 20).

Lupta contrariilor generează echilibru, armonie - aceasta este o idee antică asumând o mulțime de forme în istoria intelectuală. În domeniul gândirii economice, conceptul de piață ce se auto-reglează își are rădăcinile în filozofia lui Heraclit. La fel și idea darwinismului social din secolul al XIX-lea, potrivit căreia lupta concurențială asigură supraviețuirea celui mai puternic.

Acest concept a fost reînviat două mii de ani mai târziu în dialectica lui Hegel, potrivit căreia un concept, teza, se va transforma inevitabil în opusul său, antiteza, iar interacțiunea celor două generează o sinteză, care, la rândul său, va fi prima formă a unei alte triade. Idealismul dialectic al lui Hegel a condus la materialismul dialectic al lui Karl Marx care, ca și Sistemul contradicțiilor economice al lui Proudhon (1846) - un alt socialist, prezintă afinități cu gândirea lui Heraclit.

Idei economice în germene pot fi găsite și în gândirea lui Democrit, de al cărui nume se leagă în principal teoria atomului.

Teoria valorii formulată de Democrit a fost de natură subiectivă:

Același lucru este bun și adevărat pentru toți oamenii, dar plăcerea diferă de la un om la altul1.

Nu numai că utilitatea a fost astfel interpretată în termeni subiectivi, dar a fost recunoscut și caracterul său relativ:

Cele mai plăcute lucruri devin cele mai neplăcute dacă nu prevalează moderația.

1 Sursa acestui citat și a următoarelor din Democrit este Spiegel (1971), p. 13-14.

11

Această concepție anticipează legea utilității marginale descrescătoare și legea saturației a lui Gossen.

Democrit a explicat poate mai judicios decât unii autori moderni preferința oamenilor pentru valorile prezente. Spre deosebire de Pigou, de exemplu, care interpretează înclinația noastră de a atribui o valoare mai mare bunurilor prezente decât celor viitoare ca rezultat al unei “defectuoase viziuni telescopice”, Democrit spune:

Bibliografie

Bălcescu, N. (1940), Opere, tomul I: Scrieri istorice, politice și economice, partea I-II, îngrijită și introducere de George Zane, București.

Cantemir, D. (1987), Descrierea Moldovei, Editura Minerva, București.

Cantemir, D. (1901), Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, publicat sub auspiciile Academiei Române, București.

202

Georgescu-Roegen, N. (1971), The Entropy Law and the Economic Process, Harvard

University Press, Cambridge.

Ghica, I. (1879), Convorbiri economice, Editura Librăriei Socecu and Comp.

Historia.ro (6 iunie 2016), disponibil la

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/falansterul-sc-ieni-un-experimentsocial-

uitat

Manoilescu, M. (1929), Théorie de protectionnisme et de l’échange international,

Marcel Girard éditeur, Paris.

Mladenatz, G. (1926), Der Begriff der Genossensschaft. Eine Dogmenkritische

Unersuchung, Chișinău, Tipografia Centralei Cooperativelor de Producție și Consum.

Mladenatz, G. (1931), Istoria doctrinelor cooperative, București, Oficiul Național al

Cooperației Române.

Murgescu, C. (1987), Mersul ideilor economice la români, vol. I., Editura Științifică

și Enciclopedică

Păiușan, R. (2010), “Gromoslav Mladenatz: Professor and Rector of the Bucharest

Academy of Commerce, the Most Important Theorist of the Romanian Co-operative

Movement”, Amfiteatru Economic, vol. XII, no. 28, June, pp. 687-693.

Rugină. A.N. (1993), Principia Oeconomica, Editura Academiei Române, București.

Zeletin, Ș. (2005), Neoliberalismul. Studii asupra istoriei și politicii burgheziei

române, București, Editura Ziua.

Zeletin, Ș. (1925), Burghezia română. Originea și rolul ei istoric, Editura „Cultura

națională”, București, Biblioteca socială (îngrijită de Dimitrie Gusti).

Preview document

Istoria gândirii economice - Pagina 1
Istoria gândirii economice - Pagina 2
Istoria gândirii economice - Pagina 3
Istoria gândirii economice - Pagina 4
Istoria gândirii economice - Pagina 5
Istoria gândirii economice - Pagina 6
Istoria gândirii economice - Pagina 7
Istoria gândirii economice - Pagina 8
Istoria gândirii economice - Pagina 9
Istoria gândirii economice - Pagina 10
Istoria gândirii economice - Pagina 11
Istoria gândirii economice - Pagina 12
Istoria gândirii economice - Pagina 13
Istoria gândirii economice - Pagina 14
Istoria gândirii economice - Pagina 15
Istoria gândirii economice - Pagina 16
Istoria gândirii economice - Pagina 17
Istoria gândirii economice - Pagina 18
Istoria gândirii economice - Pagina 19
Istoria gândirii economice - Pagina 20
Istoria gândirii economice - Pagina 21
Istoria gândirii economice - Pagina 22
Istoria gândirii economice - Pagina 23
Istoria gândirii economice - Pagina 24
Istoria gândirii economice - Pagina 25
Istoria gândirii economice - Pagina 26
Istoria gândirii economice - Pagina 27
Istoria gândirii economice - Pagina 28
Istoria gândirii economice - Pagina 29
Istoria gândirii economice - Pagina 30
Istoria gândirii economice - Pagina 31
Istoria gândirii economice - Pagina 32
Istoria gândirii economice - Pagina 33
Istoria gândirii economice - Pagina 34
Istoria gândirii economice - Pagina 35
Istoria gândirii economice - Pagina 36
Istoria gândirii economice - Pagina 37
Istoria gândirii economice - Pagina 38
Istoria gândirii economice - Pagina 39
Istoria gândirii economice - Pagina 40
Istoria gândirii economice - Pagina 41
Istoria gândirii economice - Pagina 42
Istoria gândirii economice - Pagina 43
Istoria gândirii economice - Pagina 44
Istoria gândirii economice - Pagina 45
Istoria gândirii economice - Pagina 46
Istoria gândirii economice - Pagina 47
Istoria gândirii economice - Pagina 48
Istoria gândirii economice - Pagina 49
Istoria gândirii economice - Pagina 50
Istoria gândirii economice - Pagina 51
Istoria gândirii economice - Pagina 52
Istoria gândirii economice - Pagina 53
Istoria gândirii economice - Pagina 54
Istoria gândirii economice - Pagina 55
Istoria gândirii economice - Pagina 56
Istoria gândirii economice - Pagina 57
Istoria gândirii economice - Pagina 58
Istoria gândirii economice - Pagina 59
Istoria gândirii economice - Pagina 60
Istoria gândirii economice - Pagina 61
Istoria gândirii economice - Pagina 62
Istoria gândirii economice - Pagina 63
Istoria gândirii economice - Pagina 64
Istoria gândirii economice - Pagina 65
Istoria gândirii economice - Pagina 66
Istoria gândirii economice - Pagina 67
Istoria gândirii economice - Pagina 68
Istoria gândirii economice - Pagina 69
Istoria gândirii economice - Pagina 70
Istoria gândirii economice - Pagina 71
Istoria gândirii economice - Pagina 72
Istoria gândirii economice - Pagina 73
Istoria gândirii economice - Pagina 74
Istoria gândirii economice - Pagina 75
Istoria gândirii economice - Pagina 76
Istoria gândirii economice - Pagina 77
Istoria gândirii economice - Pagina 78
Istoria gândirii economice - Pagina 79
Istoria gândirii economice - Pagina 80
Istoria gândirii economice - Pagina 81
Istoria gândirii economice - Pagina 82
Istoria gândirii economice - Pagina 83
Istoria gândirii economice - Pagina 84
Istoria gândirii economice - Pagina 85
Istoria gândirii economice - Pagina 86
Istoria gândirii economice - Pagina 87
Istoria gândirii economice - Pagina 88
Istoria gândirii economice - Pagina 89
Istoria gândirii economice - Pagina 90
Istoria gândirii economice - Pagina 91
Istoria gândirii economice - Pagina 92
Istoria gândirii economice - Pagina 93
Istoria gândirii economice - Pagina 94
Istoria gândirii economice - Pagina 95
Istoria gândirii economice - Pagina 96
Istoria gândirii economice - Pagina 97
Istoria gândirii economice - Pagina 98
Istoria gândirii economice - Pagina 99
Istoria gândirii economice - Pagina 100
Istoria gândirii economice - Pagina 101
Istoria gândirii economice - Pagina 102
Istoria gândirii economice - Pagina 103
Istoria gândirii economice - Pagina 104
Istoria gândirii economice - Pagina 105
Istoria gândirii economice - Pagina 106
Istoria gândirii economice - Pagina 107
Istoria gândirii economice - Pagina 108
Istoria gândirii economice - Pagina 109
Istoria gândirii economice - Pagina 110
Istoria gândirii economice - Pagina 111
Istoria gândirii economice - Pagina 112
Istoria gândirii economice - Pagina 113
Istoria gândirii economice - Pagina 114
Istoria gândirii economice - Pagina 115
Istoria gândirii economice - Pagina 116
Istoria gândirii economice - Pagina 117
Istoria gândirii economice - Pagina 118
Istoria gândirii economice - Pagina 119
Istoria gândirii economice - Pagina 120
Istoria gândirii economice - Pagina 121
Istoria gândirii economice - Pagina 122
Istoria gândirii economice - Pagina 123
Istoria gândirii economice - Pagina 124
Istoria gândirii economice - Pagina 125
Istoria gândirii economice - Pagina 126
Istoria gândirii economice - Pagina 127
Istoria gândirii economice - Pagina 128
Istoria gândirii economice - Pagina 129
Istoria gândirii economice - Pagina 130
Istoria gândirii economice - Pagina 131
Istoria gândirii economice - Pagina 132
Istoria gândirii economice - Pagina 133
Istoria gândirii economice - Pagina 134
Istoria gândirii economice - Pagina 135
Istoria gândirii economice - Pagina 136
Istoria gândirii economice - Pagina 137
Istoria gândirii economice - Pagina 138
Istoria gândirii economice - Pagina 139
Istoria gândirii economice - Pagina 140
Istoria gândirii economice - Pagina 141
Istoria gândirii economice - Pagina 142
Istoria gândirii economice - Pagina 143
Istoria gândirii economice - Pagina 144
Istoria gândirii economice - Pagina 145
Istoria gândirii economice - Pagina 146
Istoria gândirii economice - Pagina 147
Istoria gândirii economice - Pagina 148
Istoria gândirii economice - Pagina 149
Istoria gândirii economice - Pagina 150
Istoria gândirii economice - Pagina 151
Istoria gândirii economice - Pagina 152
Istoria gândirii economice - Pagina 153
Istoria gândirii economice - Pagina 154
Istoria gândirii economice - Pagina 155
Istoria gândirii economice - Pagina 156
Istoria gândirii economice - Pagina 157
Istoria gândirii economice - Pagina 158
Istoria gândirii economice - Pagina 159
Istoria gândirii economice - Pagina 160
Istoria gândirii economice - Pagina 161
Istoria gândirii economice - Pagina 162
Istoria gândirii economice - Pagina 163
Istoria gândirii economice - Pagina 164
Istoria gândirii economice - Pagina 165
Istoria gândirii economice - Pagina 166
Istoria gândirii economice - Pagina 167
Istoria gândirii economice - Pagina 168
Istoria gândirii economice - Pagina 169
Istoria gândirii economice - Pagina 170
Istoria gândirii economice - Pagina 171
Istoria gândirii economice - Pagina 172
Istoria gândirii economice - Pagina 173
Istoria gândirii economice - Pagina 174
Istoria gândirii economice - Pagina 175
Istoria gândirii economice - Pagina 176
Istoria gândirii economice - Pagina 177
Istoria gândirii economice - Pagina 178
Istoria gândirii economice - Pagina 179
Istoria gândirii economice - Pagina 180
Istoria gândirii economice - Pagina 181
Istoria gândirii economice - Pagina 182
Istoria gândirii economice - Pagina 183
Istoria gândirii economice - Pagina 184
Istoria gândirii economice - Pagina 185
Istoria gândirii economice - Pagina 186
Istoria gândirii economice - Pagina 187
Istoria gândirii economice - Pagina 188
Istoria gândirii economice - Pagina 189
Istoria gândirii economice - Pagina 190
Istoria gândirii economice - Pagina 191
Istoria gândirii economice - Pagina 192
Istoria gândirii economice - Pagina 193
Istoria gândirii economice - Pagina 194
Istoria gândirii economice - Pagina 195
Istoria gândirii economice - Pagina 196
Istoria gândirii economice - Pagina 197
Istoria gândirii economice - Pagina 198
Istoria gândirii economice - Pagina 199
Istoria gândirii economice - Pagina 200
Istoria gândirii economice - Pagina 201
Istoria gândirii economice - Pagina 202
Istoria gândirii economice - Pagina 203
Istoria gândirii economice - Pagina 204
Istoria gândirii economice - Pagina 205

Conținut arhivă zip

  • Istoria gandirii economice.pdf

Alții au mai descărcat și

Contribuția Scolii Neoclasice în Gândirea Economică

INTRODUCERE Prin cercetare, oamenii urmaresc sa-si sporeasca eficienta activitatilor desfasurate, sa se integreze tot mai benefic în mediul...

Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China

Capitolul I Bazele teretice ale comerțului internațional Începuturile comerțului internațional cu greu pot fi localizate în timp, el plecând din...

Consecințele Protecționismului Netarifar

I. Protectionismul. Definitie si clasificare Statele lumii recurg, în afara taxelor vamale, la un mare numar de instrumente si masuri cu caracter...

Istoria gândirii economice în antichitate și evul mediu

1.Antichitate 1.1. Orientul Antic Pentru perioada de început, la toate popoarele Orientului antic (egiptenii, asiro-babilonienii, evreii) exista...

Doctrine Economice - Marxismul

Sfarsitul primului razboi mondial,a adus importante prefaceri in planul vietii sociale,,economice,spirituale si politice. Cele mai evidente si cu...

Școala clasică - reprezentare și filosofia sa economică

1. Apariţia liberalismului clasic Perioada cuprinsă între secolele XVII-XVIII a fost marcată de importante schimbari în planul gândirii economice....

Efectele negative ale protecționismului

I. Introducere Protectionismul este un tip de politica comerciala general practicata care se caracterizeaza prin masuri de protectie ale...

Capitalismul și Dușmanii Săi

I. Introducere Ludwig von Mises, un ilustru economist şi filozof politic, a fost cel mai de seamă repzrezentant al Şcolii austriece de drept şi...

Te-ar putea interesa și

Istoria gândirii economice în antichitate și evul mediu

1.Antichitate 1.1. Orientul Antic Pentru perioada de început, la toate popoarele Orientului antic (egiptenii, asiro-babilonienii, evreii) exista...

Istoria gândirii economice - economiști celebri - John Maynard Keynes (1883-1946)

Curente de gândire în economie Primele consemnari de economie, astfel prezentate încât sa corespunda unor standarde azi denumite stiintifice, sunt...

Mari economiști la istoria gândirii economice - Adam Smith

1. Biografie Adam Smith s-a nascut la 5 iunie 1723, a fost un economist, om politic si filozof scotian. Lucrarea sa, Avutia natiunilor, cercetare...

Școala austriacă în economie

1. Generalităţi Reacţiile epocii premarxiste nu s-au putut constitui înt-o alternativă la liberalismul clasic, iar contribuţia lui Karl Marx a...

Istoria Gândirii Economice

Sportul este un fenomen social care are ca trăsătură fundamentală competiţia şi prin aceasta are un caracter preponderent competitiv, dar şi un...

Istoria gândirii economice

1. CONTINUT SI IMPORTANTA STUDIULUI DOCTRINELOR ECONOMICE Gandirea ecomica a ocupat un rol important in cultura spirituala a omenirii , rol...

Importanța lui David Ricardo în Istoria Gândirii Economice

1. Introducere David Ricardo este considerat unul dintre cei mai importanti economisti ai tuturor timpurilor, dacă nu cel mai mare dintre ei,...

Istoria gândirii economice

ISTORIA GANDIRII ECONOMICE Activităţile economice contemporane în continuă schimbare şi diversificare formează obiectul de studiu al sistemului...

Ai nevoie de altceva?