Istoria Gândirii Economice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 135 în total
Cuvinte : 64441
Mărime: 673.93KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgiana Daniela dinca
Suport de curs pt studentii din anul 1 la ID

Extras din document

CAPITOLUL I

GÂNDIREA ECONOMICĂ ÎN PERIOADA PREMODERNĂ

Introducere.

Materialul istoriografic adunat de-a lungul ultimelor cinci milenii, ne aduce în prim plan preocuparea constantă a omului în descifrarea tainelor vieţii economice.

Dacă ţinem seama de succesiunea epocilor istorice, de nivelul teoretic şi de gradul de complexitate al ideilor emise, putem vorbi de două mari etape în apariţia şi dezvoltarea gândirii economice: gândirea economică premodernă (preştiinţifică), de la începuturi şi până la mijlocul sec. al XVII lea şi gândirea economică modernă (ştiinţifică) – mijlocul sec. al XVII lea şi până în prezent.

Obiective operaţionale.

Cu acest capitol urmărim:

- să cunoaştem primele dovezi scrise cu privire la începuturile gândirii economice.

- Să înţelegem ideile cu caracter economic care se desprind din lucrările reprezentanţilor antichităţii.

- Să înţelegem ideile cu caracter economic care reies din lucrările reprezentanţilor evului mediu.

Cuvinte cheie:

- „ sofişti”,”socratişti”,

- valoare de schimb, valoare de întrebuinţare,

- forme de guvernămînt,marfă.

2.1 Gândirea economică în antichitate

Ca urmare a vicisitudinilor istoriei, dovezile scrise despre începuturile gândirii economice sunt rare şi destul de sumare. Cele mai vechi scrieri ajunse până la noi şi care conţin unele informaţii privitoare la problematica economică a vremii îşi au rădăcinile în: Orientul Apropiat (Egipt, Babilon, Israel); Orientul Mijlociu (Persia) şi Orientul Îndepărtat (India, China, Japonia).

“Codul lui Hammurabi” (mileniul II î.e.n.), veritabil monument al antichităţii babiloniene ce sintetizează, printre altele şi gândirea economică a vremii[2], se prezintă sub forma unei lungi inscripţii cuneiforme. Text de 280 de articole, Codul cuprinde una dintre cele mai vechi legislaţii cunoscute şi oglindeşte procesul de centralizare a statului sclavagist babilonian şi acţiunea sa de consolidare a proprietăţii private[4].

În “Codul lui Hammurabi” sunt tratate problemele ale dreptului de proprietate mobiliară şi imobiliară, ale dreptului comercial, dreptului muncii (cu precădere ale angajării mâinii de lucru), ale sclaviei. În cuprinsul său, apare pentru prima oară reglementat fenomenul “muncii salariate“, ca fenomen generat pe de o parte de perioadele în care se cerea o mai mare cantitate de muncă, ce nu putea fi acoperită exclusiv prin munca sclavilor şi, pe de altă parte, ca urmare a existenţei clasei sociale a “oamenilor liberi”, care aveau posibilitatea de a angaja. Angajarea trebuia să se facă, conform Codului, pe o perioadă scurtă de timp şi în baza unei anumite sume, ce era stabilită şi reglementată legal.

Ca şi “Codul lui Hammurabi”, textele de origine hindusă, “Călăuză pentru regi la întocmirea decretelor” ( Arthasastra) şi “Legile lui Manu ”, ne oferă şi ele oserie de informaţii interesante. În cadrul lor sunt analizate cu predilecţie aspectele esenţiale ale sclaviei, sursele de formare a sclavilor şi domeniile în care erau folosiţi.

În “Legile lui Manu”, se consideră sclavajul ca un fenomen justificat, de origine divină, cu rol important în prosperitatea castelor superioare: preoţii (brahmanii) şi războinicii (ksatriyi). Clasa socială menită a se ocupa cu activitatea economică – agricultura, meşteşuguri, comerţ - era denumită “clasa gospodarilor”(voişii). Preoţii şi războinicii trebuiau să conducă şi să apere statul, să vegheze la păstrarea ordinii fireşti a lucrurilor. Puterea castelor superioare provenea nu numai din dreptul divin, ci şi din marile proprietăţi funciare deţinute şi care, la rândul lor, erau apărate prin lege.

Faţă de “Legile lui Manu”, în care accentul cade pe analiza detaliată a vieţii sociale hinduse, “Arthasastra” sau “Călăuză pentru regi la întocmirea decretelor”, cuprinde şi o serie de reflecţii cu caracter economic.

Spre exemplu, “bogăţia” este considerată a-şi avea izvorul în munca umană, dar pământul, carierele de piatră, pădurile şi alte obiecte materiale, deoarece nu sunt rezultatul direct al muncii omului, sunt “sterpe” şi prin urmare, nu pot fi considerate o “bogăţie”. Statul era cel care trebuia să aibă grijă de braţele de muncă şi să formeze depozite tampon de material lemnos, cu scopul de a-l pune ulterior în vânzare, atunci când preţurile ar fi crescut prea mult. Totodată statului îi revenea şi sarcina asigurării propriilor venituri şi efectuarea cheltuielilor de “interes public”. Astfel, se poate întrevede o posibilă schemă de funcţionare a bugetului de stat. Circumscrise aceluiaşi cadru se întâlnesc chiar şi noţiunile de “venituri curente” ale statului şi “venituri fundamentale, permanente.

Privind retrospectiv, gândirea economică a antichităţii a avut, cu unele excepţii, un loc secundar faţă de alte domenii ale cunoaşterii umane: filosofe, morală, ştiinţele naturii, politică, religie. Ideile economice emise s-au limitat fie la a descrie unele fenomene economice, fie au reflectat preocuparea oamenilor pentru înscrierea într-un cadru normativ a vieţii lor economice.

De aceea, reflecţiile economice specifice acestei perioade, include, în esenţa lor, un pragmatism şi un descriptivism accentuat, amplificat şi de caracterul natural al economiei antice.

Interesele gânditorilor antici pentru aspectele vieţii economice va creşte o dată cu apariţia banilor, a intensificării schimbului şi a dezvoltării comerţului.

Preview document

Istoria Gândirii Economice - Pagina 1
Istoria Gândirii Economice - Pagina 2
Istoria Gândirii Economice - Pagina 3
Istoria Gândirii Economice - Pagina 4
Istoria Gândirii Economice - Pagina 5
Istoria Gândirii Economice - Pagina 6
Istoria Gândirii Economice - Pagina 7
Istoria Gândirii Economice - Pagina 8
Istoria Gândirii Economice - Pagina 9
Istoria Gândirii Economice - Pagina 10
Istoria Gândirii Economice - Pagina 11
Istoria Gândirii Economice - Pagina 12
Istoria Gândirii Economice - Pagina 13
Istoria Gândirii Economice - Pagina 14
Istoria Gândirii Economice - Pagina 15
Istoria Gândirii Economice - Pagina 16
Istoria Gândirii Economice - Pagina 17
Istoria Gândirii Economice - Pagina 18
Istoria Gândirii Economice - Pagina 19
Istoria Gândirii Economice - Pagina 20
Istoria Gândirii Economice - Pagina 21
Istoria Gândirii Economice - Pagina 22
Istoria Gândirii Economice - Pagina 23
Istoria Gândirii Economice - Pagina 24
Istoria Gândirii Economice - Pagina 25
Istoria Gândirii Economice - Pagina 26
Istoria Gândirii Economice - Pagina 27
Istoria Gândirii Economice - Pagina 28
Istoria Gândirii Economice - Pagina 29
Istoria Gândirii Economice - Pagina 30
Istoria Gândirii Economice - Pagina 31
Istoria Gândirii Economice - Pagina 32
Istoria Gândirii Economice - Pagina 33
Istoria Gândirii Economice - Pagina 34
Istoria Gândirii Economice - Pagina 35
Istoria Gândirii Economice - Pagina 36
Istoria Gândirii Economice - Pagina 37
Istoria Gândirii Economice - Pagina 38
Istoria Gândirii Economice - Pagina 39
Istoria Gândirii Economice - Pagina 40
Istoria Gândirii Economice - Pagina 41
Istoria Gândirii Economice - Pagina 42
Istoria Gândirii Economice - Pagina 43
Istoria Gândirii Economice - Pagina 44
Istoria Gândirii Economice - Pagina 45
Istoria Gândirii Economice - Pagina 46
Istoria Gândirii Economice - Pagina 47
Istoria Gândirii Economice - Pagina 48
Istoria Gândirii Economice - Pagina 49
Istoria Gândirii Economice - Pagina 50
Istoria Gândirii Economice - Pagina 51
Istoria Gândirii Economice - Pagina 52
Istoria Gândirii Economice - Pagina 53
Istoria Gândirii Economice - Pagina 54
Istoria Gândirii Economice - Pagina 55
Istoria Gândirii Economice - Pagina 56
Istoria Gândirii Economice - Pagina 57
Istoria Gândirii Economice - Pagina 58
Istoria Gândirii Economice - Pagina 59
Istoria Gândirii Economice - Pagina 60
Istoria Gândirii Economice - Pagina 61
Istoria Gândirii Economice - Pagina 62
Istoria Gândirii Economice - Pagina 63
Istoria Gândirii Economice - Pagina 64
Istoria Gândirii Economice - Pagina 65
Istoria Gândirii Economice - Pagina 66
Istoria Gândirii Economice - Pagina 67
Istoria Gândirii Economice - Pagina 68
Istoria Gândirii Economice - Pagina 69
Istoria Gândirii Economice - Pagina 70
Istoria Gândirii Economice - Pagina 71
Istoria Gândirii Economice - Pagina 72
Istoria Gândirii Economice - Pagina 73
Istoria Gândirii Economice - Pagina 74
Istoria Gândirii Economice - Pagina 75
Istoria Gândirii Economice - Pagina 76
Istoria Gândirii Economice - Pagina 77
Istoria Gândirii Economice - Pagina 78
Istoria Gândirii Economice - Pagina 79
Istoria Gândirii Economice - Pagina 80
Istoria Gândirii Economice - Pagina 81
Istoria Gândirii Economice - Pagina 82
Istoria Gândirii Economice - Pagina 83
Istoria Gândirii Economice - Pagina 84
Istoria Gândirii Economice - Pagina 85
Istoria Gândirii Economice - Pagina 86
Istoria Gândirii Economice - Pagina 87
Istoria Gândirii Economice - Pagina 88
Istoria Gândirii Economice - Pagina 89
Istoria Gândirii Economice - Pagina 90
Istoria Gândirii Economice - Pagina 91
Istoria Gândirii Economice - Pagina 92
Istoria Gândirii Economice - Pagina 93
Istoria Gândirii Economice - Pagina 94
Istoria Gândirii Economice - Pagina 95
Istoria Gândirii Economice - Pagina 96
Istoria Gândirii Economice - Pagina 97
Istoria Gândirii Economice - Pagina 98
Istoria Gândirii Economice - Pagina 99
Istoria Gândirii Economice - Pagina 100
Istoria Gândirii Economice - Pagina 101
Istoria Gândirii Economice - Pagina 102
Istoria Gândirii Economice - Pagina 103
Istoria Gândirii Economice - Pagina 104
Istoria Gândirii Economice - Pagina 105
Istoria Gândirii Economice - Pagina 106
Istoria Gândirii Economice - Pagina 107
Istoria Gândirii Economice - Pagina 108
Istoria Gândirii Economice - Pagina 109
Istoria Gândirii Economice - Pagina 110
Istoria Gândirii Economice - Pagina 111
Istoria Gândirii Economice - Pagina 112
Istoria Gândirii Economice - Pagina 113
Istoria Gândirii Economice - Pagina 114
Istoria Gândirii Economice - Pagina 115
Istoria Gândirii Economice - Pagina 116
Istoria Gândirii Economice - Pagina 117
Istoria Gândirii Economice - Pagina 118
Istoria Gândirii Economice - Pagina 119
Istoria Gândirii Economice - Pagina 120
Istoria Gândirii Economice - Pagina 121
Istoria Gândirii Economice - Pagina 122
Istoria Gândirii Economice - Pagina 123
Istoria Gândirii Economice - Pagina 124
Istoria Gândirii Economice - Pagina 125
Istoria Gândirii Economice - Pagina 126
Istoria Gândirii Economice - Pagina 127
Istoria Gândirii Economice - Pagina 128
Istoria Gândirii Economice - Pagina 129
Istoria Gândirii Economice - Pagina 130
Istoria Gândirii Economice - Pagina 131
Istoria Gândirii Economice - Pagina 132
Istoria Gândirii Economice - Pagina 133
Istoria Gândirii Economice - Pagina 134
Istoria Gândirii Economice - Pagina 135

Conținut arhivă zip

  • Istoria Gandirii Economice.pdf

Alții au mai descărcat și

Istoria gândirii economice în antichitate și evul mediu

1.Antichitate 1.1. Orientul Antic Pentru perioada de început, la toate popoarele Orientului antic (egiptenii, asiro-babilonienii, evreii) exista...

Curs Economie

INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA ECONOMIEI Obiectivele capitolului: - Cunoaşterea principalelor reprezentări ale ideilor economice de-a lungul timpului şi...

Analiza Swot în Turism

Analiza SWOT reprezintă o sinteză a auditului de marketing care prezintă punctele forte şi cele slabe ale organizaţiei, precum şi oportunităţile şi...

Istoria Gândirii Economice

Introducere În acest capitol sunt prezentate notiunile fundamentale care permit întelegerea doctrinelor economice, si anume: ideea economica,...

Etica Afacerilor

Introducere Dacă putem accepta existenţa unui nivel de semnificare etică a limbajului şi faptelor umane, cu siguranţă că vom accepta idea conform...

Psihologia Consumatorului

Ca si preocupare stiintifica, psihologia economica a aparut intre 1901 – 1902 in SUA. In Romania, prima carte de PE a aparut in anul 1935, (a lui...

Geografia Economică Mondială

Capitolul I NOTIUNI GENERALE DE GEOGRAFIE POLITICA Concepte de geografie politica si geopolitica. Statul si componentele sale Pentru...

Istoria gândirii economice

Obiective: - Identificarea unor elemente de analiză economică la filozofii greci din antichitate - Prezentarea unor aspecte cheie ale evoluției...

Te-ar putea interesa și

Istoria gândirii economice în antichitate și evul mediu

1.Antichitate 1.1. Orientul Antic Pentru perioada de început, la toate popoarele Orientului antic (egiptenii, asiro-babilonienii, evreii) exista...

Istoria Gandirii Economice - Economisti Celebri - John Maynard Keynes (1883-1946)

Curente de gândire în economie Primele consemnari de economie, astfel prezentate încât sa corespunda unor standarde azi denumite stiintifice, sunt...

Mari Economisti la Istoria Gandirii Economice - Adam Smith

1. Biografie Adam Smith s-a nascut la 5 iunie 1723, a fost un economist, om politic si filozof scotian. Lucrarea sa, Avutia natiunilor, cercetare...

Scoala Austriaca in Economie

1. Generalităţi Reacţiile epocii premarxiste nu s-au putut constitui înt-o alternativă la liberalismul clasic, iar contribuţia lui Karl Marx a...

Istoria Gândirii Economice

Sportul este un fenomen social care are ca trăsătură fundamentală competiţia şi prin aceasta are un caracter preponderent competitiv, dar şi un...

Istoria gândirii economice

1. CONTINUT SI IMPORTANTA STUDIULUI DOCTRINELOR ECONOMICE Gandirea ecomica a ocupat un rol important in cultura spirituala a omenirii , rol...

Importanța lui David Ricardo în Istoria Gândirii Economice

1. Introducere David Ricardo este considerat unul dintre cei mai importanti economisti ai tuturor timpurilor, dacă nu cel mai mare dintre ei,...

Istoria Gandirii Economice

ISTORIA GANDIRII ECONOMICE Activităţile economice contemporane în continuă schimbare şi diversificare formează obiectul de studiu al sistemului...

Ai nevoie de altceva?