Logistică

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 15 fișiere: ppt
Pagini : 187 în total
Mărime: 2.19MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Simona Balasescu

Extras din document

CURS1.

Cap.1. ASPECTE DEFINITORII ALE LOGISTICII

1.1.Conţinutul şi componentele logisticii

1.2.Mixul activităţii logistice

1.3.Conturarea unor activităţi optime de logistică şi distribuţie pe piaţa românească

1.1.Conţinutul şi componentele logisticii

La nivelul unei firme producătoare sistemul logistic include:

distribuţia fizică

activităţi de susţinere a producţiei

aprovizionarea

Sistemul logistic al firmei

În viziunea lui Michael Porter lanţul valorii include două categorii de activităţi:

1. Activităţi primare:

logistica orientată spre interiorul firmei

producţia

logistica orientată spre exterior

serviciile

marketingul şi vânzările

2. Activităţi de sprijin – susţin activităţile primare

cumpărarea

dezvoltarea tehnologică

infrastructura firmei

managementul resurselor umane

1.2.Mixul activităţii logistice

Activităţi de bază:

asigurarea standardelor de servicii pentru clienţi (nivelul de servire);

cumpărarea;

trasportul;

gestiunea stocurilor;

prelucrarea comenzilor

Activităţi de susţinere:

depozitarea;

manipularea produselor;

ambalarea

activităţi legate de fluxurile informaţionale logistice

Activităţi de bază:

1. Nivelul de servire

• cercetarea nevoilor şi cerinţelor clienţilor actuali şi potenţiali, referitoare la nivelul serviciilor logistice;

• stabilirea nivelului de servire logistică a clienţilor

• evaluarea percepţiilor clienţilor în privinţa nivelului de servire oferit, a decalajului dintre nivelul aşteptat de clienţi şi cel efectiv oferit;

• ajustarea nivelului de servire logistică, în funcţie de evoluţia cerinţelor clienţilor.

2.Cumpărarea

Activităţile reprezentative pentru domeniul cumpărării sunt:

• stabilirea necesităţilor de aprovizionare;

• alegerea surselor de aprovizionare;

• planificarea modului de realizare în timp a aprovizionării;

• evaluarea periodică a performanţelor furnizorilor;

• determinarea cantităţii economice a comenzii.

3. Transportul

• alegerea celor mai adecvate modalităţi de transport (rutier, feroviar, maritim, aerian, prin conducte);

• evaluarea şi selecţia ofertanţilor de servicii de transport, la care apelează firma;

• consolidarea transporturilor;

• stabilirea rutelor de transport;

• programarea transporturilor.

4. Gestiunea stocurilor

• elaborarea politicilor privind stocurile de materii prime, materiale şi produse finite;

• stabilirea mixului de produse din stoc, în funcţie de contribuţia diverselor articole la vânzarile/profitul firmei;

• determinarea stocului de sigurantă şi a nivelului de reaprovizionare

• aplicarea strategiei "just-in-time".

5. Prelucrarea comenzilor

• determinarea procedurilor de primire a comenzilor

• stabilirea metodelor de transmitere a informaţiilor referitoare la comenzi, în cadrul firmei;

• definirea ordinii de prioritate în prelucrarea comenzilor;

• alegerea variantei de onorare a comenzii, numai din stocul disponibil şi/sau din producţie (în cazul unei rupturi de stoc).

Activităţi de susţinere:

1. Depozitarea mărfurilor

• stabilirea necesarului de spaţii de depozitare;

• alegerea amplasamentului depozitelor;

• determinarea numărului de depozite necesare;

• stabilirea configuraţiei depozitului;

• amplasarea mărfurilor în spaţiul de depozitare.

2. Manipularea

• alegerea echipamentului de manipulare (manuale, mecanizate);

• unitizarea încărcăturilor (consolidarea unor ambalaje de dimensiuni mici într-o încarcatură de mărime mai mare) prin paletizare şi containerizare;

• introducerea/preluarea materialelor în/din spaţiul de depozitare.

3. Ambalarea

Ca activităţi legate de ambalarea protectoare, care susţin logistica marfurilor, sunt:

• proiectarea de ambalaje care să raspundă cerinţelor proceselor de manipulare;

• realizarea de ambalaje care asigură integritatea produselor pe durata transportului şi păstrării;

• asigurarea de ambalaje care să protejeze mărfurile contra pierderilor şi deteriorărilor.

4. Fluxurile informaţionale

• culegerea şi prelucrarea datelor;

• analiza informaţiilor;

• elaborarea rapoartelor necesare (de exemplu, situaţia onorării comenzilor, situaţia stocurilor etc.);

• stabilirea unor proceduri de stocare a datelor;

• controlul fluxului de informaţii.

Conținut arhivă zip

 • 1.ppt
 • 1 pag.+cuprins.ppt
 • 10.ppt
 • 11.ppt
 • 12.ppt
 • 13.ppt
 • 14.ppt
 • 2.ppt
 • 3.ppt
 • 4.ppt
 • 5.ppt
 • 6.ppt
 • 7.ppt
 • 8.ppt
 • 9.ppt

Alții au mai descărcat și

Proiect Logistica

1. Introducere Firma se numeste Mike International si are sediul în Iasi în cartierul Tatarasi Este unul dintre distribuitorii de produse...

Randamentul Folosirii Factorilor de Productie

CAPITOLUL 1 FACTORII DE PRODUCŢIE – PREZENTARE GENERALĂ Analiza factorilor de producţie este organic legată de noţiunea de resurse economice. În...

Plan Logistic la Firma SC Romtrans SA

Capitolul I Teorie 1.1 Logistica Logistica - este definita oficial ca fiind procesul de planificare, implementare si controlare eficienta a...

Impactul Ecomomic al Poluarii

1. Introducere Problemele legate de aparitia poluarii nu constituie fenomene cu orice pret. Toate societatile omenesti au luat nastere si s-au...

Economie Europeana

1. Cand a fost semnat, ce defineste si ce creeaza Tratatul de la Roma ? Tratatul de la Roma semnat la 25 martie 1957, defineste continutul pietei...

Analiza economico-financiară a întreprinderilor de turism

CONCEPTUL DE BAZĂ Abordarea prudentă a managementului Cunoaşterea ştiinţifică a pieţei Cunoaşterea elasticităţii produselor Monitorizarea...

Măsurarea și controlul performanței

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale...

Management strategic al resurselor umane

Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa...

Ai nevoie de altceva?