Macroeconomie

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Macroeconomie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 11 fisiere doc de 217 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

Capitolul 10

PIAŢA MUNCII

Planul temei

10.1. Piaţa muncii; conţinut şi particularităţi

Caseta 10. Segmentarea pieţei muncii

10.2. Cererea de muncă

Factorii cererii de muncă

Figura 10.1 Curba cererii de muncă a firmei

10.3. Oferta de muncă

Figura 10.2 Curba atipică a forţei de muncă.

10.4. Formarea salariului pe piaţa muncii

Figura 10.3 Echilibrul pieţei muncii

Figura 10.4 Monopolul sindicatului pe piaţa muncii

Figura 10.5 Monopsonul pe piaţa muncii

Caseta 10.2 Salariul minim garantat

Figura 10.7 Monopolul bilateral pe piaţa muncii

Obiectivele temei

- Definirea principalelor concepte utilizate în analiza pieţei muncii;

- Explicarea conţinutului pieţei muncii şi înţelegerea mecanismului specific de funcţionare a acesteia în cadrul sistemului de pieţe din economie;

- Caracterizarea cererii şi ofertei de muncă şi identificarea factorilor care influenţează elasticitatea şi modificarea celor două forţe ale pieţei muncii;

- Prezentarea principalelor modele de analiză a proceselor de formare a salariului pe piaţa muncii în funcţie de tipologia acesteia: piaţa competitivă, monopolul, monopsonul şi monopolul bilateral.

În acest capitol continuăm analiza începută în capitolul precedent privind remunerarea factorilor de producţie ocupându-ne în mod special de piaţa muncii, prin mecanismele căreia se formează cea mai importantă formă de venit din economie. Funcţionarea echilibrată şi efectivă a pieţei muncii, astfel încât să asigure folosirea cât mai deplină a forţei de muncă şi să asigure venituri permanente principalei categorii a populaţiei active, joacă un rol esenţial în asigurarea bunăstării sociale, a creşterii şi stabilităţii economice.

Prima parte a capitolului este consacrată analizei caracteristicilor şi locului pieţei muncii în cadrul sistemului de pieţe din economie. În continuare vom studia cererea şi oferta de muncă, iar în final vom vedea cum interacţionează cele două forţe ale acestei pieţe pentru a determina preţul muncii. Formarea salariului este analizată mai întâi în cadrul modelului teoretic al pieţei cu concurenţă perfectă, după care vom extinde analiza pentru cazurile unor structuri ale pieţei muncii cu concurenţă imperfectă, în cadrul cărora purtătorul cererii si ofertei de muncă deţin o putere de piaţă care le permit să-şi exercite influenţa asupra nivelului şi dinamicii salariului.

10.1 Piaţa muncii. Conţinut, rol şi particularităţi

În orice condiţii de timp şi de spaţiu, activitatea economică implică în mod necesar munca ca factor activ şi determinant al producţiei şi beneficiar al rezultatelor ei. În condiţiile economiei de piaţă, serviciile factorului muncă sunt furnizate producţiei, ca şi în cazul celorlalţi factori de producţie, prin intermediul tranzacţiilor de piaţă.

Piaţa muncii s-a format şi funcţionează în corelaţie cu rolul şi caracteristicile muncii ca factor de producţie şi cu exigenţele generale ale teoriilor pieţei şi preţurilor. Ca piaţă derivată, ea primeşte influenţele celorlalte pieţe şi generează, la rândul său, efecte ce se regăsesc in toate celelalte structuri ale sistemului economiei de piaţă.

Piaţa muncii sau piaţa forţei de muncă reprezintă spaţiul în care se întâlnesc şi se negociază în mod liber cererea de muncă de către cei ce au nevoie de ea (firmele) şi oferta de muncă, reprezentată de posesorii factorului muncă. Prin procesele specifice tranzacţiilor ce au loc pe această piaţă, în primul rând prin procesul formării salariului ca preţ al serviciului factorului muncă, se asigură echilibrarea cererii şi ofertei de muncă.

Piaţa muncii se află în strânsă legătură cu celelalte pieţe ale factorilor de producţie, precum şi cu pieţele produselor (bunurilor materiale şi serviciilor). Astfel, creşterea preţurilor la bunurile de consum va afecta negocierile cu privire la salarizare, după cum modificarea preţurilor factorilor de producţie va influenţa cererea şi oferta pe piaţa produselor. Intercondiţionarea fluxurilor reale (de factori şi de produse) şi monetare (de venituri şi de cheltuieli) rezultate din tranzacţiile ce au loc pe toate aceste pieţe decurge din unitatea circuitului economic.

Fisiere in arhiva (11):

 • Macroeconomie
  • capitol10f.doc
  • capitol11f.doc
  • capitol12f.doc
  • capitol13f.doc
  • Capitolul14.doc
  • Capitolul15.doc
  • capitolul16.doc
  • capitolul17.doc
  • Capitolul18.doc
  • Capitolul19.doc
  • Capitolul20.doc

Alte informatii

Capitolele 10-20