Macroeconomie

Curs
9.7/10 (8 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 38271
Mărime: 709.61KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nechita Daniela
Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi

Cuprins

CUPRINS

Unitatea de învăţare nr. 1. Introducere în macroeconomie 5

1.1. Probleme macroeconomice actuale 5

1.2. Măsurarea rezultatelor macroeconomice 6

1.3. Indicatori macroeconomici 9

Sinteză 11

Probleme de discutat 11

Unitatea de învăţare nr. 2. Teoria venitului naţional 13

2.1. Venitul şi consumul 13

2.2. Economiile şi investiţiile 15

2.3. Multiplicatorul de investiţii şi principiul acceleratorului 18

Sinteză 19

Probleme de discutat 20

Unitatea de învăţare nr. 3. Echilibrul macroeconomic 22

3.1. Cererea şi oferta agregată 22

3.2. Creşterea economică – dezvoltarea economică 23

3.2.1. Definiţii şi concept 23

3.2.2. Factori şi tipuri ale creşterii economice 24

3.3. Echilibrul macroeconomic general 25

Sinteză 27

Probleme de discutat 28

Unitatea de învăţare nr. 4. Sistemul de pieţe 29

4.1. Piaţa monetară 29

4.1.1. Moneda 29

4.1.1.1. Conceptul de monedă. Funcţiile economice ale

monedei 29

4.1.1.2. Băncile şi crearea de monedă 30

4.1.2. Masa monetară şi structurile ei 33

4.1.3. Cererea şi oferta de monedă. Echilibrul pieţei monetare 35

4.2. Piaţa financiară 38

4.2.1. Piaţa financiară: conţinut şi forme 38

4.2.2. Cererea şi oferta de titluri financiare 40

4.3. Piaţa muncii 44

4.3.1. Piaţa muncii: conţinut şi particularităţi 44

4.3.2. Cererea şi oferta de muncă 46

4.3.3. Segmentarea pieţei muncii 48

4.4. Piaţa schimburilor valutare 49

4.4.1. Conţinutul pieţei schimburilor valutare 49

4.4.2. Convertibilitatea internaţională a monedei 51

4.4.3. Cursul valutar. Operaţiuni pe piaţa schimburilor valutare 52

4.4.4. Datoria externă 53

4.4.5. Balanţa de plăţi externe 55

Sinteză 57

Probleme de discutat 58

Unitatea de învăţare nr. 5. Fluctuaţiile vieţii economice 60

5.1. Cicluri şi crize economice 60

5.1.1. Ciclicitate şi cicluri în economie 60

4

5.1.2. Crizele economice 62

5.1.3. Politici anticriză 63

5.2. Şomajul 64

5.2.1. Şomajul – fenomen complex 64

5.2.2. Formele şomajului 65

5.2.3. Nivelul şi dinamica şomajului 65

5.2.4. Măsuri de diminuare a şomajului 66

5.3. Inflaţia 67

5.3.1. Geneză, natură, cauze, măsurare 67

5.3.2. Principalele efecte ale inflaţiei. Politici şi măsuri

antiinflaţioniste 69

Sinteză 70

Probleme de discutat 71

Unitatea de învăţare nr. 6. Politici macroeconomice 73

6.1. Statul şi economia 73

6.2. Politica economică 74

6.3. Politica monetară 76

6.4. Politica bugetară 78

Sinteză 80

Probleme de discutat 81

Unitatea de învăţare nr. 7. Economia naţională şi relaţiile externe 82

7.1. Economia naţională. Economia mondială – prezentare generală 82

7.2. Integrarea economică internaţională 83

7.3. Societăţi multinaţionale 84

Sinteză 85

Probleme de discutat 86

Bibliografie 87

Extras din document

INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE

5

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 1

INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE

Obiective de studiu

Unitatea de învăţare nr. 1 asigură:

- însuşirea problemelor economice teoretice fundamentale din perspectiva agenţilor economici agregaţi;

- analiza factorilor şi a elementelor de identificare a interdependenţelor existente între fenomenele macroeconomice cunoscute: echilibrul şi dezechilibrul economic; dezvoltare şi creştere economică; crizele etc.;

- asimilarea de cunoştinţe în legătură cu agenţii economici agregaţi, sistemul contabilităţii naţionale şi rolul acestora în caracterizarea economiei naţionale.

Complexitatea economiei contemporane, marcată de adâncirea, diversificarea şi multiplicarea fluxurilor dintre agenţii economici, de creşterea interdependenţelor dintre acţiunile lor, a generat necesitatea extinderii procesului de cunoaştere a fenomenului economic de la nivelul agentului economic, la cel al economiei naţionale, pentru a surprinde raporturile specifice ce se formează la acest nivel al economiei, caracteristicile şi tendinţele lor.

1.1. Probleme macroeconomice actuale

În timp ce microeconomia se ocupă cu studiul comportamentului diferiţilor agenţi economici individuali, macroeconomia are ca domeniu de analiză comportamentul unei economii naţionale în ansamblul său, precum şi relaţiile pe care ea le întreţine cu alte economii naţionale.

Macroeconomia este reprezentată de totalitatea relaţiilor, proceselor, fenomenelor ce caracterizează marile consumuri economice la nivelul unei zone, regiuni sau ţări.

Conceptul de macroeconomie a apărut mai târziu (deceniile 3-4 sec. ale secolului XX) în gândirea economică şi preocupările specialiştilor, şi anume atunci când a devenit evidentă dependenţa comportamentului firmelor şi agenţilor economici de fenomenele de ansamblu pe de o parte, iar pe de altă parte, influenţa exercitată de acţiunile diferitelor categorii de agenţi asupra vieţii economice la nivelul sistemului.

Variabilele care interesează macroeconomia sunt producţia şi venitul naţional, ocuparea şi neocuparea, consumului total, economiile totale, nivelul circulaţiei monetare, inflaţia, recesiunea, nivelul general al preţurilor etc. Situaţia la nivel macroeconomic la un moment dat şi evoluţia ei sunt puse în evidenţă prin intermediul indicatorilor agregaţi, care sintetizează fenomenele economice individuale de la nivel microeconomic.

Procesul prin care obiectele reale sunt combinate şi sintetizate într-o categorie macroeconomică este numit agregare. De exemplu, prin combinarea şi sintetizare produselor şi serviciilor create într-o economie naţională obţinem producţia naţională.

INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE

6

Obiectivele macroeconomiei sunt următoarele:

- determinarea principalelor agregate economice care să permită cunoaşterea activităţii agenţilor economici în ansamblul lor;

- studierea relaţiilor existente dintre principalele agregate monetare şi punerea în evidenţă a relaţiilor stabile (de exemplu, relaţia dintre venit şi consum, venit şi investiţii etc.);

- analiza principalelor dezechilibre care pot să apară între agregate: inflaţie, şomaj, deficitul balanţei de plăţi etc., pentru a evidenţia cauzele care le-au determinat şi stabilirii măsurilor pentru atenuarea sau înlăturarea lor;

- studierea modalităţilor de atingere a diferitelor obiective economice care ţin de domeniul politicii economice etc

Preview document

Macroeconomie - Pagina 1
Macroeconomie - Pagina 2
Macroeconomie - Pagina 3
Macroeconomie - Pagina 4
Macroeconomie - Pagina 5
Macroeconomie - Pagina 6
Macroeconomie - Pagina 7
Macroeconomie - Pagina 8
Macroeconomie - Pagina 9
Macroeconomie - Pagina 10
Macroeconomie - Pagina 11
Macroeconomie - Pagina 12
Macroeconomie - Pagina 13
Macroeconomie - Pagina 14
Macroeconomie - Pagina 15
Macroeconomie - Pagina 16
Macroeconomie - Pagina 17
Macroeconomie - Pagina 18
Macroeconomie - Pagina 19
Macroeconomie - Pagina 20
Macroeconomie - Pagina 21
Macroeconomie - Pagina 22
Macroeconomie - Pagina 23
Macroeconomie - Pagina 24
Macroeconomie - Pagina 25
Macroeconomie - Pagina 26
Macroeconomie - Pagina 27
Macroeconomie - Pagina 28
Macroeconomie - Pagina 29
Macroeconomie - Pagina 30
Macroeconomie - Pagina 31
Macroeconomie - Pagina 32
Macroeconomie - Pagina 33
Macroeconomie - Pagina 34
Macroeconomie - Pagina 35
Macroeconomie - Pagina 36
Macroeconomie - Pagina 37
Macroeconomie - Pagina 38
Macroeconomie - Pagina 39
Macroeconomie - Pagina 40
Macroeconomie - Pagina 41
Macroeconomie - Pagina 42
Macroeconomie - Pagina 43
Macroeconomie - Pagina 44
Macroeconomie - Pagina 45
Macroeconomie - Pagina 46
Macroeconomie - Pagina 47
Macroeconomie - Pagina 48
Macroeconomie - Pagina 49
Macroeconomie - Pagina 50
Macroeconomie - Pagina 51
Macroeconomie - Pagina 52
Macroeconomie - Pagina 53
Macroeconomie - Pagina 54
Macroeconomie - Pagina 55
Macroeconomie - Pagina 56
Macroeconomie - Pagina 57
Macroeconomie - Pagina 58
Macroeconomie - Pagina 59
Macroeconomie - Pagina 60
Macroeconomie - Pagina 61
Macroeconomie - Pagina 62
Macroeconomie - Pagina 63
Macroeconomie - Pagina 64
Macroeconomie - Pagina 65
Macroeconomie - Pagina 66
Macroeconomie - Pagina 67
Macroeconomie - Pagina 68
Macroeconomie - Pagina 69
Macroeconomie - Pagina 70
Macroeconomie - Pagina 71
Macroeconomie - Pagina 72
Macroeconomie - Pagina 73
Macroeconomie - Pagina 74
Macroeconomie - Pagina 75
Macroeconomie - Pagina 76
Macroeconomie - Pagina 77
Macroeconomie - Pagina 78
Macroeconomie - Pagina 79
Macroeconomie - Pagina 80
Macroeconomie - Pagina 81
Macroeconomie - Pagina 82
Macroeconomie - Pagina 83
Macroeconomie - Pagina 84
Macroeconomie - Pagina 85
Macroeconomie - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Macroeconomie.pdf

Alții au mai descărcat și

Criza Economica in Romania

MOTIVATIE Unul din subiectele ce vor face inconjurul lumii pentru ceva vreme de azi inainte este reprezentat de criza economica. Criză economică...

Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării

Capitolul I EVOLUŢIA ECONOMIEI MONDIALE ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ Economia mondială se bazează pe un amplu sistem de interdependenţe economice...

Somajul in Romania

“Fii amabil cu oamenii pe care-i intalnesti cand urci Pentru ca-i vei reintalni cand vei cobori” (Wilson Mizner) Cap 1.Somajul 1.1 Ce este...

Analiza Corelației inflație-șomaj în România în Perioada 2005-2012

Expunerea problemei Care este relația dintre inflație și somaj în România? Prezentarea generală a proiectului Acest proiect îşi propune să aducă...

Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Cauzele structurale ale inflației din România 2005-2014

Termenul de inflaţie a intrat în limbajul curent al oamenilor de afaceri, al bancherilor în special, la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind...

Piața Muncii și Formarea Salariului

I. PIAŢA MUNCII 1. Ce este piaţa muncii Piaţa muncii poate fi definită ca « loc de întîlnire, în spaţiu şi timp, pe total şi pe structură, a...

Indicatori Macroeconomici

Indicatori macroeconomici – prezentare generala Activitatile economice ce se desfasoara in cadrul unei economii nationale se concretizeaza intr-o...

Ai nevoie de altceva?