Macroeconomie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 31759
Mărime: 489.57KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elthes Zoltan
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Extensiunea Sfântu Gheorghe

Extras din document

Informaţii generale

0.1. Date de identificare a cursului

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: Conf.univ.dr. Élthes Zoltán

Birou: Sala Profesori sediul Extensiei Universitare Sf-Gheorghe, str. Stadionului 50

Telefon: 0267-352805

Fax: 0267-352805

E-mail: eltheszoltan@yahoo.com

Consultaţii: Marti, 16-18

Date de identificare curs şi contact tutori:

Numele cursului – Macroeconomie

Codul cursului – EBI0055

Anul, Semestrul – anul 1, sem. 1

Tipul cursului - Obligatoriu

Tutori – Conf. Univ. Dr. Élthes Zoltán

E-mail: eltheszoltan@yahoo.com

Consultaţii: Marti, 16-18

0.2. Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Înscrierea la acest curs este condiţionată de promovarea susţinerii unui proiect. Se pot prezenta la examen doar studenţii care au luat minimum nota 6 la acestă probă.

0.3. Descrierea cursului

Cursul denumit Macroeconomie face parte din pachetul de discipline obligatorii ale specializării economiei turismului,serviciilor şi a afacerilor, nivel licenţă, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerii a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Disciplina studiază conceptele de macroeconomie şi economie naţională şi condiţiile în care o problemă economică devine macroeconomică. Macroeconomia exprimă procesele, faptele şi comportamentele agenţilor economici agregaţi, de ansamblu, ca relaţii multiple între cei elementari, individuali. Acest nivel al economiei se referă la mărimile şi variabilele agregate ale intrărilor (input-urilor) şi ieşirilor (output-urilor) agenţilor economici dintr-o ţară.

Principalele probleme tratate de macroeconomie se referă la :

• Asigurarea echilibrului, în progres, între cererea globală (agregată) şi oferta globală (agregată).

• Ocuparea deplină a resurselor de muncă. Importanţa deosebită a acestei probleme derivă din caracterul activ al factorului muncă şi din particularităţile manifestării cererii şi ofertei agregate de asemenea resurse.

• Asigurarea economiei naţionale cu monedă, în cantităţile şi structurile cerute de un flux normal al economiei reale.

• Orice politică economică guvernamentală are componentele sale bugetară şi fiscală, prin intermediul cărora se realizează funcţiile economice şi sociale ale statului, funcţii transmise legal şi exercitate de guvern şi de administraţiile publice locale.

• Asigurarea pe termen mediu a unei balanţe comerciale şi a unei balanţe de plăţi externe echilibrate. Reflectând intensitatea participării ţărilor la fluxurile economice externe, ca şi eficienţa acesteia, aceste instrumente economico-statistice trebuie echilibrate în măsura în care se doreşte să se acţioneze pentru păstrarea independenţei economice.

• Orice ţară este preocupată de integrarea problemelor macroeconomice în strategii globale de creştere şi dezvoltare.

După parcurgerea cursului, studenţii vor putea:

• să delimiteze conceptele de macroeconomie şi economie naţională

• să cunoască care sunt principalele probleme macroeconomice

• să evidenţieze rolul economic al statului

• să cunoască cauzele ce au determinat creşterea rolului satului în economia contemporană

• să cunoască tipologia principalelor politici economice

• să stabilească care sunt principalele domenii vizate de planificarea economică

• să evidenţieze domeniile programării macroeconomice

0.4. Organizarea temelor în cadrul cursului

Crsul este structurat pe 6 module de învăţare, corespunzând celor mai cunoscute teorii economice. Sunt prezentate concepte privind piaţa monetară, piaţa financiară, echilibre şi dezechilibre macro, inflaţia, şomajul, piaţa muncii precum şi rolul statului în economie.

Nivelul de intelegere şi, implicit, utilitatea informaţiilor pe care le regăsiţi în fiecare modul vor fi sensibil optimizate dacă, în timpul parcurgerii suportului de curs, veţi consulta sursele bibliografice recomandate. Dealtfel, rezolvarea tuturor lucrărilor de verificare impune, cel puţin, parcurgerea referinţelor obligatorii, menţionate la finele fiecărui modul. În situaţia în care nu veţi reuşi să accesaţi anumite materialele bibliografice, sunteti invitaţi să contactaţi tutorii disciplinei.

Preview document

Macroeconomie - Pagina 1
Macroeconomie - Pagina 2
Macroeconomie - Pagina 3
Macroeconomie - Pagina 4
Macroeconomie - Pagina 5
Macroeconomie - Pagina 6
Macroeconomie - Pagina 7
Macroeconomie - Pagina 8
Macroeconomie - Pagina 9
Macroeconomie - Pagina 10
Macroeconomie - Pagina 11
Macroeconomie - Pagina 12
Macroeconomie - Pagina 13
Macroeconomie - Pagina 14
Macroeconomie - Pagina 15
Macroeconomie - Pagina 16
Macroeconomie - Pagina 17
Macroeconomie - Pagina 18
Macroeconomie - Pagina 19
Macroeconomie - Pagina 20
Macroeconomie - Pagina 21
Macroeconomie - Pagina 22
Macroeconomie - Pagina 23
Macroeconomie - Pagina 24
Macroeconomie - Pagina 25
Macroeconomie - Pagina 26
Macroeconomie - Pagina 27
Macroeconomie - Pagina 28
Macroeconomie - Pagina 29
Macroeconomie - Pagina 30
Macroeconomie - Pagina 31
Macroeconomie - Pagina 32
Macroeconomie - Pagina 33
Macroeconomie - Pagina 34
Macroeconomie - Pagina 35
Macroeconomie - Pagina 36
Macroeconomie - Pagina 37
Macroeconomie - Pagina 38
Macroeconomie - Pagina 39
Macroeconomie - Pagina 40
Macroeconomie - Pagina 41
Macroeconomie - Pagina 42
Macroeconomie - Pagina 43
Macroeconomie - Pagina 44
Macroeconomie - Pagina 45
Macroeconomie - Pagina 46
Macroeconomie - Pagina 47
Macroeconomie - Pagina 48
Macroeconomie - Pagina 49
Macroeconomie - Pagina 50
Macroeconomie - Pagina 51
Macroeconomie - Pagina 52
Macroeconomie - Pagina 53
Macroeconomie - Pagina 54
Macroeconomie - Pagina 55
Macroeconomie - Pagina 56
Macroeconomie - Pagina 57
Macroeconomie - Pagina 58
Macroeconomie - Pagina 59
Macroeconomie - Pagina 60
Macroeconomie - Pagina 61
Macroeconomie - Pagina 62
Macroeconomie - Pagina 63
Macroeconomie - Pagina 64
Macroeconomie - Pagina 65
Macroeconomie - Pagina 66
Macroeconomie - Pagina 67
Macroeconomie - Pagina 68
Macroeconomie - Pagina 69
Macroeconomie - Pagina 70
Macroeconomie - Pagina 71
Macroeconomie - Pagina 72
Macroeconomie - Pagina 73
Macroeconomie - Pagina 74
Macroeconomie - Pagina 75
Macroeconomie - Pagina 76
Macroeconomie - Pagina 77
Macroeconomie - Pagina 78
Macroeconomie - Pagina 79
Macroeconomie - Pagina 80
Macroeconomie - Pagina 81
Macroeconomie - Pagina 82
Macroeconomie - Pagina 83
Macroeconomie - Pagina 84
Macroeconomie - Pagina 85
Macroeconomie - Pagina 86
Macroeconomie - Pagina 87
Macroeconomie - Pagina 88
Macroeconomie - Pagina 89
Macroeconomie - Pagina 90
Macroeconomie - Pagina 91
Macroeconomie - Pagina 92
Macroeconomie - Pagina 93
Macroeconomie - Pagina 94
Macroeconomie - Pagina 95
Macroeconomie - Pagina 96
Macroeconomie - Pagina 97
Macroeconomie - Pagina 98
Macroeconomie - Pagina 99
Macroeconomie - Pagina 100
Macroeconomie - Pagina 101
Macroeconomie - Pagina 102
Macroeconomie - Pagina 103
Macroeconomie - Pagina 104
Macroeconomie - Pagina 105
Macroeconomie - Pagina 106
Macroeconomie - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Macroeconomie.doc

Alții au mai descărcat și

Cererea și Oferta de Muncă în România

Piaţa muncii Definire Piaţa muncii reprezintă spaţiul economic în cadrul căruia se confruntă cererea de muncă cu oferta de muncă, au loc...

Statul și Economia

1. Rolul statului Statul este instituţia principală prin care se exercită puterea politică în societate într-un teritoriu de către un grup de...

Bazele Economiei

Teoria economica, istoric, evolutie Perioada pre-Adamista (sec XV-XVIII) Mercantilismul Fiziocratismul Perioada clasica (sec XVIII) Perioada...

Economia de Piață Contemporană

Concept •Modele teoretice şi tipurile concrete de economie de piaţă Economia de piață este organizată și funcționează prin mecanismele pieței în...

Piața Capitalului

Piaţa capitalului este componenta economiei de piaţă, care se apropie cel mai mult de piaţa cu concurenţă perfectă. Piaţa capitalului asigură...

Deprecierea în Evaluarea Bunurilor

Cele trei metode principale de estimare a deprecierii sunt următoarele: - metoda preluării de pe piaţă; - metoda vârstă-durată de viaţă; -...

Piata si Mecanismul Functionarii Ei

Piaţa: apariţie, esenţă, particularități. Structura și infrastructura pieței. Cererea şi factorii ce o determină. Oferta şi determinanţii ei....

Instrumente Financiare Derivate

CAPITOLUL 1 Elementele si caracteristicile instrumentelor financiare derivate 1.1. Conceptul de instrument financiar derivat Un instrument...

Ai nevoie de altceva?