Macroeconomie

Curs
9.4/10 (7 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 25212
Mărime: 163.69KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Capitolul 1. Concepte fundamentale ale macroeconomiei.

1.1 Câteva repere ale evoluţiei teoriei economice

1.2 Obiectul de studiu al macroeconomiei

1.3 Structura mecanismului macroeconomic

1.4 Coordonarea deciziilor

1.5 Instrumentele analizei macroeconomice

Capitolul 2. Metode de măsurare a fluxurilor. Indicatori de rezultate şi de potenţial.

2.1 Principii ale sistemului contabilităţii naţionale.

2.2 Metode de calcul a indicatorilor de rezultate.

2.3 Avuţia naţionala

2.4 Modelul intrări-ieşiri (input-output) static

Capitolul 3. Venitul, consumul, acumularea şi investiţiile.

3.1 Fluxul circular al veniturilor si cheltuielilor. Cazul

economiei deschise.

3.2 Cererea agregată şi oferta agregată.

3.3 Capital, investiţii şi rata dobânzii.

Capitolul 4. Mecanismul pieţelor-modelul economiei închise.

4.1 Echilibrul şi dezechilibrul economic.

4.2 Piaţa bunurilor şi serviciilor. Modelul I. S.

4.3 Piaţa activelor financiare. Modelul L. M.

4.4 Piaţa forţei de muncă.

Capitolul 5. Bazele analizei politicilor macroeconomice.

5.1 Teorii privind politicile macroeconomice.

5.2 Mecanismul cererii agregate şi ofertei agregate de

bunuri şi servicii.

5.3 Oferta de bani. Mecanismul expansiunii monetare.

Capitolul 6. Macroeconomie deschisă. Relaţii economice

internaţionale.

6.1. Noţiuni fundamentale ale relaţiilor economice

internaţionale.

6.2. Eficienţa comerţului exterior.

6.3. Balanţa de plăţi externe.

6.4. Cursul de schimb.

6.5. Echilibrul economiei deschise.

Capitolul 7. Inflaţia si şomajul.

7.1. Inflaţia în economiile moderne.

7.2. Explicarea inflaţiei prin teoria cantitativă a banilor.

7.3. Şomajul.

7.4. Şomajul şi inflaţia.

Capitolul 8. Fluctuaţiile activităţii economice. Ciclul afacerilor.

8.1. Fluctuaţiile ciclice şi trendul economic.

8.2. Cauzele ciclurilor economice.

8.3. Indicatorii fluctuaţiilor ciclice.

8.4. Metode de previzionare şi influenţare a fluctuaţiilor ciclice.

Capitolul 9. Creşterea economică şi dezvoltare durabilă.

9.1. Noţiuni introductive.

9.2. Scurta prezentare a teoriilor creşterii şi dezvoltării

economice.

9.3. Modele de creştere economică.

Capitolul 10. Nivelul de trai şi calitatea vieţii

10.1. Delimitări conceptuale

10.2. Distribuirea şi redistribuirea veniturilor. Bunăstare

şi sărăcie economică

10.2.1. Inegalitatea veniturilor

10.2.2. Bunăstare şi sărăcie economică

10.3. Consumul şi cererea de consum

10.3.1. Caracterizare generală a abordării cantitative

în teoria consumului

10.3.2. Modele economico-matematice ale consumului

Extras din document

CAP 1. CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE

MACROECONOMIEI

1.2 Obiectul de studiu al macroeconomiei

Definiţia 1.1 Economia naţională este un sistem cibernetic care funcţionează în spaţiul naţional cu scopul principal de a satisface cerinţele de bunuri şi servicii ale oamenilor.

Structura sistemului cibernetic mai sus definit este formată din:

a) Ansamblul elementelor sistemului cibernetic care este formată din mulţimea agenţilor economici şi a activităţilor executate de aceştia,

b) Indercondiţionările dintre elementele SC formează mulţimea fluxurilor de forţă de muncă, de bunuri şi servicii, a celor financiare, precum şi a circuitelor informaţionale de conducere.

Aceste conexiuni se realizează prin intermediul pieţelor agregate (piaţa bunurilor şi serviciilor, piaţa factorilor de producţie, piaţa financiară) şi respectiv prin sistemele informaţionale de conducere ale agenţilor economici.

Definiţia 1.2 Teoria macroeconomică studiază economia naţională în conexiune cu economia mondială, precum şi modul în care se formează şi evoluează agregatele macroeconomice. Scopul teoriei macroeconomice este acela de a explica preţurile medii precum şi venitul total, producţia totală şi utilizarea globală a forţei de muncă. De asemenea, teoria macroeconomică mai studiază efectele pe care le au acţiunile de reglementare ale puterii publice (impozite, cheltuieli publice, deficit public) asupra veniturilor totale şi ocupării forţei de muncă.

1.3 Structura mecanismului macroeconomic

Cunoaşterea mecanismului de funcţionare al economiei naţionale se efectuează prin intermediu unor reprezentări simplificate. În funcţie de scopul cercetării, prin aplicarea unor criterii de agregare, se pot obţine reprezentări diferite.

Principalele componente elementare care constituie obiectul diferitelor agregări sunt enumerate în continuare:

a) activităţile economice, care constau în totalitatea acţiunilor ce urmăresc, direct sau indirect, satisfacerea nevoilor de bunuri şi servicii, producţia, repartiţia, schimbul şi consumul, economisirea şi alte forme de utilizare a veniturilor (creşterea patrimoniului, acordarea sau angajarea de credite etc.)

b) subiectele economice, care sunt unităţi organizatorice ce decid asupra înfăptuirii activităţilor. Ele se agregă după tipul activităţilor în ramuri, iar după criteriul instituţional în sectoare.

c) tranzacţiile înseamnă trecerea obiectelor (bunuri, servicii ale factorilor, creanţe) de la un subiect la altul.

Agregarea este o formă de reunire pe baza unor criterii, a elementelor unui sistem sau a unei colectivităţi, efectuată cu scopul caracterizării comportamentului de ansamblu.

Principalele criterii de agregare folosite în macroeconomie sunt:

1) agregarea funcţională

2) agregarea instituţională

3) agregarea necesară analizei economice (se tratează

mai târziu)

1) Agregarea funcţională constă în gruparea activităţilor agenţilor (de producţie, consum, acumulare) şi nu a agenţilor economiei. Se utilizează în practică pentru estimarea componentelor P. I. B.

Operaţiunile agenţilor se grupează în trei categorii:

a) operaţiuni cu bunuri şi servicii, acestea descriu originea (producţie internă, import) şi utilizarea bunurilor şi serviciilor (consum intermediar, consum final, formarea capitolului fix, variaţia stocurilor, exportul) într-o perioadă de timp.

b) operaţiunile de repartiţie sunt formate din operaţiunile de repartiţie a veniturilor şi operaţiunile de transfer de capital.

c) operaţiuni financiare care cuprind variaţia resurselor şi angajamentelor monetare sau alte creanţe.

Preview document

Macroeconomie - Pagina 1
Macroeconomie - Pagina 2
Macroeconomie - Pagina 3
Macroeconomie - Pagina 4
Macroeconomie - Pagina 5
Macroeconomie - Pagina 6
Macroeconomie - Pagina 7
Macroeconomie - Pagina 8
Macroeconomie - Pagina 9
Macroeconomie - Pagina 10
Macroeconomie - Pagina 11
Macroeconomie - Pagina 12
Macroeconomie - Pagina 13
Macroeconomie - Pagina 14
Macroeconomie - Pagina 15
Macroeconomie - Pagina 16
Macroeconomie - Pagina 17
Macroeconomie - Pagina 18
Macroeconomie - Pagina 19
Macroeconomie - Pagina 20
Macroeconomie - Pagina 21
Macroeconomie - Pagina 22
Macroeconomie - Pagina 23
Macroeconomie - Pagina 24
Macroeconomie - Pagina 25
Macroeconomie - Pagina 26
Macroeconomie - Pagina 27
Macroeconomie - Pagina 28
Macroeconomie - Pagina 29
Macroeconomie - Pagina 30
Macroeconomie - Pagina 31
Macroeconomie - Pagina 32
Macroeconomie - Pagina 33
Macroeconomie - Pagina 34
Macroeconomie - Pagina 35
Macroeconomie - Pagina 36
Macroeconomie - Pagina 37
Macroeconomie - Pagina 38
Macroeconomie - Pagina 39
Macroeconomie - Pagina 40
Macroeconomie - Pagina 41
Macroeconomie - Pagina 42
Macroeconomie - Pagina 43
Macroeconomie - Pagina 44
Macroeconomie - Pagina 45
Macroeconomie - Pagina 46
Macroeconomie - Pagina 47
Macroeconomie - Pagina 48
Macroeconomie - Pagina 49
Macroeconomie - Pagina 50
Macroeconomie - Pagina 51
Macroeconomie - Pagina 52
Macroeconomie - Pagina 53
Macroeconomie - Pagina 54
Macroeconomie - Pagina 55
Macroeconomie - Pagina 56
Macroeconomie - Pagina 57
Macroeconomie - Pagina 58
Macroeconomie - Pagina 59
Macroeconomie - Pagina 60
Macroeconomie - Pagina 61
Macroeconomie - Pagina 62
Macroeconomie - Pagina 63
Macroeconomie - Pagina 64
Macroeconomie - Pagina 65
Macroeconomie - Pagina 66
Macroeconomie - Pagina 67
Macroeconomie - Pagina 68
Macroeconomie - Pagina 69
Macroeconomie - Pagina 70
Macroeconomie - Pagina 71
Macroeconomie - Pagina 72
Macroeconomie - Pagina 73
Macroeconomie - Pagina 74
Macroeconomie - Pagina 75
Macroeconomie - Pagina 76
Macroeconomie - Pagina 77
Macroeconomie - Pagina 78
Macroeconomie - Pagina 79
Macroeconomie - Pagina 80
Macroeconomie - Pagina 81
Macroeconomie - Pagina 82
Macroeconomie - Pagina 83
Macroeconomie - Pagina 84
Macroeconomie - Pagina 85
Macroeconomie - Pagina 86
Macroeconomie - Pagina 87
Macroeconomie - Pagina 88
Macroeconomie - Pagina 89
Macroeconomie - Pagina 90
Macroeconomie - Pagina 91
Macroeconomie - Pagina 92
Macroeconomie - Pagina 93
Macroeconomie - Pagina 94
Macroeconomie - Pagina 95
Macroeconomie - Pagina 96
Macroeconomie - Pagina 97
Macroeconomie - Pagina 98
Macroeconomie - Pagina 99
Macroeconomie - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Macroeconomie.doc

Alții au mai descărcat și

Piața Muncii și Formarea Salariului

I. PIAŢA MUNCII 1. Ce este piaţa muncii Piaţa muncii poate fi definită ca « loc de întîlnire, în spaţiu şi timp, pe total şi pe structură, a...

Piața bunurilor și serviciilor

Introducere Piata desemneaza un sistem de vânzare-cumparare în primul rând de bunuri si servicii între partile contractante, adica între agentii...

Finanțele întreprinderii

CAP I. FINANTELE INTREPRINDERII 1.1.Elemente teoretice de baza privind finantele Gestiunea financiara si de credit care functioneaza in orice...

Proiect Econometrie

Inregistrati pentru cel putin 30 unitati valorile specifice ale unor caracteristici (x1, x2 si y) intre care exista o legatura logica. Datele...

Econometrie

Cum este influențat salariul în funcție de vârstă, orele lucrate pe luna, experiența din cadrul firmei și experiența din cadrul altor firme 1....

Formule - productivitatea factorilor de producție

Productivitatea factorilor de producţie W= Q-producţia Fi-factor de producţie investit A) Productivitatea parţială 1)Productivitatea medie ,,...

Seminarii Macroeconomie

Aspecte teoretice privind şomajul Formarea pieţei muncii se desfăşoară continuu sub semnul eforturilor şi al dificultăţilor de cunoaştere a...

Macroeconomie

Curs nr. 1 Macroeconomie - Ovidiu Barsan Cap.1  Concepte Fundamentale ale Macroeconomiei 1.1 Structura mecanismului macroeconomic Teoria...

Te-ar putea interesa și

Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL AL ECONOMIEI ROM\NESTI ÎN CONTEXTUL ECONOMIC MONDIAL 1.1. Situaţia economiei pe plan mondial-privire de ansamblu...

Indicatorii Macroeconomici de Rezultate

1. Scurta introducere Economia oricarei tari reprezinta o realitate complexa a carei cunoastere necesita gruparea unitatilor economice in...

Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice

Introducere Ultimii 100 de ani au adus o dezvoltare. economică fără precedent, o creştere a nivelului de trai şi a calităţii vieţii la care poate...

Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013

INTRODUCERE Evidenţierea nivelului de dezvoltare economică, a tendinţelor acesteia şi a modului în care sunt utilizate resursele unei economii...

Analiza macroeconomică a inflației

CAPITOLUL I Analiza macroeconomica a inflatiei I.1 Inflatia-dezechilibru macroeconomic complex Inflatia este un dezechilibru care atinge toate...

Model previzional de simulare macroeconomică

Capitolul 1. Model previzional de simulare macroeconomica 1.1. Determinarea indicatorilor din tabelul input-output Pentru anul de previziune se...

Analiza indicatorilor macroeconomici ai României în intervalul 2013-2016

Potrivit literaturii de specialitate , indicatorii macroeconomici sunt date statistice care indică starea actuală a economiei unui stat, potrivit...

Principalele probleme macroeconomice

Analiza macroeconomică se concentrează asupra economiei naţionale, a elementelor de structură ale acesteia sau asupra economiei mondiale....

Ai nevoie de altceva?