Macroeconomie

Imagine preview
(6/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Macroeconomie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 101 de pagini .

Profesor: Constanta Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL 14 PIAŢA CAPITALULUI 4
1.1. Piaţa capitalului. Oferta de capital. Cererea de capital 4
1.2. Creditul: conţinut, funcţii, forme 5
1.3. Băncile şi rolul lor. Sistemul bancar 6
1.4. Tipuri de bănci 7
1.5. Piaţa monetară. Piaţa financiară 9
1.6. Bursa de valori 11
CAPITOLUL 2 MACROECONOMIA. POLITICI MACROECONOMICE.
INDICATORII MACROECONOMICI CALCULATI.IN SCN ŞI SPM 15
2.1. Macroeconomia 15
2.2. Politici macroeconomice 16
2.3. Planificarea macroeconomică 18
2.4. Indicatorii macroeconomici calculaţi în SCN şi SPM 18
2.5. Sistemul Conturilor Naţionale – SCN 18
2.6. Sistemul Producţiei Materiale – SPM 23
CAPITOLUL 3 CREŞTEREA ECONOMICĂ 26
3.1. Creşterea economică şi dezvoltarea economică 26
3.2. Factorii care influenţează creşterea economică 27
3.3. Modele de creştere economică 30
CAPITOLUL 4 VENITUL, CONSUMUL ŞI INVESTIŢIILE 34
4.1. Venitul 34
4.2. Consumul 35
4.3. Relaţia dintre venit şi consum 37
4.4. Influenţa venitului asupra nivelului şi dinamicii consumului 37
4.5. Influenţa venitului asupra structurii cheltuielilor de consum.
Legea lui Engel 38
4.6. Economiile 38
4.7. Investiţiile 40
4.8. Raportul între venit, consum şi investiţii. Multiplicatorul
investiţiilor şi acceleratorul 42
CAPITOLUL 5 FLUCTUAŢIILE ACTIVITĂŢII ECONOMICE 46
5.1. Fluctuaţiile. Ciclicitatea 46
5.2. Ciclurile economice 47
5.3. Crizele economice şi formele lor 49
5.4. Politici anticiclice 50
CAPITOLUL 6 ECHILIBRUL ŞI DEZECHILIBRUL 52
6.1. Formele echilibrului 52
6.2. Factorii ce determină dinamica echilibrului economic 53
6.3. Dezechilibrul 54
CAPITOLUL 7 INFLAŢIA 56
7.1. Conţinutul şi cauzele inflaţiei contemporane 56
7.2. Măsurarea şi intensitatea inflaţiei. Formele inflaţiei 59
7.3. Costurile şi politicile de combatere a inflaţiei 62
CAPITOLUL 8 ŞOMAJUL 65
3
8.1. Concept. Caracteristici 65
8.2. Tipuri de şomaj 66
8.3. Formarea şomajului. Factori de influenţă 66
8.4. Implicaţiile şomajului 67
8.5. Politici antişomaj 68
CAPITOLUL 9 FLUXURILE ECONOMICE INTERNATIONALE 71
TEORIA AVANTAJULUI COMPARATIV 71
9.1. Fluxurile economice internaţionale 71
9.2. Comerţul exterior sau internaţional 72
9.3. Trăsături caracteristice ale comerţului exterior (internaţional) 73
9.4. Eficienţa comerţului exterior 74
9.5. Schimbări în economia mondială 76
9.6. Avantajul comparativ şi schimburile 77
economice internaţionale 77
9.7. Teorii moderne ale înzestrării cu factori de producţie 79
CAPITOLUL 10 DEZVOLTAREA DURABILA 81
10.1. Concepte fundamentale de dezvoltare durabilă 81
10.2. Durabilitatea în relaţia dintre sistemul 83
socio-economic şi capitalul natural 83
CAPITOLUL 11 SUBDEZVOLTAREA 89
11.1. Subdezvoltare 89
11.1.1. Cauzele subdezvoltării 91
11.1.2. Politici şi strategii 91
CAPITOLUL 12 INTEGRAREA ECONOMICĂ 93
12.1. Cauzele integrării economice 93
12.2. Principalele etape şi forme de integrare economică 94
12.3. Piaţa unică. Trăsătura esenţială a integrării economice 95
12.4. Uniunea Europeană (U.E.) 96
BIBLIOGRAFIE 99

Extras din document

CAPITOLUL 1

PIAŢA CAPITALULUI

1.1. Piaţa capitalului. Oferta de capital. Cererea de capital

Piaţa capitalului reprezintă relaţiile băneşti care se formează în procesul

atragerii şi plasării fondurilor băneşti, relaţii rezultate din confruntarea cererii şi

ofertei de capital, formându-se resursele financiare ale agenţilor economici.

Oferta de capital cuprinde totalitatea mijloacelor băneşti disponibile pentru

plasament la un moment dat sau într-o anumită perioadă de timp şi la un anumit preţ

(dobândă). Ea include economiile care se formează în perioada dată, capitalul eliberat

dintr-un împrumut sau dintr-o folosinţă anterioară, transformarea sumele inactive, a

imobilizărilor, în lichidităţi active, capitaluri băneşti care devin disponibile pentru un

interval de timp.

Cererea de capital reflectă totalitatea nevoilor de capital ale agenţilor economici la

un moment dat, ori într-o anumită perioadă, având în vedere şi nivelul dobânzii pe

care sunt dispuşi s-o suporte. Are drept componente capitalul solicitat pentru

investiţii, resursele suplimentare necesare pentru funcţionarea capitalului împrumutat.

Piaţa capitalului cuprinde toate posibilităţilor de procurare a capitalului, respectiv

atât pieţele de credit cât şi pieţele de titluri de valoare negociabile.

Dacă se are în vedere perioada de timp pentru care se solicită şi se oferă capitalul,

piaţa capitalului cuprinde două componente principale aflate în strânsă legătură:

- piaţa capitalului pe termen scurt cunoscută mai ales sub denumirea de piaţă

monetară;

- piaţa capitalului pe termen mijlociu şi lung cunoscută şi sub denumirea de piaţă

financiară.

Piaţa de capital pe termen scurt cuprinde relaţiile care se formează în domeniul

atragerii şi plasării fondurilor pe termen scurt, până la 1 an, având rol deosebit în

finanţarea pe termen scurt a activităţii economice. Este în esenţă o piaţă interbancară,

prin care băncile se împrumută între ele, cele care au un surplus de încasări îl

împrumută celor care au surplus de plăţi (pe termen de o zi până la un an), realizânduse

o funcţie de compensare a excedentului şi deficitului de lichidităţi bancare.

Piaţa de capital pe termen mijlociu şi lung cuprinde relaţiile ce se formează în

domeniul atragerii şi plasării fondurilor pe termen mijlociu (1 – 7 ani) şi lung, peste 7

ani. Are următoarele componente:

a) piaţa financiară, formată din piaţa acţiunilor, obligaţiunilor şi altor titluri

financiare pe termen lung;

b) piaţa împrumuturilor pe gaj de titluri pe termen lung (lombardul);

c) piaţa ipotecară.

5

1.2. Creditul: conţinut, funcţii, forme

Creditul este o relaţie bănească care se formează, odată cu acordarea de

împrumuturi băneşti sau sub formă de bunuri materiale şi servicii, unor persoane

fizice sau juridice, iar rambursarea urmează să se efectueze la o dată ulterioară numită

scadenţă.

Relaţia bănească de credit presupune:

a) un raport juridic contractual, prin care o persoană numită creditor pune la

dispoziţia altei persoane, numită debitor, o sumă de bani, un bun material sau servicii

evaluate în bani;

b) plata unui anumit preţ de către debitor, creditorului, se face sub forma dobânzii,

pentru folosirea împrumutului;

c) rambursarea sumei împrumutate (plus dobânda), de către debitor creditorului, se

face după o anumită perioadă, numită scadenţă.

Funcţiile şi rolul creditului:

a) Funcţia distributivă constă în aceea că mobilizează resursele băneşti disponibile

în economie, redistribuindu-le apoi, prin acordarea de împrumuturi;

b) Funcţia de creştere a acţiunii productive a capitalului, prin faptul că pune în

mişcare forţe economice latente;

c) Influenţează creşterea economică, ca urmare a rolului său în procesul

transformării economiilor în investiţii;

d) Contribuie la dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, stimulându-se

concurenţa, datorită libertăţii creditului în economia de piaţă;

e) Funcţia de emisiune monetară a banilor de cont;

f) Rolul important în desfăşurarea relaţiilor economice externe.

Printre elementele care asigură elasticitatea creditului în economia de piaţă, deci o

largă accesibilitate, sunt:

A. Consemnarea;

B. Transferabilitatea.

Consemnarea- raportul de credit, se materializează în consimţământul debitului

privind datoria, creându-şi înscrisul sau titlul de credit. Pe această bază creanţa poate

fi înstrăinată şi deci se poate transfera calitatea de creditor.

Transferabilitatea – creditorul nu este legat definitiv de raportul de credit

respectiv, ci poate renunţa la această calitate cedând-o de regulă prin vânzare, altei

persoane, interesată în valorificarea capitalului pe această cale.

Formele creditului

Criterii de clasificare:

I. După forma în care se acordă creditul poate fi:

Fisiere in arhiva (1):

  • Macroeconomie.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CATEDRA DE „MANAGEMENT” SPECIALIZĂRILE: MANAGEMENT – MARKETING ANUL: I FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: I.D.