Macroeconomie

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, pdf
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 46614
Mărime: 1.39MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ELENA CARA
Obiect de studiu:Obiectul şi scopurile macroeconomiei, Metode şi analiză macroeconomice, Măsurarea produsului naţional brut. Facultatea Administrarea Afacerilor

Extras din document

1.Obiectul şi scopurile macroeconomiei

2.Metode şi analiză macroeconomice

-1-

Macroeconomia se ocupă cu economiile privite în ansamblu cu întreaga sferă de bunuri şi servicii, cu rata inflaţiei şi a şomajului, cu balanţa de plăţi şi ratele de schimb, cu gradul de ocupare a forţei de muncă, creşterea economică.

Scopuri macroeconomice:

1.Asigurarea echilibrului între cererea agregată şi oferta agregată;

2.Tendinţa spre egalare ocuparea deplină a forţei de muncă;

3. Rata naturală a şomajului fiind de 5-6 %;

4. Pe piaţa capitalului ocuparea deplină 80-85% din tot capitalul;

5. Realizarea funcţiilor fiscale;

6.Asigurarea unei balanţe de plăţi echilibrate;

7.Asigurarea unei creşteri economice durabile;

8.Asigurarea unui nivel stabil al preţurilor.

Aceste scopuri se realizează prin diverse politici macroeconomice: monetar-creditară, bugetar-fiscală, politică antinflaţionistă, antişomaj.

-2-

În macroeconomie se utilizează următoarele metode:

- Metoda de balanţă – analiza cheltuielilor şi veniturilor şi raportul între ele;

- Metoda grafică;

- Metoda prognozare;

- Metoda tabelară;

- Metoda modelare.

Tema: Sisteme de analiză macroeconomică şi indicatorii principali

1.Sistemul conturilor naţionale

2.Indicatorii macroeconomici de rezultate şi evaluarea lor

3.Identităţile macroeconomice de bază

-1-

SCN este un sistem de evidenţă a rezultatelor activităţii desfăşurate într-o ţară într-o anumită perioadă de timp. Obiectul SCN este prezentarea în cifre a activităţii economice a fluxurilor materiale, fluxuri de venituri ce au loc în economie între diferiţi agenţi economici. În SCN se măsoară fluxurile de bunuri şi servicii, fluxurile de venituri şi cheltuieli, stocurile de bunuri şi valori financiare existente la un moment dat. SCN se utilizează pentru măsurarea rezultatelor din economie a repartiţiei şi utilizării acestor rezultate. În SCN este folosită tehnica contabilă bazată pe principiul dublei înregistrări, adică orice tranzacţie între agenţii economici se înregistrează ca o resursă şi ca o folosire a sa. În SCN se măsoară activitatea separată pe agenţi economici, întreprinderi sau firme, instituţii guvernamentale, gospodării sau menaje şi străinătatea. Întreprinderile sau firmele sunt agenţi economici care produc bunuri şi servicii destinate pieţei.

Contul de producţie

Debit Credit

Valoarea adăugată

Venitul brut realizat în

Activitatea de producţie Destinaţia producţiei

Vânzări de bunuri, de investiţii ,venituri de bunuri

de consum ,export net.

Contul consum

Debit Credit

Cheltuieli pentru procurarea de bunuri de consum

Transferuri către exterior Veniturile factorilor de producţie provenite din activităţi productive, din transferuri curente de la restul lumii.

Străinătate

Debit Credit

Exporturi Importuri şi necesarul de finanţare

Principii de bază a măsurării rezultatelor la nivel macroeconomic:

1. Principiul cuprinderii în indicatorul cu rezultate numai a bunurilor şi serviciilor ce sunt vândute pe piaţă. Excepţii la acest principiu: includerea în rezultatele activităţii economice a tuturor bunurilor şi serviciilor ce satisfac necesităţii umane şi a celor obţinute în gospodăriile proprii evaluate la preţurile pieţei. Includerea serviciilor guvernamentale, evaluate la costul serviciilor consumate cu ocazia prestării acestor servicii. Excluderea din calcul a bunurilor şi serviciilor dăunătoare pentru societate.

2. Principiul includerii în rezultate numai a produselor şi serviciilor ce sunt rezultatul activităţii productive în perioada pentru care se face calculul şi nu a bunurilor şi serviciilor re vândute.

Preview document

Macroeconomie - Pagina 1
Macroeconomie - Pagina 2
Macroeconomie - Pagina 3
Macroeconomie - Pagina 4
Macroeconomie - Pagina 5
Macroeconomie - Pagina 6
Macroeconomie - Pagina 7
Macroeconomie - Pagina 8
Macroeconomie - Pagina 9
Macroeconomie - Pagina 10
Macroeconomie - Pagina 11
Macroeconomie - Pagina 12
Macroeconomie - Pagina 13
Macroeconomie - Pagina 14
Macroeconomie - Pagina 15
Macroeconomie - Pagina 16
Macroeconomie - Pagina 17
Macroeconomie - Pagina 18
Macroeconomie - Pagina 19
Macroeconomie - Pagina 20
Macroeconomie - Pagina 21
Macroeconomie - Pagina 22
Macroeconomie - Pagina 23
Macroeconomie - Pagina 24
Macroeconomie - Pagina 25
Macroeconomie - Pagina 26
Macroeconomie - Pagina 27
Macroeconomie - Pagina 28
Macroeconomie - Pagina 29
Macroeconomie - Pagina 30
Macroeconomie - Pagina 31
Macroeconomie - Pagina 32
Macroeconomie - Pagina 33
Macroeconomie - Pagina 34
Macroeconomie - Pagina 35
Macroeconomie - Pagina 36
Macroeconomie - Pagina 37
Macroeconomie - Pagina 38
Macroeconomie - Pagina 39
Macroeconomie - Pagina 40
Macroeconomie - Pagina 41
Macroeconomie - Pagina 42
Macroeconomie - Pagina 43
Macroeconomie - Pagina 44
Macroeconomie - Pagina 45
Macroeconomie - Pagina 46
Macroeconomie - Pagina 47
Macroeconomie - Pagina 48
Macroeconomie - Pagina 49
Macroeconomie - Pagina 50
Macroeconomie - Pagina 51
Macroeconomie - Pagina 52
Macroeconomie - Pagina 53
Macroeconomie - Pagina 54
Macroeconomie - Pagina 55
Macroeconomie - Pagina 56
Macroeconomie - Pagina 57
Macroeconomie - Pagina 58
Macroeconomie - Pagina 59
Macroeconomie - Pagina 60
Macroeconomie - Pagina 61
Macroeconomie - Pagina 62
Macroeconomie - Pagina 63
Macroeconomie - Pagina 64
Macroeconomie - Pagina 65
Macroeconomie - Pagina 66
Macroeconomie - Pagina 67
Macroeconomie - Pagina 68
Macroeconomie - Pagina 69
Macroeconomie - Pagina 70
Macroeconomie - Pagina 71
Macroeconomie - Pagina 72
Macroeconomie - Pagina 73
Macroeconomie - Pagina 74
Macroeconomie - Pagina 75
Macroeconomie - Pagina 76
Macroeconomie - Pagina 77
Macroeconomie - Pagina 78
Macroeconomie - Pagina 79
Macroeconomie - Pagina 80
Macroeconomie - Pagina 81
Macroeconomie - Pagina 82
Macroeconomie - Pagina 83
Macroeconomie - Pagina 84
Macroeconomie - Pagina 85
Macroeconomie - Pagina 86
Macroeconomie - Pagina 87
Macroeconomie - Pagina 88
Macroeconomie - Pagina 89
Macroeconomie - Pagina 90
Macroeconomie - Pagina 91
Macroeconomie - Pagina 92
Macroeconomie - Pagina 93
Macroeconomie - Pagina 94
Macroeconomie - Pagina 95
Macroeconomie - Pagina 96
Macroeconomie - Pagina 97
Macroeconomie - Pagina 98
Macroeconomie - Pagina 99
Macroeconomie - Pagina 100
Macroeconomie - Pagina 101
Macroeconomie - Pagina 102
Macroeconomie - Pagina 103
Macroeconomie - Pagina 104
Macroeconomie - Pagina 105
Macroeconomie - Pagina 106
Macroeconomie - Pagina 107
Macroeconomie - Pagina 108
Macroeconomie - Pagina 109
Macroeconomie - Pagina 110
Macroeconomie - Pagina 111
Macroeconomie - Pagina 112
Macroeconomie - Pagina 113
Macroeconomie - Pagina 114
Macroeconomie - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Macroeconomie.pdf
  • Macroeconomie.doc

Alții au mai descărcat și

Bursele de Valori și Rolul Lor pe Piața de Capital

Tema 1: „Bursele de valori şi rolul lor pe piaţa de capital” 1. Rolul pieţei de capital în finanţarea şi dezvoltarea economiei. 2. Bursa de...

Fundamente Economice ale Investitiilor

SUBIECTUL 1: 1.1. CONCEPTUL DE INVESTITIE este larg dezbatut in teoria economica financiara, fiind exprimate mai multe opinii cu privire la...

Econometrie

CURS 1 DEFINIREA ECONOMETRIEI Dezvoltarea rapidă a econometriei a generat formularea mai multor definiţii cu privire la domeniul acestei...

Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1. CONŢINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesară definirea conceptului de produs. Produsul drept...

Managementul Riscului în Afaceri

Criteriile de clasificare a riscurilor După apariţia lor riscurile se împart în: retrospective – oferă posibilitatea de a prevedea celelalte...

Servicii Publice

CAPITOLUL 1 MULŢIMILE DE OAMENI, RELAŢIILE PUBLICE ŞI COMUNICAREA 1.1. Mulţimile de oameni În sens obişnuit mulţimea desemnează o adunare de...

Managementul Riscului în Afaceri - Curs 3

Tipuri de antreprenori în dependenţă de predispunerea spre risc Persoanele indiferente faţă de risc, sunt acele care în aşteptarea profitului sunt...

Metode de Evaluare a Riscurilor

Principiile de analiză a riscurilor Mărimea pierderilor de la influenţa diferitor tipuri de risc este independentă. Principiile de analiză a...

Te-ar putea interesa și

Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL AL ECONOMIEI ROM\NESTI ÎN CONTEXTUL ECONOMIC MONDIAL 1.1. Situaţia economiei pe plan mondial-privire de ansamblu...

Indicatorii Macroeconomici de Rezultate

1. Scurta introducere Economia oricarei tari reprezinta o realitate complexa a carei cunoastere necesita gruparea unitatilor economice in...

Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013

INTRODUCERE Evidenţierea nivelului de dezvoltare economică, a tendinţelor acesteia şi a modului în care sunt utilizate resursele unei economii...

Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice

Introducere Ultimii 100 de ani au adus o dezvoltare. economică fără precedent, o creştere a nivelului de trai şi a calităţii vieţii la care poate...

Analiza Macroeconomica a Inflatiei

CAPITOLUL I Analiza macroeconomica a inflatiei I.1 Inflatia-dezechilibru macroeconomic complex Inflatia este un dezechilibru care atinge toate...

Model Previzional de Simulare Macroeconomica

Capitolul 1. Model previzional de simulare macroeconomica 1.1. Determinarea indicatorilor din tabelul input-output Pentru anul de previziune se...

Analiza indicatorilor macroeconomici ai României în intervalul 2013-2016

Potrivit literaturii de specialitate , indicatorii macroeconomici sunt date statistice care indică starea actuală a economiei unui stat, potrivit...

Principalele probleme macroeconomice

Analiza macroeconomică se concentrează asupra economiei naţionale, a elementelor de structură ale acesteia sau asupra economiei mondiale....

Ai nevoie de altceva?