Macroeconomie si Politici Macroeconomice

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Macroeconomie si Politici Macroeconomice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 127 de pagini .

Profesor: Carmen Nastase

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

Cap 1 Eficienta economica în tarile cu economie de piata 4
Obiective 4
1.1. Conceptul de eficienta economica si formele sale 5
1.2. Factorii de crestere ai eficientei economice 6
1.3. Productivitatea factorilor de productie 7
1.4. Productivitatea muncii si formele sale 8
1.5. Factorii care influenteaza productivitatea muncii 9
1.6. Caile de crestere a productivitatii muncii 10

Cap 2 Creditul, institutii financiar-bancare 13
Obiective 13
2.1. Continutul, formele si functiile creditului 13
2.2. Sistemul bancar în România 15
Teste grila 18

Cap 3 Piata monetara si componenta masei monetare 20
Obiective 20
3.1. Componentele pietei monetare 20
3.2. Cererea si oferta de moneda 21
3.3. Politica monetara 23
Teste grila 25

Cap 4 Piata capitalului (financiara) 27
Obiective 27
4.1. Obiectul pietei capitalului: hârtiile de valoare pe termen lung 27
4.2. Cererea si oferta de hârtii de valoare pe termen lung 28
4.3. Institutiile pietei financiare. Bursa de valori si mecanismele ei 30
Teste grila 32

Cap 5 Piata muncii – piata derivata în economia de piata 34
Obiective 34
5.1. Piata muncii si structurile ei 34
5.2. Functii si particularitati ale pietei muncii 34
5.3. Segmentarea pietei muncii. Formarea nivelului salariului pe diferite piete 35
5.4. Oferta si cererea de munca 36
Teste grila 38

Cap 6 Statul si rolul sau în economia de piata 40
Obiective 40
6.1. Rolul statului în economia de piata 40
6.2. Politica economica a statului; tipologia politicilor economice 42
6.3. Bugetul de stat – concept, structura, functii 43
6.4. Sistemul fiscal (de impunere) si rolul sau în economia de piata 44
Teste grila 45

Cap 7 Fluctuatiile activitatii economice în tarile cu economie de piata 48
(crizele economice) 48
Obiective 48
7.1. Ciclicitatea – forma normala a miscarii economice 48
7.2. Ciclurile lungi si trasaturile lor 49
7.3. Ciclul economic pe termen mediu (ciclul decenal) 50
7.4. Programe statale de masuri anticriza (politici anticiclice) 51
Teste grila 53
Cap 8 Inflatia – fenomen negativ al economiei de piata 54
Obiective 54
8.1. Conceptul si instrumentele de masurare a inflatiei (indicatori si indici) 54
8.2. Cauzele inflatiei contemporane si tipuri de inflatie 55
8.3. Efectele economice si sociale ale inflatiei 57
8.4. Politici si masuri antiinflationiste 58
Teste grila 61

Cap.9 Ocuparea si somajul 63
9.1. Continutul conceptului de somaj 63
9.2. Aspecte caracteristice ale somajului 64
9.3. Cauze si forme de manifestare ale somajului 66
9.4. Efecte social-economice ale somajului 70
9.5. Masuri pentru diminuarea somajului 71

Cap 10 România în circuitul economic international 71
Obiective 71
10.1. Necesitatea participarii economiei românesti la piata mondiala 72
10.2. Comertul exterior mondial si trasaturile sale caracteristice 73
10.3. Cooperarea economica internationala a României 74
10.4. Eficienta comertului exterior al României 75
Teste grila 75

Cap 11 Integrarea economica interstatala 77
Obiective 77
11.1. Uniunea Europeana (UE): Integrarea Europeana si concretizarea ei 77
11.2. Evolutia Integrarii Vest Europene 78
11.3. Institutiile Uniunii Europene 81
11.3.1.Comisia Europeana reprezinta organul executiv si de decizie al Uniunii Europene. 81
11.3.2.Consiliul Ministrilor Uniunii Europene 81
11.3.3.Consiliul European 82
11.3.4.Parlamentul European 83
11.3.5.Curtea Europeana de Justitie 84
11.3.6. Curtea de Prima Instanta 84
11.3.7. Curtea de Conturi 85
11.3.8. Banca Europeana de Investitii 85
11.3.9. Banca Centrala Europeana si Sistemul European al Bancilor Centrale 86
11.3.10. Comitetul Economico- Social si Comitetul Regiunilor 86
11.3.11.Alte institutii comunitare 87
11.4. Performantele comunitare 88
11.5. Integrarea României în Uniunea Europeana 91

12. Economia cunoasterii 96
12.1. Societatea cunoasterii 96
12.1. Societatea cunoasterii 96
12.2. Economia bazata pe cunostinte 101
Dictionar 105
Bibliografie 107

Extras din document

Introducere

Macroeconomia are functia instructiv educativa de a-i ajuta pe studenti, viitori specialisti în domeniu, sa-si formeze o gândire complexa, coerenta si critica cu privire la modul de functionare a economiei contemporane. Pe fundalul unui sistem notional adecvat, aceasta disciplina universitara îsi asuma misiunea civica de a contribui la analiza si evaluarea problemelor multiple si controversate ale tranzitiei României la o economie de piata eficienta, echilibrata si echitabila, menita sa asigure înscrierea tarii pe o traiectorie normala, ascendenta.

Domeniul de studiu al Macroeconomiei s-a conturat, în timp, într-un amplu proces de confruntare a diverselor curente de gândire economica. Macroeconomia cerceteaza economia nationala în ansambul ei, vizând agregarea comportamentelor individuale ale egentilor economici la nivelul întregii economii, ca si efectele globale care rezulta – somaj, inflatie,dezvoltare ciclica, dezechilibrul schimburilor economice externe, relatiile economice externe.

Fundamentele teoretico-metodologice si aplicative însusite la disciplina Macroeconomie reprezinta premise ale unei pregatiri superioare a studentilor prin celelalte discipline economice din planurile de învatamânt ale facultatilor. Numai în acest fel, se asigura formarea unor economisti cu profil larg, cu o gândire creativ-prospectiva, capabili sa se încadreze cu profesionalism la locurile de munca si sa contribuie la solutionarea problemelor economice. În acest context, se acorda atentia necesara întelegerii oportunitatilor de care pot beneficia unitatile economice individuale si raportarea lor la economia nationala precum si masuri si politici de crestere economica, de stabilitate economica, sustinerea investitiilor, etc

Lucrarea de fata este conceputa ca un material menit sa orienteze pe studenti în procesul de aprofundare a cunostintelor teoretice si practice si cuprinde:

Obiective: rolul lor este sa ghideze spre ceea ce este esential si asigura firul logic si cronologic în derularea activitatii economice, permitând însusirea cunostintelor de la simplu la complex.

Teste grila si probleme: au functia principala de a solicita gândirea si perspicacitatea studentului; unele teste grila sunt concepute ca instrumente de sistematizare a problemelor, altele sunt menite sa initieze si sa obisnuiasca studentii cu calculul economic.

Titluri de referate si de lucrari complexe: studentii sunt orientati, prin formularea titlurilor respective, sa cerceteze problemele teoretice fundamentale cuprinse în manual; unele titluri pot face obiectul referatelor la cercurile stiintifice studentesti sau pot fi adoptate ca subiecte orientative pentru lucrarile de licenta.

Cap 1 Eficienta economica în tarile cu economie de piata

Obiective

- Conceptul de eficienta economica

- Factorii de crestere ai eficientei economice si formele sale

- Productivitatea factorilor de productie

- Productivitatea muncii si formele productivitatii muncii

- Factorii care influenteaza productivitatea muncii

- Caile de crestere a productivitatii muncii

1.1. Conceptul de eficienta economica si formele sale

Eficienta economica reprezinta una dintre categoriile cele mai generale ale economiei de piata. Ea exprima forma concreta pe care o impune piata pentru relatiile dintre rezultate (efecte) si cheltuieli (eforturi) în cadrul activitatii fiecarui agent economic pe ansamblul economiei. De aceea, eficienta economica este considerata o componenta principala a rationalitatii actiunii umane. Aceasta înseamna ca fiecare agent economic doreste sa-si atinga scopul propus cu un efort cât mai mic. Astfel, activitatea agentului economic este considerata eficienta atunci când încasarile obtinute prin vânzarea rezultatelor pe piata depasesc cheltuielile care s-au facut.

În expresia generala, eficienta pune în relatie rezultatele sau efectele unei activitati cu cheltuielile (eforturile) depuse atât la un moment dat cât si pe o perioada de timp. Eficienta economica poate fi interpretata sub doua aspecte:

a) ca randament al utilitatii si combinarii fortei de productie

b) sub forma consumului fortei de productie unde eficienta economica apare ca raport între veniturile realizate si factorii de productie consumati.

În raport de aceste doua modalitati de exprimare, sporirea randamentului factorului presupune fie marirea efectelor utile la unitatea de efort depus, fie micsorarea cheltuielilor de resurselor pentru obtinerea rezultatelor utile scontate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Macroeconomie si Politici Macroeconomice.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA