Management

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Management.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor: teorie internationala

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

3. MANAGEMENTUL INTERNATIONAL. CONCEPT SI PRACTICÃ

3.1. DEFINIREA MANAGEMENTULUI INTERNATIONAL. DELIMITÃRI CONCEPTUALE

Managementul international este un management intercultural din cel putin douã puncte de vedere:

- se referã la raporturi ce se stabilesc între tãri diferite, deci, între spatii culturale diferite;

- are în vedere interactiuni între organizatii (firma, clientii, concurenta, etc) care au valori si comportamente diferite.

Abordarea interculturalã este o caracteristicã definitorie a teoriei si practicii managementului international.

Managementul international s-a conturat ca o componentã distinctã a stiintei managementului. Abordãrile privind managementul international sunt nuantate, diversificate.

Definirile acestui termen impun sublinierea urmatoarelor delimitãri conceptuale:

1. Managementul global – notiune prin care se întelege, de regulã, managementul societãtii multinationale;

2. Managementul comparat – studiazã procesele si relatiile manageriale din organizatii care functioneazã în contexte culturale, natiuni diferite.

3. Managementul intercultural (între culturi) – a produs o literaturã abundentã în ultimii ani, în special în cea nord-americana si britanica si se referã la studierea relatiilor ce existã între diferite comunitãti comparate si abordate în contextele lor specifice. Asadar, acest tip de management este managementul care actioneazã într-un mediu cultural complex, eterogen.

4. Managementul international – acest tip de management reprezintã managementul organizatiilor implicate în afaceri internationale, adicã în activitãti si tranzactii ce se desfãsoara peste granitele a douã sau mai multe state.

Managementul international reprezintã managementul activitãtilor firmei la scarã internationalã si are rolul de a mentine firma într-o stare de echilibru dinamic în cadrul mediului global.

În concluzie, managementul international poate fi considerat o formã a managementului intercultural (în mãsura în care cadrul de referintã este mediul cultural national), precum si o formã a managementului global (atunci când firma devine multinationalã).

Managementul international valorificã, de asemenea, si rezultatele studiilor de management comparat.

3.2. SPECIFICUL (PARTICULARITÃTILE) MANAGEMENTULUI INTERNATIONAL

Managementul international si managementul afacerilor în plan national se aseamãnã prin aceea cã ambele urmãresc atingerea obiectivelor economice ale firmei, prin coordonarea rationalã a activitãtilor si utilizarea eficientã a resurselor.

Pe de altã parte, ele se deosebesc datoritã:

- contextelor diferite în care se realizeazã;

- diversitãtii culturale a participantilor la tranzactii;

- ca urmare a conceptiilor si practicilor manageriale diferite.

Tot mai multe firme participã la activitatea (viata) economicã internationalã. Aceasta presupune dezvoltarea dimensiunii internationale a managementului, a conceperii activitãtii si strategiei firmei într-o opticã internationalã si globalã.

Caracteristicile ce alcãtuiesc specificul managementului international sunt:

A. Dezvoltarea managementului international este o reflectare a procesului de internationalizare a vietii economice ce a impus ca mediu de existentã si functionare a firmei piata mondialã (spatiul economic global). Acest proces s-a realizat prin:

a) intensificarea internationalizãrii în plan regional (integrare economicã) sau mondial (cresterea comertului international, a investitiilor strãine, dezvoltarea relatiilor financiar-valutare);

b) lãrgirea relatiilor economice si cresterea interdependentelor dintre fluxurile comerciale, financiar-valutare, de investitii la scarã globalã (internationalã).

Internationalizarea si mondializarea managementului presupun existenta unei stãri de spirit globale, caracterizate prin:

abordarea deschisã - pornind de la acceptarea existentei unei diversitãti culturale, fãrã ca aceasta sã însemne cã unele culturi sunt mai bune decât altele. De aici rezultã importanta unei informãri largi privind sistemele de valori, normele de comportament si conceptiile despre realitatea diferitelor culturi;

Fisiere in arhiva (1):

  • Management.doc