Managementul Calitatii

Curs
8.2/10 (31 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 16058
Mărime: 86.42KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. PROBLEMATICA CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR ÎN ECONOMIA DE PIATA

1.1. Evolutia terminologiei din domeniul managementului calitatii

1.2. Incursiune în istoria calitatii

1.3. Asigurarea calitatii produselor si serviciilor în România post¬belica — aspecte legislative

2. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITATII

2.1.Orientarea catre client

2.2. Leadership

2.3. Implicarea personalului

2.4. Abordarea bazata pe proces

2.5. Îmbunatatirea continua

2.6. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii

2.7. Abordarea pe baza de fapte în luarea deciziilor

2.8. Abordarea sistemica a managementului

3. ELEMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII ÎN VIZIUNEA STANDARDULUI

SREN ISO 9001: 2001

3.1. Responsabilitatea managementului

3.2. Managementul resurselor

3.3. Realizarea produsului

3.4. Masurare, analize si îmbunatatire

4. SISTEME DE MANAGEMENT

4.1. Sistemul de management al calitatii — abordare conceptuala, prezentare generala, etape

4.2. Documentatia sistemului de management al calitatii

4.3. Metodologia certificarii sistemului de management al calitatii (SMC)

4.4. Sistemul de manage¬ment al calitatii în servicii (aspecte generale)

4.5. Sistemul de management al calitatii în industria alimentara

4.6. Sistemul de management al calitatii în industria de automobile

4.6. Sistemul de management de mediu

4.7. Sistemul de mana¬gement pentru exploatarea în siguranta a navelor si protectia mediului marin

5. AUDITAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SI/SAU MEDIULUI

5.1. Consideratii terminologice

5.2. Managementul unui program de audit

5.3. Metodo¬logia auditului sistemului de management al calitatii si/sau mediului

5.4. Calificarea si evaluarea auditorilor

6. NORME NATIONALE SI EUROPENE PRIVIND ACREDITAREA

6.1. Organismul national de acreditare

6.2. Aspecte legislative referitoare la evaluarea conformitatii produselor

6.3. Acreditarea laboratoarelor de încercari

6.4. Acredi¬tarea organismelor de certificare si a organismelor de inspectare

7. COSTURILE REFERITOARE LA CALITATE

7.1. Scurt istoric

7.2. Clasificarea costurilor referitoare la calitate

7.3. Determinarea costurilor referitoare la calitate

8. TEHNICI STATISTICE

SI METODE APLICATE ÎN MANAGEMENTUL CALITATII

8.1. Cerintele standardelor ISO seria 9000:2000 referitoare la utilizarea tehnicilor statis¬tice

8.2. Analiza si reprezentarea datelor referitoare la calitate

8.3. Metode de evaluare a nivelului calitativ al produselor

8.4. Metode de îmbunatatire a nivelului calitativ al produselor

8.5. Metode si tehnici de stimulare a creativitatii perso¬nalului

Extras din document

TERMINOLOGIE

- „corespunzator pentru utilizare“ (Joseph Moses Juran, cel mai apreciat expert contemporan în managementul calitatii);

- „conformitatea cu cerintele“ (Philip Crosby, calitolog american, initiatorul conceptului „zero defecte“);

- „cel mai bun produs sau serviciu în conditiile impuse de client“ (Armand Feigenbaum, initiatorul conceptului „Total Quality Control“);

- „coerenta dintre ceea ce exista si ceea ce spunem. Pentru a face calitate, trebuie sa fim coerenti cu noi însine si sa avem ochii mari deschisi asupra a ceea ce se petrece în lume“ (André Bérkoff, scriitor);

- „în spatiu, daca ne referim la locuinte; în profunzime, daca ne referim la gândire; în dragoste, daca ne referim la cadouri; în adevar, daca ne referim la discutii; în ordine, daca ne referim la administrare; în capacitate, daca ne referim la actiune; în timpul corect, daca ne referim la miscare“ (Lao Tse, filosof chinez, secolul VI î.Hr. fondatorul taoismului);

- „ansamblul de caracteristici ale unei entitati, care îi confera acesteia aptitudinea de a satisface necesitati exprimate si implicite“ (SR ISO 8402: 1994, Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular)

Calitate – masura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerintele (SR EN ISO 9000/2000, pct. 3.1.1.)

calitate totala – satisfacerea nevoilor clientilor în ceea ce priveste calitatea produsului sau serviciului, livrarea cantitatii cerute, la momentul si locul dorit, la un cost cât mai mic pentru client, în conditiile unor relatii agreabile si eficiente cu acesta si ale unui sistem administrativ fara erori, începând cu elaborarea comenzii si pâna la plata facturii (Olaru M., 2001, p. 65 – definitie data de Kélada.)

caracterisitica – trasatura distinctiva

(SR EN ISO 9000/2000 pct. 3.5.1.)

caracteristica a calitatii – caracteristica proprie unui produs, proces sau sistem referitoare la o cerinta

(SR EN ISO 9000/2000, pct. 3.5.2.)

cerinta – nevoie sau asteptare care este declarata, în general implicta sau obligatorie (SR EN ISO 9000/2000, pct. 3.1.2.)

cerinta esentiala – cerinta care are în vedere, în special, protectia sanatatii, securitatea utilizatorilor, protectia proprietatii si a mediului, astfel cum este prevazuta în actele normative în vigoare (Legea nr. 608/2001, art. 4, lit. d.)

Controlul calitatii – parte a managementului calitatii, concentrata pe îndeplinirea cerintelor calitatii

(SR EN ISO 9000/2000, pct. 3.2.10.)

inspectie – examinarea proiectului unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalatii si determinarea conformitatii lor cu conditiile specifice sau, pe baza unei aprecieri profesionale, cu conditiile generale

(SR EN 45005/1995, pct. 2.1.)

îmbunatatirea calitatii – actiuni întreprinse în întreaga organizatie pentru cresterea eficacitatii si eficientei activitatilor si proceselor în scopul de a asigura avantaje sporite atât pentru organizatie cât si pentru clientii acesteia

(ISO 8402/1994, pct.. 3.8.)

managementul calitatii – activitati coordonate pentru a orienta si controla o organizatie în ceea ce priveste calitatea

(SR EN ISO 9000/2000, pct. 3.2.8.)

managementul calitatii totale – mod de management al unei organizatii, concentrat asupra activitatilor, bazat pe participarea tuturor membrilor acesteia si care vizeaza un succes pe termen lung prin satisfacerea clientului precum si avantaje pentru toti membri organizatiei (ISO 8402/1994, pct. 3.7.)

manager – persoana care detine o pozitie de conducere în cadrul unei organizatii si care prin deciziile sale influenteaza în mod direct actiunile si comportamentul persoanelor subordonate (Tantau A., 2002, p. 11.); specialist în domeniul mangementului care foloseste puterea (autoritatea), cu care a fost investit în acord cu responsabilitatea data pentru folosirea, combinarea si coordonarea resurselor umane, financiare, materiale si informationale în scopul obtinerii rezultatelor dorite (Angelescu C., 2001, p. 269.)

manager de nivel inferior – persoana (maistru de fabrica, sef de echipa) care are sarcina sa supravegheze si sa coordoneze realizarea unor activitati (Tantau A., 2002, p. 13.)

manager de nivel mediu – persoana care are sarcina sa traduca obiectivele fundamentale în programe, reguli si indicatori de lucru, respectiv sa asigure respectarea si implementarea lor (Tantau A., 2002, p. 13.)

manager de nivel superior – persoana care are sarcina sa formuleze misiunea si obiectivele strategice, respectiv sa ia deciziile politce ale organizatiei (Tantau A., 2002, p. 11.)

midle manageri – persoane care raspund de implementarea politicilor, planurilor si programelor de dezvoltare de nivel strategic, precum si de conducerea si supravegherea managerilor de la nivelul ierarhic inferior, facând legatura între nivelul de top si cel operational (Angelescu C., 2001, p. 269.)

politica referitoare la calitate – intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel

(SR EN ISO 9000/2000, pct. 3.2.4.)

Sistem de management al calitatii – sistem prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie în ceea ce priveste calitatea (SR EN ISO 9000/2000, pct. 3.2.3.)

strategie – arta si stiinta de a valorifica resursele unei organizatii în scopul realizarii obiectivelor stabilite prin politica organizatiei (Tantau, A., 2002, p. 42.)

supravegherea calitatii – monitorizari si verificari continue ale stadiului unei entitati si analiza înregistrarilor în scopul de a se asigura ca sunt în curs de satisfacere conditiile specificate

(ISO 8402/1944, pct. 4.7.)

Preview document

Managementul Calitatii - Pagina 1
Managementul Calitatii - Pagina 2
Managementul Calitatii - Pagina 3
Managementul Calitatii - Pagina 4
Managementul Calitatii - Pagina 5
Managementul Calitatii - Pagina 6
Managementul Calitatii - Pagina 7
Managementul Calitatii - Pagina 8
Managementul Calitatii - Pagina 9
Managementul Calitatii - Pagina 10
Managementul Calitatii - Pagina 11
Managementul Calitatii - Pagina 12
Managementul Calitatii - Pagina 13
Managementul Calitatii - Pagina 14
Managementul Calitatii - Pagina 15
Managementul Calitatii - Pagina 16
Managementul Calitatii - Pagina 17
Managementul Calitatii - Pagina 18
Managementul Calitatii - Pagina 19
Managementul Calitatii - Pagina 20
Managementul Calitatii - Pagina 21
Managementul Calitatii - Pagina 22
Managementul Calitatii - Pagina 23
Managementul Calitatii - Pagina 24
Managementul Calitatii - Pagina 25
Managementul Calitatii - Pagina 26
Managementul Calitatii - Pagina 27
Managementul Calitatii - Pagina 28
Managementul Calitatii - Pagina 29
Managementul Calitatii - Pagina 30
Managementul Calitatii - Pagina 31
Managementul Calitatii - Pagina 32
Managementul Calitatii - Pagina 33
Managementul Calitatii - Pagina 34
Managementul Calitatii - Pagina 35
Managementul Calitatii - Pagina 36
Managementul Calitatii - Pagina 37
Managementul Calitatii - Pagina 38
Managementul Calitatii - Pagina 39
Managementul Calitatii - Pagina 40
Managementul Calitatii - Pagina 41
Managementul Calitatii - Pagina 42
Managementul Calitatii - Pagina 43
Managementul Calitatii - Pagina 44
Managementul Calitatii - Pagina 45
Managementul Calitatii - Pagina 46
Managementul Calitatii - Pagina 47
Managementul Calitatii - Pagina 48
Managementul Calitatii - Pagina 49
Managementul Calitatii - Pagina 50
Managementul Calitatii - Pagina 51
Managementul Calitatii - Pagina 52
Managementul Calitatii - Pagina 53
Managementul Calitatii - Pagina 54
Managementul Calitatii - Pagina 55
Managementul Calitatii - Pagina 56
Managementul Calitatii - Pagina 57
Managementul Calitatii - Pagina 58
Managementul Calitatii - Pagina 59
Managementul Calitatii - Pagina 60
Managementul Calitatii - Pagina 61
Managementul Calitatii - Pagina 62
Managementul Calitatii - Pagina 63
Managementul Calitatii - Pagina 64
Managementul Calitatii - Pagina 65
Managementul Calitatii - Pagina 66
Managementul Calitatii - Pagina 67
Managementul Calitatii - Pagina 68
Managementul Calitatii - Pagina 69
Managementul Calitatii - Pagina 70
Managementul Calitatii - Pagina 71
Managementul Calitatii - Pagina 72
Managementul Calitatii - Pagina 73
Managementul Calitatii - Pagina 74
Managementul Calitatii - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Managementul Calitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Satisfacția Muncii

Finalitatea unei actiuni propuse trebuie în mod normal sa se materializeze într-o satisfactie de ordin material sau moral, functie de scopul avut...

Protecția Mediului în Contextul Dezvoltării Economice Durabile

2.4 Mecanisme de alocare pentru finantarea actiunilor de protectie a mediului În unele tari sunt folosite mecanisme speciale desemnate pentru a...

Implementarea Sistemului de Management al Calitati la Societatea Ulvas Sa

Calitatea a fost luata în considerare din cele mai vechi timpuri si a înregistrat un progres continuu, fiind o necesitate permanenta a omului....

Managementul Calitatii si Controlului Tehnic de Calitate

Efectele economice ale perfectionarii activitatii de control Masurile pentru perfectionarea activitatii de control vizeaza in principal ridicarea...

Sistemul Calitatii la Avicena Computers

Competitia intensa pentru clienti, atat locala cat si globala, a condus la o crestere semnificativa a importantei calitatii, atat pentru produse...

Intreprinderea in Mediul Competitiv - Agentia de Turism Operator

1.1 Scurt istoric Agentia de turism HOLIDAY TOURS face parte din categoria touroperatorilor generalisti, in oferta ei intalnindu-se voiaje si...

Caiet de Practica Economica

Data ora Activitatea desfăşurată Indrumator Observaţii 10.07 – ziua I 9ºº-10ºº Cunoasterea agentiei Marian Ionescu– General Manager Compania...

Analiza Strategică SWOT

În lucrarea sa clasica din 1916, „Administration industrielle et générale”, unde trata doctrina gestionarii organizatiilor si, în particular a...

Ai nevoie de altceva?