Managementul carierei profesionale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 43537
Mărime: 1.11MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Constantinescu

Cuprins

Ghid de studiere a cursului

Scopul cursului

Structura cursului

Studiul cursului

Evaluarea

Oportunități

Alte instrumente pentru studiu

Specificații tehnice

Cursul 1. Repere fundamentale

Semnificația binomului individ-organizație

Noțiuni de bază în managementul resurselor umane

Organizarea activităților privind resursele umane

Cursul 2. Strategii și politici în domeniul resurselor umane

Integrarea resurselor umane în planificarea strategică de ansamblu

Strategii specifice în domeniul resurselor umane

Elemente de prognoză a resurselor umane

Planificarea resurselor umane

Politici în domeniul resurselor umane

Cursul 3. Postul de lucru. Analiză descriere și proiectare

Definiția și componentele postului de lucru

Analiza postului

Descrierea postului

Proiectarea și reproiectarea postului

Cursul 4. Asigurarea cu resurse umane - recrutarea

Asigurarea cu resurse umane în contextul planificării strategice

Procesul de recrutare a personalului; metode și responsabilități

Cursul 5. Asigurarea cu resurse umane - selecția

Selecția personalului; conținut și factori de influență

Conținutul etapelor de selecție

Metode statistice și econometrice utilizate în procesul de selecție

Cursul 6. Dezvoltarea resurselor umane

Integrarea profesională - precondiție a dezvoltării

Locul și rolul dezvoltării profesionale în managementul resurselor umane

Metode și programe de pregătire profesională

Cursul 7. Motivație și performanță; evaluarea performanțelor resurselor umane

Semnificația managerială a motivației; teorii ale motivației

Satisfacția în muncă și performanța

Evaluarea performanțelor: conținut, obiective și criterii

Metode de evaluare a performanțelor; responsabilități

Cursul 8. Managementul recompenselor

Cadrul conceptual al sistemului de recompense

Evaluarea posturilor

Subsistemul recompenselor directe

Subsistemul recompenselor indirecte

Cursul 9. Managementul carierei

Aspecte generale privind managementul carierei

Abordarea individuală a carierei

Abordarea organizațională a carierei

Rezultatele testelor-grilă

Extras din document

GHID DE STUDIERE A CURSULUI

Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale !

Scopul cursului

Cursul își propune să ofere, în primul rând masteranzilor care se pregătesc să devină specialiști în domeniul economic și financiar, cunoștințele necesare pentru înțelegerea și familiarizarea cu reperele fundamentale ale resurselor umane, precum și cu cele mai uzuale atribuții ale specialiștilor în materie, de la asigurarea cu resurse umane a organizației până la managementul carierei.

De asemenea, sunt prezentate principalele metode și tehnici utilizate în cadrul activităților specifice, insistându-se asupra criteriilor de alegere a unui instrumentar adecvat.

Prin conținutul de idei teoretice și al utilității practice, lucrarea se adresează, în egală măsură, tuturor celor care doresc să-și îmbogățească cunoștințele în acest domeniu și poate fi de folos oricărei persoane ce dorește o înțelegere a fenomenelor și proceselor specifice managementului resurselor umane.

Structura cursului

Am structurat cursul în 9 unități de învățare (secțiuni, lecții), iar durata de asimilare a fiecărei secțiuni este indicată la începutul acesteia.

Fiecare unitate de învățare începe prin prezentarea obiectivelor și descriptorilor secțiunii în cauză, informații care au drept scop formarea unei imagini despre ceea ce masteranzii vor învăța pe parcursul secțiunii, indicând totodată cunoștințele, competențele și abilitățile de care vor dispune după parcurgerea acesteia.

La finalul fiecărei lecții sunt prezentate o serie de întrebări pentru verificarea cunoștințelor acumulate, precum și testele-grilă aferente unității de învățare respective.

Cursul se poate parcurge atât în întregime, respectând ordinea lecțiilor, cât și parțial, prin studierea numai a acelei părți pe care o considerați utilă.

Pentru evaluarea finală este, însă, necesară parcurgerea tuturor lecțiilor și efectuarea exercițiilor practice și a testelor-grilă propuse spre rezolvare.

Studiul cursului

Estimăm că durata medie de studiere a cursului va fi de cca. 30 de ore. În mod normal, se consideră că un asemenea curs se poate studia aproximativ 10 ore pe săptămână, deci este de așteptat ca studiul să dureze circa 3 săptămâni, în timp ce pentru examen ar mai fi necesar circa o săptămână.

Nu fiți îngrijorați dacă, la început, unii termeni vi se par necunoscuți, deoarece ei vor fi explicați în lecțiile din cadrul cursului. Nivelul cursului este astfel gândit pentru a fi utilizat de persoane ca dumneavoastră, ce vor lucra în acest domeniu, sau care vor fi potențiali apropiați de acesta.

Este de dorit să studiați lecțiile pe calculator sau din manual. Totodată sunteți invitați să răspundeți la întrebările de autoevaluare, să efectuați lucrările și exercițiile practice. Dacă într-o anumită lecție se regăsesc referințe către alte resurse și materiale tipărite sau în format electronic, pe Internet, vă sugerăm să le parcurgeți.

Așa cum am arătat anterior, fiecare secțiune începe prin prezentarea cunoștințelor, competențelor și abilităților pe care le căpătați după studierea respectivului material. Citiți-le la început pentru a vă face o imagine despre ceea ce veți învăța și mai citiți-le la sfârșitul lecției pentru a vă asigura că ați atins aceste obiective.

Pentru a testa cunoștințele asimilate aveți la dispoziție o serie de întrebări, teste și exerciții practice. Acestea sunt menite să vă ajute să fiți convinși că ați asimilat cunoștințele prezentate. Testați-vă cunoștințele doar după ce parcurgeți lecția și nu vă uitați la răspunsuri decât dacă ați epuizat toate posibilitățile de a răspunde de unul singur la acea întrebare sau problemă. Subliniem că aceste teste sunt pentru uzul personal, atâta vreme cât răspunsurile pe care le dați sunt văzute doar de dumneavoastră.

Noi am încercat să facem materialele de curs cât mai clare cu putință, dar este inevitabil să găsiți unele părți mai greu de înțeles decât altele. În cazul în care doriți un ajutor suplimentar nu ezitați să cereți acest lucru atât de la cadrele didactice și tutorii pe care-i aveți la curs și la activitățile de seminar și laborator. În măsura posibilităților, noi, autorii vă răspundem la solicitările dumneavoastră.

Pe durata cursului puteți transmite întrebările prin e-mail titularului cursului, la adresa indicată. Răspunsurile le veți primi în aproximativ două-trei zile pe adresa dvs. de e-mail.

Evaluarea

Examenul final va consta dintr-un test grilă cu 20 de întrebări și răspunsuri multiple, precum și din susținerea, în ziua testării finale, a unui proiect/referat/eseu.

Înainte de examen păstrați-vă circa o săptămână în care să revedeți materialele studiate și exercițiile practice pe care le-ați realizat prin studiu individual. Totodată parcurgeți însemnările luate în sala de curs, la seminarii sau în laboratoare.

Nu în ultimul rând, împărtășiți experiența dumneavoastră cu alți colegi din grupă sau alte cunoștințe care studiază sau au studiat această disciplină.

Succes!!!

Bibliografie

1) D. Constantinescu, Managementul resurselor umane, Editura Mustang,

București, 2009

2) Constantinescu, D. A. ș.a. Managementul resurselor umane, Colecția

„Naționala”, București, 1999

3) Manolescu, A. Managementul resurselor umane, Editura Economică,

București, 2001

4) R. L. Mathis, P. C. Nica, C. Rusu, Managementul resurselor umane,

Editura Economică, București, 1997

Preview document

Managementul carierei profesionale - Pagina 1
Managementul carierei profesionale - Pagina 2
Managementul carierei profesionale - Pagina 3
Managementul carierei profesionale - Pagina 4
Managementul carierei profesionale - Pagina 5
Managementul carierei profesionale - Pagina 6
Managementul carierei profesionale - Pagina 7
Managementul carierei profesionale - Pagina 8
Managementul carierei profesionale - Pagina 9
Managementul carierei profesionale - Pagina 10
Managementul carierei profesionale - Pagina 11
Managementul carierei profesionale - Pagina 12
Managementul carierei profesionale - Pagina 13
Managementul carierei profesionale - Pagina 14
Managementul carierei profesionale - Pagina 15
Managementul carierei profesionale - Pagina 16
Managementul carierei profesionale - Pagina 17
Managementul carierei profesionale - Pagina 18
Managementul carierei profesionale - Pagina 19
Managementul carierei profesionale - Pagina 20
Managementul carierei profesionale - Pagina 21
Managementul carierei profesionale - Pagina 22
Managementul carierei profesionale - Pagina 23
Managementul carierei profesionale - Pagina 24
Managementul carierei profesionale - Pagina 25
Managementul carierei profesionale - Pagina 26
Managementul carierei profesionale - Pagina 27
Managementul carierei profesionale - Pagina 28
Managementul carierei profesionale - Pagina 29
Managementul carierei profesionale - Pagina 30
Managementul carierei profesionale - Pagina 31
Managementul carierei profesionale - Pagina 32
Managementul carierei profesionale - Pagina 33
Managementul carierei profesionale - Pagina 34
Managementul carierei profesionale - Pagina 35
Managementul carierei profesionale - Pagina 36
Managementul carierei profesionale - Pagina 37
Managementul carierei profesionale - Pagina 38
Managementul carierei profesionale - Pagina 39
Managementul carierei profesionale - Pagina 40
Managementul carierei profesionale - Pagina 41
Managementul carierei profesionale - Pagina 42
Managementul carierei profesionale - Pagina 43
Managementul carierei profesionale - Pagina 44
Managementul carierei profesionale - Pagina 45
Managementul carierei profesionale - Pagina 46
Managementul carierei profesionale - Pagina 47
Managementul carierei profesionale - Pagina 48
Managementul carierei profesionale - Pagina 49
Managementul carierei profesionale - Pagina 50
Managementul carierei profesionale - Pagina 51
Managementul carierei profesionale - Pagina 52
Managementul carierei profesionale - Pagina 53
Managementul carierei profesionale - Pagina 54
Managementul carierei profesionale - Pagina 55
Managementul carierei profesionale - Pagina 56
Managementul carierei profesionale - Pagina 57
Managementul carierei profesionale - Pagina 58
Managementul carierei profesionale - Pagina 59
Managementul carierei profesionale - Pagina 60
Managementul carierei profesionale - Pagina 61
Managementul carierei profesionale - Pagina 62
Managementul carierei profesionale - Pagina 63
Managementul carierei profesionale - Pagina 64
Managementul carierei profesionale - Pagina 65
Managementul carierei profesionale - Pagina 66
Managementul carierei profesionale - Pagina 67
Managementul carierei profesionale - Pagina 68
Managementul carierei profesionale - Pagina 69
Managementul carierei profesionale - Pagina 70
Managementul carierei profesionale - Pagina 71
Managementul carierei profesionale - Pagina 72
Managementul carierei profesionale - Pagina 73
Managementul carierei profesionale - Pagina 74
Managementul carierei profesionale - Pagina 75
Managementul carierei profesionale - Pagina 76
Managementul carierei profesionale - Pagina 77
Managementul carierei profesionale - Pagina 78
Managementul carierei profesionale - Pagina 79
Managementul carierei profesionale - Pagina 80
Managementul carierei profesionale - Pagina 81
Managementul carierei profesionale - Pagina 82
Managementul carierei profesionale - Pagina 83
Managementul carierei profesionale - Pagina 84
Managementul carierei profesionale - Pagina 85
Managementul carierei profesionale - Pagina 86
Managementul carierei profesionale - Pagina 87
Managementul carierei profesionale - Pagina 88
Managementul carierei profesionale - Pagina 89
Managementul carierei profesionale - Pagina 90
Managementul carierei profesionale - Pagina 91
Managementul carierei profesionale - Pagina 92
Managementul carierei profesionale - Pagina 93
Managementul carierei profesionale - Pagina 94
Managementul carierei profesionale - Pagina 95
Managementul carierei profesionale - Pagina 96
Managementul carierei profesionale - Pagina 97
Managementul carierei profesionale - Pagina 98
Managementul carierei profesionale - Pagina 99
Managementul carierei profesionale - Pagina 100
Managementul carierei profesionale - Pagina 101
Managementul carierei profesionale - Pagina 102
Managementul carierei profesionale - Pagina 103
Managementul carierei profesionale - Pagina 104
Managementul carierei profesionale - Pagina 105
Managementul carierei profesionale - Pagina 106
Managementul carierei profesionale - Pagina 107
Managementul carierei profesionale - Pagina 108
Managementul carierei profesionale - Pagina 109
Managementul carierei profesionale - Pagina 110
Managementul carierei profesionale - Pagina 111
Managementul carierei profesionale - Pagina 112
Managementul carierei profesionale - Pagina 113
Managementul carierei profesionale - Pagina 114
Managementul carierei profesionale - Pagina 115
Managementul carierei profesionale - Pagina 116
Managementul carierei profesionale - Pagina 117
Managementul carierei profesionale - Pagina 118
Managementul carierei profesionale - Pagina 119
Managementul carierei profesionale - Pagina 120
Managementul carierei profesionale - Pagina 121
Managementul carierei profesionale - Pagina 122
Managementul carierei profesionale - Pagina 123
Managementul carierei profesionale - Pagina 124
Managementul carierei profesionale - Pagina 125
Managementul carierei profesionale - Pagina 126

Conținut arhivă zip

  • Managementul carierei profesionale.pdf

Alții au mai descărcat și

Cariera și managementul carierei. studiu de caz. analiza oportunitaților la locul de muncă și diferențierea acestora în funcție de genul angajaților

INTRODUCERE În prim plan în managementul resurselor umane este asigurarea şi dezvoltarea potenţialului uman, cu scopul de a se obţine performanţe...

Cariera

1. CONCEPTUL DE CARIERĂ Cariera, dincolo de faptul ca este o sursa de venit, ofera unei persoane diferite grade de satisfactie profesionala,...

Economia de piață și antreprenoriat

CE ESTE ECONOMIA? gr. Oikos = casa, gospodărie gr. Nomos = normă,lege Economia = știința socială care studiază modul de alocare a resurselor...

Economie

Unitate de învățare 1. Formarea și dezvoltarea economiei politice Introducere, Obiective, Conținutul unității de învățare, Timp mediu necesar de...

Economie generală

1. ECONOMIA Economia reprezint o tiin social ce studiaz : produc ia, desfacerea, comer ul, consumul de bunuri i servicii. Potrivit defini iei...

Economia mediului

Criza mediului natural reuneste o serie de fenomene si procese care din punct de vedere al scarii spatiale de manifestare se grupeaza in : 1....

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX...

Microeconomie

I.1. Economia politică - obiect de studiu, importanța cunoștințelor de economie I.2. Trebuințe - definire, clasificare și trăsături I.3....

Te-ar putea interesa și

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Cariera Profesională - Consideratii Teoretice

INTRODUCERE Primordial în Managementul Resurselor Umane este asigurarea şi dezvoltarea permanentă a potenţialului uman, astfel încât să se obţină...

Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională

INTRODUCERE Am ales această temă în ideea de a dezvolta un subiect tot mai des întâlnit, acela de viziune strategică, una dintre metodele cele mai...

Managementul Carierei Profesionale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În condiţiile economiei concurenţiale, un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a...

Managementul unei Cariere de Succes

Cu totii ne dorim o cariera de succes, ne dorim sa ne gasim vocatia profesionala, sa avem rezultate profesionale demne de invidiat si sa ne simtim...

Managementul Carierei Profesionale

CAPITOLUL I. SEMNIFICAŢIA ŞI CONCEPTUL CARIEREI 1.1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera managerială Noţiunea de carieră are...

Analiza Percepțiilor Privind Managementul Carierei în Instituțiile Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale ale dezvoltării noului statut al instituţiilor publice, un rol deosebit îl are valorificarea maximă a...

Managementul carierei profesionale

I. Analiza caracteristica a fisei postului pe care o detinem. A. Identificarea postului. 1. Numele si prenumele tituloarului: Chermenschi...

Ai nevoie de altceva?