Managementul Inovării

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 20650
Mărime: 165.58KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Cuprins

. Noţiuni de bază. Clasificarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare

. Căile de introducere a noului

. Organizaţia inovativă, indicatori de performanţă

OBIECTIVE

-Însuşirea limbajului specific domeniului inovării;

-Delimitarea activităţilor subordonate introducerii noului în raport cu diverse criterii;

-Evidenţierea căilor de introducere a noului;

-Caracterizarea performanţelor organizaţiei în CDI, organizaţii innovative.

1. Noţiuni de bază. Clasificarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare

Într-un sens larg inovarea înseamnă introducerea noului, iar activităţile desfăşurate în acest scop sunt numite procese inovaţionale (innovation process).

Cele mai multe aplicaţii în domeniul inovării au fost sub formă de produse şi tehnologii noi, a căror realizare a generat de-a lungul anilor progresul tehnic. Dar valenţele inovării sunt mai largi.

În percepţia comună inovarea este asociată cu progresul tehnologic, care a fost de-a lungul vremii motorul dezvoltării societăţii. Apariţia automobilului, a telefonului, a calculatoarelor sunt câteva exemple ilustre de inovare tehnică, cu un impact major asupra mediului economic şi a civilizaţiei. Dar inovarea nu se limitează la produse şi tehnologii noi, cuprinde implementare unor forme noi de organizare, de comercializare, de învăţare etc. Diversitatea formelor de inovare a crecut în ultimul sfert de veac, odată cu concurenţa, fiind tot mai mare ponderea acţiunilor de inovare orientate spre introducerea unor metode moderne în logistică, marketing, managementul resurselor umane etc., care contribuie la obţinerea de avantaje competitive durabile.

În prima jumătate a secolului nostru, economistul austriac Joseph Schumpeter distingea cinci cazuri de inovare fabricarea de produse noi, introducerea metodelor de producţie noi, deschiderea de debuşee noi de desfacere, realizarea unei noi forme de organizare, descoperirea unor noi surse de materii prime.

Această viziune asupra fenomenului inovării nu se deosebeşte prea mult de concepţia modernă de clasificare a proceselor inovaţionale după natura fenomenelor la care se referă, şi anume:

- inovare cu dominantă tehnică;

- inovare cu dominantă organizaţională;

- inovare cu dominantă socială;

- inovare cu dominantă comercială.

Obs. Delimitarea acţiunilor de inovare nu are un caracter absolut, de cele mai multe ori introducerea noului, sub diverse forme, are efecte ramificate. De exemplu, introducerea unor noi tehnologii de fabricaţie bazată pe mijloace electronice determină şi schimbări majore în organizarea producţiei şi a muncii. Exemplele din ultima parte a cursului, referitoare la inovarea de proces (sau reengineering-ul întreprinderii) sunt ilustrative privind complexitatea schimbărilor realizate în ultimele decenii, care integrează schimbări tehnice, organizatorice, sociale etc.

Termenul inovare defineşte schimbările realizate în diverse domenii, pentru obţinerea unor avantaje monetare şi/ sau nemonetare. Dar realizarea inovării este privită în sens larg, în conexiune cu procesele creatoare ce au ca scop găsirea de soluţii noi şi materializarea acestora sub diverse forme. Sintagma cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) prezintă inovarea ca ultima secvenţă a ciclului de activităţi realizate în mod sistematic pentru creşterea cuntumului de cunoştinţe şi utilizarea lor în diverse domenii de activitate.

Ciclul Cercetare-Dezvoltare-Inovare include :

-Cercetarea de bază – activităţi al căror scop este lărgirea sistemului de cunoştinţe despre materie, natură şi societate;

-Cercetare aplicativă – investigaţii originale prin care se asigură aplicarea noilor cunoştinţe pentru realizarea unor obiective practice specifice;

-Dezvoltare – activităţi bazate pe rezultatele cercetării fundamentale şi aplicative, legate de producerea de noi materiale, produse, servicii. Cuprinde activităţi de proiectare şi activităţi experimentale de verificare a soluţiilor adoptate.

-Inovare – activităţi care asigură aplicarea rezultatelor din cercetare-dezvoltare în diverse domenii de activitate, pentru obţinerea de beneficii monetare sau nonmonetare. Inovarea include asimilarea în fabricaţie de produse sau procese noi sau îmbunătăţite, implementarea unor metode noi de vânzare, de promovare, a unor noi metode de conducere, introducerea unei noi organizări a muncii etc.

Expresia cercetare-dezvoltare (CD) a fost multă vreme folosită în mediul academic şi de afaceri, asociată preocupărilor pentru găsirea noului şi materializării lui sub formă de produse, servicii, tehnologii. Introducerea sintagmei CDI, în loc de CD, subliniază importanţa acordată finalizării proceselor creatoare prin aplicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi tehnice în lumea reală. Acesta este unul dintre elementele distinctive ale strategiilor şi politicilor aplicate în ultimul sfert de secol, în contextul creşterii importanţei inovării ca factor al competitivităţii şi dezvoltării economice.

Preview document

Managementul Inovării - Pagina 1
Managementul Inovării - Pagina 2
Managementul Inovării - Pagina 3
Managementul Inovării - Pagina 4
Managementul Inovării - Pagina 5
Managementul Inovării - Pagina 6
Managementul Inovării - Pagina 7
Managementul Inovării - Pagina 8
Managementul Inovării - Pagina 9
Managementul Inovării - Pagina 10
Managementul Inovării - Pagina 11
Managementul Inovării - Pagina 12
Managementul Inovării - Pagina 13
Managementul Inovării - Pagina 14
Managementul Inovării - Pagina 15
Managementul Inovării - Pagina 16
Managementul Inovării - Pagina 17
Managementul Inovării - Pagina 18
Managementul Inovării - Pagina 19
Managementul Inovării - Pagina 20
Managementul Inovării - Pagina 21
Managementul Inovării - Pagina 22
Managementul Inovării - Pagina 23
Managementul Inovării - Pagina 24
Managementul Inovării - Pagina 25
Managementul Inovării - Pagina 26
Managementul Inovării - Pagina 27
Managementul Inovării - Pagina 28
Managementul Inovării - Pagina 29
Managementul Inovării - Pagina 30
Managementul Inovării - Pagina 31
Managementul Inovării - Pagina 32
Managementul Inovării - Pagina 33
Managementul Inovării - Pagina 34
Managementul Inovării - Pagina 35
Managementul Inovării - Pagina 36
Managementul Inovării - Pagina 37
Managementul Inovării - Pagina 38
Managementul Inovării - Pagina 39
Managementul Inovării - Pagina 40
Managementul Inovării - Pagina 41
Managementul Inovării - Pagina 42
Managementul Inovării - Pagina 43
Managementul Inovării - Pagina 44
Managementul Inovării - Pagina 45
Managementul Inovării - Pagina 46
Managementul Inovării - Pagina 47
Managementul Inovării - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Managementul Inovarii
  • Notite curs 1.doc
  • Notite curs 2.doc
  • Notite curs 3.doc
  • Notite_curs_4.doc
  • Obiective MI 2010.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Economiei

Teoria economica, istoric, evolutie Perioada pre-Adamista (sec XV-XVIII) Mercantilismul Fiziocratismul Perioada clasica (sec XVIII) Perioada...

Bazele contabilității

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea),...

Etica în Afaceri

1. Importanţa studierii eticii - generalităţi În modernul secol XXI, economia, care înglobează mai multe ramuri - printre care economia generală,...

Strategia și Planul de Afaceri

Previziunea a fost, este şi va rămâne funcţia decisivă în managementul afacerilor. Acest proces de prefigurare a viitorului, care în condiţiile...

Macroeconomie

Capitolul 1 MACROECONOMIA. CONCEPTE DE BAZĂ ȘI POLITICI MACROECONOMICE 1.1. ABORDĂRI MACROECONOMICE Realitatea economică poate fi abordată prin...

Concurență și piețe concurențiale

SUBIECTUL I ESENŢA ŞI TIPURILE DE CONCURENŢĂ Concurenţa Interacţiunea competitivă dintre subiecţii pieţei pentru cel mai bun mediu de afaceri....

Piața și mecanismul funcționarii ei

Piaţa: apariţie, esenţă, particularități. Structura și infrastructura pieței. Cererea şi factorii ce o determină. Oferta şi determinanţii ei....

Management Anteprenorial

CAPITOLUL 1 ÎNTREPRINZǍTORUL-PROMOTORUL FIRMEI COMERCIALE -Definirea conceptului de întreprinzător -Trăsăturile caracteristice ale...

Te-ar putea interesa și

Managementul inovării SC Muller Dairy Ro SRL

Capitolul I Noţiuni introductive privind Managementul Inovării În anul 1941, economistul englez Schumpeter propune prima definiţie, în domeniul...

Managementul inovării la SC Arabesque SRL

1.GENERALITATI MANAGEMENTUL INOVARII Într-un sens larg inovarea înseamnă introducerea noului, iar activităţile desfăşurate în acest scop sunt...

Managementul inovării în cadrul companiei Heineken România SA

CAPITOLUL I: Notiuni generale privind managementul inovarii 1.1. Creativitate şi inovare Unii definesc creativitatea ca o generare de noi idei şi...

Managementul inovării - Jacobs

CAPITOLUL I Notiuni introductive privind Managementul Inovarii Atitudinea creatoare presupune ca mai intai sa ai capacitatea de a fi nedumerit...

Managementul Inovării - Zara

Capitolul 1: Generalități Creativitate și inovare Unii definesc creativitatea ca o generare de noi idei și inovarea ca o transpunere a ideilor în...

Managementul Inovării

Se poate face totul în limita potentialului propriu cunoscut" A-ti da seama de amploarea potentialului este o problema eminamente practica, care...

Metode și tehnici utilizate în managementul inovării și transferului tehnologic

1. Introducere și importanța managementului inovării cu referiri la domeniul automotive 1.1. Importanța managementului inovării în organizația...

Importanța Creativității în Managementul Inovării

CREATIVITATEA SI INOVAREA IN MANAGEMENT Societatea actuală este caracterizată de existenţa unei noi revolutii ştiintifico-tehnice care duce la...

Ai nevoie de altceva?