Managementul portofoliului investițional

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 20827
Mărime: 204.10KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Tema 1. INVESTIŢIILE DE PORTOFOLIU

1. Investiţiile: concept, clasificare.

2. Portofoliul investiţional: concept, tipuri, principii de formare.

3. Procesul de formare a portofoliului investiţional.

Cuvinte-cheie:

Investiţii, investiţii financiare, portofoliu de investiţii, proces investiţional, gestiunea portofoliului investiţional.

1.1. Investiţiile: concept, clasificare

Investiţiile constituie alocarea (plasarea) riscantă a valorilor în obiecte ale activităţii de antreprenoriat sau ale altor tipuri de activităţi cu scopul de a obţine profit sau efect social.

Investiţia reprezintă crearea profitului prin utilizarea capitalului şi presupune o renunţare la o satisfacţie imediată şi sigură, în schimbul unei speranţe, al cărei suport îl constituie resursele investite.

Obiectele în care se investeşte pot fi: mijloace băneşti, fonduri fixe, fonduri circulante, pământ, hârtii de valoare, know-how, drepturi patrimoniale etc.

Activitatea investiţională se realizează pe piaţa investiţiilor, care se împarte în câteva segmente. Aceste segmente se deosebesc în funcţie de obiectele investiţionale, ceea ce determină specificul metodelor de evaluare a eficienţei şi a riscului.

Convenţional, piaţa investiţională poate fi structurată precum urmează:

I. Piaţa de obiecte ale investiţiilor reale:

1) piaţa imobilului:

- obiective industriale;

- spaţiu locativ;

- terenuri;

- construcţii neterminate;

- arendă.

2) piaţa investiţiilor capitale (directe):

- construcţii noi;

- reconstrucţii;

- modernizări.

3) piaţa altor obiecte ale investiţiilor reale:

- opere de artă;

- metale preţioase.

II. Piaţa de obiecte ale investiţiilor financiare:

1) piaţa de capital:

- acţiuni;

- obligaţiuni;

- opţiuni;

- futures etc.

2) piaţa monetară:

- depozite;

- credite;

- valute.

III. Piaţa de obiecte ale investiţiilor inovaţionale:

1) piaţa investiţiilor cu caracter intelectual:

- licenţe;

- know-how;

- patente etc.

2) piaţa inovaţiilor tehnico-ştiinţifice:

- proiecte tehnico-ştiinţifice;

- tehnologii noi etc.

În conformitate cu destinaţia fondurilor alocate, pot fi distinse două mari categorii de investiţii, şi anume:

 investiţii de capital (investiţii reale sau directe), care reprezintă alocarea mijloacelor băneşti nemijlocit în producţie pentru constituirea activelor reale (achiziţionarea de bunuri, utilaje, întreprinderi în scopul sporirii stocurilor de producţie);

- investiţii de portofoliu (financiare), care se realizează prin cumpărarea titlurilor de valoare, operelor de artă, crearea unor depozite bancare etc. ţinându-se cont, îndeosebi, de rata dobânzilor bancare, în funcţie de care se apreciază dacă acestea sunt rentabile.

Preview document

Managementul portofoliului investițional - Pagina 1
Managementul portofoliului investițional - Pagina 2
Managementul portofoliului investițional - Pagina 3
Managementul portofoliului investițional - Pagina 4
Managementul portofoliului investițional - Pagina 5
Managementul portofoliului investițional - Pagina 6
Managementul portofoliului investițional - Pagina 7
Managementul portofoliului investițional - Pagina 8
Managementul portofoliului investițional - Pagina 9
Managementul portofoliului investițional - Pagina 10
Managementul portofoliului investițional - Pagina 11
Managementul portofoliului investițional - Pagina 12
Managementul portofoliului investițional - Pagina 13
Managementul portofoliului investițional - Pagina 14
Managementul portofoliului investițional - Pagina 15
Managementul portofoliului investițional - Pagina 16
Managementul portofoliului investițional - Pagina 17
Managementul portofoliului investițional - Pagina 18
Managementul portofoliului investițional - Pagina 19
Managementul portofoliului investițional - Pagina 20
Managementul portofoliului investițional - Pagina 21
Managementul portofoliului investițional - Pagina 22
Managementul portofoliului investițional - Pagina 23
Managementul portofoliului investițional - Pagina 24
Managementul portofoliului investițional - Pagina 25
Managementul portofoliului investițional - Pagina 26
Managementul portofoliului investițional - Pagina 27
Managementul portofoliului investițional - Pagina 28
Managementul portofoliului investițional - Pagina 29
Managementul portofoliului investițional - Pagina 30
Managementul portofoliului investițional - Pagina 31
Managementul portofoliului investițional - Pagina 32
Managementul portofoliului investițional - Pagina 33
Managementul portofoliului investițional - Pagina 34
Managementul portofoliului investițional - Pagina 35
Managementul portofoliului investițional - Pagina 36
Managementul portofoliului investițional - Pagina 37
Managementul portofoliului investițional - Pagina 38
Managementul portofoliului investițional - Pagina 39
Managementul portofoliului investițional - Pagina 40
Managementul portofoliului investițional - Pagina 41
Managementul portofoliului investițional - Pagina 42
Managementul portofoliului investițional - Pagina 43
Managementul portofoliului investițional - Pagina 44
Managementul portofoliului investițional - Pagina 45
Managementul portofoliului investițional - Pagina 46
Managementul portofoliului investițional - Pagina 47
Managementul portofoliului investițional - Pagina 48
Managementul portofoliului investițional - Pagina 49
Managementul portofoliului investițional - Pagina 50
Managementul portofoliului investițional - Pagina 51
Managementul portofoliului investițional - Pagina 52
Managementul portofoliului investițional - Pagina 53
Managementul portofoliului investițional - Pagina 54
Managementul portofoliului investițional - Pagina 55
Managementul portofoliului investițional - Pagina 56
Managementul portofoliului investițional - Pagina 57
Managementul portofoliului investițional - Pagina 58
Managementul portofoliului investițional - Pagina 59
Managementul portofoliului investițional - Pagina 60
Managementul portofoliului investițional - Pagina 61
Managementul portofoliului investițional - Pagina 62
Managementul portofoliului investițional - Pagina 63
Managementul portofoliului investițional - Pagina 64
Managementul portofoliului investițional - Pagina 65
Managementul portofoliului investițional - Pagina 66
Managementul portofoliului investițional - Pagina 67
Managementul portofoliului investițional - Pagina 68
Managementul portofoliului investițional - Pagina 69
Managementul portofoliului investițional - Pagina 70
Managementul portofoliului investițional - Pagina 71
Managementul portofoliului investițional - Pagina 72
Managementul portofoliului investițional - Pagina 73
Managementul portofoliului investițional - Pagina 74
Managementul portofoliului investițional - Pagina 75
Managementul portofoliului investițional - Pagina 76
Managementul portofoliului investițional - Pagina 77
Managementul portofoliului investițional - Pagina 78
Managementul portofoliului investițional - Pagina 79
Managementul portofoliului investițional - Pagina 80
Managementul portofoliului investițional - Pagina 81
Managementul portofoliului investițional - Pagina 82
Managementul portofoliului investițional - Pagina 83
Managementul portofoliului investițional - Pagina 84
Managementul portofoliului investițional - Pagina 85
Managementul portofoliului investițional - Pagina 86
Managementul portofoliului investițional - Pagina 87
Managementul portofoliului investițional - Pagina 88
Managementul portofoliului investițional - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • GPVM prog.doc
  • tema 1.doc
  • tema 2.doc
  • tema 3.doc
  • tema 4.doc
  • tema 5.doc
  • tema 6.doc
  • tema 7.doc
  • tema 8.doc

Alții au mai descărcat și

Formarea portofoliului de investiții și metode de combatere a riscului

Introducere Dezvoltarea: Progresului tehnico-ştiinţific a pieţei hârtiilor de valoare (PHV), formarea marilor centre bursiere au contribuit...

Politica monetară a BNR în perspectiva integrării în UE

CAPITOLUL I – CREAREA SI FUNCTIONAREA UNIUNII EUROPENE 1.1 – Proiectul Uniunii Economice si Monetare Uniunea Europeana (UE) si-a început...

Evaluarea și finanțarea investițiilor - master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Sisteme europene de plăți - inclusiv Target, Target II, Transfond

Cap.1 Prezentare generală a sistemelor europene de plăţi Implementarea Sistemului Electronic de Plăţi este una dintre cele mai importante...

Piețe de Capital

Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi...

Analiza Financiară

Capitolul I Analiza documentelor financiar - contabile de sinteză Capitolul I 1. Analiza documentelor financiar - contabile de sinteză...

Investiții Internaționale

Capitolul 1 SISTEMUL FINANCIAR INTERNATIONAL Dezvoltarea economiilor nationale, formarea economiei mondiale ca sistem, expansiunea si...

Previziune Economică

Asa cum mentioneaza John Naisbitt, “omul supravietuieste numai prin capacitatea sa de a actiona în prezent, pe baza experientei trecute, cu...

Te-ar putea interesa și

Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procesul trecerii de la o economie centralizată la o economie de tip concurenţial, reprezintă prin...

Securitizarea Sistemelor Informatice Financiare de Scoring

INTRODUCERE In scopul cunoaşterii fenomenelor si proceselor economice apare necesară analiza ,care înseamnă o metodă de cercetare bazată pe...

Raport de practică Mobiasbanca

INTRODUCERE Mobiasbancă este o societate pe acţiuni ce deţine licenţa de tipul „C”, prestând întreaga gamă de servicii bancare autorizate de Banca...

Analiza Fundamentală a Portofoliului

INTRODUCERE Scopul lucrarii noastre il reprezinta analiza fundamentala in selecţia unui portofoliu, studiul fiind concentrat pe analiza...

Organizarea și Funcționarea Sistemului Bancar

INTRODUCERE Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de institutii financiar-bancare care functioneaza...

Raport de practică Mobiasbanca

Introducere Procesul de constituire a mecanismelor economiei de piaţă în Republica Moldova determină transformări considerabile în toate...

Finanțe comportamentale

I.INTRODUCERE ÎN APLICAREA PRACTICĂ A FINANŢELOR COMPORTAMENTALE 1. CE SUNT FINANŢELE COMPORTAMENTALE ŞI CARE ESTE APLICABILITATEA PRACTICA A...

Managementul Financiar al Firmei - Note de Curs

INTRODUCERE Milan Kuber, spunea că “finanţele şi contabilitatea“ componente ale managementului financiar asigură “limbajul de lucru al...

Ai nevoie de altceva?