Managementul Proiectelor Economice

Curs
8/10 (7 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 232 în total
Cuvinte : 50210
Mărime: 353.42KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 7

1.1. Abordări privind conceptul de management şi proiect 7

1.2. Tipologia societăţilor comerciale 9

1.3. Etapele constituirii unei societăţi comerciale 15

1.4. Controlul societăţilor comerciale 27

1.5. Definiţia întreprinderilor mici şi mijlocii 29

1.6. Aspecte legislative privind I.M.M.-urile din România 30

1.6.1. I.M.M.-urile din românia în programul naţional pentru aderarea româniei la U.E. 33

1.6.2. Programe europene pentru favorizarea dezvoltării

IMM-urilor 41

1.7. Analiza persoanelor potenţial interesate/afectate/implicâte.

Stakeholder 43

1.8. Documente necesare funcţionării legale 44

2. PROIECTAREA POLITICII ORGANIZATORICE ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 47

2.1. Structura organizatorică a întreprinderii 47

2.2. Definirea structurii organizatorice şi a elementelor fundamentale

ale acesteia 47

2.3. Legături structurale în întreprinderi 49

2.4. Delegarea de autoritate şi responsabilitatea 50

2.5. Tipuri de structuri organizatorice 52

2.6. Proiectarea şi reprezentarea structurii organizatorice 56

2.7. Etapele proiectării structurii organizatorice 57

2.8. Strategia de personal 63

2.9. Regulamentul de ordine internă al firmei 64

2.10. Fişa postului 65

2.11. Portretul robot al angajatului 66

2.12. Surse de recrutare a personalului 67

2.13. Conceperea anunţurilor pentru recrutarea personalului 67

2.14. Analiza cv-urilor şi a recomandărilor 68

2.15. Intervievarea candidaţilor 69

2.16. Concluziile interviului pentru angajare 71

3. ANALIZA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ A FIRMEI 74

3.1. Analiza punctelor forte şi slabe ale firmelor 74

3.2. Planul de marketing 85

3.3. Analiza pieţei 86

3.3.1. Definirea portretului clienţilor-ţintă 87

3.3.2. Analiza concurenţei 88

3.3.3. Diferenţierea faţă de concurenţă 89

3.3.4. Stabilirea obiectivelor de marketing 90

3.4. Elaborarea strategiei de marketing 91

3.5. Distribuţia produsului/serviciului 91

3.6. Programul de promovare 92

3.7. Publicitatea 93

4. PLANIFICAREA PROIECTULUI 99

4.1. Planificarea eficientă 103

4.2. Organizarea timpului 105

4.3. Analiza timpului 106

4.4. Buget, definiţie, strategie 124

4.5. Elaborare buget 125

4.6. Diagrama Gantt si Pert, definiţie, concept, realizare 127

5. PLAN DE AFACERI 136

5.1. Obiectivele proiectului economic 136

5.2. Analiza externă şi internă 136

5.3. Planul de afaceri 142

5.3.1. Descrierea afacerii 142

5.3.2. Planul de marketing 144 5.3.3. Planul managerial 146

5.3.4. Planul de management financiar 146

6.STUDII DE CAZ 152

6.1. Continutul planului de afaceri pentru finanţare SAPARD 152

6.2. Întomirea unui plan de afaceri 174

6.3. Studiu de fezabilitate al proiectului de investitii 190

6.4. Proiectarea unei secţii de piese auto 194

ANEXE 223

BIBLIOGRAFIE 233

Extras din document

CAPITOLUL I.

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

1.1. Abordări privind conceptul de management şi proiect

Conform unei accepţiuni a Asociaţiei Americane de Management, managementul presupune: a obţine rezultate prin alţii, asumându-se responsabilităţi pentru aceste rezultate; a fi orientat spre mediul înconjurător; a lua decizii vizând finalitatea firmei; a avea încredere în subordonaţi, încredinţându-le responsabilităţi pentru rezultatele vizate a fi obţinute, a le recunoaşte posibilitatea de a greşi şi a primi favorabil iniţiativele lor, a descentraliza sistemul organizatoric şi a aprecia oamenii în funcţie de rezultatele obţinute.

În cadrul managementului anglo-american, viziunea asupra managementului este una pragmatică. Acest pragmatism este bine reflectat de David A. Statt care defineşte managementul ca fiind “capacitatea utilizării cu maximum de eficienţă a resurselor disponibile la un moment dat, pentru atingerea unor rezultate maxime.” (David A. Statt, 1991). O definiţie asemănătoare prezintă nord americanii Reece şi O`Grady care definesc managementul ca “procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare în vederea realizării scopurilor organizaţiei”. Longenecker şi Pringle desemnează managementul ca fiind “procesul de obţinere şi combinare a resurselor umane, financiare şi fizice în vederea îndeplinirii scopului primar al organizaţiei – obţinerea de produse şi servicii dorite de un anumit segment al societăţii” (O. Nicolescu, I. Verboncu, 1995, p. 17).

Alte definiţii ale managementului:

M.H.Mescon, M. Albert, Fr. Kedouri consideră că “Managementul este procesul de planificare, organizare, antrenare şi control al eforturilor membrilor unei organizaţii şi folosirea altor resurse organizaţionale pentru atingerea scopurilor organizaţionale”.

A.M. Hitt, R.D.Middlemist şi R.L. Mathis susţin că “Managementul reprezintă integrarea şi coordonarea eficace şi eficientă a resurselor în scopul atingerii obiectivelor dorite” (Helfer J.P., ş.a., 1996).

Sunt cunoscute şi alte abordări care tratează managementul ca ştiinţă, astfel în dicţionarul Larousse managementul este definit ca “ştiinţa tehnicilor de conducere a întreprinderii”. Dicţionarul de management al Oxford University Press (A Concise Dictionary of Business, 1990) împarte managementul în două componente distincte, şi anume într-o parte ştiinţifică şi una practică, partea ştiinţifică fiind predată în instituţiile de învăţământ superior, iar partea practică constă în abilităţile de a prevedea tendinţele de consum sau a nevoilor, abilitatea de recunoaştere şi folosire optimă a oportunităţilor.

Profesorii ruşi Popova şi Krasnopoiasa consideră că ştiinţa managementului se ocupă de “legile conducerii generale şi de legile sintetice ale componentelor sale”.

După profesorii români O. Nicolescu şi I. Verboncu (1995), managementul rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea competitivităţii.

Elementele specifice ştiinţei managementului economic sunt deci procesele şi relaţiile de management, care nu trebuie confundate cu relaţiile şi procesele economice, ci au conţinut total diferit şi nici cu alte componente ale firmelor, de natură economică, tehnică sau umană. Prin conţinut şi mod de manifestare procesele şi relaţiile de management prezintă o serie de trăsături particulare ce conferă acestei ştiinţe o pronunţată specificitate. De aceea, esenţa ştiinţei managementului o constituie studiul relaţiilor şi proceselor de management.

Prin procesul de management se urmăreşte deci: conceperea unei strategii competitive şi o judicioasă stabilire a obiectivelor; organizarea mijloacelor şi elaborarea unor structuri dinamice; un control consecvent şi eficient.

Managementul, nefiind o colecţie de reţete, de şabloane obligatoriu de aplicat, presupune capacitate de discernământ, pricepere şi talent din partea managerilor pentru a folosi cele mai adecvate metode şi procedee, în funcţie de împrejurările concrete. Datorită acestui fapt, managementul este considerat deopotrivă, o artă şi o ştiinţă.

Preview document

Managementul Proiectelor Economice - Pagina 1
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 2
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 3
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 4
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 5
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 6
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 7
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 8
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 9
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 10
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 11
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 12
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 13
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 14
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 15
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 16
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 17
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 18
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 19
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 20
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 21
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 22
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 23
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 24
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 25
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 26
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 27
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 28
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 29
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 30
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 31
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 32
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 33
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 34
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 35
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 36
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 37
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 38
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 39
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 40
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 41
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 42
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 43
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 44
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 45
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 46
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 47
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 48
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 49
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 50
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 51
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 52
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 53
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 54
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 55
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 56
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 57
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 58
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 59
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 60
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 61
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 62
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 63
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 64
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 65
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 66
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 67
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 68
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 69
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 70
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 71
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 72
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 73
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 74
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 75
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 76
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 77
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 78
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 79
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 80
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 81
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 82
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 83
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 84
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 85
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 86
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 87
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 88
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 89
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 90
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 91
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 92
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 93
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 94
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 95
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 96
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 97
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 98
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 99
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 100
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 101
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 102
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 103
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 104
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 105
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 106
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 107
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 108
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 109
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 110
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 111
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 112
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 113
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 114
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 115
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 116
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 117
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 118
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 119
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 120
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 121
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 122
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 123
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 124
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 125
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 126
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 127
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 128
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 129
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 130
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 131
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 132
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 133
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 134
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 135
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 136
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 137
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 138
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 139
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 140
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 141
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 142
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 143
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 144
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 145
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 146
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 147
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 148
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 149
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 150
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 151
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 152
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 153
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 154
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 155
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 156
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 157
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 158
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 159
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 160
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 161
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 162
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 163
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 164
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 165
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 166
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 167
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 168
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 169
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 170
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 171
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 172
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 173
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 174
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 175
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 176
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 177
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 178
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 179
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 180
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 181
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 182
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 183
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 184
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 185
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 186
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 187
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 188
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 189
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 190
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 191
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 192
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 193
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 194
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 195
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 196
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 197
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 198
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 199
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 200
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 201
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 202
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 203
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 204
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 205
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 206
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 207
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 208
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 209
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 210
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 211
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 212
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 213
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 214
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 215
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 216
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 217
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 218
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 219
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 220
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 221
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 222
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 223
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 224
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 225
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 226
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 227
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 228
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 229
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 230
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 231
Managementul Proiectelor Economice - Pagina 232

Conținut arhivă zip

  • Managementul Proiectelor Economice.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Economic - Studiu de Caz la SC Nelmar SRL

Cap I. Prezentarea generală a organizaţiei 1.1 Istoric: înfiinţare, evoluţie PROFILUL FIRMEI Numele firmei SC NELMAR SRL Matase naturala uni...

Studiu de Fezabilitate al unui Proiect de Investitii Finantat pe Baza unui Credit Furnizor

Rolul investitiilor in economia de piata si evolutia acestora in ultimii ani Economia Romaniei a parcurs mai mult de noua ani de tranzitie de la...

Strategii la SC Petrom SA

CAPITOLUL I STRATEGIA ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI I.1. CONCEPTELE DE STRATEGIE SI MANAGEMENT STRATEGIC AL ORGANIZATIEI În conceperea şi...

Proiecte Economice - SC Stiltex SA

În acest proiect s-au folosit urmatorii factori: - coeficientul de evaluare al mijloacelor fixe : 1,41 - coeficientul de renegociere a...

Managementul prin Proiecte

INTRODUCERE Proiectele în societatea contemporană Managementul proiectelor este o abordare relativ nouă în cadrul organizaţiilor. Ultimele...

Studiul de Fezabilitate al Firmei SC Gold Tourism SA

1. Prezentarea firmei: SC. Gold Tourism. SA SC.Gold Tourism.SA este o societate privata pe actiuni, avand o larga experienta si traditie...

Politica Agricolă Comună

INTRODUCERE Prin elaborarea acestei lucrări se doreşte analizarea atât a stadiului implementării programului SAPARD în România cât şi evaluarea...

Plan de Afaceri - SC Trotus SA

I. SCRISOARE EXPLICATIVA Crearea unei unităţi hoteliere este un lucru destul de dificil, de asemenea si dezvoltarea unei unitati hoteliere este...

Te-ar putea interesa și

Importanta Proiectelor Publice in Dezvoltarea Institutionala

Capitolul I : Proiectul – elemente fundamentale 1.1. Definitie. Rol. Tipologie. Proiectul este ansamblu de procese de munca cu caracter...

Managementul proiectelor

Introducere “Succesul reprezintă realizarea progresivă a unui SCOP bine stabilit.” (Dicton Latin) Multe din proiectele din viaţa reală sunt...

Fundamentarea unui proiect de investiții

Într-o societate de consum se dezvoltă an de an din ce în ce mai multe domenii de investiții, care pot aduce statului o dezvoltare economică și...

Prima Casa

Capitolul I Noţiuni generale; Managementul este un termen provenit din limba engleză şi adoptat ca atare, cu o semantică foarte complexă, care...

Plan de Afaceri - Pastravarie

1 . PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC Prezentul plan de afaceri este întocmit de către S.C.”AlexProd”S.A. cu sediul în oraşul Bicaz, judeţul Neamţ,...

Practica in Cadrul HP Romania

Capitolul 1 – Prezentarea companiei Hewlett – Packard 1.1. Istoric Compania HP (Hewlett – Packard), in prezent una dintre liderii pe piata...

Managementul Proiectelor - Computer Aided Design

Soft CAD (Computer Aided Design) 1. Obiectivele generale Acest proiect urmărește crearea unui soft CAD ce va fi independent de sistemul de...

Modernizare Ferme de Capre

1.DATE GENERALE 1.1 .Numele solicitantului: SC.BILL.SRL BUZAU 1.2. Denumirea investitiei: MODERNIZARE FERMA DE CAPRE. SAT ORJEASCA, COMUNA...

Ai nevoie de altceva?