Managementul Resurselor Umane

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 46711
Mărime: 773.70KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Drd. Florin Muresan
UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIS” ARAD FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE CENTRUL UNIVERSITAR – MARGHITA

Cuprins

Capitolul 1 . Planificarea personalului şi a succesiunii pe posturi. pag.3

Capitolul 2 . Recrutarea şi selecţia. pag.15

Capitolul 3 . Structuri şi sisteme de salarizare.pag.30

Capitolul 4. Sănătatea şi siguranţa în muncă.pag.44

Capitolul 5 . Instruirea.pag.56

Capitolul 6 . Dezvoltarea eficacităţii manageriale.pag.66

Capitolul 7 . Comunicarea cu personalul.pag.79

Capitolul 8 . Managementul relaţiilor cu personalul.pag.87

Capitolul 1 . Planificarea personalului şi a succesiunii pe posturi

Extras din document

John Bramham

Planificarea personalului poate fi definită ca "o strategie de a achiziţiona, utiliza, păstra şi forma personalul prin elaborarea unor politici sănătoase în domeniu, convenite cu angajaţii şi cu sindicatele lor". Deşi orice definiţie are limitele sale, cea de faţă conţine majoritatea punctelor cheie ale planificării forţei de muncă.

Planificarea personalului

Managerii de personal şi cei de producţie implicaţi în planificarea resurselor umane nu trebuie să fie preocupaţi numai de activitatea curentă căreia îi este destinat personalul. Ideea de "planificare a personalului" înseamnă, evident, recrutarea oamenilor pentru operaţiunile curente ale organizaţiei, dar şi pentru cele viitoare (planificarea). Organizaţia are nevoie de politici privind tipul de personal şi de cultură la care doreşte să ajungă: proporţia angajaţilor calificaţi, semicalificaţi sau necalificaţi; mai mulţi sau mai puţini absolvenţi ai unor studii de specialitate; un număr mai mare sau mai mic de manageri; mai multe echipamente menite să reducă manopera; dorinţa de a oferi clienţilor servicii mai bune; mărirea gradului de implicare a firmelor colaboratoare. Politicile trebuie concepute astfel încât să asigure atingerea obiectivelor pe care şi le-a stabilit compania. În plus, operaţiunile şi politicile organizaţiei nu sunt elemente separate, ci laturi complementare.

De ce planificarea personalului?

De ce trebuie alocate resurse pentru planificarea personalului?

Managementul are la dispoziţie trei resurse de bază: fizice, economice şi umane (materiale, bani şi oameni). În prezent, se acceptă ideea că, o dată cu administrarea banilor şi a materialelor, este important să se pună accentul şi pe managementul forţei de muncă. Această abordare, pe care noi o numim "planificarea personalului", are loc la nivel de organizaţie (unde se analizează şi se decid politicile) şi apoi la nivel tactic, unde trebuie corelat necesarul de personal (cererea) cu disponibilitatea acestuia (oferta).

Procesul de planificare a personalului

Investigaţiile

În primul rând, trebuie culese informaţiile care pot asigura baza prognozelor, ca şi a monitorizării de rutină. Deşi o definiţie perfectă a activităţii de planificare a personalului este foarte greu de formulat, putem accentua aspectul esenţial implicat, anume corelarea cerinţelor de personal cu resursele respective. Fig. 1.1 indică natura comprehensivă a informaţiilor necesare. De exemplu, informaţiile de marketing şi cele financiare trebuie transformate în obiective de costuri, volum de vânzări şi profit.

Fig. 1.1 Procesul de planificare a personalului

Implicaţiile acestor obiective asupra personalului trebuie analizate cu atenţie. Informaţiile privind productivitatea şi practicile de muncă iau forma unei analize a schemelor de organizare a muncii, a studiilor de metodă şi a practicilor de muncă.

Esenţial pentru identificarea poziţiei curente a organizaţiei este auditul de personal. Unul dintre aspectele sale are un caracter pasiv: identificarea angajaţilor (câţi sunt, ce calificare au, ce funcţii, ce distribuţie pe vârste şi aşa mai departe). Scopul este de a calcula "rezervele" şi "fluxurile" de angajaţi de diferite tipuri (cei care vin şi cei care pleacă) din sistemul de personal menţionat mai sus, şi de a evidenţia caracteristicile dominante ale acestora.

Necesarul de informaţii

La analiza necesarului de informaţii se ţine seama de câteva aspecte:

- Lipsa de informaţii afectează planificarea în mod negativ.

- Informaţia serveşte la adoptarea deciziilor (cu alte cuvinte, este necesar să se ştie ce decizii trebuie luate şi, prin urmare, ce informaţii sunt necesare).

- Sunt necesare niveluri diferite de detaliere a informaţiei.

- Datele disponibile trebuie utilizate pe deplin (de exemplu cele de pe un stat de plată existent).

Am menţionat deja că, în lipsa informaţiilor, planificarea nu poate avea loc. Totuşi, dacă scopul planificării este de a facilita adoptarea deciziilor, managerul trebuie să ştie la ce anume se pot referi respectivele decizii, înainte de a putea identifica şi aduna toată informaţia relevantă. Datele despre angajaţii de care are nevoie un manager sunt rezumate în fig. 1.2.

Preview document

Managementul Resurselor Umane - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane - Pagina 47
Managementul Resurselor Umane - Pagina 48
Managementul Resurselor Umane - Pagina 49
Managementul Resurselor Umane - Pagina 50
Managementul Resurselor Umane - Pagina 51
Managementul Resurselor Umane - Pagina 52
Managementul Resurselor Umane - Pagina 53
Managementul Resurselor Umane - Pagina 54
Managementul Resurselor Umane - Pagina 55
Managementul Resurselor Umane - Pagina 56
Managementul Resurselor Umane - Pagina 57
Managementul Resurselor Umane - Pagina 58
Managementul Resurselor Umane - Pagina 59
Managementul Resurselor Umane - Pagina 60
Managementul Resurselor Umane - Pagina 61
Managementul Resurselor Umane - Pagina 62
Managementul Resurselor Umane - Pagina 63
Managementul Resurselor Umane - Pagina 64
Managementul Resurselor Umane - Pagina 65
Managementul Resurselor Umane - Pagina 66
Managementul Resurselor Umane - Pagina 67
Managementul Resurselor Umane - Pagina 68
Managementul Resurselor Umane - Pagina 69
Managementul Resurselor Umane - Pagina 70
Managementul Resurselor Umane - Pagina 71
Managementul Resurselor Umane - Pagina 72
Managementul Resurselor Umane - Pagina 73
Managementul Resurselor Umane - Pagina 74
Managementul Resurselor Umane - Pagina 75
Managementul Resurselor Umane - Pagina 76
Managementul Resurselor Umane - Pagina 77
Managementul Resurselor Umane - Pagina 78
Managementul Resurselor Umane - Pagina 79
Managementul Resurselor Umane - Pagina 80
Managementul Resurselor Umane - Pagina 81
Managementul Resurselor Umane - Pagina 82
Managementul Resurselor Umane - Pagina 83
Managementul Resurselor Umane - Pagina 84
Managementul Resurselor Umane - Pagina 85
Managementul Resurselor Umane - Pagina 86
Managementul Resurselor Umane - Pagina 87
Managementul Resurselor Umane - Pagina 88
Managementul Resurselor Umane - Pagina 89
Managementul Resurselor Umane - Pagina 90
Managementul Resurselor Umane - Pagina 91
Managementul Resurselor Umane - Pagina 92
Managementul Resurselor Umane - Pagina 93
Managementul Resurselor Umane - Pagina 94
Managementul Resurselor Umane - Pagina 95
Managementul Resurselor Umane - Pagina 96
Managementul Resurselor Umane - Pagina 97
Managementul Resurselor Umane - Pagina 98
Managementul Resurselor Umane - Pagina 99
Managementul Resurselor Umane - Pagina 100
Managementul Resurselor Umane - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Eficiență Economică a Investițiilor

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai...

Marketing - Note de Curs

PARTEA I. BAZELE MARKETINGULUI CAP. 1. ESENŢA MARKETINGULUI Confruntate cu o creştere continuă a complexităţii şi a exigenţelor pieţei,...

Sisteme Informatice Economice

În general Definiţia 1.1. Informaţia = conţinutul unui mesaj Tipuri de mesaje Olfactive; Vizuale; Tactile; Audio; Gustative. Mesaj –...

Resurse Umane

Gestiunea resurselor umane 1. Rolul si necesitatea 2. Conceptual de gestiune 3. Rularea resurselor umane Rolul si necesitatea Conducerea...

Managementul Resurselor Umane

CAP. 1 PROBLEME GENERALE PRIVIND MANAGEMENMTUL RESURSELOR UMANE Resursele umane sunt considerate în prezent cea mai de preţ avuţie a...

Cursuri Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1.CONTINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesara definirea conceptului de produs. Produsul drept...

Management strategic al resurselor umane

Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa...

Te-ar putea interesa și

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Asigurarea calităţii a fost identificată ca o necesitate, mai întâi în economie, şi apoi , adevenit o preocupare şi pentru alte...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul mangementului resurselor umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate,...

Ai nevoie de altceva?