Managementul Resurselor Umane

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 18953
Mărime: 99.71KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Catalina Lache

Cuprins

Cap. I. PROBLEME GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Cap. II. GESTIUNEA PREVIZIONALĂ A RESURSELOR UMANE

Cap. III. GESTIUNEA SALARIILOR

Cap. IV. AUDITUL SOCIAL – CERINŢA ACTUALĂ ŞI DE VIITOR

PRIVIND GESTIUNEA RESURSELOR UMANE

Cap. V. PREVEDEREA ŞI ADMINISTRAREA SITUAŢIILOR

CONFLICTUALE DIN ÎNTREPRINDERE SAU VEGHEREA

SOCIALĂ

Cap. VI. GESTIUNEA RESURSELOR UMANE LA S.C. AGMUS” S.A. IAŞI CERCETARE MONOGRAFICĂ PE BAZĂ DE AUDIT

Bibliografie

Extras din document

CAP. 1 PROBLEME GENERALE PRIVIND MANAGEMENMTUL RESURSELOR UMANE

Resursele umane sunt considerate în prezent cea mai de preţ avuţie a întreprinderii, de a căror gestionare depinde viitorul firmei.

Ansamblul schimbărilor din mediul întreprinderii, dezvoltarea informaticii de gestiune, schimbarea mentalităţilor, atât a managerilor cât şi a salariaţilor, au antrenat dezvoltarea sarcinilor domeniului gestiunii de personal.

În prezent gestiunea personalului nu se mai limitează la aspectele cantitative privind efectivele de personal şi salariile, ci devine “gestiunea oamenilor în timpul muncii, în organizaţii” [79], incluzând deci condiţiile de muncă, relaţiile sociale sau relaţiile industriale, informarea şi comunicarea, climatul social, satisfacţia de pe urma muncii prestate, motivaţia şi alte aspecte calitative referitoare la resursa umană. În acelaşi timp, schimbări profunde intervin şi în domeniile tradiţionale (salarizare, recrutare, formare etc.) datorită modificărilor legislative, sociale, culturale şi apariţiei unor instituţii specializate care asigură servicii de consultanţă în domeniul gestiunii de personal, cum sunt cabinetele de recrutare, organismele de formare, oficiile de informatică, auditorii sociali.

În domeniul gestiunii resurselor umane s-au conturat mai multe componente care pot fi sintetizate astfel:

- gestiunea efectivelor de personal;

- gestiunea relaţiilor sociale;

- gestiunea relaţiilor umane;

- controlul social;

- auditul social;

- cercurile de calitate.

Gestiunea efectivelor de personal, care este cea mai veche abordare a gestiunii resurselor umane în întreprinderi, evoluează prin extinderea informatizării şi în acest domeniu.

Gestiunea relaţiilor sociale s-a dezvoltat pe măsura progresului în domeniul legislaţiei sociale şi se referă la următoarele aspecte :

- dreptul muncii;

- protecţia socială a angajaţilor;

- angajarea absolvenţilor învăţământului superior şi liceal în primul an de activitate;

- protecţia muncii;

- relaţiile industriale.

Gestiunea relaţiilor umane apare pe măsura evoluţiei concepţiilor asupra echilibrului individului în timpul muncii, principalele sale laturi fiind: motivarea, oferirea unor posibilităţi de dezvoltare a carierei şi de valorificare a potenţialului individual, comportamentul în timpul desfăşurării activităţilor productive. Studiile desfăşurate în acest domeniu au pus bazele psihologiei industriale.

Deci, gestiunea personalului a evoluat devenind "gestiunea resurselor umane" şi implică îmbinarea cunoştinţelor următoarelor domenii:

- dreptul muncii şi legislaţia socială;

- contractele colective de muncă la nivel naţional şi la nivel de întreprindere;

- economia, în viziune micro şi macro economică, vizând piaţa forţei de muncă, dinamica dezvoltării economiei naţionale, dezvoltarea industrială regională, contabilitatea de gestiune, statistica şi analiza economică;

- organizarea muncii, normarea şi procedeele tehnico-economice de gestiune;

- relaţiile industriale care tratează relaţiile individuale şi colective ce se nasc în timpul muncii;

- psihologia socială şi psihologia muncii;

- sociologia muncii şi sociologia organizaţiilor.

Gestiunea personalului foloseşte ca bază pentru deciziile sale datele furnizate de administrarea curentă a personalului, pe care le corelează cu problemele ce se pun la nivelul celorlalte domenii de gestiune ale organizaţiei, cum sunt:

- dezafectarea, punerea în funcţiune sau înlocuirea de capacităţi de producţie: relaţia oameni - posturi de lucru;

- aspectele financiar-contabile: ponderea costului forţei de muncă în costurile organizaţiei;

- problemele privind exercitarea controlului şi măsurarea performanţei individuale şi sociale.

Gestiunea personalului a evoluat semnificativ prin prelucrarea computerizată a datelor ce se referă la informaţia cantitativă, făcînd loc, pe primul plan, informaţiilor calitative, ce sunt analizate şi prelucrate cu ocazia efectuării auditului social şi controlului social.

Controlul social reprezintă un element important al sistemului de gestiune a resurselor umane adaptat noilor condiţii de mediu ale întreprinderii.

Controlul social constă în urmărirea numărului de personal şi a fondului de salarii, controlul desfăşurării procesului de muncă şi urmărirea performanţiei salariaţilor prin desfăşurarea următoarelor activităţi:

- calculul costurilor forţei de muncă (înainte şi după vânzarea producţiei, cheltuielile indirecte sau ascunse etc.) şi a ponderii în costuri a avantajelor sociale acordate de întreprindere;

- analiza variaţiilor fondului de salarii;

- urmărirea performanţelor individuale şi de grup în subunităţi;

- fundamentarea bugetului cheltuielilor aferente personalului din întreprindere şi analiza diferenţelor în raport cu realizările.

Preview document

Managementul Resurselor Umane - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane - Pagina 47
Managementul Resurselor Umane - Pagina 48
Managementul Resurselor Umane - Pagina 49
Managementul Resurselor Umane - Pagina 50
Managementul Resurselor Umane - Pagina 51
Managementul Resurselor Umane - Pagina 52
Managementul Resurselor Umane - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Salariul - venit fundamental stimulativ al forței de muncă

INTRODUCERE În multe ţări ale lumii, dezvoltarea managementului resurselor umane trece printr-o profundă schimbare, în conformitate cu strategiile...

Salarizarea

CAPITOLUL I. PROBLEME GENERALE PRIVIND SALARIUL ŞI SISTEMUL DE SALARIZARE Secţiunea 1. Remunerarea muncii – instrument indispensabil dezvoltării...

Analiza și Contabilitatea Salariilor

INTRODUCERE În teoria şi practica economică, salariul ocupă un loc deosebit de important.Termenul ca atare este de origine latină. Salarium era...

Analiza Salariului sub Dublul sau Aspect - Cost și Venit

INTRODUCERE Dintre factorii de producţie, este cunoscut faptul că factorul uman are importanţa cea mai mare în economie, el fiind ,,motorul...

Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii

Capitolul I Aspecte generale privind forţa de muncă, productivitatea muncii și salariile I.1 FORȚA DE MUNCĂ Întâlnirea cererii cu oferta de muncă...

Resurse Umane

Gestiunea resurselor umane 1. Rolul si necesitatea 2. Conceptual de gestiune 3. Rularea resurselor umane Rolul si necesitatea Conducerea...

Management strategic al resurselor umane

Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa...

Economia Serviciilor - Capitolele 3-4

Viteza deosebită cu care globalizarea a cuprins întreaga lume i-a făcut pe unii specialişti să aprecieze că „... trăim transformări profunde care...

Te-ar putea interesa și

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Asigurarea calităţii a fost identificată ca o necesitate, mai întâi în economie, şi apoi , adevenit o preocupare şi pentru alte...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul mangementului resurselor umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate,...

Ai nevoie de altceva?