Măsurarea și controlul performanței

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 8329
Mărime: 697.58KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Cleopatra Șendroiu

Extras din document

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control

- Definirea performanței

- Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale

- Prezentarea diferitelor cadre, înstrumente și măsuri de performanță organizațională

- Definirea controlului și prezentarea instrumentelor de control utilizate pentru a monitoriza și măsura performanța organizațională.

Conceptul de performanță

Performanța unei organizații este o noțiune complexă care poate fi abordată pe diverse paliere de semnificație. Ea se referă atât la performanța organizațională, dar și la modul de funcționare a organizației și la rezultatele operațiunilor sale.

În cele mai multe cazuri se abordează problematica performanței organizaționale care derivă din modul în care sunt furnizate de produsele și serviciile firmei, funcționarea diferitelor unități structurale ale acesteia, performanța angajaților și rezultatele muncii lor.

În același timp, performanța poate fi văzută într-un context mai larg ca parte a dezvoltării afacerii. Dezvoltarea afacerii reflectă performanța firmei și permite evaluarea măsurii în care performanța organizațională este reală și tangibilă. În acest context, performanța firmei este în principal măsurată prin intermediul eficienței operațiunilor realizate de aceasta. Cu cât sunt mai eficiente operațiunile firmei, cu atât performanța organizațională crește și, invers, eficiența scăzută a operațiunilor firmei și performanța slabă a angajaților înseamnă o lipsă de performanță. Astfel, performanța angajaților devine o parte integrantă a performanței firmei, deoarece în mediul de afaceri contemporan factorul uman reprezintă o resursă deosebit de valoroasă pentru organizație. Prin urmare, eficiența performanței angajaților afectează în mod nemijlocit performanța firmei.

În plus, este important să se ia în considerare faptul că performanța firmei este un indicator important pentru investitori (shareholders/investors)) și părți interesate (stakeholders). Performanța firmei indică dacă se merită sau nu investirea în afacere. Investitorii evită să investească bani în companii cu performanțe slabe, deoarece acestea sunt nesigure în realizarea indicatorilor de rentabilitate a investițiilor și riscurile care însoțesc astfel de investiții sunt mari.

Conținutul și criteriile noțiunii de performanță sunt într-un continuu proces de evoluție și de adaptare la mediul economic actual în care este necesară redefinirea factorilor care afectează performanța firmei - abandonarea perspectivelor clasice (de natură cantitativă, pasive și statice) și analizarea factorilor care joacă roluri cheie în performanța afacerilor în perspectivă strategică, proactivă. Definirea performanței

Performanța este rezultatul final al unei activități. Managerii sunt cei preocupați de performanța organizațională - rezultatele finale acumulate ale tuturor proceselor și activităților organizației.

MĂSURAREA ȘI CONTROLUL PERFORMANȚEI

Conf.univ.dr. Cleopatra ȘENDROIU

1

- în sens larg: realizarea unei sarcini date în raport cu standarde prestabilite.

- la nivelul unei organizații: realizarea obiectivelor propuse indiferent care este natura şi diversitatea acestor obiective.

Întreprinderea performantă este:

- eficace dacă îşi atinge obiectivele propuse şi

- eficientă dacă maximizează rezultatele obţinute (fizice sau valorice) utilizând o cantitate dată de resurse (mijloace).

Altfel spus, o întreprindere este:

- eficace dacă reuşeşte să transpună în practică o strategie prealabil definită şi

- este eficientă dacă îmbunătăţeşte permanent cuplul valoare-cost (creșterea indicatorului valoare/cost, simultan prin creșterea valorii nou create și prin reducerea costurilor).

Performanța economică/financiară

În sens tradițional, performanța economică a unei firme este o funcție a succesului său în producerea de beneficii proprietarilor săi, în special, prin inovare și prin utilizarea eficientă a resurselor.

Performanța, în general, este asimilată conceptului de profitabilitate.

Performanța economică a organizației este fundamentală în înțelegerea modului de gestionare a organizației și reprezintă temeiul asigurării durabilității ei.

Informațiile privind performanța economică și financiară sunt raportate în situațiile financiare anuale. Acestea oferă informații cu privire la poziția financiară, performanța și schimbările în poziția financiară a unei entități. De asemenea, indică rezultatele obținute în gestionarea capitalului financiar furnizat organizației.

Ceea ce este raportat mai rar, dar adesea dorit de utilizatorii informațiilor oferite prin rapoartele anuale, este contribuția organizației la protecția mediului în care operează organizația. O organizație poate fi viabilă din punct de vedere financiar, însă acest lucru poate fi realizat prin crearea de externalități semnificative (de exemplu: poluare) care au impact asupra altor părți interesate. Indicatorii de performanță economică urmăresc să măsoare rezultatele economice ale activităților unei organizații și efectul acestor rezultate asupra unei game largi de părți interesate (cetățeni, organizații de mediu, organisme de reglementare etc.).

Indicatorii economici sunt strâns corelați cu alte categorii de indicatori:

- privind anagajații și beneficiile acestora ;

- interacțiunea cu comunitățile locale;

- riscul schimbărilor climatice și energia consumată.

Preview document

Măsurarea și controlul performanței - Pagina 1
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 2
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 3
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 4
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 5
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 6
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 7
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 8
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 9
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 10
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 11
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 12
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 13
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 14
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 15
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 16
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 17
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 18
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 19
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 20
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 21
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Masurarea si controlul performantei.pdf

Alții au mai descărcat și

Model de Raportare a Performanțelor Financiare și Nefinanciare

CAPITOLUL 4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 56 BIBLIOGRAFIE 61 INTRODUCERE Titlul lucrării mele de licenţă este “Model de raportare a performanţelor...

Randamentul Folosirii Factorilor de Productie

CAPITOLUL 1 FACTORII DE PRODUCŢIE – PREZENTARE GENERALĂ Analiza factorilor de producţie este organic legată de noţiunea de resurse economice. În...

Economie Europeana

1. Cand a fost semnat, ce defineste si ce creeaza Tratatul de la Roma ? Tratatul de la Roma semnat la 25 martie 1957, defineste continutul pietei...

Analiza economico-financiară a întreprinderilor de turism

CONCEPTUL DE BAZĂ Abordarea prudentă a managementului Cunoaşterea ştiinţifică a pieţei Cunoaşterea elasticităţii produselor Monitorizarea...

Management strategic al resurselor umane

Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa...

și teorie

INTRODUCERE „În societatea de consum, clientul este rege. Specialiștii în „marketing” se stăruie să vină în întâmpinarea gusturilor...

Economia mondială și integrarea economică

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Logistică

CURS1. Cap.1. ASPECTE DEFINITORII ALE LOGISTICII 1.1.Conţinutul şi componentele logisticii 1.2.Mixul activităţii logistice 1.3.Conturarea unor...

Ai nevoie de altceva?