Mecanismul concurențial

Curs
7/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 713
Mărime: 71.24KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Concurența desemnează tipul specific de relații între agenții economici care acționează pe piață

pentru realizarea propriilor interese, conform libertății de acțiune și liberei inițiative.

Premisele manifestării mecanismului concurențial:

- existența proprietății private;

- libertatea economică;

- existența unui sistem democratic;

Consecințe: progresul economic

Modalități de manifestare a consecințelor benefice:

- accelerarea cercetării;

- realizarea de inovații;

- perfecționarea activității economice și a pregătirii profesionale;

- diversificarea producției;

- îmbunătățirea calității;

- rezolvarea eficientă a problemelor economice

Funcții:

- stimulează progresul general - ea incită agenții economici la inițiativă, creativitate și

inovare la găsirea unor soluții mai bune pentru utilizarea resurselor;

- concurența diferențiază agenții economici: îi avantajează pe cei creativi, abili, competenți

și întreprinzători;

- concurența salubrizează viața economică de cei lipsiți de eficiență și poate duce la

concentrarea pieței;

- conduce în mod natural la reducerea costurilor unitare

Tipuri de concurența:

a) după criteriul respectării legilor: loială sau corectă

b) după ipotezele de definire: concurență perfectă

concurența imperfectă

Concurența perfectă

trăsaturi:

atomicitatea constă în faptul că participanții la piață sunt foarte numeroși cu pitere concurențială

mică;

omogenitate produsului - toate firmele produc și distribuie bunuri identice, astfel încât

consumatorilor le este indiferent de la ce firmă cumpără;

libertatea de acțiune pe piață se manifestă prin intrarea și ieșirea liberă în și de pe piață, care se

bazează numai pe criteriul eficienței economice.

transparența perfectă constă în perfecta informare a agenților economici privind cantitatea,

calitatea, prețul, structura cererii și a ofertei;

mobilitatea perfectă a factorilor de producție- accesul nelimitat la utilizarea capitalului și a

muncii în activitatea cu maximă eficientă

Conținut arhivă zip

  • Mecanismul concurential.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza politicii monetare

1.Instrumentele Politicii Monetare: Pe parcursul trimestrului I, 2014 Banca Nationala a Moldovei a pastrat coduita prudenta a politicii monetare...

Analiza strategiei de țintire directă a inflației în România

Introducere Lucrarea intitulată Analiza strategiei de țintire directă a inflației în România are în vedere precondițiile principale pe care...

Măsurarea și controlul performanței

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale...

Management strategic al resurselor umane

Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa...

Tehnici de vânzări

Agenții de vânzări ar trebui să-și înceapă prezentarea cunoscând deja atât beneficiile cheie despre care să discute, cât și să aibă o idee...

Cererea si oferta de bunuri economice

Definirea cererii, elsticitatea cererii Teoria cererii stă la baza alocării veniturilor băneşti limitate de către consumatorii raţionali care se...

Analiză economico-financiară aprofundată

1.1. Definirea analizei economico-financiare aprofundate Activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercită, implică cunoașterea...

Eficiența investițiilor directe

OBIECTIVE: →însuşirea conceptelor fundamentale - fezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc, analiză de senzitivitate, indicatori de...

Ai nevoie de altceva?