Mediul Internațional de Afaceri

Curs
6.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 203 în total
Cuvinte : 79743
Mărime: 1.88MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Miron
Academia de Studii Economice Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Master Afaceri internaţionale

Extras din document

Cap. 1. Noii determinaţi ai mediului global de afaceri

În ultima perioadă, economia internaţională este marcată de o diversitate de transformări de fond carere modelează arhitectura interdependenţelor pe baza cărora aceasta funcţionează. Două forţe principale, dinamice şi în bună măsură complementare îşi pun amprenta asupra noii dinamici a tabloului economic internaţional: adâncirea procesului de globalizare la scara economiei internaţionale şi apariţia şi maturizarea aranjamentelor comerciale regionale

În acelaşi timp, asistăm la redefinirea de fond a fundamentelor specializării internaţionale, la redesenarea arhitecturii actorilor participanţi la concertul economic şi comercial global şi la schimbarea de fond a determinanţilor competititivităţii la scară regională şi internaţională.

1.1. Globalizare – regionalizare un binom complex şi contradictoriu

Ca multe dintre dimensiunile actualei economii internaţionale confruntate cu tot mai numeroase provocări, cărora toate categoriile de actori economici (grupări economice regionale, economii naţionale, autorităţi regionale şi locale, companii, IMM-uri, organizaţii non-guvernamentale şi alţi actori ai societăţii civile, persoane individuale) încearcă să le facă faţă cât mai adecvat, globalizarea, regionalizarea şi interferenţele dintre aceastea sunt subiecte controversate începând cu dimensiunile terminologice şi continuând cu cele legate de conţinutul acestor două axe pe care evoluează economia internaţională.

Regionalizarea presupune ca statele naţionale să cultive raporturi integrative tot mai strânse între ele pe baze tot mai complexe şi multivalente. Valurile de regionalizare au cunoscut mai multe generaţii, au avut la bază o tot mai mare diversitate de determinanţi, au cunoscut numeroase redefiniri de vocaţie la nivelul şcolilor de gândire economică şi s-au dezvoltat formal sau informal prin adâncirea raporturilor comerciale, investiţionale sau economice generale.

Globalizarea se dovedeşte un proces mai dificil de definit, are numeroşi susţinători dar şi contestatari şi are ca latură modernă adâncirea şi expansiunea integrării corporative atât în interiorul cât şi între companiile multinaţionale.

Această evoluţie în care regăsim, în egală măsură, complementaritate dar şi antinomie a generat o economie internaţională tot mai interdependentă.

Numeroase studii şi-au propus, reuşind doar parţial, să determine dacă ne aflăm în faţa unei economii globale sau ceea ce denumim astăzi globalizare este de fapt o adâncire a procesului de internaţionalizare şi a interdependenţelor economice. Devine tot mai evident că actualul climat economic şi politic internaţional şi

2

regional este semnificativ diferit de la o etapă la alta. Dacă luăm în considerare doar procesele productive, creşterea interdependenţelor a făcut aproape imposibilă identificarea adevăratei origini a produselor şi serviciilor. Economia internaţională a sfârşitului de secol al XIX-lea în care pieţele naţionale erau conectate prin fluxuri comerciale şi de investiţii care tranzitau graniţele naţionale s-a transformat într-o economie aflată în reţea, pe baza unor noi conexiuni infrastructurale şi infostructurale care operează mai degrabă transfrontalier decât în interiorul graniţelor naţionale.

Un număr tot mai mare de studii care analizează tranziţia către o veritabilă globalizare, evidenţiază că aceasta are de parcurs mai multe etape, deşi pe parcursul secolului al XX-lea s-au făcut paşi importanţi prin internaţionalizarea progresivă a proceselor productive, sporirea forţei şi rolului companiilor transnaţionale, accentuarea mobilităţii fluxurilor de capital, sporirea rolului cunoaşterii şi a informaţiei, şi mai ales prin ceea ce putem numi, revoluţia tehnologică şi în domeniul comunicării.

Preview document

Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 1
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 2
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 3
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 4
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 5
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 6
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 7
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 8
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 9
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 10
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 11
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 12
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 13
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 14
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 15
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 16
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 17
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 18
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 19
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 20
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 21
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 22
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 23
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 24
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 25
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 26
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 27
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 28
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 29
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 30
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 31
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 32
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 33
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 34
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 35
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 36
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 37
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 38
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 39
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 40
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 41
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 42
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 43
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 44
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 45
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 46
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 47
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 48
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 49
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 50
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 51
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 52
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 53
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 54
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 55
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 56
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 57
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 58
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 59
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 60
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 61
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 62
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 63
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 64
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 65
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 66
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 67
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 68
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 69
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 70
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 71
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 72
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 73
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 74
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 75
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 76
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 77
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 78
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 79
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 80
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 81
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 82
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 83
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 84
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 85
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 86
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 87
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 88
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 89
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 90
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 91
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 92
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 93
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 94
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 95
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 96
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 97
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 98
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 99
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 100
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 101
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 102
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 103
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 104
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 105
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 106
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 107
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 108
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 109
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 110
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 111
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 112
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 113
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 114
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 115
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 116
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 117
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 118
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 119
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 120
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 121
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 122
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 123
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 124
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 125
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 126
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 127
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 128
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 129
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 130
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 131
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 132
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 133
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 134
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 135
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 136
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 137
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 138
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 139
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 140
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 141
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 142
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 143
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 144
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 145
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 146
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 147
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 148
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 149
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 150
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 151
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 152
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 153
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 154
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 155
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 156
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 157
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 158
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 159
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 160
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 161
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 162
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 163
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 164
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 165
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 166
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 167
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 168
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 169
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 170
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 171
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 172
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 173
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 174
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 175
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 176
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 177
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 178
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 179
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 180
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 181
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 182
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 183
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 184
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 185
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 186
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 187
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 188
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 189
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 190
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 191
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 192
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 193
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 194
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 195
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 196
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 197
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 198
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 199
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 200
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 201
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 202
Mediul Internațional de Afaceri - Pagina 203

Conținut arhivă zip

  • Mediul International de Afaceri.pdf

Alții au mai descărcat și

Riscurile in Afacerile Economice Internationale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Riscurile în afacerile economice internaţionale” s-a urmărit stabilirea riscurilor evidente şi mai puţin...

Grile Moneda si Credit Anul 2

84. Biletul la ordin este emis de: a) Debitor; b) Creditor; c) Beneficiar; d) Trǎgǎtor; e) Tras; 85. În relaţiile de credit generate de...

Analiza mediului de afaceri din Belgia

I. Prezentare generală Regatul Belgiei, cunoscut colocvial ca Belgia este o țară situată în Europa de Vest, fiind unul dintre membrii fondatori ai...

Perspectiva comparativă a mediului de afaceri între Europa și Orientul Mijlociu

Introducerea In lucrarea de fata, vom prezenta perspectivele comparative a mediului de afaceri intre Europa si Orientul Mijlociu. Aceasta va fi...

Mediul cultural și influența culturii asupra afacerilor internaționale

INTRODUCERE Mi-am propus ca în această lucrare să fac o pledoarie argumentată în favoarea interdependenței structurale între climatul cultural și...

Grile Moneda si Credit

MONEDA SI CREDIT –modele de teste grilǎ 84. Biletul la ordin este emis de: a) Debitor; 85. În relaţiile de credit generate de biletul la ordin,...

Analiza Mediului Afacerilor in Romania - Perspectiva Comparativa cu Tarile Membre UE si Non-Membre

INTRODUCERE Inainte de a constitui analiza comparativa a mediului de afaceri in Romania cu tarile membre UE dar si non-membre trebuie sa definim...

Perspectiva Comparativa - SUA si Japonia

În ceea ce priveşte economiile naţiunilor industrializate se observă diferenţe precise în structura avantajului lor competitiv naţional, care de-a...

Te-ar putea interesa și

Analiza Mediului International de Afaceri din UE

Cap.1. Introducere În lucrarea noastra “Studiul Privind Mediul Internaţional al Afacerilor în Uniunea Europeana”, am dorit să analizăm toate...

Rolul Culturii in Mediul International de Afaceri

Introducere Prin lucrarea de faţă “Rolul culturii in mediul international de afaceri” s-a urmărit stabilirea influenţei culturii în globalizarea...

Lucrare de Practica Realizata la SC Contitech Romania SRL

1.Prezentare firmei la care se face practica Date de identificare pentru CONTITECH ROMANIA S.R.L. Codul de identificare fiscala: 14397092 Nr....

Mediul International de Afaceri Competitivitatea la Nivel de Tara - Brazilia

1. Introducere Brazilia este o tara situata in America de Sud ce se intinde pe aproximativ 47% din continental sud-american, o republica...

Internationalizarea Firmei SC RVG Speed SRL

1. Rezumat executiv. Prezenta lucrare a fost intocmita cu scopul de a demonstra capacitatea mea,ca si studenta a Facultatii de Economie si...

Mediul International in Afaceri - Canada

I. SCURT ISTORIC Canada este a două ţară ca mărime din lume, aflându-se în nordul continentului America de Nord. La est se află Oceanul Atlantic,...

Mediul International de Afaceri - Africa de Sud

1. Date monografice Localizare: extremitatea sudică a continentului african Stat național, forma de guvernământ Guvernul Naţional Provincii în...

Mediul internațional de afaceri - Italia

I. ITALIA - Prezentare generala - Situare geografica: Stat in Europa de Sud - Suprafata: 301 318 kmp - Populatia: 59. 348. 353 locuitori -...

Ai nevoie de altceva?