Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5993
Mărime: 183.34KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Nicola

Extras din document

Introducere

Bugetele locale sunt bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale elaborate autonom, fapt ce stimulează iniţiativa locală în realizarea veniturilor şi satisfacerea cerinţelor locale .

Principiul echilibrului bugetar presupune ca acoperirea cheltuielilor statului să se realizeze doar pe seama veniturilor ordinare ale acestuia. Potrivit concepţiei clasice asupra finanţelor publice asigurarea echilibrului financiar era socotită cheia de boltă a întregii politici financiare a autorităţii publice. În prezent, se poate admite un anumit deficit bugetar la nivel anual, în anumite limite şi cu posibilitatea absorbţiei sale într-un interval mai mic sau mai mare de timp. În funcţie de cum au fost cheltuiţi banii, un astfel de deficit ar putea avea chiar efecte pozitive, contribuind la dezvoltarea economiei şi rezultând din aceasta, în viitor, o creştere a bazei generatoare de venituri publice.

Echilibrarea bugetelor locale

Echilibrul bugetar reprezintă egalitatea dintre veniturile bugetare curente în cadrul unui exerciţiu bugetar.

Cerinţa de bază a echilibrului bugetar o reprezintă acoperirea integrală a cheltuielilor din veniturile ordinare ale bugetelor locale.

Conforma acestui principiu de bază, al planificării bugetare este necesară încheierea bugetelor balansate şi păstrarea echilibrului.

În condiţiile în care creşterea rapidă a cheltuielilor publice locale determină întocmirea şi încheierea bugetului cu deficit şi se utilizează împrumuturile ca măsură de acoperire a acestora, se observă că reprezintă o soluţie temporară deoarece rambursarea creditutul şi dobânzile se vor reflecta asupra veniturilor viitoare, deci un deficit acoperit printr-un împrumut duce la adâncirea deficitului bugetar viitor.

Operaţia de echilibrare include mobilizarea mijloacelor băneşti prevăzute în bugetul central pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi repartizarea acestora la nivelul bugetelor locale pentru a completa veniturile proprii ale acestora.

Procesul de echilibrare a bugetelor urmăreşte:

- Îmbinarea surselor de venituri permanente cu cele sezonier;

- Evitarea golurilor de casă şi asigurarea echilibrului pe tot anul, dar şi pe fiecare trimestru şi lună;

- Stimularea iniţiativei locale pentru dezvoltarea economiei locale şi consolidarea bazei proprii de venituri a bugetelor locale;

- Cointeresarea organelor locale în încasarea integră şi la timp a tuturor veniturilor locale;

- Asigurarea autonomiei bugetelor locale şi respectarea disciplinei bugetare;

- Contribuirea la întărirea răspunderii pentru realizarea operativă a tutror sarcinilor economico-financiare;

- Folosirea unui număr restrâns de echilibrări;

Acest proces se bazează pe un program de echilibrare care prevede intrările şi ieşirile din fondul de echilibrare precum şi totalitatea veniturilor de echilibrare, repartizarea acestora între bugete şi subvenţiile de echilibrare.

Elaborarea echilibrată a bugetului local înseamnă, în acelaşi timp, că sumele prevăzute la partea de venituri constituie sarcini minime ce trebuie realizate, iar sumele înscrise la partea de cheltuieli reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât cu aprobarea prealabilă a organelor competente.

Echilibrul bugetar nu se obţine doar prin egalitatea veniturilor curente cu cheltuielile, ci şi prin elaborarea bugetului local cu prevederea unor rezerve. Rezervele bugetare sunt prevăzute în bugetul de stat şi în bugetele judeţelor şi al Municipiului Bucureşti cu menirea de a acoperi eventualele cheltuieli neprevăzute survenite în cursul executării bugetului.

Necesitatea echilibrării bugetelor locale decurge din anumite cauze obiective existente în economie. Cu toate că veniturile proprii bugetelor locale cresc continuu, ele nu pot face faţă cheltuielilor, deoarece acestea cresc într-un ritm mai accelerat datorită volumului mereu sporit de sarcini economice şi social-culturale. Aceste venituri depind de gradul de dezvoltare a economiei locale şi deci repartizarea teritorială a acestor venituri este neuniformă.

Metode de echilibrare a bugetelor locale

În realizarea procesului de echilibrare bugetară se procedează mai întâi la echilibrarea locală interioară care corespunde treptelor bugetelor locale, asigurând într-o bună măsură echilibrarea bugetelor consiliilor locale.

În practica financiară,echilibrul bugetelor locale este asigurat prin mai multe metode:

1) Echilibrarea pe orizontală a bugetelor locale - transferul de resurse financiare din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale pentru acoperirea diferenţelor de capacitate financiară dintre unităţile administrativ-teritoriale;

2) Echilibrarea pe verticală a bugetelor locale - transferul de resurse financiare din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale pentru completarea sau asigurarea în totalitate, după caz, a necesarului de finanţare pentru furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică descentralizate;

Preview document

Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 1
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 2
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 3
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 4
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 5
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 6
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 7
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 8
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 9
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 10
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 11
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 12
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 13
Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate în România - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Metode de Echilibrare a Bugetelor Locale Practicate in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Istoria Economiei Nationale

1.1. Obiectul istoriei economice Din cadrul vieţii sociale, a sistemului social global al societăţii, subsistemul vieţii economice ocupă cel mai...

Capitolul 6 - Doctrinele Marginaliste

CAPITOLUL 6. DOCTRINELE MARGINALISTE 6. 1. DOCTRINA CONCURENTEI PURE SI PERFECTE SI SCOALA DE LA LAUSANNE LEON WALRAS (1834-1910), „teoreticianul...

Capitolul 4 - Doctrinele Economice Socialiste în Secolul al XIX-lea

CAPITOLUL 4. DOCTRINELE ECONOMICE SOCIALISTE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA Prima jumatate a secolului al XIX-lea se caracterizeaza prin avântul industrial...

Modelare Economica

CAP. 2: MODELUL GENERAL AL ECONOMIEI Baza teoretica a modelarii Baza teoretica a modelarii În acest cadru general, obiectul de cercetare îl...

Istoria Economiei

1. Raportul istorie – geografie Istoria unui popor este adânc înradacinata în propria sa geografie.Destinul istoric al poporului român a fost...

Relatii Economice Internationale

Capitolul 1 CONTEXTUL MONDIAL AL ACTELOR DE COMERŢ INTERNATIONAL Termeni –cheie Economie mondială Globalizare Fluxuri comerciale...

Teorie pentru Examen

1.Politica bugetara Evidentiaza conceptia si actiunile statului privind veniturile bugetare, caile si mijloacele de mobilizare a acestora,...

Conceptul de Datorie Externa - Indicatori Privind Datoria Externa

Notiunea de datorie externa nu se suprapune perfect aceleia de datorie publica externa. Notiunea de datorie externa este mai larga decât aceea de...

Te-ar putea interesa și

Proiect GFIP - Primaria Roman

CAPITOLUL 1 Organizarea şi funcţionarea Primăriei Roman 1.1 Scurt istoric Municipiul Roman, atestat documentar din 30 martie 1392, este unul din...

Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Politica fiscală reprezintă o componentă a politicilor economice adoptate de stat, prin care acesta influiențează...

Descentralizarea și Autonomia Finanțelor Publice Locale

CAPITOLUL I FINANTELE PUBLICE LOCALE-IN CONTEXTUL PROCESULUI DESCENTRALIZARII FINANCIARE 1.Conceptul finantelor publice locale pe plan...

Sisteme Electronice de Plata a Impozitelor si Taxelor Locale

CAPITOLUL 1 1. IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE 1.1. Prezentarea generală a impozitelor şi taxelor Resursele bugetului constau în : impozite , taxe...

Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România

INTRODUCERE Administraţia publica reprezintă acea activitate care constă în principal în organizarea şi executarea prevederilor Constituţiei, a...

Prezentare SC Apa Nova SA

Incepand cu anul 2000 si pentru o perioada de 25 de ani, ApaNova Bucuresti este concesionarul serviciilor publice de apa si canalizare din...

Sistemul Fiscal în România

Siatemul fiscal reprezinta modul de cercetare si actiune, procedeele si modalitatile de investigare in vederea prevenirii, constatarii si...

Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea

INTRODUCERE Actualitatea temei Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (...

Ai nevoie de altceva?