Micro și Macroeconomie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 36125
Mărime: 855.56KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Paul Tănase GHIŢĂ

Cuprins

I Universul economiei

1. Nevoi remise şi bunuri

2. Raritate, alegere, cost de oportunitate

3. Agenţii economici. Operaţii economice

4. Economia ca ştiinţă

II. Microeconomie

III. Consumatorul. Problema utilităţii

1. Utilitatea şi optimul consumatorului

2. Constrângerea bugetară

IV. Producătorul. Costul şi productivitatea

1. Factorii de producţie

2. Dinamica producţiei şi costului

3. Productivitatea şi costurile pe termen lung

V. Cererea, oferta, preţul

1. Cererea

2. Oferta

3. Preţul

VI. Diversitatea pieţelor

1. Piaţa cu concurenţă pură şi perfectă

2. Monopolul

VII. Concurenţa imperfectă

1. Cartelul

2. Piaţa monopolistă

VIII. Veniturile

1. Natura şi formele repartiţiei

2. Salariul

3. Profitul

4. Dobânda

5. Renta

IX. Macroeconomia

1. Variabilele sau agregatele macroeconomice

2. Cererea şi oferta agregate

X. Creşterea economică şi dezvoltarea durabilă

1. Creşterea economică

2. Dezvoltarea economică

XI. Fluctuaţiile economice

1. Ciclurile economice

2. Politici conjuncturale

XII. Piaţa muncii

1. Cererea şi oferta de muncă

2. Fenomene noi pe piaţa muncii

XIII. Şomajul

1. Natura şomajului

2. Indemnizaţia de şomaj. Măsuri pentru diminuarea şpmajului.

XIV. Piaţa monetară

1. Banii

2. Cererea de bani

3. Oferta de bani

XV. Piaţa financiară

1. Cererea, oferta şi instrumentele financiare

2. Formele pieţei financiare

XVI. Inflaţia

XVII. Schimbul de bunuri, servicii şi valutar cu exteriorul

1. Piaţa de bunuri şi servicii cu exteriorul

2. Eficienţa comerţului exterior

3. Piaţa valutară

XVIII. Integrarea economică şi globalizarea

1. Integrarea economică

2. Uniunea Europeana

3. Globalizarea economiei

Extras din document

I. UNIVERSUL ECONOMIEI

Omul şi societatea pentru a exista sunt nevoiţi să-şi satisfacă trebuinţele şi

pentru că natura le oferă de-a gata numai câte ceva din cele necesare, ei trebuie să-şi

asigure toate celelalte. Activităţile de toate felurile prin care oamenii reuşesc sa-şi

realizeze cele necesare formează activitatea economică sau economia. În esenţă,

acestea reprezintă fapte sau operaţiuni care se exercită de către oameni şi care au

caracter interpendent constituind împreună economia (unei zone, unei ţări etc.).

Ceea ce-i determina pe oameni să acţioneze economic sunt:

- insuficienţa mijloacelor pe care natura le oferă de-a gata;

- nevoile care în timp se înmulţesc şi se diversifică.

1. Nevoi, resurse şi bunuri

Nevoile sunt exigenţe determinate de natură sau viaţă socială. Ele reprezintă

aspiraţii, aşteptări, neîmpliniri ale oamenilor. Natura şi intensitatea nevoilorsunt

diferite în timp şi spaţiu. Există nevoi individuale, colective şi sociale; ele sunt

resimţite de fiecare în mod şi în intensitate diferite; sunt de natură diferită atât în ceea

ce priveşte modul de a le percepe cât şi modul de a le satisface.

Nevoile intervin în activitatea economică sau economie în două moduri:

- constituie raţiunea de a acţiona transformând indivizii în agenţi economici

sau unităţi economice;

- constituie fundamentul criteriilor de alegeri (opţiuni) individuale şi

colective în funcţie de priorităţile satisfacerii lor;

În raport cu mijloacele limitate pe care le au oamenii de a-şi satisface nevoile,

acestea sunt mult mai mari şi mai diferite şi au tendinţa de a creşte şi a se diversifica

mai rapid de mijloacele de satisfacere a lor. Limitele resurselor sunt permanente, dar

fluctuante în timp.

Resursele sunt mijloace de orice fel care pot servi la satisfacerea nevoilor sau

care, în funcţie de progresul ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei, sunt susceptibile să

servească acestui scop. Sunt destinate atât consumului cât şi producţiei (activităţilor

economice). In esenţă, resursele sunt bunuri:

- naturale – fertilitatea solului, fauna şi flora, apa, resursele minerale,

climatul, aerul etc. Acestea sunt: regenerabile si neregenerabile

- umane – număr, vârstă etc., starea de sănătate, instruire, inteligenţă etc.;

- capital – investit sau economisit.

Unele resurse servesc direct consumului individual şi/sau colectiv al

oamenilor, altele servesc în activităţile economice, iar o altă categorie constituie

rezerve.

Resursele sunt întotdeauna limitate şi insuficiente în raport cu nevoile la orice

nivel al dezvoltării societăţii.

În timp, resursele cresc, dar rămân limitate.

În cadrul bunurilor care formează resursele, deosebit de importante sunt

bunurile economice adică bunurile care au următoarele caracteristici:

- capacitatea de a satisface o nevoie;

- disponibilitatea – pot fi procurate;

- raritatea – un bun care există în cantitate nelimitată este accesibil pentru

oricine are nevoie de el îşi pierde caracterul economic.

Bunurile economice nu sunt omogene. Ele se clasifică astfel:

a) bunuri de consum şi de investiţii. Bunurile de consum prin folosire sunt

distruse, sunt neproductive şi nu aduc un venit celor ce le consumaă. Bunurile de

investiţii servesc la producerea altor bunuri;

b) bunuri finale şi intermediare. Bunurile finale sunt cele care au atins stadiul

final al elaborării (producerii) şi devin apte de a fi utilizate potrivit destinaţiei pe care

o au. Destinaţii posibile: consumul, investiţia, stocarea, exportul.Bunurile

intermediare – sunt acelea care n-au parcurs întreg proces al productie potrivit cu

destinaţia lor. De exemplu: minereul de fier este un bun intermediari,pentru a fi

utilizat trebuie extras fierul, apoi acesta transformat în piese auto sau cu alte

destinaţii. Minereul, fierul, piesele auto etc sunt bunuri intermediare, iar utilizarea lor

constituie consum intermediar.

c) bunuri complementare şi substituibile. Două sau mai multe bunuri sunt

complementare întrucât numai împreună pot satisface o trebuinţă. Exemplu: un

automobil şi carburantul său. Bunurile substituibile sunt acelea care se exclud

reciproc la satisfacerea unei nevoi. Exemplu: laptele şi lămâia în ceai; un voiaj în

automobil sau cu avionul.

d) bunuri private şi colective. Bunurile private servesc satisfacerii, în mod

individual a consumatorilor. Un bun privat este exclusiv (altcineva poate fi exclus de

la folosirea sa printr-un

Preview document

Micro și Macroeconomie - Pagina 1
Micro și Macroeconomie - Pagina 2
Micro și Macroeconomie - Pagina 3
Micro și Macroeconomie - Pagina 4
Micro și Macroeconomie - Pagina 5
Micro și Macroeconomie - Pagina 6
Micro și Macroeconomie - Pagina 7
Micro și Macroeconomie - Pagina 8
Micro și Macroeconomie - Pagina 9
Micro și Macroeconomie - Pagina 10
Micro și Macroeconomie - Pagina 11
Micro și Macroeconomie - Pagina 12
Micro și Macroeconomie - Pagina 13
Micro și Macroeconomie - Pagina 14
Micro și Macroeconomie - Pagina 15
Micro și Macroeconomie - Pagina 16
Micro și Macroeconomie - Pagina 17
Micro și Macroeconomie - Pagina 18
Micro și Macroeconomie - Pagina 19
Micro și Macroeconomie - Pagina 20
Micro și Macroeconomie - Pagina 21
Micro și Macroeconomie - Pagina 22
Micro și Macroeconomie - Pagina 23
Micro și Macroeconomie - Pagina 24
Micro și Macroeconomie - Pagina 25
Micro și Macroeconomie - Pagina 26
Micro și Macroeconomie - Pagina 27
Micro și Macroeconomie - Pagina 28
Micro și Macroeconomie - Pagina 29
Micro și Macroeconomie - Pagina 30
Micro și Macroeconomie - Pagina 31
Micro și Macroeconomie - Pagina 32
Micro și Macroeconomie - Pagina 33
Micro și Macroeconomie - Pagina 34
Micro și Macroeconomie - Pagina 35
Micro și Macroeconomie - Pagina 36
Micro și Macroeconomie - Pagina 37
Micro și Macroeconomie - Pagina 38
Micro și Macroeconomie - Pagina 39
Micro și Macroeconomie - Pagina 40
Micro și Macroeconomie - Pagina 41
Micro și Macroeconomie - Pagina 42
Micro și Macroeconomie - Pagina 43
Micro și Macroeconomie - Pagina 44
Micro și Macroeconomie - Pagina 45
Micro și Macroeconomie - Pagina 46
Micro și Macroeconomie - Pagina 47
Micro și Macroeconomie - Pagina 48
Micro și Macroeconomie - Pagina 49
Micro și Macroeconomie - Pagina 50
Micro și Macroeconomie - Pagina 51
Micro și Macroeconomie - Pagina 52
Micro și Macroeconomie - Pagina 53
Micro și Macroeconomie - Pagina 54
Micro și Macroeconomie - Pagina 55
Micro și Macroeconomie - Pagina 56
Micro și Macroeconomie - Pagina 57
Micro și Macroeconomie - Pagina 58
Micro și Macroeconomie - Pagina 59
Micro și Macroeconomie - Pagina 60
Micro și Macroeconomie - Pagina 61
Micro și Macroeconomie - Pagina 62
Micro și Macroeconomie - Pagina 63
Micro și Macroeconomie - Pagina 64
Micro și Macroeconomie - Pagina 65
Micro și Macroeconomie - Pagina 66
Micro și Macroeconomie - Pagina 67
Micro și Macroeconomie - Pagina 68
Micro și Macroeconomie - Pagina 69
Micro și Macroeconomie - Pagina 70
Micro și Macroeconomie - Pagina 71
Micro și Macroeconomie - Pagina 72
Micro și Macroeconomie - Pagina 73
Micro și Macroeconomie - Pagina 74
Micro și Macroeconomie - Pagina 75
Micro și Macroeconomie - Pagina 76
Micro și Macroeconomie - Pagina 77
Micro și Macroeconomie - Pagina 78
Micro și Macroeconomie - Pagina 79
Micro și Macroeconomie - Pagina 80
Micro și Macroeconomie - Pagina 81
Micro și Macroeconomie - Pagina 82
Micro și Macroeconomie - Pagina 83
Micro și Macroeconomie - Pagina 84
Micro și Macroeconomie - Pagina 85
Micro și Macroeconomie - Pagina 86
Micro și Macroeconomie - Pagina 87
Micro și Macroeconomie - Pagina 88
Micro și Macroeconomie - Pagina 89
Micro și Macroeconomie - Pagina 90
Micro și Macroeconomie - Pagina 91
Micro și Macroeconomie - Pagina 92
Micro și Macroeconomie - Pagina 93
Micro și Macroeconomie - Pagina 94
Micro și Macroeconomie - Pagina 95
Micro și Macroeconomie - Pagina 96
Micro și Macroeconomie - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Micro si Macroeconomie.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza macroeconomică a inflației

CAPITOLUL I Analiza macroeconomica a inflatiei I.1 Inflatia-dezechilibru macroeconomic complex Inflatia este un dezechilibru care atinge toate...

Proiect Microeconomie

In cadrul unei economii cu caracter teoretic exista doua bunuri prin care se defineste functia de utilitate: Vectorul preturilor este: Se...

Micro și Macroeconomia

1.Microeconomie Microeconomia consta in procesele, fatele, actele si comportamentele participantilor individuali la activitatea economica (firme,...

Cererea și Oferta de Muncă în România

Piaţa muncii Definire Piaţa muncii reprezintă spaţiul economic în cadrul căruia se confruntă cererea de muncă cu oferta de muncă, au loc...

Creșterea Economică

1. Interdependenţa dintre nevoia economică şl realitatea economică Conform cu mulţi dintre susţinători, politica ofertei nu este ceva fix, dar un...

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX...

Introducere în Macroeconomie

CONCEPTE DE BAZĂ: • Capitolul 1 (Unitatea de curs I): Piaţa monetară: Piaţă monetară, Agregat monetar, Lichiditate, Sistem bancar,...

Dezvoltarea economică socială

Dezvoltarea comunităţii locale Conceptul de dezvoltare economică locală În Dicţionarul explicativ al limbii române, comunitatea este un grup de...

Te-ar putea interesa și

Mondializarea și Influența Sa asupra Mediului Economic

Introducere Mondializarea reprezinta o retea de interdependente dezvoltata între statele lumii, o sinteza a transformarilor radicale cu care s-a...

Aspecte ale Procesului de Inserție Profesională a Absolvenților de Învățământ Superior pe Piața Muncii din România

Introducere Educaţia şi formarea continuă sunt esenţiale pentru inserţia tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii. Învăţământul universitar reprezintă...

Tehnici de Promovare a Vânzărilor în Domeniul Hotelier

INTRODUCERE Decizia de a aborda această temă are la bază importanta tehnicilor promotionale utilizate în domeniul hotelier; astfel se doreste...

Corporațiile Transnaționale

Capitolul 1 Globalizarea economică 1.1. Aspecte generale privind fenomenul de globalizare Internaţionalizarea producţiei este considerată inima...

Sistemul de Managament

CAPITOLUL I_Fundamentele teoretico-metodologice ale strategiilor 1.1 Conceptul de strategie. Strategiile reprezinta programul general de actiune...

Alegerea optimală a consumatorului

INTRODUCERE Microeconomia este ştiinţa care se ocupă cu studiul aprofundat (microscopic) al agenţilor economici individuali, iar piaţa serviciilor...

Globalizarea sistemelor financiare. analiza proceselor de încurajare a dezvoltării financiare și în țările emergente

INTRODUCERE Motto al ultimelor doua decenii, termenul de globalizare are o diversitate de accepţiuni, ceea ce constituie o sursă de confuzie....

Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare - O Condiție Importantă în Asigurarea Succesului pe Termen Lung

Introducere Orice întreprindere industrială modernă reprezintă un sistem tehnico-economic şi social deschis. Starea şi perspectiva dezvoltării...

Ai nevoie de altceva?