Microeconomia

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7241
Mărime: 47.76KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

În ştiinţa economică există mai multe modalităţi de analiză a structurii economice a funcţionării economice şi a recoltelor care se obţin în economie.

Sunt mai multe nivele:

- Microeconomie

- Mezoeconomie

- Macroeconomie

1. Microeconomiea reprezintă studiul structurii primare ale economiei şi ale funcţionării acesteia la acest nivel.

Respectiv studiul activităţii unităţilor economice care constituie centre autonome de decizie, gestiune - acţiune şi respectiv a rezultatelor la acest nivel. Analiza legăturilor dintre diverşi agenţi economici (studiul pieţelor).

Microeconomia include studiul comportamentelor celor doi agenţi economici principali:

- Consumatorul

- Producătorul

În plan teoretic studiul comportamentului consumatorului se reflectă în:

- Teoria opţiunilor

- Teoria consumului

Studiul comportamentului producătorului se reflectă în:

- Teoria producţiei

- Teoria costurilor

Microeconomia se reflectă în:

- Teoria pieţelor

- Teoria concurenţei

- Teoria echilibrului microeconomic

Analiza microeconomică porneşte de la două axiome:

- Raritatea resurselor: fiecare agent va acţiona în aşa măsură pentru a realiza la cheltuieli (costuri) minime rezultate maxime.

- Utilitatea: atât consumatorul cât şi producătorul vor cumpăra sau ca rezultatul activităţilor să fie utile

2. Consumatorul este utilizatorul final al bunurilor şi serviciilor oferite de producător.

Funcţia principală = consumul de bunuri şi servicii

Unitatea de evaluare a consumatorului o constituie gospodăria sau familia

Consumatorul stă la originea cererii (creează şi generează cererea)

Comportamentul consumatorului se reflectă în cerere

Cererea este cantitatea de bunuri şi servicii pe care un consumator este dispus să achiziţioneze la un anumit preţ.

Cerea solvabilă = cât ai cumpărat la un anumit preţ

Factori care influenţează cererea:

- Nevoi (trebuinţe)

- Preferinţe (înclinaţii individuale)

- Venitul

- Preţurile

În analiza comportamentului consumatorului se are in vedere studiul opţiunii acestuia; întrucât acesta exprimă ceea ce doreşte printr-o opţiune.

Orice opţiune de consum are la bază aprecierea utilităţii şi depinde de aprecierea acesteia.

Utilitatea

Capacitatea unui bun sau a unui serviciu de a satisface o nevoie umană.

Preluată în economie din filozofia hedonistă, mai exact din teoria filozofului englez J.Benthan.

Satisfacţia pe care o procură posesiunea şi utilizarea unui bun poate şi directă (bun de consum) sau indirectă (bun de producţie).

În analiza calităţii avem în vedere anumite calităţi unui bun sau serviciu (calitatea unei mărfi)

Valoarea unei mărfi se exprimă prin două aspecte:

- valoarea de întrebuinţare (are capacitatea de a satisface o nevoie)

- valoarea de schimb (are capacitatea de a se schimba cu altul)

În cadrul analizei opţiunii consumatorului avem în vedere unele trăsături, caracteristici ale utilităţii:

- subiectivitate

- se bazează pe ierarhizarea bunurilor şi serviciilor după gradul de necesitate şi utilitate

În analiza utilităţii avem în vedere dincolo de dimensiuni şi evoluţia utilităţii.

Din acest punct de vedere → odată cu creşterea cantităţii utilizate utilitatea descreşte ceea ce este normal.

Legea utilităţii descrescânde → relaţia dintre utilitate şi cantităţile consumate; se exprimă prin funcţia de utilitate. De aceea în analiza comportamentului consumatorului avem în vedere 2 tipuri de utilităţi:

- utilitatea totală (suma cantităţilor consumate)

- utilitatea marginată ( suplimentarea aferentă fiecărei unităţi adiţionale consumată dintr-un bun)

Având în vedere cele două axiome în analiza consumatorului se introduce problema combinării anumitor categorii de bunuri.

Clasificarea bunurilor:

În funcţie de gradul de utilitate opţiunea consumatorului exprimă: ce, cât şi în ce combinaţii cantitative să se achiziţioneze diferite bunuri pentru a se obţine prin consum o satisfacţie cât mai mare.

Teoria consumului

Consumul reprezintă utilizarea bunurilor şi serviciilor în vederea satisfacerii unei nevoi (acoperirii unei trebuinţe).

Preview document

Microeconomia - Pagina 1
Microeconomia - Pagina 2
Microeconomia - Pagina 3
Microeconomia - Pagina 4
Microeconomia - Pagina 5
Microeconomia - Pagina 6
Microeconomia - Pagina 7
Microeconomia - Pagina 8
Microeconomia - Pagina 9
Microeconomia - Pagina 10
Microeconomia - Pagina 11
Microeconomia - Pagina 12
Microeconomia - Pagina 13
Microeconomia - Pagina 14
Microeconomia - Pagina 15
Microeconomia - Pagina 16
Microeconomia - Pagina 17
Microeconomia - Pagina 18
Microeconomia - Pagina 19
Microeconomia - Pagina 20
Microeconomia - Pagina 21
Microeconomia - Pagina 22
Microeconomia - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Microeconomia.doc

Alții au mai descărcat și

Microeconomie Avansată

INTRODUCERE Microeconomia se ocupă cu studiul comportamentului economic al diferiților consumatori (teoria bugetară), al firmei (teoria...

Microeconomie

MICROECONOMIA Definitie: Microeconomia consta in procesele, fatele, actele si comportamentele participantilor individuali la activitatea...

Costul de Productie

Costul de productie reprezinta totalitatea cheltuielilor corespunzatoare consumului factorilor de productie, care se efectueaza pentru producerea...

Fituici Microeconomie

Prin cost de oportunitate înţelegem cea mai bună alternativă de alocare a resurselor sacrificată în favoarea alternativei alese. Frontiera...

Formule Microeconomie

1. Relatia de preferinta Fie X multimea vect de consum unde un vector de consum se noteaza cu x=(x1...xn)T rel de preferinta stricta « > » x1>x2...

Microeconomie

1.Obiectul de studiu si metodologia stiintei economice Obiectul de studiu presupune cercetarea comportamentului uman în procesul de producţie,...

Microeconomie

MICROECONOMIE ECONOMIA - FORMĂ PRINCIPALĂ A ACŢIUNII UMANE 1. Problema principală a economiei: resurse limitate, nevoi nelimitate 1.1....

Management International

1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE ÎNTREPRINZĂTOR Noţiunea de întreprinzǎtor provine din termenul francez „entrepreneur”, care desemnează persoana ce...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Microeconomie

TEMA NR. 1 1.PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI POLITICE 1.Întrebarile fundamentale pe care (si) le pune teoria economica 2.Nevoile economice...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al economiei. Microeconomia şi macroeconomia,...

Ai nevoie de altceva?