Microeconomie

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 32642
Mărime: 654.73KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniela Zirra

Cuprins

Capitolul 1 - Introducere în obiectul şi metoda economiei ca ştiinţă

1.1. Obiectul de studiu al economiei. Microeconomia şi macroeconomia,

subdiviziuni ale economiei ca ştiinţă

1.2. Evoluţia gândirii economice şi formarea economiei ca ştiinţă

1.3. Metoda de cercetare a proceselor şi fenomenelor economice

Capitolul 2 - Nevoile sociale, resursele economice şi factorii de producţie

2.1. Activitatea economică şi nevoile umane

2.2. Resursele economice şi raţionalitatea utilizării lor

2.3. Factorii de producţie tradiţionali (clasici) şi neofactorii

2.4. Combinarea şi substituirea factorilor de producţie

Capitolul 3 - Economia de piaţă contemporană

3.1. Concept şi trăsături

3.2. Mecanismul de funcţionare

3.3. Modele teoretice şi tipurile concrete de economie de piaţă

Capitolul 4 – Piaţa, concurenţa şi preţul

4.1. Piaţa şi concurenţa

4.1.1. Clasificarea pieţelor

4.1.2. Mecanismul concurenţial

4.2. Preţul: concept, funcţii, tipuri

4.3. Cererea şi oferta, echilibrul pieţei

4.4. Piaţa cu concurenţă pură şi perfectă

4.5. Piaţa cu concurenţă imperfectă

Capitolul 5 – Productivitatea factorilor de producţie

5.1. Conceptul şi tipologia productivităţii factorilor

5.2. Productivitatea muncii şi randamentul capitalului. Legea randamentelor

descrescande

5.3. Funcţia de producţie

Capitolul 6 – Costurile de producţie şi rentabilitatea

6.1. Categoria economică de costuri de producţie

6.2. Mărimea şi tipologia costurilor de producţie

6.3. Corelaţia dintre costurile de producţie şi rentabilitatea firmei

6.4. Funcţiile costurilor de producţie

Capitolul 7 – Comportamentul producătorului şi consumatorului

7.1. Comportamentul producătorului

7.1.1. Echilibrul producătorului

7.1.2. Comportamentul producătorului în cadrul pieţei cu

concurenţă perfectă

7.1.3. Comportamentul producătorului în cadrul pieţei cu

concurenţă imperfectă

7.2. Comportamentul consumatorului

7.2.1. Utilitatea economică

7.2.2. Curbele de indiferenţă

7.2.3. Alegerile consumatorului. Echilibrul consumatorului

Extras din document

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE ÎN OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI CA ŞTIINŢĂ

1.1. Obiectul de studiu al economiei. Microeconomia şi macroeconomia, subdiviziuni ale

economiei ca ştiinţă

Întreaga viaţă a omului este legată de economie. Nu degeaba George Bernard Shaw

(1856-1950) spunea că “economia este arta de a obţine maximum de la viaţă”. Specialiştii îşi

pun întrebări şi încearcă să dea răspunsuri la problemele cu care se confruntă economia

naţională, atât la nivel microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic.

De la început trebuie precizat că microeconomia şi macroeconomia sunt diviziuni

inseparabile ale economiei ca ştiinţă. Compartimentarea sa în microeconomie şi macroeconomie

se face mai mult din raţiuni didactice decât din motive strict ştiinţifice. În fond, este vorba

despre studierea principiilor privind comportamentul uman la două nivele.

Microeconomia vizează analiza la nivelul unităţilor economice - întreprinderi particulare,

entităţi guvernamentale sau familiale (firme, gospodării, menaje etc.), iar macroeconomia

examinează economia ca întreg, ca sistem agregat - la nivel de ramură, economie naţională sau

mondială.

Să enumerăm câteva dintre problemele pe care şi le pun specialiştii şi care aşteaptă

răspunsul calificat privind:

- Ce bunuri trebuie produse pentru a satisface nevoile sociale şi individuale?

- Cum se pot procura mijloacele materiale, financiare şi umane necesare?

- Cum trebuie să fie împărţită producţia obţinută de bunuri materiale şi servicii pentru

ca fiecare individ să poată duce o viaţă decentă?

- De ce unele ţări sunt bogate, iar altele sărace?

- Ce rol trebuie să îndeplinească statul în viaţa economică în general şi într-o economie

de piaţă în special?

- De ce există şomaj şi inflaţie şi care sunt urmările lor sociale?

- Care sunt factorii care determină nivelul salariilor?

- Este posibilă ocuparea deplină a forţei de muncă?

- Ce rol îndeplinesc şi ce loc ocupă capitalul autohton şi capitalul străin în dezvoltarea

economică a unei ţări?

- De ce trebuie să ne integrăm în structurile economice ale Uniunii Europene şi de ce

să ţinem seama de cerinţele globalizării?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care economiştii trebuie să răspundă cu

instrumentele ştiinţei şi să formuleze răspunsurile adecvate. Într-o formă sintetică, specialiştii

trebuie să rezolve următoarele trei probleme:

1. Ce şi cât să se producă?

2. Cu ce mijloace?

3. Pentru cine să se producă?

Microeconomia studiază procesele şi fenomenele economice într-o manieră

“microscopică”, în sensul că analizează comportamentul agenţilor economici în calitatea lor de

consumatori, producători, cumpărători, vânzători, manageri, antreprenori, etc.

Trăsătura principală a microeconomiei constă în faptul că ea studiază

comportamentul agenţilor economici îndeosebi prin prisma preţurilor. De aceea, unii

economişti o mai denumesc şi teoria preţurilor, preţul fiind principalul instrument al economiei

de piaţă.

Pe această bază, microeconomia poate fi definită ca acea parte a economiei (ca

ştiinţă) care se ocupă cu studiul sistemului de noţiuni şi categorii specifice economiei de

piaţă privind comportamentul consumatorilor şi al producătorilor, cererea şi oferta de

servicii individualizate, modul de alocare a resurselor şi de combinare a factorilor de

producţie, formele de concurenţă ş.a.

Abordarea economică a comportamentului uman porneşte de la faptul că majoritatea

problemelor economice apar dintr-o realitate fundamentală a vieţii: pentru a trăi omul trebuie să

producă, iar pentru a produce sunt necesare resurse. Or, resursele sunt insuficiente pentru

satisfacerea deplină a nevoilor oamenilor. De aceea, nevoile indivizilor şi ale societăţii trebuie să

fie privite în strânsă legătură cu resursele economice.

Între nevoile umane şi resursele economice există un raport specific, determinat de faptul

că nevoile sunt practic nelimitate iar resursele sunt limitate. Se poate spune că dacă şi resursele

economice ar fi nelimitate, atunci nu ar mai fi nevoie de o ştiinţă specială , care să studieze

comportamentul economic al oamenilor. Deci, din cauza acestui decalaj între nevoi şi resurse, se

impune existenţa unei ştiinţe care să studieze fenomenele şi procesele economice, şi care să

ofere soluţii pentru problemele cu care se confruntă societatea umană. Acesta este scopul ştiinţei

economice, în cadrul căreia economia privită la nivel micro şi macroeconomic ocupă un loc

central, fiind cunoscută şi sub denumirea de economie politică.

Preview document

Microeconomie - Pagina 1
Microeconomie - Pagina 2
Microeconomie - Pagina 3
Microeconomie - Pagina 4
Microeconomie - Pagina 5
Microeconomie - Pagina 6
Microeconomie - Pagina 7
Microeconomie - Pagina 8
Microeconomie - Pagina 9
Microeconomie - Pagina 10
Microeconomie - Pagina 11
Microeconomie - Pagina 12
Microeconomie - Pagina 13
Microeconomie - Pagina 14
Microeconomie - Pagina 15
Microeconomie - Pagina 16
Microeconomie - Pagina 17
Microeconomie - Pagina 18
Microeconomie - Pagina 19
Microeconomie - Pagina 20
Microeconomie - Pagina 21
Microeconomie - Pagina 22
Microeconomie - Pagina 23
Microeconomie - Pagina 24
Microeconomie - Pagina 25
Microeconomie - Pagina 26
Microeconomie - Pagina 27
Microeconomie - Pagina 28
Microeconomie - Pagina 29
Microeconomie - Pagina 30
Microeconomie - Pagina 31
Microeconomie - Pagina 32
Microeconomie - Pagina 33
Microeconomie - Pagina 34
Microeconomie - Pagina 35
Microeconomie - Pagina 36
Microeconomie - Pagina 37
Microeconomie - Pagina 38
Microeconomie - Pagina 39
Microeconomie - Pagina 40
Microeconomie - Pagina 41
Microeconomie - Pagina 42
Microeconomie - Pagina 43
Microeconomie - Pagina 44
Microeconomie - Pagina 45
Microeconomie - Pagina 46
Microeconomie - Pagina 47
Microeconomie - Pagina 48
Microeconomie - Pagina 49
Microeconomie - Pagina 50
Microeconomie - Pagina 51
Microeconomie - Pagina 52
Microeconomie - Pagina 53
Microeconomie - Pagina 54
Microeconomie - Pagina 55
Microeconomie - Pagina 56
Microeconomie - Pagina 57
Microeconomie - Pagina 58
Microeconomie - Pagina 59
Microeconomie - Pagina 60
Microeconomie - Pagina 61
Microeconomie - Pagina 62
Microeconomie - Pagina 63
Microeconomie - Pagina 64
Microeconomie - Pagina 65
Microeconomie - Pagina 66
Microeconomie - Pagina 67
Microeconomie - Pagina 68
Microeconomie - Pagina 69
Microeconomie - Pagina 70
Microeconomie - Pagina 71
Microeconomie - Pagina 72
Microeconomie - Pagina 73
Microeconomie - Pagina 74
Microeconomie - Pagina 75
Microeconomie - Pagina 76
Microeconomie - Pagina 77
Microeconomie - Pagina 78
Microeconomie - Pagina 79
Microeconomie - Pagina 80
Microeconomie - Pagina 81
Microeconomie - Pagina 82
Microeconomie - Pagina 83
Microeconomie - Pagina 84
Microeconomie - Pagina 85
Microeconomie - Pagina 86
Microeconomie - Pagina 87
Microeconomie - Pagina 88
Microeconomie - Pagina 89
Microeconomie - Pagina 90
Microeconomie - Pagina 91
Microeconomie - Pagina 92
Microeconomie - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Microeconomie.pdf

Alții au mai descărcat și

Raționalizarea sistemului costurilor de producție la EM Uricani

CAPITOLUL I ABORDAREA TEORETICA A COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.6. Costul de productie – concept si forme; 1.7. Tipologia costurilor de productie pe...

Aplicații ale matematicii în microeconomie - preferințe utilități și echilibru economic

Introducere După cum afirma matematicianul german Johann Carl Friedrich Gauss “ Matematica este regina ştinţelor”. Una dintre aceste ştinţe este...

Grile MicroEconomie

1. Ce corelatie exista intre nevoile umane,interese si resurse ? R. Nevoile umane sunt motorul intregii dezvoltari social-economice;interesele...

Analiza Economică

Capitolul 1. OBIECTUL SI METODA ANALIZEI ECONOMICE Ca orice stiinta umana sau sociala, economia politica abstrage din lumea reala un fenomen...

Tabloul macroeconomic al României - evoluție, evaluare și perspectivele economiei începând cu anul 1990

1. Tranzitia de la economia de comanda la economia de piata 1.1. Economia de comanda- control Stadiul de dezvoltare la care ajunsese economia...

Analiza economică a producției agricole

CAPITOLUL I Prezentarea generala a intreprinderi 1.2 Elemente de identificare SC AGRO TRANS AMZ SRL a fost infiintata in anul 2005. Este o firma...

De la Avantaj Comparativ la Avantaj National Competitiv

Introducere De-a lungul anilor au aparut diverse teorii cu privire la schimburile economice internationale pornind de la inzestrarea tarilor cu...

Caracteristicile întreprinzătorului

Caracteristicile intreprinzatorului Cuvinte cheie: intreprinzator, caracteristicile intreprinzatorului, abilitati personale, competente...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Microeconomie

TEMA NR. 1 1.PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI POLITICE 1.Întrebarile fundamentale pe care (si) le pune teoria economica 2.Nevoile economice...

Microeconomie

1.1. Devenirea economiei politice ca ştiinţă Comparativ cu ştiinţele naturii, cu matematica, fizica sau chimia, economia politică este o ştiinţă...

Ai nevoie de altceva?