Microeconomie

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 174 în total
Cuvinte : 53961
Mărime: 779.13KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adela Coman

Extras din document

Introducere în studiul ştiinţei economice. Concepte de bază

Unitatea de învăţare 1

INTRODUCERE ÎN STUDIUL ŞTIINŢEI ECONOMICE. CONCEPTE DE BAZĂ

CUPRINS

Obiectivele unităţii de învăţare nr. 1

1.1. Nevoile umane şi resursele economice

1.2. Raritatea şi alegerea. Problema economică fundamentală

1.3. Activitatea economică – formă a activităţii umane

1.4. Posibilităţile producţiei

1.5. Obiectul de studiu al economiei. Micro şi macroeconomia

1.6. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare

1.7. Lucrare de verificare Unitatea 1

1.8. Bibliografie pentru Unitatea 1

Obiectivele unităţii de învăţare 1

După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să:

• identificaţi ce stă la baza activităţii umane şi mai ales a activităţii economice;

• înţelegeţi ce înseamnă raritatea şi alegerea în economie;

• definiţi economia ca ştiinţă şi să desprindeţi obiectul de studiu al microeconomiei.

Introducere în studiul ştiinţei economice. Concepte de bază

1.1. Nevoile umane şi resursele economice.

Societatea umană s-a constituit, a existat şi există datorită activităţii oamenilor. Activitatea umană este deosebit de amplă şi diversificată. Ea se dezvoltă continuu ca rezultat al progresului ştiinţei şi tehnicii, îmbrăcând forme variate, de la producţia de bunuri la creaţia artistică şi ştiinţifică. Activitatea umană a avut şi are ca bază de pornire necesitatea satisfacerii unor multiple nevoi umane. Ele apar sub forma a ceea ce resimt oamenii ca fiindu-le necesar pentru existenţă, pentru formarea şi dezvoltarea lor şi a societăţii. Nevoile umane, aşadar sunt izvorâte din condiţiile de viaţă ale oamenilor, respectiv din cerinţele de consum ale acestora şi din cerinţele rezultate din participarea lor la viaţa socială.

Nevoile sau trebuinţele umane sunt cerinţe obiectiv necesare ale vieţii umane, ale existenţei şi dezvoltării purtătorilor lor - oamenii, grupurile sociale, colectivităţile naţional statale, societatea în ansamblul ei . Mai simplu, nevoile reprezintă un şir nesfârşit de cerinţe ale omului ce apar şi se manifestă pe tot parcursul vieţii. De remarcat, faptul că nevoile umane se diversifică şi se amplifică continuu pe măsură ce se creează posibilităţi mai mari de satisfacere a lor. Satisfacerea unor nevoi generează apariţia altora şi aşa mai departe. Acest fapt pune în evidenţă caracterul dinamic al nevoilor umane, înmulţirea şi diversificarea lor pe măsura dezvoltării societăţii.

Analizate cu atenţie sesizăm că nevoile umane au, pe de o parte, o încărcătură obiectivă, iar pe de altă parte, una subiectivă. Determinarea obiectivă se referă la conştientizarea nevoilor şi la corelarea lor cu posibilităţile materiale ale societăţiişi ale fiecărui individ. Privite astfel, ele apar ca nevoi efective, ca trebuinţe efective. Încărcătura subiectivă pune în evidenţă faptul că de multe ori nevoile reflectă dorinţele oamenilor necorelate cu posibilităţile efective de acoperire a lor. Multe dintre ele, datorită acestui fapt, rămân simple doleanţe. Nevoile umane, putem spune, formează un sistem integrat în cadrul căruia ele sunt grupate şi ordonate după anumite criterii. Ne propunem doar să exemplificăm: după natura lor, corespunzător dimensiunii fiinţei umane, întâlnim nevoi naturale (biologice sau fiziologice), nevoi de grup sau sociale şi nevoi spiritual - psihologice; din punct de vedere al subiecţilor purtători, se grupează în nevoi individuale, de grup, ale societăţii; din punct de vedere al ciclului activităţii umane, ele se grupează în nevoi zilnice, săptămânale, lunare, semestriale, anuale, ş.a.; din punct de vedere al naturii bunurilor ele pot fi nevoi care se satisfac cu bunuri materiale (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, etc.) şi nevoi care se satisfac cu ajutorul serviciilor, etc. Desigur, clasificarea nevoilor poate merge mult mai în adâncime, contribuind la o mai bună cunoaştere a lor. Aceste clasificări au un anumit grad de convenţionalitate, ele nu au un caracter absolut.

Temă de reflecţie 1.1.

Comentaţi în maxim 300 de cuvinte caracterul dinamic al nevoilor şi modul cum acesta creează starea psihologică de acţiune la oameni.

Folosiţi spaţiu de mai jos pentru scrierea răspunsului:

Pentru satisfacerea nevoilor lor, oamenii se implică în activităţile din societate. Cu alte cuvinte:

Nevoile reprezintă mobiluri ale acţiunii umane, ale întregii activităţi social-economice ale oamenilor, manifestându-se la suprafaţa societăţii sub formă de interese economice.

Interesele economice, ca reflectare a nevoilor, pun în evidenţă, motivaţia acţiunii umane. Ele apar ca nevoi umane înţelese de oameni (conştientizate)şi care se manifestă în procesul cooperării şi confruntării dintre aceştia în vederea dobândirii bunurilor necesare satisfacerii lor. Acest fapt necesită atragerea de resurse şi transformarea lor în bunuri şi servicii, precum şi toate celelalte acţiuni prin care bunurile şi serviciile ajung în faza consumaţiei şi se consumă.

Preview document

Microeconomie - Pagina 1
Microeconomie - Pagina 2
Microeconomie - Pagina 3
Microeconomie - Pagina 4
Microeconomie - Pagina 5
Microeconomie - Pagina 6
Microeconomie - Pagina 7
Microeconomie - Pagina 8
Microeconomie - Pagina 9
Microeconomie - Pagina 10
Microeconomie - Pagina 11
Microeconomie - Pagina 12
Microeconomie - Pagina 13
Microeconomie - Pagina 14
Microeconomie - Pagina 15
Microeconomie - Pagina 16
Microeconomie - Pagina 17
Microeconomie - Pagina 18
Microeconomie - Pagina 19
Microeconomie - Pagina 20
Microeconomie - Pagina 21
Microeconomie - Pagina 22
Microeconomie - Pagina 23
Microeconomie - Pagina 24
Microeconomie - Pagina 25
Microeconomie - Pagina 26
Microeconomie - Pagina 27
Microeconomie - Pagina 28
Microeconomie - Pagina 29
Microeconomie - Pagina 30
Microeconomie - Pagina 31
Microeconomie - Pagina 32
Microeconomie - Pagina 33
Microeconomie - Pagina 34
Microeconomie - Pagina 35
Microeconomie - Pagina 36
Microeconomie - Pagina 37
Microeconomie - Pagina 38
Microeconomie - Pagina 39
Microeconomie - Pagina 40
Microeconomie - Pagina 41
Microeconomie - Pagina 42
Microeconomie - Pagina 43
Microeconomie - Pagina 44
Microeconomie - Pagina 45
Microeconomie - Pagina 46
Microeconomie - Pagina 47
Microeconomie - Pagina 48
Microeconomie - Pagina 49
Microeconomie - Pagina 50
Microeconomie - Pagina 51
Microeconomie - Pagina 52
Microeconomie - Pagina 53
Microeconomie - Pagina 54
Microeconomie - Pagina 55
Microeconomie - Pagina 56
Microeconomie - Pagina 57
Microeconomie - Pagina 58
Microeconomie - Pagina 59
Microeconomie - Pagina 60
Microeconomie - Pagina 61
Microeconomie - Pagina 62
Microeconomie - Pagina 63
Microeconomie - Pagina 64
Microeconomie - Pagina 65
Microeconomie - Pagina 66
Microeconomie - Pagina 67
Microeconomie - Pagina 68
Microeconomie - Pagina 69
Microeconomie - Pagina 70
Microeconomie - Pagina 71
Microeconomie - Pagina 72
Microeconomie - Pagina 73
Microeconomie - Pagina 74
Microeconomie - Pagina 75
Microeconomie - Pagina 76
Microeconomie - Pagina 77
Microeconomie - Pagina 78
Microeconomie - Pagina 79
Microeconomie - Pagina 80
Microeconomie - Pagina 81
Microeconomie - Pagina 82
Microeconomie - Pagina 83
Microeconomie - Pagina 84
Microeconomie - Pagina 85
Microeconomie - Pagina 86
Microeconomie - Pagina 87
Microeconomie - Pagina 88
Microeconomie - Pagina 89
Microeconomie - Pagina 90
Microeconomie - Pagina 91
Microeconomie - Pagina 92
Microeconomie - Pagina 93
Microeconomie - Pagina 94
Microeconomie - Pagina 95
Microeconomie - Pagina 96
Microeconomie - Pagina 97
Microeconomie - Pagina 98
Microeconomie - Pagina 99
Microeconomie - Pagina 100
Microeconomie - Pagina 101
Microeconomie - Pagina 102
Microeconomie - Pagina 103
Microeconomie - Pagina 104
Microeconomie - Pagina 105
Microeconomie - Pagina 106
Microeconomie - Pagina 107
Microeconomie - Pagina 108
Microeconomie - Pagina 109
Microeconomie - Pagina 110
Microeconomie - Pagina 111
Microeconomie - Pagina 112
Microeconomie - Pagina 113
Microeconomie - Pagina 114
Microeconomie - Pagina 115
Microeconomie - Pagina 116
Microeconomie - Pagina 117
Microeconomie - Pagina 118
Microeconomie - Pagina 119
Microeconomie - Pagina 120
Microeconomie - Pagina 121
Microeconomie - Pagina 122
Microeconomie - Pagina 123
Microeconomie - Pagina 124
Microeconomie - Pagina 125
Microeconomie - Pagina 126
Microeconomie - Pagina 127
Microeconomie - Pagina 128
Microeconomie - Pagina 129
Microeconomie - Pagina 130
Microeconomie - Pagina 131
Microeconomie - Pagina 132
Microeconomie - Pagina 133
Microeconomie - Pagina 134
Microeconomie - Pagina 135
Microeconomie - Pagina 136
Microeconomie - Pagina 137
Microeconomie - Pagina 138
Microeconomie - Pagina 139
Microeconomie - Pagina 140
Microeconomie - Pagina 141
Microeconomie - Pagina 142
Microeconomie - Pagina 143
Microeconomie - Pagina 144
Microeconomie - Pagina 145
Microeconomie - Pagina 146
Microeconomie - Pagina 147
Microeconomie - Pagina 148
Microeconomie - Pagina 149
Microeconomie - Pagina 150
Microeconomie - Pagina 151
Microeconomie - Pagina 152
Microeconomie - Pagina 153
Microeconomie - Pagina 154
Microeconomie - Pagina 155
Microeconomie - Pagina 156
Microeconomie - Pagina 157
Microeconomie - Pagina 158
Microeconomie - Pagina 159
Microeconomie - Pagina 160
Microeconomie - Pagina 161
Microeconomie - Pagina 162
Microeconomie - Pagina 163
Microeconomie - Pagina 164
Microeconomie - Pagina 165
Microeconomie - Pagina 166
Microeconomie - Pagina 167
Microeconomie - Pagina 168
Microeconomie - Pagina 169
Microeconomie - Pagina 170
Microeconomie - Pagina 171
Microeconomie - Pagina 172
Microeconomie - Pagina 173
Microeconomie - Pagina 174

Conținut arhivă zip

  • Microeconomie.doc

Alții au mai descărcat și

Microeconomie Avansată

INTRODUCERE Microeconomia se ocupă cu studiul comportamentului economic al diferiților consumatori (teoria bugetară), al firmei (teoria...

Fituici Microeconomie

Prin cost de oportunitate înţelegem cea mai bună alternativă de alocare a resurselor sacrificată în favoarea alternativei alese. Frontiera...

Microeconomie

1.Obiectul de studiu si metodologia stiintei economice Obiectul de studiu presupune cercetarea comportamentului uman în procesul de producţie,...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie - Probleme

1) Fie un consumator pentru care cosul de bunuri este format din doua tipuri de bunuri X1 si X2 .Introducem o relatie de preferinta slaba avand...

Microeconomie - Suport de curs și seminar

ORGANIZAREA SEMINARIILOR DE MICROECONOMIE 14 seminarii ce vor fi structurat în 3 părți: a. O scurtă recapitulare a conceptelor predate la curs...

Micro și Macroeconomie

I. UNIVERSUL ECONOMIEI Omul şi societatea pentru a exista sunt nevoiţi să-şi satisfacă trebuinţele şi pentru că natura le oferă de-a gata numai...

Microeconomie

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Microeconomie

TEMA NR. 1 1.PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI POLITICE 1.Întrebarile fundamentale pe care (si) le pune teoria economica 2.Nevoile economice...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al economiei. Microeconomia şi macroeconomia,...

Ai nevoie de altceva?