Microeconomie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 5925
Mărime: 51.60KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Nevoile umane şi resursele economice

Nevoile umane reprezintă un şir nesfârşit de cerinţe obiective necesare vieţii umane ale existenţei şi dezvoltări oamenilor, grupurilor sociale, statelor, societatea în ansamblul ei.

Nevoile umane constituie motorul întregi activităţi economice şi punctul de plecare al orcărei ştiinţe economică.

Satisfacerea nevoilor generează două tipuri de relaţii:

1. relaţii între om şi natură

2. relaţii între oameni

Nevoile umane se diversifică şi se amplifică continu iar satisfacerea unora generează aparaţia altora.

Nevoile umane îndeplinesc un rol esenţial în viaţa economică şi anume:

- punct de pornire

- cauza iniţială a activităţi economice

- punct final al activităţi oamenilor asupra naturii

- factorii de legătură a fazelor procesului de producţie socială

- elemente de bază pe care se fundamentează mecanismele pieţei.

Satisfacerea nevoilor se realizează prin consumuri de bunuri, materiale sau servici.

Nevoile oamenilor sunt organe legate de interesele economice. Prin interesele economice înţelegem formă de manifestare a trebuinţelor economice. Purtători de interese economice sunt indivizi, socio-grupurile şi naţiunea.

Clasificare intereselor economice se face după mai multe criteri şi anume:

1. După natura purtătorului (individuale, de grup, naţionale, internaţionale)

2. În raport cu natura trebuinţelor (economice, sociale, politice, religioase)

3. După factorul timp (imediat, termen mediu, termen lung)

Resursele economice sunt reprezentate de toate elementele pe care omul le poate folosi în activitatea sa pentru a obţine bunuri şi servici necesare satisfaceri nevoilor sale.

După natura lor resursele sunt:

- materiale

- umane

- financiare

- informaţionale

Resursele materiale includ resursele naturale (primare) şi resursele derivate, obţinute cu ajutorul celorlalte resurse (echipamente, utilaje, instalaţi).

Resursele umane sunt formate din oameni cu capacităţile lor fizice şi intelectuale cu care participă la producerea de bunuri şi servici.

Resursele umane: - de execuţie

- de conducere

Resursele informaţionale sunt formate din totalitatea informaţiilor necesare obţineri celorlalte resurse precum şi produceri produselor şi / sau serviciilor.

Resursele financiare sunt formate din totalitatea mijloacelor băneşti necesare produceri de produse şi / sau servici.

2. Activitatea economică

Activitatea economică se defineşte prin lupte împotriva rarităţii, proces ce reflectă actele, comportamentele şi deciziile indivizilor privitoare la alegerea şi utilizarea resurselor economice în vederea produceri schimbului, distribuţiei şi consumului de bunuri în funcţie de nevoile şi interesele economice.

Producţia cuprinde acele activităţi economice ce constau în combinarea factorilor de producţie, în vederea obţineri bunurilor economice şi serviciilor necesare existenţei umane.

Între consum şi producţie există legături de independenţă: producţia mijloceşte consumul, oferindu-i obiectul; consumul mijloceşte producţia validându-i produsele şi servicile.

Fără producţie nu există consum dar nici fără consum nu există producţie.

Preview document

Microeconomie - Pagina 1
Microeconomie - Pagina 2
Microeconomie - Pagina 3
Microeconomie - Pagina 4
Microeconomie - Pagina 5
Microeconomie - Pagina 6
Microeconomie - Pagina 7
Microeconomie - Pagina 8
Microeconomie - Pagina 9
Microeconomie - Pagina 10
Microeconomie - Pagina 11
Microeconomie - Pagina 12
Microeconomie - Pagina 13
Microeconomie - Pagina 14
Microeconomie - Pagina 15
Microeconomie - Pagina 16
Microeconomie - Pagina 17
Microeconomie - Pagina 18
Microeconomie - Pagina 19
Microeconomie - Pagina 20
Microeconomie - Pagina 21
Microeconomie - Pagina 22
Microeconomie - Pagina 23
Microeconomie - Pagina 24
Microeconomie - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Microeconomie.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțe Publice

CAPITOLUL I CONŢINUTUL ECONOMIC AL FINANŢELOR PUBLICE 1.1. NEVOI INDIVIDUALE ŞI NEVOI SOCIALE Nevoi individuale şi nevoi sociale. Bunuri private...

Venitul, Consumul si Investitiile

7.1. FORME ALE VENITULUI MACROECONOMIC. VENITUL ŞI CONSUMUL La nivelul economiei naţionale, veniturile obţinute de agenţii economici îmbracă...

Piața Capitalului

Piaţa capitalului sau piaţa activelor financiare o definim aici ca loc (cadru) de întâlnire între nevoile de resurse băneşti ale întreprinzătorilor...

Teorie Economica

1. Piaţa muncii şi salariul Piaţa muncii reprezintă un ansamblu de relaţii în cadrul cărora se confruntă cererea cu oferta de muncă, au loc...

Economia Ramurii

Economia ramurii Principalele mecanisme de autoreglare ale economiei de piaţă sunt următoarele: - concurenţa; - cererea; - oferta; - preţul;...

Matematici Economice

CAPITOLUL 1. ALGEBRA LINEARA 1.1. Metoda Gauss-Jordan pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii algebrice lineare Metoda lui Gauss (metoda...

Economie si Finante Europene

2. Bugetul Uniunii Europene 2.1. Introducere Bugetul UE reprezintă aproximativ 1% din produsul naţional al Uniunii, ceea ce înseamnă foarte puţin...

Protectia Concurentei Economice

CONCURENŢA - COORDONATĂ FUNDAMENTALĂ A ECONOMIEI DE PIAŢĂ FUNCŢIONALE 1.1. DEFINIREA ŞI OBIECTIVELE CONCURENŢEI Punctul de vedere aproape unanim...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Microeconomie

TEMA NR. 1 1.PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI POLITICE 1.Întrebarile fundamentale pe care (si) le pune teoria economica 2.Nevoile economice...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al economiei. Microeconomia şi macroeconomia,...

Ai nevoie de altceva?