Microeconomie

Curs
9.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 145 în total
Cuvinte : 41323
Mărime: 183.38KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen NASTASE, Mihai POPESCU
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAP 1. ECONOMIE – MICROECONOMIE – LEGI SI PRINCIPII ECONOMICE 6

OBIECTIVE: 6

• LEGI ECONOMICE FUNDAMENTALE 6

• PRINCIPII ŞI LEGITĂŢI ECONOMICE 6

• METODELE DE STUDIU ALE ECONOMIEI 6

1.1 FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMIEI 6

1.2. MICROECONOMIA – CA RAMURĂ A ŞTIINŢEI ECONOMICE 8

1.3. LEGI ECONOMICE FUNDAMENTALE 11

1.4. PRINCIPII ŞI LEGITĂŢI ECONOMICE 12

1.5. METODELE DE STUDIU ALE ECONOMIEI 13

CONCEPTE CHEIE 14

TESTE GRILĂ 14

TITLURI ŞI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE: 16

CAP 2. RESURSELE ŞI FACTORII DE PRODUCŢIE 17

OBIECTIVE: 17

2.1. RESURSELE ECONOMICE 17

2.2 FACTORII DE PRODUCŢIE 19

2.2.1. Munca – factor determinant în producţie 19

2.2.2. Natura – factor originar de producţie 21

2.2.3. Capitalul – factor derivat de producţie. 23

CONCEPTE CHEIE 25

TESTE GRILĂ 26

TITLURI ŞI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE: 28

CAP 3. PROPRIETATEA ŞI FORMELE EI 29

OBIECTIVE: 29

3.1. OBIECTUL ŞI SUBIECTUL PROPRIETĂŢII 29

3.2. STRUCTURA RAPORTULUI ECONOMIC DE PROPRIETATE. 31

3.3. PLURALISMUL FORMELOR DE PROPRIETATE. 32

TESTE GRILĂ 34

TITLURI ŞI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE: 35

CAP 4. ECONOMIA NATURALĂ ŞI ECONOMIA DE SCHIMB 37

OBIECTIVE: 37

4.1. GENEZA ECONOMIEI CONCURENŢIALE DE SCHIMB 37

4.2. ECONOMIA DE SCHIMB 39

4.3. PIAŢA - REALITATE COMPLEXĂ ŞI DINAMICĂ 41

TESTE GRILĂ: 45

TITLURI ŞI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE: 47

CAP. 5. CEREREA ŞI OFERTA 48

OBIECTIVE: 48

5.1. LEGEA CERERII 48

5.2. ELASTICITATEA CERERII 50

5.3. LEGEA OFERTEI 52

5.4. ELASTICITATEA OFERTEI 54

TESTE GRILĂ 55

TITLURI ŞI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE: 57

CAP 6 CONCURENŢA ŞI FORMELE EI 58

OBIECTIVE: 58

6.1. CONCURENŢA 58

6.2.TIPURI DE PIEŢE CONCURENŢIALE 59

6.2.1. Piaţa cu concurenţa perfectă sau pură 59

6.2.2. Piaţa cu concurenţă imperfectă 60

TESTE GRILĂ 66

TITLURI ŞI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE: 68

CAP. 7 BANII ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 69

OBIECTIVE: 69

7.1. NATURA ŞI GENEZA BANILOR 69

7.2. ROLUL ŞI FUNCŢIILE BANILOR. 71

TESTE GRILĂ 74

TITLURI ŞI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE: 76

CAP 8 PREŢURILE ŞI MECANISMELE PIEŢEI 77

OBIECTIVE: 77

8.1. CONŢINUTUL ŞI FUNCŢIILE PREŢURILOR 77

8.2. FUNCŢIILE PREŢURILOR 79

8.3. MECANISMUL FORMĂRII PREŢURILOR. TIPURI DE PREŢURI. 80

8.4. POLITICI DE PREŢURI. 81

TESTE GRILĂ 84

TITLURI ŞI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE: 85

CAP 9. ÎNTREPRINDEREA ŞI ÎNTREPRINZĂTORUL 86

OBIECTIVE: 86

9.1. ÎNTREPRINDEREA - UNITATEA ECONOMICĂ DE BAZĂ 86

9.2. TIPURI PRINCIPALE DE ORGANIZARE A AFACERILOR 88

9.3. ÎNTREPRINZĂTORUL ÎN ECONOMIA MODERNĂ DE PIAŢĂ 91

TESTE GRILĂ 94

TITLURI ŞI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE: 96

CAP 10. COSTURILE DE PRODUCŢIE 97

OBIECTIVE: 97

10.1. COSTUL ROL, FUNCŢII. TIPOLOGIA COSTURILOR 97

10.2. MĂRIMEA, STRUCTURA ŞI DINAMICA COSTULUI 100

10.3. PROBLEMA MINIMIZĂRII COSTULUI. PRAGUL RENTABILITĂŢII ŞI OPTIMUL PRODUCĂTORULUI 102

TESTE GRILĂ 104

TITLURI ŞI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE: 107

CAP 11. SALARIUL – VENIT FUNDAMENTAL 108

OBIECTIVE: 108

11.1. GENEZA NOŢIUNII DE SALARIUL 108

11.2. MĂRIMEA ŞI DINAMICA SALARIULUI 112

11.3. FORMELE DE SALARIZARE 114

TESTE GRILĂ 117

TITLURI DE REFERATE ŞI LUCRĂRI COMPLEXE: 118

CAP. 12. DOBÂNDA ŞI RATA DOBÂNZII 119

OBIECTIVE: 119

12.1. TEORII CU PRIVIRE LA DOBÂNDĂ 119

12.2. FORMELE DOBÂNZII 120

TESTE GRILĂ 124

TITLURI DE REFERATE ŞI LUCRĂRI COMPLEXE: 125

CAP. 13. PROFITUL 126

OBIECTIVE: 126

13.1. CONTROVERSE TEORETICE PRIVIND SUBSTANŢA PROFITULUI 126

13.2. PROFITUL ECONOMIC ŞI SURSELE LUI 129

13.3. REPARTIŢIA PROFITULUI 132

TESTE GRILĂ 134

DICŢIONAR 138

BIBLIOGRAFIE: 141

RĂSPUNSURI TESTE: 144

Extras din document

Introducere

Trecerea la economia de piaţă presupune elaborarea unei teorii microeconomice adecvate, care să abordeze comportamentul firmei în condiţiile mediului economic concurenţial.

Noua teorie economică a firmei, se bazează pe studiul aprofundat al cererii şi al ofertei, al comportamentului consumatorului, al adaptării producţiei la cerinţele pieţei.

Fundamentele teoretico-metodologice şi aplicative însuşite la disciplina Economie reprezintă premise ale unei pregătiri superioare a studenţilor prin celelalte discipline economice din planurile de învăţământ ale facultăţilor. Numai în acest fel, se asigură formarea unor economişti cu profil larg, cu o gândire creativ-prospectivă, capabili să se încadreze cu profesionalism la locurile de muncă şi să contribuie la soluţionarea problemelor economice.

Microeconomia, analizează acele principii şi reguli pe baza cărora se poate ameliora relaţia dintre nevoi şi resurse, dintre resursele economice limitate, rare, tot mai costisitoare şi greu de procurat, pe de o parte, şi nevoile umane nelimitate, în continuă diversificare şi rafinare, pe de altă parte. Economia are drept obiectiv tratarea conceptelor de bază şi a regularităţilor ce definesc activităţile economice contemporane, privite prin prisma comportamentelor individuale ale participanţilor. În acest context, se acordă atenţia necesară înţelegerii oportunităţilor de care pot beneficia unităţile economice individuale, precum şi restricţiile cu care acestea se confruntă.

Lucrarea este structurată în 13 capitole, care tratează probelmatica de bază a microeconomiei: analiza pieţei, a cererii şi a ofertei, factorii care influenţează nivelul cererii şi al ofertei, precum şi echilibrarea lor, elasticitatea cererii, comportamentul consumatorului, teoria aplicată a producţiei, piaţa factorilor de producţie, precum şi venituri ale factorilor de producţie.

Lucrarea de faţă este concepută ca un material menit să orienteze pe studenţi în procesul de aprofundare a cunoştinţelor teoretice şi practice şi cuprinde:

Obiective: rolul lor este să ghideze spre ceea ce este esenţial şi asigura firul logic şi cronologic în derularea activităţii economice, permiţând însuşirea cunoştinţelor de la simplu la complex.

Teste grilă şi probleme: au funcţia principală de a solicita gândirea şi perspicacitatea studentului; unele teste grilă sunt concepute ca instrumente de sistematizare a problemelor, altele sunt menite să iniţieze şi să obişnuiască studenţii cu calculul economic.

Titluri de referate şi de lucrări complexe: studenţii sunt orientaţi, prin formularea titlurilor respective, să cerceteze problemele teoretice fundamentale cuprinse în manual; unele titluri pot face obiectul referatelor la cercurile ştiinţifice studenţeşti sau pot fi adoptate ca subiecte orientative pentru lucrările de licenţă.

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice

Obiective:

• formarea şi dezvoltarea economiei

• microeconomia – ca ramură a ştiinţei economice

• legi economice fundamentale

• principii şi legităţi economice

• metodele de studiu ale economiei

1.1 Formarea şi dezvoltarea economiei

Noţiunea de economie şi apoi de Economie Politică îşi are originea în gândirea lui Aristotel şi a fost generalizată în lucrări de specialitate, pornind de la termenii greceşti: oikos = casă, gospodărie; nomos = normă, lege; polis = cetate, stat; logos = ştiinţă. De aici, Economia Politică este ştiinţa care se ocupă de legile şi acţiunile pentru gospodărirea casei, cetăţii, societăţii. În anul 1615 Antoine de Montchrestien foloseşte pentru prima dată în denumirea de Economie Politică în “Traite d’economie politique” – o carte despre finanţele publice, despre normele de gospodărire a satului, scrisă pentru suveranul de atunci al Franţei Louis al XIII-lea (cel drept), tatăl lui Louis al XIV-lea.

Preview document

Microeconomie - Pagina 1
Microeconomie - Pagina 2
Microeconomie - Pagina 3
Microeconomie - Pagina 4
Microeconomie - Pagina 5
Microeconomie - Pagina 6
Microeconomie - Pagina 7
Microeconomie - Pagina 8
Microeconomie - Pagina 9
Microeconomie - Pagina 10
Microeconomie - Pagina 11
Microeconomie - Pagina 12
Microeconomie - Pagina 13
Microeconomie - Pagina 14
Microeconomie - Pagina 15
Microeconomie - Pagina 16
Microeconomie - Pagina 17
Microeconomie - Pagina 18
Microeconomie - Pagina 19
Microeconomie - Pagina 20
Microeconomie - Pagina 21
Microeconomie - Pagina 22
Microeconomie - Pagina 23
Microeconomie - Pagina 24
Microeconomie - Pagina 25
Microeconomie - Pagina 26
Microeconomie - Pagina 27
Microeconomie - Pagina 28
Microeconomie - Pagina 29
Microeconomie - Pagina 30
Microeconomie - Pagina 31
Microeconomie - Pagina 32
Microeconomie - Pagina 33
Microeconomie - Pagina 34
Microeconomie - Pagina 35
Microeconomie - Pagina 36
Microeconomie - Pagina 37
Microeconomie - Pagina 38
Microeconomie - Pagina 39
Microeconomie - Pagina 40
Microeconomie - Pagina 41
Microeconomie - Pagina 42
Microeconomie - Pagina 43
Microeconomie - Pagina 44
Microeconomie - Pagina 45
Microeconomie - Pagina 46
Microeconomie - Pagina 47
Microeconomie - Pagina 48
Microeconomie - Pagina 49
Microeconomie - Pagina 50
Microeconomie - Pagina 51
Microeconomie - Pagina 52
Microeconomie - Pagina 53
Microeconomie - Pagina 54
Microeconomie - Pagina 55
Microeconomie - Pagina 56
Microeconomie - Pagina 57
Microeconomie - Pagina 58
Microeconomie - Pagina 59
Microeconomie - Pagina 60
Microeconomie - Pagina 61
Microeconomie - Pagina 62
Microeconomie - Pagina 63
Microeconomie - Pagina 64
Microeconomie - Pagina 65
Microeconomie - Pagina 66
Microeconomie - Pagina 67
Microeconomie - Pagina 68
Microeconomie - Pagina 69
Microeconomie - Pagina 70
Microeconomie - Pagina 71
Microeconomie - Pagina 72
Microeconomie - Pagina 73
Microeconomie - Pagina 74
Microeconomie - Pagina 75
Microeconomie - Pagina 76
Microeconomie - Pagina 77
Microeconomie - Pagina 78
Microeconomie - Pagina 79
Microeconomie - Pagina 80
Microeconomie - Pagina 81
Microeconomie - Pagina 82
Microeconomie - Pagina 83
Microeconomie - Pagina 84
Microeconomie - Pagina 85
Microeconomie - Pagina 86
Microeconomie - Pagina 87
Microeconomie - Pagina 88
Microeconomie - Pagina 89
Microeconomie - Pagina 90
Microeconomie - Pagina 91
Microeconomie - Pagina 92
Microeconomie - Pagina 93
Microeconomie - Pagina 94
Microeconomie - Pagina 95
Microeconomie - Pagina 96
Microeconomie - Pagina 97
Microeconomie - Pagina 98
Microeconomie - Pagina 99
Microeconomie - Pagina 100
Microeconomie - Pagina 101
Microeconomie - Pagina 102
Microeconomie - Pagina 103
Microeconomie - Pagina 104
Microeconomie - Pagina 105
Microeconomie - Pagina 106
Microeconomie - Pagina 107
Microeconomie - Pagina 108
Microeconomie - Pagina 109
Microeconomie - Pagina 110
Microeconomie - Pagina 111
Microeconomie - Pagina 112
Microeconomie - Pagina 113
Microeconomie - Pagina 114
Microeconomie - Pagina 115
Microeconomie - Pagina 116
Microeconomie - Pagina 117
Microeconomie - Pagina 118
Microeconomie - Pagina 119
Microeconomie - Pagina 120
Microeconomie - Pagina 121
Microeconomie - Pagina 122
Microeconomie - Pagina 123
Microeconomie - Pagina 124
Microeconomie - Pagina 125
Microeconomie - Pagina 126
Microeconomie - Pagina 127
Microeconomie - Pagina 128
Microeconomie - Pagina 129
Microeconomie - Pagina 130
Microeconomie - Pagina 131
Microeconomie - Pagina 132
Microeconomie - Pagina 133
Microeconomie - Pagina 134
Microeconomie - Pagina 135
Microeconomie - Pagina 136
Microeconomie - Pagina 137
Microeconomie - Pagina 138
Microeconomie - Pagina 139
Microeconomie - Pagina 140
Microeconomie - Pagina 141
Microeconomie - Pagina 142
Microeconomie - Pagina 143
Microeconomie - Pagina 144
Microeconomie - Pagina 145

Conținut arhivă zip

  • Microeconomie.doc

Alții au mai descărcat și

Keynes

Paul A. Samuelson (nascut la 15 mai, 1915) este un economist evreu american cunoscut pentru munca sa în multe domenii ale economiei. El a fost...

Diversificarea Produselor Heidi Chocolate

Capitolul I : Prezentare generala “Heidi Chocolate SA” 1.1.Prezentarea generala a firmei Heidi Chocolaet SA a fost fondata in anul 1994 de catre...

Piata Monetara - Rolul Banilor in Economie - Teorii Monetare

1.Scurt istoric Moneda a apărut ca o necesitate a dezvoltarii producţiei şi circulaţiei de mărfuri. Atât forma de prezentare, cât si funcţiile...

Microeconomie Avansată

INTRODUCERE Microeconomia se ocupă cu studiul comportamentului economic al diferiților consumatori (teoria bugetară), al firmei (teoria...

Rolul Statului în Economie

Introducere Actualitatea temei În cadrul diferitelor doctrine si scoli economice, în relatie cu doctrinele politice si sociale, abordarile...

Salariul în România

În teoria şi practica economică, salariul ocupă un loc deosebit de important.Termenul ca atare este de origine latină. Salarium era suma ce se...

Munca - factor activ și determinant al producției

I. Munca- factor activ și determinant al populației Definiție: Munca este activitatea conștientă, exclusiv umană, ce antrenează abilitățile...

Costuri de Productie

Producerea si desfacerea marfurilor pe piata precum si prestarea serviciilor necesita intotdeauna un anumit consum de munca si de mijloace de...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Microeconomie

TEMA NR. 1 1.PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI POLITICE 1.Întrebarile fundamentale pe care (si) le pune teoria economica 2.Nevoile economice...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al economiei. Microeconomia şi macroeconomia,...

Ai nevoie de altceva?