Microeconomie

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 19190
Mărime: 80.00KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL 1 ECONOMIA - FORMĂ A ACŢIUNII UMANE

Nevoi şi resurse. Problema fundamentală a economiei –alegerea.

Economia, că ştiinţă, studiază modul în care oamenii identifică, atrag şi utilizează resursele rare în vederea satisfacerii trebuinţelor umane/ nevoilor umane.

Deci se poate spune că, la baza oricărei activităţi economice stă satisfacerea nevoilor umane. În accepţiunea generală, nevoile sau trebuinţele umane desemnează situaţiile de privaţiune însotite de dorinţa de a face să dispară aceste situaţii. Lipsa – nevoia nesatisfacută – generează dorinţa de satisfacere a acestei nevoi.

Nevoile umane sunt preferinţe, dorinţe, aşteptări ale oamenilor de a avea, de a-şi însuşi bunuri.

Nevoile umane sunt influenţate de :

- nivelul de dezvoltare al individului- condiţionare subiectivă ;

- nivelul de dezvoltare a societăţii (nivelul dezvoltarii economico-sociale a ţării)- condiţionare obiectivă.

Clasificarea nevoilor:

a) În funcţie de cele trei dimensiuni ale fiinţei umane (biologică, socială, raţională) nevoile pot fi clasificâte in:

- nevoi fiziologice - care ţin de existenţa fiecărui om în relaţia să cu mediul natural (nevoia de hrană, somn etc).

- nevoi sociale/ de grup – sunt acele nevoi ce sunt resimţite de oameni ca membri ai diferitelor grupuri (de exemplu: nevoia de prietenii stabilite pe baze de interese comune).

- nevoi raţionale/ spiritual-psihologice – sunt acele nevoi care decurg din trăsăturile interioare ale oamenilor şi care devin importante pe măsura evoluţiei personale (de exemplu: nevoia de perfecţionare profesională).

b) În funcţie de gradul de dezvoltare economică, de nivelul de cultură şi de civilizaţie, nevoile pot fi grupate în:

- nevoi de bază/ inferioare

- nevoi complexe/ superioare

c) Dupa Maslow nevoile se pot clasifica în:

- nevoi biologice – de hrană, adăpost, somn;

- nevoi de securitate – de asigurare a integritaţii fizice şi psihice, a securităţii sociale;

- nevoi sociale – de afiliere la diferite grupuri, de comunicare interpersonală, de integrare în diferite grupuri sociale;

- nevoi psihosociale – de stimă, de prestigiu, de afirmare personală şi profesională;

- nevoi de autorealizare – de cunoaştere, de dezvoltare personală, de creativitate.

Aceasta ierarhizare a nevoilor în viziunea lui Maslow a fost sintetizată, aşa cum este cunoscută în literatura de specialitate, în piramida trebuinţelor lui Maslow. Baza piramidei este reprezentată de nevoile biologice, ceea ce înseamnă că aceste nevoi sunt cele mai numeroase şi, în acelaşi timp, că fără satisfacerea acestor nevoi nu se poate trece la satisfacerea unor nevoi superioare. Vârful piramidei este reprezentat de nevoile de autorealizare. Maslow a considerat că aceste nevoi practic nu pot fi satisfăcute niciodată, deoarece prin evoluţia să omul are aspiraţii din ce în ce mai ridicâte.

Nevoile umane şi implicit satisfacerea lor reprezintă impulsul şi scopul oricărei activităţi umane. Fără a există o nevoie, nu există impulsul satisfacerii altei nevoi şi, deci, nu va exista nici un scop al unei activităţi sau acţiuni umane.

Nevoile umane au o serie de trăsături/ caracteristici, fiecare din aceste trăsături reprezentând principii economice esenţiale. Aceste caracteristici sunt:

- nevoile umane sunt dinamice în sensul că pe măsura dezvoltării individului şi societăţii sistemul nevoilor se modifică

- nevoile umane sunt nelimitate că număr. Apariţia de noi nevoi şi “căutarea” continuă de satisfacere a acestora, a reprezentat şi reprezintă motivaţia progresului şi creşterii gradului de civilizaţie.

- nevoile umane sunt limitate în capacitate în sensul că satisfacerea unei nevoi presupune consumarea unei anumite cantităţi dintr-un bun. Pe măsură ce nevoia este satisfacută scade intensitatea dorinţei de satisfacere a acelei

- nevoile umane sunt concurente în sensul că unele nevoi se extind în detrimentul altora, că se înlocuiesc sau se substituie între ele.

- nevoile sunt complementare adică evoluează în sensuri identice (de exemplu: pentru un fumător nevoia de a consuma o cafea este însoţită, cel mai adesea, şi de nevoia de a consuma o ţigară).

- orice nevoie se stinge momentan prin satisfacere dar va reapărea în timp la perioade diferite de timp.

Transformate în mobiluri ale activităţii sociale, nevoile devin interese.

Interesele economice reprezintă manifestări conştientizate ale nevoilor umane care devin scopuri/ mobiluri ale activităţii şi care determină anumite comportamente în vederea dobândirii bunurilor necesare satisfacerii nevoilor.

Ca şi nevoile, interesele economice pot fi clasificâte in:

- interese – personale, de grup, generale;

- interese – publice, private;

- interese-sectoriale/locale,regionale,naţionale, internaţionale.

Deci putem spune că nevoile umane se pot satisface prin intermediul activităţilor/ acţiunilor umane care au la bază anumite interese. Dar în realizarea activităţii lor, oamenii trebuie să aibă în vedere nu numai scopurile, ci şi resursele de care dispun şi care pot fi utilizate în vederea atingerii scopurilor urmărite.

Resursele reprezintă totalitatea elementelor pe care omul le foloseşte în activitatea să pentru satisfacerea nevoilor.

Resursele de care dispune societatea pot fi :

- resurse primare;

- resurse derivate.

Resursele primare cuprind resursele naturale şi resursele umane; se mai numesc şi resurse originare.

Resursele naturale sunt acele elemente procurate din natură. Natura oferă direct sau indirect elementele necesare existenţei omului şi progresului societăţii.

Resursele umane contribuie la desprinderea resurselor naturale din mediul lor şi folosirea acestora în activitatea economică. Resursele umane ale unei ţări deprind de factorul demografic, de calitatea şi structura populaţiei.

Resursele derivate sunt formate pe baza resurselor naturale şi potenţează eficienţa cu care sunt utilizate toate celelalte resurse. Acestea sunt la rândul lor:

- materiale (echipamente, instalaţii, clădiri);

- umane (potenţialul inovaţional, stocul de învăţământ).

Din punctul de vedere al duratei folosirii lor resursele naturale pot fi:

- neregenerabile/ epuizabile (zăcăminte de minereuri, gaze);

- regenerabile (apa, aer).

Preview document

Microeconomie - Pagina 1
Microeconomie - Pagina 2
Microeconomie - Pagina 3
Microeconomie - Pagina 4
Microeconomie - Pagina 5
Microeconomie - Pagina 6
Microeconomie - Pagina 7
Microeconomie - Pagina 8
Microeconomie - Pagina 9
Microeconomie - Pagina 10
Microeconomie - Pagina 11
Microeconomie - Pagina 12
Microeconomie - Pagina 13
Microeconomie - Pagina 14
Microeconomie - Pagina 15
Microeconomie - Pagina 16
Microeconomie - Pagina 17
Microeconomie - Pagina 18
Microeconomie - Pagina 19
Microeconomie - Pagina 20
Microeconomie - Pagina 21
Microeconomie - Pagina 22
Microeconomie - Pagina 23
Microeconomie - Pagina 24
Microeconomie - Pagina 25
Microeconomie - Pagina 26
Microeconomie - Pagina 27
Microeconomie - Pagina 28
Microeconomie - Pagina 29
Microeconomie - Pagina 30
Microeconomie - Pagina 31
Microeconomie - Pagina 32
Microeconomie - Pagina 33
Microeconomie - Pagina 34
Microeconomie - Pagina 35
Microeconomie - Pagina 36
Microeconomie - Pagina 37
Microeconomie - Pagina 38
Microeconomie - Pagina 39
Microeconomie - Pagina 40
Microeconomie - Pagina 41
Microeconomie - Pagina 42
Microeconomie - Pagina 43
Microeconomie - Pagina 44
Microeconomie - Pagina 45
Microeconomie - Pagina 46
Microeconomie - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Microeconomie.doc

Alții au mai descărcat și

Apariția și evoluția științei economice

Activitatea economică în continuă dezvoltare și diversificare formează domeniul de cercetare al științei economice. În prezent ea este alcatuită...

Cererea și oferta

PIATA SI CONCURENTA -Piața = un grup de cumpărători și vânzători ai unui bun sau serviciu. -Piață competitivă/concurențială = o piață pe care...

Oligopolul

Concurența imperfectă – Firma are concurenți, dar concurența nu e atât de puternică încât să aibă comportamentul celei preț-acceptante. – Firma...

Doctrine Economice Clasice

„Economia este arta de obţine maximum de la viaţă”. George Bernard Shaw „Adam nu era decât un om, ceea ce explică totul. El nu dorea mărul de...

Doctrine Economice Clasice

DOCTRINA economică reprezintă ansamblul principiilor şi tezelor economice fundamentale ale unei grupări exprimând crezul ştiinţific şi/sau...

Business English

Which words do the following sentences define? 1 To inspire, to induce, to give a reason or incentive to someone to do something. A motivate B...

Economie europeană

1. -William Walance defineste integrarea ca fiind procesul care presupune crearea si mentinerea unor modele intense si diversificate de...

Grile Economie Corectate

1. Atunci când se consumă în mod succesiv unităţi din acelaşi bun economic, până la saturaţie: a) Umg creşte şi UT scade; b) Umg rămâne constantă...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Microeconomie

TEMA NR. 1 1.PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI POLITICE 1.Întrebarile fundamentale pe care (si) le pune teoria economica 2.Nevoile economice...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al economiei. Microeconomia şi macroeconomia,...

Ai nevoie de altceva?