Microeconomie

Curs
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 228 în total
Cuvinte : 71479
Mărime: 1021.08KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Capitolul 1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL ECONOMIEI.7

1. 1 Economia – formă a acţiunii umane.9

1.1.1 Nevoile şi resursele economice.9

1.1.2 Activitatea economică şi structurile ei.11

1.1.3 Raritate şi alegere; costul de oportunitate .15

1. 2 Ştiinţa economică: domeniu, scop şi metodă.21

1.2.1 Geneza şi etapele evoluţiei ştiinţei economice.21

1.2.2 Definirea economiei şi raporturile ei cu alte ştiinţe sociale.23

1.2.3 Economia – componentă de bază a sistemului ştiinţelor economice. Microeconomia şi macroeconomia.26

1.2.4 Metoda economiei: procedee şi instrumente de analiză economică.32

Capitolul 2. ECONOMIA DE PIAŢÃ: CARACTERIZARE GENERALĂ.47

2. 1 Economia naturală şi economia de schimb.48

2. 2 Tipuri de sisteme economice.52

2. 3 Modelul teoretic şi sistemul real al economiei de piaţă.55

2. 4 Banii şi rolul lor în economia de piaţă.58

Capitolul 3. AGENŢII ECONOMICI ŞI FLUXURILE ECONOMICE.65

3. 1 Agenţii economici: concept şi tipologie.66

3. 2 Circuitul economic şi fluxurile în economia de piaţă.69

3. 3 Organizarea afacerilor.74

Capitolul 4. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI. .81

TEORIA CERERII

4.1 Utilitatea economică. Principiul utilităţii marginale descrescânde.82

4. 2 Surplusul consumului.89

4. 3 Preferinţele şi alegerea consumatorului.92

4. 4 Echilibrul consumatorului. Abordare statică şi dinamică.98

4. 5 Cererea. Elasticitatea cererii.104

Capitolul 5. COMPORTAMENTUL PRODUCĂTORULUI. TEORIA PRODUCŢIEI ŞI ECHILIBRUL PRODUCĂTORULUI.117

5.1 Factorii de producţie.118

5.2 Funcţia de producţie. Analiza pe termen scurt.130

5.3 Echilibrul producătorului. Analiza pe termen lung.138

5.4 Randamentele de scară şi problema dimensiunii firmei.146

Capitolul 6. COMPORTAMENTUL PRODUCĂTORULUI. COSTUL ŞI OFERTA.151

6.1. Costul de producţie.152

6.2. Pragul de rentabilitate şi determinarea ofertei producătorului.158

6.3. Evoluţia costului pe termen lung.,.161

6.4. Oferta. Elasticitatea ofertei.165

Capitolul 7. PIEŢE, CONCURENŢĂ, PREŢURI.171

7.1. Structura pieţei şi concurenţa.172

7.2. Preţul : concept, forme şi funcţii.179

7.3. Piaţa cu concurenţă perfectă şi formarea preţului de echilibru.184

7.4. Echilibrul firmei pe piaţa cu concurenţă perfectă.191

Capitolul 8. MONOPOLUL, CONCURENŢA MONOPOLISTICĂ ŞI OLIGOPOLUL.201

8.1 Monopolul.203

8.2 Concurenţa monopolistică.211

8.3 Oligopolul.215

8.4 Politici guvernamentale de preţuri.224

Extras din document

Capitolul 1

INTRODUCERE ÎN STUDIUL ECONOMIEI

Planul temei

1. 1 Economia – formă a acţiunii umane

1.1.1 Nevoile şi resursele economice

1.1.2 Activitatea economică şi structurile ei

1.1.3 Raritate şi alegere; costul de oportunitate

Figura 1.1 Frontiera posibilităţilor de producţie

1. 2 Ştiinţa economică: domeniu, scop şi metodă

1.2.1 Geneza şi etapele evoluţiei ştiinţei economice

1.2.2 Definirea economiei şi raporturile ei cu alte ştiinţe sociale

Caseta 1.1 Ce este economia?

1.2.3 Economia – componentă de bază a sistemului ştiinţelor economice.

Microeconomia şi macroeconomia

Caseta 1.2 Raportul dintre economia pozitivă şi economia normativă

1.2.4 Metoda economiei: procedee şi instrumente de analiză economică

Caseta 1.3 Introducere în metodologia ştiinţelor economice

Caseta 1.4 Folosirea graficelor în analiza economică

Obiectivele temei

• Evidenţierea acelor elemente, aspecte şi caracteristici ale activităţii economice

necesare clarificării domeniului şi scopului ştiinţei economice;

• Prezentarea tensiunii nevoi-resurse şi clarificarea problemei generale a oricărei economii;

• Delimitarea conceptuală a economiei în cadrul acţiunii sociale şi conturarea principalelor forme şi niveluri ale activităţii economice;

• Clarificarea domeniului şi scopului ştiinţei economice contemporane şi reliefarea raporturilor ei cu celelalte ştiinţe sociale;

• Delimitarea economiei în cadrul sistemului ştiinţelor economice şi formularea

precizărilor de rigoare cu privire la modul de abordare a problemelor la nivel micro

şi macroeconomic;

• Evidenţierea demersului metodologic prin care se elaborează teoriile economice şi se construiesc modelele economice.

Primul capitol constituie o introducere generală în problemele fundamentale ale economiei. Complexitatea şi dificultăţile domeniului de investigare şi cunoaştere implică unele precizări preliminare şi delimitari conceptuale, necesare pentru întregul demers al ştiinţei economice. În fond, ce este economia şi cum s-a format şi dezvoltat cunoaşterea ştiinţifică în domeniu? Care este obiectul de studiu al economiei şi cărui scop servesc cunoşţintele acumulate? Ce metode şi procedee angajează economia ca ştiinţă?

În căutarea răspunsurilor la astfel de întrebări trebuie, în mod firesc, pornit

de la descifrarea semnificaţiei noţiunii de economie. În primul rând, prin economie se înţelege o formă a acţiunii oamenilor, în fapt principalul domeniu al creativităţii şi efortului uman. În al doilea rând, prin termenul de economie se înţelege o ştiinţă socială a cărei pronunţată particularitate constă în concentrarea procedeelor i instrumentelor ei de analiză în vederea asigurării raţionalităţii sau eficienţei activităţii economice.

Pornind de la cele două semnificaţii de bază ale noţiunii de economie, problemele tratate în acest capitol au fost grupate în două parţi. Prima parte se ocupă de economie ca formă a acţiunii umane, pentru a evidenţia elementele fundamentale ale acesteia şi natura generală a problemelor care preocupă pe economişti. Cea de-a doua parte a capitolului abordează economia ca ştiinţă, în principal domeniul şi metoda de cercetare.

1. 1 Economia – formă a acţiunii umane

Pentru a-şi rezolva problemele existenţei şi condiţiei lor umane, indivizii acţionează într-o mare diversitate de forme şi domenii de activitate. Dacă dorim să cunoaştem ce este economia ca formă a activităţii umane, este necesar sa observam ce se întâmplă, în esenţă, când se desfăşoară activitatea economică. În acest sens, două împrejurări sau realităţi sunt relevante pentru domeniul de studiu al economiei şi pe care se fundamentează problema raţionalităţii în economie: prima realitate priveşte nevoile sau trebuinţele oamenilor care sunt practic nelimitate; cea de-a doua realitate se referă la resursele sau mijloacele necesare, care în raport cu trebuinţele sunt insuficiente.

Preview document

Microeconomie - Pagina 1
Microeconomie - Pagina 2
Microeconomie - Pagina 3
Microeconomie - Pagina 4
Microeconomie - Pagina 5
Microeconomie - Pagina 6
Microeconomie - Pagina 7
Microeconomie - Pagina 8
Microeconomie - Pagina 9
Microeconomie - Pagina 10
Microeconomie - Pagina 11
Microeconomie - Pagina 12
Microeconomie - Pagina 13
Microeconomie - Pagina 14
Microeconomie - Pagina 15
Microeconomie - Pagina 16
Microeconomie - Pagina 17
Microeconomie - Pagina 18
Microeconomie - Pagina 19
Microeconomie - Pagina 20
Microeconomie - Pagina 21
Microeconomie - Pagina 22
Microeconomie - Pagina 23
Microeconomie - Pagina 24
Microeconomie - Pagina 25
Microeconomie - Pagina 26
Microeconomie - Pagina 27
Microeconomie - Pagina 28
Microeconomie - Pagina 29
Microeconomie - Pagina 30
Microeconomie - Pagina 31
Microeconomie - Pagina 32
Microeconomie - Pagina 33
Microeconomie - Pagina 34
Microeconomie - Pagina 35
Microeconomie - Pagina 36
Microeconomie - Pagina 37
Microeconomie - Pagina 38
Microeconomie - Pagina 39
Microeconomie - Pagina 40
Microeconomie - Pagina 41
Microeconomie - Pagina 42
Microeconomie - Pagina 43
Microeconomie - Pagina 44
Microeconomie - Pagina 45
Microeconomie - Pagina 46
Microeconomie - Pagina 47
Microeconomie - Pagina 48
Microeconomie - Pagina 49
Microeconomie - Pagina 50
Microeconomie - Pagina 51
Microeconomie - Pagina 52
Microeconomie - Pagina 53
Microeconomie - Pagina 54
Microeconomie - Pagina 55
Microeconomie - Pagina 56
Microeconomie - Pagina 57
Microeconomie - Pagina 58
Microeconomie - Pagina 59
Microeconomie - Pagina 60
Microeconomie - Pagina 61
Microeconomie - Pagina 62
Microeconomie - Pagina 63
Microeconomie - Pagina 64
Microeconomie - Pagina 65
Microeconomie - Pagina 66
Microeconomie - Pagina 67
Microeconomie - Pagina 68
Microeconomie - Pagina 69
Microeconomie - Pagina 70
Microeconomie - Pagina 71
Microeconomie - Pagina 72
Microeconomie - Pagina 73
Microeconomie - Pagina 74
Microeconomie - Pagina 75
Microeconomie - Pagina 76
Microeconomie - Pagina 77
Microeconomie - Pagina 78
Microeconomie - Pagina 79
Microeconomie - Pagina 80
Microeconomie - Pagina 81
Microeconomie - Pagina 82
Microeconomie - Pagina 83
Microeconomie - Pagina 84
Microeconomie - Pagina 85
Microeconomie - Pagina 86
Microeconomie - Pagina 87
Microeconomie - Pagina 88
Microeconomie - Pagina 89
Microeconomie - Pagina 90
Microeconomie - Pagina 91
Microeconomie - Pagina 92
Microeconomie - Pagina 93
Microeconomie - Pagina 94
Microeconomie - Pagina 95
Microeconomie - Pagina 96
Microeconomie - Pagina 97
Microeconomie - Pagina 98
Microeconomie - Pagina 99
Microeconomie - Pagina 100
Microeconomie - Pagina 101
Microeconomie - Pagina 102
Microeconomie - Pagina 103
Microeconomie - Pagina 104
Microeconomie - Pagina 105
Microeconomie - Pagina 106
Microeconomie - Pagina 107
Microeconomie - Pagina 108
Microeconomie - Pagina 109
Microeconomie - Pagina 110
Microeconomie - Pagina 111
Microeconomie - Pagina 112
Microeconomie - Pagina 113
Microeconomie - Pagina 114
Microeconomie - Pagina 115
Microeconomie - Pagina 116
Microeconomie - Pagina 117
Microeconomie - Pagina 118
Microeconomie - Pagina 119
Microeconomie - Pagina 120
Microeconomie - Pagina 121
Microeconomie - Pagina 122
Microeconomie - Pagina 123
Microeconomie - Pagina 124
Microeconomie - Pagina 125
Microeconomie - Pagina 126
Microeconomie - Pagina 127
Microeconomie - Pagina 128
Microeconomie - Pagina 129
Microeconomie - Pagina 130
Microeconomie - Pagina 131
Microeconomie - Pagina 132
Microeconomie - Pagina 133
Microeconomie - Pagina 134
Microeconomie - Pagina 135
Microeconomie - Pagina 136
Microeconomie - Pagina 137
Microeconomie - Pagina 138
Microeconomie - Pagina 139
Microeconomie - Pagina 140
Microeconomie - Pagina 141
Microeconomie - Pagina 142
Microeconomie - Pagina 143
Microeconomie - Pagina 144
Microeconomie - Pagina 145
Microeconomie - Pagina 146
Microeconomie - Pagina 147
Microeconomie - Pagina 148
Microeconomie - Pagina 149
Microeconomie - Pagina 150
Microeconomie - Pagina 151
Microeconomie - Pagina 152
Microeconomie - Pagina 153
Microeconomie - Pagina 154
Microeconomie - Pagina 155
Microeconomie - Pagina 156
Microeconomie - Pagina 157
Microeconomie - Pagina 158
Microeconomie - Pagina 159
Microeconomie - Pagina 160
Microeconomie - Pagina 161
Microeconomie - Pagina 162
Microeconomie - Pagina 163
Microeconomie - Pagina 164
Microeconomie - Pagina 165
Microeconomie - Pagina 166
Microeconomie - Pagina 167
Microeconomie - Pagina 168
Microeconomie - Pagina 169
Microeconomie - Pagina 170
Microeconomie - Pagina 171
Microeconomie - Pagina 172
Microeconomie - Pagina 173
Microeconomie - Pagina 174
Microeconomie - Pagina 175
Microeconomie - Pagina 176
Microeconomie - Pagina 177
Microeconomie - Pagina 178
Microeconomie - Pagina 179
Microeconomie - Pagina 180
Microeconomie - Pagina 181
Microeconomie - Pagina 182
Microeconomie - Pagina 183
Microeconomie - Pagina 184
Microeconomie - Pagina 185
Microeconomie - Pagina 186
Microeconomie - Pagina 187
Microeconomie - Pagina 188
Microeconomie - Pagina 189
Microeconomie - Pagina 190
Microeconomie - Pagina 191
Microeconomie - Pagina 192
Microeconomie - Pagina 193
Microeconomie - Pagina 194
Microeconomie - Pagina 195
Microeconomie - Pagina 196
Microeconomie - Pagina 197
Microeconomie - Pagina 198
Microeconomie - Pagina 199
Microeconomie - Pagina 200
Microeconomie - Pagina 201
Microeconomie - Pagina 202
Microeconomie - Pagina 203
Microeconomie - Pagina 204
Microeconomie - Pagina 205
Microeconomie - Pagina 206
Microeconomie - Pagina 207
Microeconomie - Pagina 208
Microeconomie - Pagina 209
Microeconomie - Pagina 210
Microeconomie - Pagina 211
Microeconomie - Pagina 212
Microeconomie - Pagina 213
Microeconomie - Pagina 214
Microeconomie - Pagina 215
Microeconomie - Pagina 216
Microeconomie - Pagina 217
Microeconomie - Pagina 218
Microeconomie - Pagina 219
Microeconomie - Pagina 220
Microeconomie - Pagina 221
Microeconomie - Pagina 222
Microeconomie - Pagina 223
Microeconomie - Pagina 224

Conținut arhivă zip

  • capitol 1.doc
  • capitol 2.doc
  • capitol 3.doc
  • capitol 4.doc
  • capitol 5.doc
  • capitol 6.doc
  • capitol 7.doc
  • capitol 8.doc
  • cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicații ale matematicii în microeconomie - preferințe utilități și echilibru economic

Introducere După cum afirma matematicianul german Johann Carl Friedrich Gauss “ Matematica este regina ştinţelor”. Una dintre aceste ştinţe este...

Rolul Statului în Economie

Introducere Actualitatea temei În cadrul diferitelor doctrine si scoli economice, în relatie cu doctrinele politice si sociale, abordarile...

Analiza Mediului Concurențial pe Piata Telecomunicațiilor din România - Modelul PEST

I. Prezentare principalelor companii de pe piata telecomunicatiilor din Romania Romtelecom Compania Romtelecom a fost fondata in anul 1930, sub...

Costul de Productie

Costul de productie reprezinta totalitatea cheltuielilor corespunzatoare consumului factorilor de productie, care se efectueaza pentru producerea...

Fituici Microeconomie

Prin cost de oportunitate înţelegem cea mai bună alternativă de alocare a resurselor sacrificată în favoarea alternativei alese. Frontiera...

Pragul de Rentabilitate si Importanta Cunoasterii Acestuia

Intr-o economie de piata scopul oricarei activitati economico-financiara este obtinerea de profit, adica activitatea respectiva sa fie rentabila....

Oligopol cooperant vs oligopol necooperant

OLIGOPOL COOPERANT vs. OLIGOPOL NECOOPERANT Oligopolul reprezinta structura de piata cea mai raspandita in tarile dezvoltate din punct de vedere...

Micro și Macroeconomia

1.Microeconomie Microeconomia consta in procesele, fatele, actele si comportamentele participantilor individuali la activitatea economica (firme,...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Microeconomie

TEMA NR. 1 1.PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI POLITICE 1.Întrebarile fundamentale pe care (si) le pune teoria economica 2.Nevoile economice...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al economiei. Microeconomia şi macroeconomia,...

Ai nevoie de altceva?