Microeconomie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 9030
Mărime: 99.92KB (arhivat)
Cost: Gratis
5 teme

Extras din document

TEMA 1: INTRODUCERE ÎN TEORIA ECONOMICĂ (2 ORE)

1 Obiectul de studiu al teoriei economice.

2 Structura cursului de teorie economică.

3 Principiile şi funcţiile teoriei economice.

4 Metode şi instrumente de analiză economică.

1 Obiectul de studiu al teoriei economice.

Ştiinţa economică studiază realităţi cu caracter dublu: atît obiective, cît şi subiective. În antichitate ideile economice erau formulate şi integrate în alte sisteme de gîndire. Abia în sec. 18 ele se deprind de alte ştiinţe, constituind o ştiinţă aparte. Iniţial, ştiinţa economică avea denumirea de „economie politică”, care provine de la trei cuvinte greceşti „oikos”, „nomos”, „polis” – gospodărie, lege, cetate (oraş, societate, ţară), cu derivatul său „politeia” care însemna organizare socială. Însă treptat de la ea încep să se deprindă ştiinţe autonome (statistica, contabilitate., marketing). Acestea se constituie în „sistemul ştiinţelor economice”, unde economia politică ocupă un loc central. Teoria economică studiază modul în care oamenii se organizează pentru a face faţă problemei insuficienţei resurselor. În orice tip de societate, există mai multe nevoi decât resursele, astfel încât este necesar ca acestea să fie alocate către cele mai eficiente utilizări. Insuficienţa resurselor este o problemă economică fundamentală, generală de faptul că dorinţele oamenilor sunt practic nelimitate; de aici rezultă necesitatea de a opta pentru o alternativă sau alta.

Activitatea economică reprezintă lupta împotriva rarităţii, fiind un proces complex ce reflectă faptele, comportamentele şi deciziile oamenilor privitoare la atragerea şi utilizarea resurselor economice în vederea producerii, circulaţiei, repartiţiei şi consumului de bunuri, în funcţie de nevoile şi interesele economice. Altfel spus, economia cuprinde toate problemele legate de producţia, distribuţia şi consumul de bunuri şi servicii.

Clasificarea ştiinţelor economice:

• Ştiintele economice fundamentale (economia politică, microeconomia, macroeconomia)

• Ştiintele economice funcţionale (statistica, contabilitatea, finanţele şi creditul, relaţii economice internaţionlae)

• Ştiintele economice concrete (economia: industriei, agriculturii, învăţămîntului, comerţului, transportului)

• Ştiintele economice istorice (doctrinele economice, istoria economiei naţionale şi mondiale)

• Ştiintele economice de frontieră (geografia economică, econometria, cibernetica economică)

Teoria economică constituie baza teoretică şi metodologică pentru celelalte ştiinţe economice, elaborează instrumentul de cercetare economică, formuleaza categoriile, legile şi tendinţele principale în dezvoltarea activităţii economice. Anume această ştiinţă serveşte drept temelie pentru elaborarea politicii economice promovate de stat.

În secolele 18-19, denumirea de „economie politica” este recunoscuta si utilizată de către reprezentanţii tuturor şcolilor şi doctrinelor economice.

Şcola clasică:

fondator-Adam Smith

opinia- banii trebuie învestiţi in urma economisirii lor;

Rezultat-au apărut noi clase de oameni.

Şcoala marxistă :

fondator-K. Marx;

opinia-relaţia dintre clase în procesul de producţie;

rezultat-exploatarea unora de către alţii, apar divergenţe dintre ţări ca rezultat a exploatării, apar revolte.

Şcola naţionalistă:

fondator-Flist;

opinia-căile de dezvoltare a naţiunilor subdezvoltate, stimularea producţiei autohtoni.

Rezultat-apar revolte şi conflicte pe plan internaţional.

Evoluţia obiectului de studiu al teoriei economice este redată astfel:

Nr d/o Principalele şcoli şi curente de gândire economică Obiectul de studiu

1 Mercantilismul, fiziocraţii, economia politică clasică Avuţia naţională

2 Marxismul Relaţiile de producţie

3 Şcoala istorică Economia naţională în ansamblu

4 Marginaliştii (microeconomia) Comportamentul agenţilor economici, căile şi mijloacele atingerii scopurilor urmărite

5 Keynesismul (macroeconomia) Mecanismul funcţionării economiei naţionale ca un tot întreg

6 Curentul instituţional - sociologic Institutele şi schimbările instituţionale

7 Teoria sintezei neoclasice Avuţia naţională; formele şi motivaţia comportamentului uman în condiţiile resurselor limitate

În linii generale, noţiunile de „economie politică”, „econimics”, „teorie economică”, „economie” pot fi folosite ca sinonime, însă totuşi sunt unele deosebiri de conţinut între ele.

2. Structura cursului de teorie economică.

Teoria economica este compusă din 2 compartimente de bază, doua părţi organice a unui întreg:

Microeconomie(fondator A. Marshall) studiază: comportamentul producătorului şi consumatorului, analiza pieţii cu formele ei principale, procesul de formarea preţurilor pe diferite pieţi, procesul de repartiţie a veniturilor între principalii actori în procesul de producţie.

Preview document

Microeconomie - Pagina 1
Microeconomie - Pagina 2
Microeconomie - Pagina 3
Microeconomie - Pagina 4
Microeconomie - Pagina 5
Microeconomie - Pagina 6
Microeconomie - Pagina 7
Microeconomie - Pagina 8
Microeconomie - Pagina 9
Microeconomie - Pagina 10
Microeconomie - Pagina 11
Microeconomie - Pagina 12
Microeconomie - Pagina 13
Microeconomie - Pagina 14
Microeconomie - Pagina 15
Microeconomie - Pagina 16
Microeconomie - Pagina 17
Microeconomie - Pagina 18
Microeconomie - Pagina 19
Microeconomie - Pagina 20
Microeconomie - Pagina 21
Microeconomie - Pagina 22
Microeconomie - Pagina 23
Microeconomie - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • TEMA 1.doc
  • TEMA 2.doc
  • Tema 3.doc
  • TEMA 4.doc
  • TEMA 5.doc

Alții au mai descărcat și

Riscul Afacerii

Capitolul 3 Riscul Întreprinderii (Afacerii) si Gestiunea (Managementul) acestuia 3.1 Introducere Tendinte recente în managementul corporatiilor...

Tranzacții comerciale internaționale

Obiectivele capitolului: După ce veţi studia acest capitol, veţi fi în măsură să: • definiţi franciza şi să înţelegi caracteristicile şi...

Epistemologie

CURSUL 1INTRODUCERE ÎN EPISTEMOLOGIE ECONOMICĂ Cuvinte-cheie: epistemologie, ştiinţă, cunoaştere Ce sunt economiştii şi ce fac ei? „Economiştii...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 ECONOMIA - FORMĂ A ACŢIUNII UMANE Nevoi şi resurse. Problema fundamentală a economiei –alegerea. Economia, că ştiinţă, studiază...

Finanțele instituțiilor publice

CURS 1 Instituţiile publice centrale cuprind Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale...

Economie comercială

Cap.1. Locul, rolul şi importanţa comerţului în economia naţională 1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul; 1.2. Comerţul internaţional şi...

Probleme economia comerțului

Propensiunea consumului • Propensiunea consumului reprezintă raportul dintre consumul total şi venituri (venit primar brut, venit disponibil brut,...

Planul de Afaceri

INTRODUCERE Obiectivul principal al managementului financiar al societăţilor comerciale este acela de a maximiza averea acţionarilor. Purtând în...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Microeconomie

TEMA NR. 1 1.PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI POLITICE 1.Întrebarile fundamentale pe care (si) le pune teoria economica 2.Nevoile economice...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al economiei. Microeconomia şi macroeconomia,...

Ai nevoie de altceva?