Microeconomie Anul 1

Curs
7.6/10 (10 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 138 în total
Cuvinte : 70199
Mărime: 302.96KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CURS 1

Economia - realitate complexă şi dinamică

1. Nevoile umane şi interesele economice

Omul - fiinţă biologică, socială şi raţională. Nevoile umane apar întâi sub forma dorinţelor, aşteptărilor, aspiraţiilor (latura subiectivă) apoi se întipăresc în conştiinţa şi obiceiurile oamenilor şi dobândesc (caracter obiectiv).

Nevoile umane constau din doleanţele, resimţirile, aşteptările oamenilor de a avea, de a fi, de a şti, de a crede şi de a –şi însuşi bunuri.

Clasificarea nevoilor: fiziologice, sociale (de grup), raţionale (spiritual-psihologice) etc.

Nevoile umane constituie motorul întregii dezvoltări social-economice .

Interesele economice - reprezintă acele nevoi umane înţelese conştientizate şi devenite mobiluri ale luptei oamenilor pentru existenţă, ale confruntării şi cooperării lor în vederea dobândirii bunurilor necesare satisfacerii nevoilor. Pot fi personale sau de grup.

Trăsăturile nevoilor umane: sunt nelimitate ca număr, şi limitate în capacitate, sunt concurente, sunt complementare şi se stings momentan prin satisfacere.

Resursele economice - constau din totalitatea elementelor, premiselor directe şi indirecte ale acţiunii sociale practice care sunt utilizabile, pot fi atrase şi sunt efectiv utilizate la producerea şi obţinerea de bunuri.

Premisa primară a satisfacerii nevoilor umane este natura, iar desprinderea resurselor din mediul lor este rolul activităţii umane. Resursele umane plus cele demografice formează resursele prime celelalte sunt derivate. Din alt unghi la vedere se clasifică în materiale şi umane.

Legea rarităţii resurselor constă în aceea că volumul, structurile şi calitatea resurselor economice şi bunurilor se modifică mai încet decât volumul, structurile şi intensitatea nevoilor umane.

Preocuparea oamenilor din totdeauna şi de pretutindeni a fost aceea de a alege resursele şi de a ierarhiza folosirea lor. O cât mai bună satisfacere a nevoilor a fost numită problema fundamentală a organizării oricărei economii. Se pun câteva întrebări. Ce şi cât să se producă? Cum să se producă? Pentru cine să se producă?

2. Economia – forma principală a acţiunii sociale. Cea mai cuprinzătoare activitate umană, care îl defineşte pe om ca specie este munca. Ca proces specific între om şi natură munca este acea activitate prin care şi în care oamenii, pornind de la nevoile lor, îşi prefigurează scopurile acţiunii, îşi formulează şi apără interesele, caută şi creează mijloacele adecvate atingerii scopurilor propuse.

Activitatea practică a omului se distinge prin criteriile de raţionalitate şi eficienţă. Activitatea economică se defineşte în lupta împotriva rarităţii ca proces complex ce reflectă faptele, actele, comportamentele şi deciziile oamenilor privitoare la atragerea şi utilizarea resurselor economice în vederea producerii, circulaţiei, repartiţiei (distribuţiei) şi consumului de bunuri, în funcţie de nevoile şi interesele economice. Cercetarea ştiinţifică şi protecţia mediului ar putea fi de asemenea inclusă în activitatea economică.

De-a lungul timpului s-a desfăşurat un amplu proces de diversificare, specializare şi integrare a activităţilor economice. A apărut diviziunea socială a muncii ca un proces obiectiv de desprindere, diferenţiere, separare autonomizare şi combinare a diferitelor genuri de activităţi şi fixarea acestora ca părţi inseparabile ale acţiunii sociale.

Producţia constă în transformarea intrărilor, a resurselor, factorilor de producţie în ieşiri, în bunuri economice, în rezultate de către unităţi specializate, în scopul satisfacerii nevoilor în mod direct sau indirect.

Schimbul (circulaţia) – este acea parte a activităţii economice care subsumează activităţile de trecere a bunurilor de la o persoană în alta pe calea vânzării-cumpărării.

Repartiţia - cuprinde acele activităţi prin care bunurile şi serviciile sunt orientate spre destinaţiile lor, prin care venitul se distribuie şi se redistribuie participanţilor la viaţa economică.

Consumul – actul de folosire efectivă a unui bun. El închide circuitul (feed-back-ul).

Costul de oportunitate – constă în valoarea bunurilor alternative sacrificate pentru a alege un anumit bun spre a fi produs sau consumat. Criteriul poate fi maximizarea utilităţilor sau minimizarea eforturilor.

Prin frontiera posibilităţilor de producţie se pot pune în evidenţă combinaţiile posibile de producere a două bunuri.

Economia, ca entitate complexă, dinamică, indestructibilă poate fi abordată ca micro, mezo şi macroeconomie.

Economia naţională constă din sistemul istoriceşte constituit al activităţilor economico-sociale, activităţi care se desfăşoară se întreţin şi se potenţează reciproc în cadrul unei ţări şi se raportează la posibilităţile şi la interesele ei generale.

Incertitudinea economică are ca sursă fie caracterul obiectiv impredictibil al unui proces economic, fie caracterul incomplet, aproximativ al cunoştinţelor despre acel proces.

Riscul se caracterizează prin posibilitatea descrierii unei legi de probabilitate pentru rezultatele scontate şi prin cunoaşterea acestei legi de către cei interesaţi.

Activitatea economică se desfăşoară pe baza unor multiple legături de intercondiţionare.

Fenomenul economic reprezintă forma exterioară a activităţii economice care se manifestă la suprafaţă şi poate fi cunoscut în mod direct de către oameni.

Preview document

Microeconomie Anul 1 - Pagina 1
Microeconomie Anul 1 - Pagina 2
Microeconomie Anul 1 - Pagina 3
Microeconomie Anul 1 - Pagina 4
Microeconomie Anul 1 - Pagina 5
Microeconomie Anul 1 - Pagina 6
Microeconomie Anul 1 - Pagina 7
Microeconomie Anul 1 - Pagina 8
Microeconomie Anul 1 - Pagina 9
Microeconomie Anul 1 - Pagina 10
Microeconomie Anul 1 - Pagina 11
Microeconomie Anul 1 - Pagina 12
Microeconomie Anul 1 - Pagina 13
Microeconomie Anul 1 - Pagina 14
Microeconomie Anul 1 - Pagina 15
Microeconomie Anul 1 - Pagina 16
Microeconomie Anul 1 - Pagina 17
Microeconomie Anul 1 - Pagina 18
Microeconomie Anul 1 - Pagina 19
Microeconomie Anul 1 - Pagina 20
Microeconomie Anul 1 - Pagina 21
Microeconomie Anul 1 - Pagina 22
Microeconomie Anul 1 - Pagina 23
Microeconomie Anul 1 - Pagina 24
Microeconomie Anul 1 - Pagina 25
Microeconomie Anul 1 - Pagina 26
Microeconomie Anul 1 - Pagina 27
Microeconomie Anul 1 - Pagina 28
Microeconomie Anul 1 - Pagina 29
Microeconomie Anul 1 - Pagina 30
Microeconomie Anul 1 - Pagina 31
Microeconomie Anul 1 - Pagina 32
Microeconomie Anul 1 - Pagina 33
Microeconomie Anul 1 - Pagina 34
Microeconomie Anul 1 - Pagina 35
Microeconomie Anul 1 - Pagina 36
Microeconomie Anul 1 - Pagina 37
Microeconomie Anul 1 - Pagina 38
Microeconomie Anul 1 - Pagina 39
Microeconomie Anul 1 - Pagina 40
Microeconomie Anul 1 - Pagina 41
Microeconomie Anul 1 - Pagina 42
Microeconomie Anul 1 - Pagina 43
Microeconomie Anul 1 - Pagina 44
Microeconomie Anul 1 - Pagina 45
Microeconomie Anul 1 - Pagina 46
Microeconomie Anul 1 - Pagina 47
Microeconomie Anul 1 - Pagina 48
Microeconomie Anul 1 - Pagina 49
Microeconomie Anul 1 - Pagina 50
Microeconomie Anul 1 - Pagina 51
Microeconomie Anul 1 - Pagina 52
Microeconomie Anul 1 - Pagina 53
Microeconomie Anul 1 - Pagina 54
Microeconomie Anul 1 - Pagina 55
Microeconomie Anul 1 - Pagina 56
Microeconomie Anul 1 - Pagina 57
Microeconomie Anul 1 - Pagina 58
Microeconomie Anul 1 - Pagina 59
Microeconomie Anul 1 - Pagina 60
Microeconomie Anul 1 - Pagina 61
Microeconomie Anul 1 - Pagina 62
Microeconomie Anul 1 - Pagina 63
Microeconomie Anul 1 - Pagina 64
Microeconomie Anul 1 - Pagina 65
Microeconomie Anul 1 - Pagina 66
Microeconomie Anul 1 - Pagina 67
Microeconomie Anul 1 - Pagina 68
Microeconomie Anul 1 - Pagina 69
Microeconomie Anul 1 - Pagina 70
Microeconomie Anul 1 - Pagina 71
Microeconomie Anul 1 - Pagina 72
Microeconomie Anul 1 - Pagina 73
Microeconomie Anul 1 - Pagina 74
Microeconomie Anul 1 - Pagina 75
Microeconomie Anul 1 - Pagina 76
Microeconomie Anul 1 - Pagina 77
Microeconomie Anul 1 - Pagina 78
Microeconomie Anul 1 - Pagina 79
Microeconomie Anul 1 - Pagina 80
Microeconomie Anul 1 - Pagina 81
Microeconomie Anul 1 - Pagina 82
Microeconomie Anul 1 - Pagina 83
Microeconomie Anul 1 - Pagina 84
Microeconomie Anul 1 - Pagina 85
Microeconomie Anul 1 - Pagina 86
Microeconomie Anul 1 - Pagina 87
Microeconomie Anul 1 - Pagina 88
Microeconomie Anul 1 - Pagina 89
Microeconomie Anul 1 - Pagina 90
Microeconomie Anul 1 - Pagina 91
Microeconomie Anul 1 - Pagina 92
Microeconomie Anul 1 - Pagina 93
Microeconomie Anul 1 - Pagina 94
Microeconomie Anul 1 - Pagina 95
Microeconomie Anul 1 - Pagina 96
Microeconomie Anul 1 - Pagina 97
Microeconomie Anul 1 - Pagina 98
Microeconomie Anul 1 - Pagina 99
Microeconomie Anul 1 - Pagina 100
Microeconomie Anul 1 - Pagina 101
Microeconomie Anul 1 - Pagina 102
Microeconomie Anul 1 - Pagina 103
Microeconomie Anul 1 - Pagina 104
Microeconomie Anul 1 - Pagina 105
Microeconomie Anul 1 - Pagina 106
Microeconomie Anul 1 - Pagina 107
Microeconomie Anul 1 - Pagina 108
Microeconomie Anul 1 - Pagina 109
Microeconomie Anul 1 - Pagina 110
Microeconomie Anul 1 - Pagina 111
Microeconomie Anul 1 - Pagina 112
Microeconomie Anul 1 - Pagina 113
Microeconomie Anul 1 - Pagina 114
Microeconomie Anul 1 - Pagina 115
Microeconomie Anul 1 - Pagina 116
Microeconomie Anul 1 - Pagina 117
Microeconomie Anul 1 - Pagina 118
Microeconomie Anul 1 - Pagina 119
Microeconomie Anul 1 - Pagina 120
Microeconomie Anul 1 - Pagina 121
Microeconomie Anul 1 - Pagina 122
Microeconomie Anul 1 - Pagina 123
Microeconomie Anul 1 - Pagina 124
Microeconomie Anul 1 - Pagina 125
Microeconomie Anul 1 - Pagina 126
Microeconomie Anul 1 - Pagina 127
Microeconomie Anul 1 - Pagina 128
Microeconomie Anul 1 - Pagina 129
Microeconomie Anul 1 - Pagina 130
Microeconomie Anul 1 - Pagina 131
Microeconomie Anul 1 - Pagina 132
Microeconomie Anul 1 - Pagina 133
Microeconomie Anul 1 - Pagina 134
Microeconomie Anul 1 - Pagina 135
Microeconomie Anul 1 - Pagina 136
Microeconomie Anul 1 - Pagina 137
Microeconomie Anul 1 - Pagina 138

Conținut arhivă zip

  • Microeconomie Anul 1.docx

Alții au mai descărcat și

Grile Microeconomie și Macroeconomie

1. Care dintre urmãtoarele caracteristici nu aparþin activitãþii economice? a) este principala formã de activitate practicã; b) este guvernatã...

Plan de Afaceri

Capitolul 1: Sinteza planului de afaceri Prezentul plan de afaceri este realizat în vederea estimării sustenabilității ideii de afacere propuse...

Referat la Microeconomie - Moneda

Scurt istoric Demult, cu milenii in urma, oamenii au inceput sa dobandeasca din munca pamantului si cresterea animalelor unele surplusuri fata de...

Recenzie - Economia intr-o Lectie

Henry Hazlitt a trait intre anii 1895 si 1993 fiind una dintre cele mai stralucite minti ale secolului xx. Economics in one lesson (Economia intr-o...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie

MICROECONOMIE ECONOMIA - FORMĂ PRINCIPALĂ A ACŢIUNII UMANE 1. Problema principală a economiei: resurse limitate, nevoi nelimitate 1.1....

Activitatea Economică

Capitolul 1 Activitatea economică este ansamblul comportamentelor indivizilor privind atragerea şi folosirea resurselor economice rare (adică a...

Te-ar putea interesa și

Managementul Participativ și Motivarea Personalului

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE DE MANAGEMENT I. 1. Conceptul de management La începutul desfăşurării unor activităţi în grupuri organizate,...

Forme de Determinare și Semnificații ale Presiunii Fiscale

FORME DE DETERMINARE ȘI SEMNIFICAŢII ALE PRESIUNII FISCALE Capitolul 1: Conceptul şi semnificaţiile presiunii fiscale 1.1 Definirea şi...

Strategia de promovare a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului

EAM=VIITOR Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București se încadrează în domeniul...

Formarea Pretului in Concurenta Imperfecta - Monopolul

CAP.1 : Formarea preturilor in concurenta imperfecta si in situatia de monopol Cap 1.1: Formarea preturilor in concurenta imperfecta . Piata...

Piata de Capital Cadrul Performantelor Economice

Economia nationala a oricarei tari se bazeaza în functionarea ei pe ansamblul resurselor mobilizabile de o maniera eficienta în vederea...

Promovare ASE

1.Macromediul a)Analiza serviciilor de educatie din domeniul economiei agroalimentare la nivel international Specializarea urmărește...

Evolutia Inflatiei si Somajului in Romania in Perioada Crizei Economice Contemporane

Inflatia Consider ca inflatia si somajul sunt doua fenomene economice negative pentru economia oricarei tari.De asemenea consider ca aceste doua...

Promovarea Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului

Capitolul I : Macromediul Oferta educaţională a Universităţilor : 1. Universitatea ’’Dunărea de Jos’’ Galați -Înfiinţată în anul : 1974....

Ai nevoie de altceva?