Microeconomie și Macroeconomie

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 22964
Mărime: 475.09KB (arhivat)
Cost: Gratis
raspunsuri la intrebari

Extras din document

1. Teoria macroeconomică: obiectul de studii şi metodele de cercetare.

2. Indicatorii macroeconomici de rezultate şi evaluarea lor. Dinamica principalilor indicatori macroeconomici în R.Moldova.

3. Indicatorii macroeconomici nominali şi reali. Indicii macroeconomici de preţuri.

4. Fluctuaţii macroeconomice. Ciclul economic şi factorii care îl influenţează.

5. Piaţa muncii. Formele şi cauzele şomajului. Evaluarea şi costurile şomajului. Legea lui Okun. Politici anti-şomaj.

6. Inflaţia: cauze, forme şi costuri. Evaluarea inflaţiei. Ecuaţia lui Fischer.

7. Curba lui Phillips. Sensul economic al ecuatiei.

8. Cererea agregată şi determinanţii ei. Curba cererii agregate.

9. Consumul, înclinaţia marginală spre consum, rata consumului şi funcţia consumului.

10. Economiile şi investiţiile. Efectele creşterii investiţiilor.

11. Oferta agregată şi factorii ce o determină. Modelul clasic şi modelul keynesist al ofertei agregate.

12. Echilibrul macroeconomic general. Modelul AD-AS.

13. Cererea de monedă. Teorii ale cererii de monedă. Factorii şi determinanţii cererii de monedă.

14. Oferta de monedă. Metode de reglare a ofertei de monedă. Instrumente ale politicii monetar-creditare.

15. Echilibrul pe piaţa monetară. Efectele de multiplicare şi de transmisie pe piaţa monetară.

16. Piaţa monetară şi curba LM. Caracteristicile curbei LM.

17. Piaţa bunurilor şi serviciilor, curba IS. Caracteristicile curbei IS.

18. Echilibrul şi soluţionarea dezechilibrelor în modelul IS-LM.

19. Cheltuielile şi veniturile publice. Excedentul şi deficitul bugetar. Metodele de finanţare al deficitului bugetar. Curba lui Laffer.

20. Gradul de îndatorare a statului şi metodele de finanţare a datoriei de stat. Instrumentele politicii bugetar-fiscală.

21. Balanţa de plăţi şi structura ei. Echilibrarea balanţei de plăţi.

22. Piaţa valutară. Rata de schimb nominală şi reală, factorii de influenţă a ratei de schimb. Operaţiuni cu rezervele valutare.

23. Economia deschisă. Funcţionarea economiilor în condiţiile sistemelor de rate de schimb fixe şi flexibile.

24. Creşterea economică şi dezvoltarea economică: esenţă şi factorii determinaţi.

Definiţii de bază necesare a fi cunoscute

1. Totalitatea tranzacţiilor ce au loc pe pieţele produselor, ale factorilor de producţie şi pe piaţa financiară între totalitatea sectoarelor instituţionale circuit economic

2. Valoarea de piaţă a bunurilor si serviciilor finale produse de agenţii economici rezidenţi în decursul unui an PIB

3. Veniturile obţinute de agenţii economici naţionali din activitatea efectuată în interiorul şi exteriorul ţării PNB

4. Venit rămas după achitarea impozitelor directe in dispoziţia menajelor pentru a fi cheltuit şi economisit venit disponibil al menajelor

5. Produsul Intern Brut evaluat la preţuri curente PIB Nominal

6. Produsul Intern Brut evaluat la preţurile unei perioade de referinţă PIB real

7. Valoarea maximală de bunuri şi servicii care pot fi produse în condiţiile utilizării depline a factorilor de productie Produs potenţial (PIB potenţial)

8. Succesiunea perioadelor de extindere şi contracţie a activităţii într-o economie Fluctuaţii ciclice (ciclul afacerilor)

9. Faza ciclului economic caracterizată prin reducerea nivelului activităţii economice recesiune economică

10. Dezechilibrul macroeconomic caracterizat prin excedentul fortei de muncă şomaj

11. Tip de şomaj caracteristic perioadelor de recesiune economică Şomaj ciclic

12. Tip de şomaj apărut ca rezultat al neconcordanţei dintre abilităţile profesionale ale forţei de muncă şi structura economiei şomaj structural

13. Tip de şomaj asociat cu fluctuaţia normală a forţei de muncă şomaj fricţional

14. Rata şomajului care nu influenteaza nivelul preturilor si salariilor rata naturală a şomajului (şomaj natural)

15. Lege, în conformitate cu care fiecare procent de creştere a şomajului efectiv peste cel natural determină reducerea PIB efectiv faţă de cel potenţial cu 2-3 % Legea lui Okun

16. Dezechilibrul macroeconomic caracterizat prin creşterea generalizata şi durabilă a preţurilor inflaţia

17. Proces de reducere a nivelului general preţurilor deflaţia

18. Proces de reducere a ritmului de creştere a nivelului general al preţurilor dezinflaţia

19. Proces caracterizat prin îmbinarea recesiunii şi a inflaţiei stagflaţie

20. Curba care caracterizeaza relaţia de compensare dintre nivelul şomajului şi nivelul inflaţiei curba lui Phillips

21. Venitul statului obtinut ca efect al emiterii de moneda suplimentare senioraj

22. Cheltuielile efectuate pentru satisfacerea necesitatilor personale consum personal

Preview document

Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 1
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 2
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 3
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 4
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 5
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 6
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 7
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 8
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 9
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 10
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 11
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 12
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 13
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 14
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 15
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 16
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 17
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 18
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 19
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 20
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 21
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 22
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 23
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 24
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 25
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 26
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 27
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 28
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 29
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 30
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 31
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 32
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 33
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 34
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 35
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 36
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 37
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 38
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 39
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 40
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 41
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 42
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 43
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 44
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 45
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 46
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 47
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 48
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 49
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 50
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 51
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 52
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 53
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 54
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 55
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 56
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 57
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 58
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 59
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 60
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 61
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 62
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 63
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 64
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 65
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 66
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 67
Microeconomie și Macroeconomie - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Microeconomie si Macroeconomie
    • micro_ro 2.doc
    • VALEA macro_ro.doc

Alții au mai descărcat și

Curba lui Phillips

CURBA LUI PHILLIPS Evolutia teoriei contemporane a inflatiei a fost influentata in mare masura de aparitia modelului curbei lui Phillips,intr-o...

Agregate Monetare

1.5 Definirea masei monetare Masa monetară- reprezintă un indicator care desemnează totalitatea mijloacelor băneşti existente în economia unei...

Statul și Economia

1. Rolul statului Statul este instituţia principală prin care se exercită puterea politică în societate într-un teritoriu de către un grup de...

Economia de Piață Contemporană

Concept •Modele teoretice şi tipurile concrete de economie de piaţă Economia de piață este organizată și funcționează prin mecanismele pieței în...

Economie Monetară și Financiară Europeană

Capitolul 1 EVOLU³IA PROCESULUI DE UNIFICARE MONETARÃ EUROPEANÃ 1.1. Încercãri de creare a unei zone de stabilitate monetarã Pânã în anul 1914,...

Piața Capitalului

Piaţa capitalului este componenta economiei de piaţă, care se apropie cel mai mult de piaţa cu concurenţă perfectă. Piaţa capitalului asigură...

Deprecierea în Evaluarea Bunurilor

Cele trei metode principale de estimare a deprecierii sunt următoarele: - metoda preluării de pe piaţă; - metoda vârstă-durată de viaţă; -...

Uniunea Europeană

U.E. UNIUNEA EUROPEANĂ Probleme principale Integrarea economică interstatală - aspecte generale Uniunea Europeană Lungul drum al ideii...

Te-ar putea interesa și

Cheltuieli pentru Acțiuni Social-culturale și Eficiența lor

CAPITOLUL I Continutul si structura cheltuielilor publice pentru actiuni social-culturale 1. Continutul si caracteristicile cheltuielilor...

Grile Microeconomie și Macroeconomie

1. Care dintre urmãtoarele caracteristici nu aparþin activitãþii economice? a) este principala formã de activitate practicã; b) este guvernatã...

Analiza Macroeconomica a Inflatiei

CAPITOLUL I Analiza macroeconomica a inflatiei I.1 Inflatia-dezechilibru macroeconomic complex Inflatia este un dezechilibru care atinge toate...

Adaptarea Firmelor Romanesti la Cerintele Companiilor Multinationale

CAPITOLUL I COMPANIILE MULTINATIONALE-GENERALITATI I.1. Evolutie si criterii de evaluare Entitatiile multinationale au jucat un rol important in...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Economia de Schimb

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Din categoria ştiinţelor sociale, adică acele ştiinţe care au ca obiect de studiu societatea, fie în ansamblul...

Marketing Antreprenorial

Teste marketing antreprenorial 1) Din punct de vedere istoric, marketingul a fost privit din prespectiva: a. functionala b. relationala c....

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între...

Ai nevoie de altceva?