Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 22243
Mărime: 1.08MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

INTRODUCERE 4

Obiectivele cursului 4

Capitolul 1 Modelarea economico-matematică, alternativă la „experimentul” din ştiinţele exacte

1.1. Premisele apariţiei modelării economico-matematice 5 – 8

1.2. Metode de culegere şi prelucrare a datelor folosite în modelarea economico-matematică 8 - 10

1.3. Procesul de trecere de la sistemul real la modelul de simulare 10 -13

1.4. Definiţia şi clasificarea modelelor economico-matematice 13 - 17

1.5. Modelarea procedurală 17- 18

1.6. Sisteme informatice de management 19 - 24

1.7. Sisteme inteligente bazate pe procedee euristice 25 - 28

1.8. Temă de control 36

Capitolul 2 Analiza sistematică şi construirea modelelor economico-matematice

2.1. Analiza de sistem 38 - 40

2.2. Structura de mulţimi a unui sistem în abordare statică şi abordare dinamică 41 - 44

2.3. Rolul şi locul modelării economico-matematice în management 44 - 45

2.4. Etapele construirii modelelor economico-matematice 46 - 47

2.5. Tipuri de modele economico-matematice 47

2.5.1. Modele ce surprind aspecte tehnologice şi de producţie 48 - 56

2.5.2. Modele informaţional-decizionale 57

2.5.3. Modele ale relaţiilor umane 57 - 58

2.5.4. Modele informatice 58 - 59

2.6. Temă de control 68

Capitolul 3 Modele economico-matematice utilizate în alocarea resurselor unei organizaţii

3.1. Teorema de optimalitate a lui Bellman 69 - 70

3.2. Modelarea alocării unor fonduri băneşti în funcţie de efectele economice obţinute. Studiul de caz nr. 1 70 - 75

3.3. Modelul de analiză a drumului critic pentru proiectele complexe 75 - 78

3.4. Modelul de analiză a drumului critic/cost 78 - 79

3.5. Algoritm euristic de alocare a resurselor 79 - 81

Studiul de caz nr. 2 81 - 86

Studiul de caz nr. 3 87 - 91

3.6. Temă de control 96

Capitolul 4 Simularea proceselor economice

4.1. Conceptul de simulare 97 - 99

4.2. Aplicaţii economice ale simulării 100 - 101

4.3. Etapele simulării 101 - 102

4.4. Simularea Monte Carlo 103 - 110

4.5. Alte tipuri de simulare 111

4.5.1. Simularea evenimentelor discrete 111 - 112

4.5.2. Simularea sistemelor continue cu tehnici Forrester 113 - 114

4.5.3. Simularea tip joc 115 - 116

4.6. Temă de control 122

Extras din document

Modelarea deciziilor financiar-monetare

Introducere

Stimate Cursant,

Pentru început îţi urez bine ai venit în grupul celor care studiază „Modelarea deciziilor financiar-monetare”

„Modelarea deciziilor financiar-monetare” este un curs care se adresează studenţilor de la facultăţile cu profil economic şi care doresc să se specializeze în utilizarea modelelor economico-matematice pentru fundamentarea deciziei manageriale, în condiţii de eficienţă pentru organizaţie, utilizând tehnica de calcul.

Obiectivele cursului

Capitolul 1 Modelarea economico-matematică, alternativă la „experimentul” din ştiinţele exacte

Obiectivele capitolului 1

Termeni cheie: algoritm, algoritm euristic, algoritmul general al rezolvatorului de probleme, algoritmul general al compozitorului de probleme, experiment, metode exacte, metode aproximative, metode euristice, sistem real, model real, model abstract, modelare economico-matematică, modelare procedurală, modele deterministe, modele stochastice, modele fuzzy, soluţie admisibilă, soluţie subnominală, tatonări.

1.1. Premisele apariţiei modelării economico-matematice

La sfârşitul secolului al XIX-lea, reprezentanţii “şcolii clasice” de management: F.W. Taylor (1856-1915), H. Ford (1863-1947), H. Fayol (1841-1925) au formulat în lucrările lor o serie de principii şi metode de organizare şi conducere a organizaţiilor cu importante consecinţe economice şi au abordat, pentru prima dată, problema mecanismului de funcţionare a unei întreprinderi. Conceptele utilizate de ei, însă, nu aveau la bază informaţia şi decizia. Aceste concepte apar după 1950, prin reprezentanţii şcolii “neoclasice” de management: Peter Drucker, Alfred Sloan şi Ernest Dale, care, în condiţiile creşterii dimensiunii şi a complexităţii întreprinderilor, includ în organizarea şi conducerea întreprinderiilor şi activităţile de producere, recepţionare, transport, prelucrare şi stocare a informaţiilor în scopul fundamentării deciziilor.

Procesele decizionale, alături de cele informaţionale ocupă o pondere importantă atât la nivel macro, cât şi la nivel microeconomic.

Reprezentanţii şcolii clasice şi a managementului stiinţific au recunoscut, de asemenea, şi importanţa resurselor umane, limitându-se însă la aspectele legate de recompensarea corectă, acordarea unor stimulente economice şi la stabilirea de relaţii formale. Astfel, în cercetările legate de organizarea şi conducerea organizaţiilor sunt urmărite aspectele legate de activitatea informaţional-decizională, precum şi aspectele legate de relaţiile umane.

Cei care acordă atenţie deosebită comportamentului oamenilor în timpul procesului productiv sunt reprezentanţii “şcolii relaţiilor umane” (a comportamentului): Elton Mayo, Abraham Zalesnick şi D. C. Peltz.

Un rol important în promovarea informaţiei şi deciziei, ca elemente de bază ale managementului, a constituit-o apariţia primei generaţii de calculatoare electronice (deceniul V), a primelor lucrări de cibernetică şi a primelor echipe de cercetare operaţională.

În condiţiile creşterii complexităţii structurale şi funcţionale a întreprinderilor, a ridicării nivelului tehnic şi a gradului de specializare a profesiunilor apare necesitatea creşterii rigurozităţii în luarea deciziilor pentru optimizarea acestora. În această perioadă, alături de procedeele tradiţionale de luare a deciziilor, bazate pe intuiţie şi experienţă, apar procedee noi, ştiinţifice caracterizate prin fundamentarea teoretică şi practică pe baza unor metode matematice.

Preview document

Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 1
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 2
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 3
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 4
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 5
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 6
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 7
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 8
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 9
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 10
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 11
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 12
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 13
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 14
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 15
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 16
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 17
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 18
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 19
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 20
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 21
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 22
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 23
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 24
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 25
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 26
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 27
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 28
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 29
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 30
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 31
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 32
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 33
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 34
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 35
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 36
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 37
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 38
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 39
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 40
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 41
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 42
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 43
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 44
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 45
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 46
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 47
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 48
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 49
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 50
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 51
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 52
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 53
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 54
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 55
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 56
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 57
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 58
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 59
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 60
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 61
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 62
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 63
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 64
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 65
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 66
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 67
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 68
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 69
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 70
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 71
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 72
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 73
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 74
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 75
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 76
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 77
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 78
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 79
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 80
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 81
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 82
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 83
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 84
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 85
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 86
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 87
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 88
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 89
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 90
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 91
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 92
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 93
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 94
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 95
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 96
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 97
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 98
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 99
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 100
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 101
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 102
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 103
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 104
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 105
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 106
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 107
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 108
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 109
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 110
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 111
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 112
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 113
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 114
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 115
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 116
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 117
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 118
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 119
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 120
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 121
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 122
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 123
Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare - Pagina 124

Conținut arhivă zip

  • Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Rentabilitatii si Riscului

Introducere În această lucrare am urmărit realizarea unei analize economico-financiare a companiei Antibiotice Iaşi în vederea identificării...

Modelarea economico-matematică

Introducere Cercetarea ştiinţifică are menirea de a promova descoperiri de noi legi, teorii, etc., care contribuie la îmbogăţirea cunoaşterii...

Simulare folosind metoda Monte Carlo pentru produse perisabile cu cerere probabilistă la patiseria Dolce

În fiecare zi, Patiseria Dolce face brioşe. Ea produce brioşe numai in loturi de 8 bucăţi. Pentru simplificare, vom presupune că cererea zilnică...

Controlul prin inventariere al societății Kamis SRL

Capitolul 1 : Controlul prin inventariere – noţiuni generale Controlul prin inventariere este modalitatea principală de control faptic având ca...

Stimularea prin Joc a Proceselor Economice

1.1 Definirea şi avantajele jocurilor de întreprindere Jocurile de întreprindere îşi au originea în jocurile de război, prin care se urmărea...

Jocuri de Intreprindere - Simulări

Cap. 1 Introducere Lucrarea isi propune sa raspunda la o problema de mare actualitate, si anume: retehnologizarea si modernizarea societatilor...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Orice agent economic trebuie sa stabileasca relatii comerciale cu alte persoane fizice sau juridice. Aceste relatii comerciale presupun dezvoltarea...

Econometrie si Previziune Economica

Lectia 1. ECONOMETRIA – RAMURA A ECONOMIEI Obiectivele lectiei - Insusirea caracteristicilor specifice econometriei - Intelegerea modelului...

Te-ar putea interesa și

Finanțele Publice

Finanţele publice au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, fiind strâns legate de istoria statului şi dreptului. De-a lungul...

Modelarea Deciziilor de Alocare a Factorilor de Producție

1.1. Elemente de logică a problemelor economice „Ceea ce nu facem repede, nu facem” Constantin Noica În general, prin „problemă“ se înţelege o...

Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Politica monetara este componenta de baza a politicii economice, alaturi de alte componente,in...

Modelarea Deciziei Financiare

Introducere Modelarea deciziei financiar-monetare tine de metodologia finantelor, de instrumentele si tehnicile de lucru pe care le presupune...

Strategii de politică monetară - țintirea inflației

1. Introducere Fenomenul inflaționist s-a făcut simțit în viața oamenilor încă de la începuturi sub diverse forme,care au afectat într-o mare...

Politica BNR de țintire a inflației în perioada noiembrie 2008 - octombrie 2009

1. Introducere Inflaţia este un dezechilibru major prezent în economia oricărei ţări, reprezentat de o creştere generalizată a preţurilor şi de...

Modelarea Deciziei de Portofoliu

1. Decizia de portofoliu Un portofoliu reprezinta o multime de active atat reale cat si financiare in care firma isi are investiti banii la un...

Economie Monetara

Rolul macroeconomic al monedei 1. Rolul monedei in economie: Pozitia monedei in cadrul economiei este evidentiat chiar de rolul jucat de pietele...

Ai nevoie de altceva?