Modele Unifactoriale de Regresie

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: pdf, xls
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 3055
Mărime: 581.24KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Razvan Barbulescu

Extras din document

Modelul 1. Consumul ca funcŃie de Venitul disponibil

În scopul evaluării influenŃei pe care variaŃia Venitului Disponibil o are asupra

Cheltuielilor de Consum ale unei familii, au fost înregistrate, pentru 10 familii, valorile

următoarelor variabile:

Y – Cheltuielile de Consum ale familiei;

X – Venitul Disponibil al familiei.

Y 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150

X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Fiecare familie a fost selectată, la întâmplare, dintr-un grup de familii cu un venit net

disponibil fixat. Valorile celor două variabile sunt exprimate în 1000 unităŃi monetare

(u.m.), astfel încât prima familie câstigă 80000 u.m. si consumă 70000 u.m. anual.

a) Să se reprezinte grafic datele de observaŃie si să se comenteze legătura dintre cele două

variabile.

b) Pe baza datelor de la nivelul esantionului, să se determine ecuaŃia de regresie liniară

care modelează legătura dintre cele două variabile. După estimarea parametrilor

modelului, să se interpreteze rezultatele obŃinute.

c) Să se verifice dacă modelul de regresie identificat este valid statistic (valoare

tabelară:5,32 pentru un nivel de semnificaŃie de 0,05).

d) Să se testeze semnificaŃia statistică a parametrilor modelului si să se determine

intervalele de încredere pentru parametrii modelului (valoare tabelară: 2,306 pentru un

nivel de semnificaŃie de 0,05).

e) Să se măsoare intensitatea legăturii dintre cele două variabile cu ajutorul coeficientului

de corelaŃie si al raportului de corelaŃie; să se testeze semnificaŃia indicatorilor utilizaŃi.

f) În ce măsură, variaŃia cheltuielilor de consum este influenŃată de venitul disponibil al

familiei, pe baza modelului de regresie determinat?

g) Să se previzioneze cheltuielile medii de consum ale unei familii, în ipoteza că venitul

disponibil este 100.

h) Să se previzioneze cheltuielile de consum ale unei familii, în ipoteza că venitul

disponibil este 100.

a Pentru a identifica existenŃa unei relaŃii de dependenŃă între variabilele analizate, ca si

forma si sensul relaŃiei de dependenŃă, construim diagrama împrăstierii datelor. Pentru a

crea o diagramă a datelor trebuie să stabilim care variabilă ar trebui să apară pe axa

orizontală. În analiza de regresie, variabila explicativă apare totdeauna pe axa orizontală

iar variabila explicată pe axa verticală.

Folosim Excel pentru a efectua calculele pentru estimarea unui model de regresie.

Valorile observate pentru variabilele Y si X sunt introduse în coloanele B si C.

Reprezentăm grafic perechile de puncte observate ( , ) i i x y .

Selectăm: Insert/Chart/XY(Scatter)…

Se constată că între variabilele X si Y există o legătură directă si liniară.

b A rezultat că putem considera că între cele două variabile există o relaŃie de forma:

y x i n i i i =α + β +ε , = 1,2,..., .

Pentru a determina estimatorii a si b (sau αˆ si βˆ ) ai parametrilor α si β , rezolvăm

sistemul de ecuaŃii normale ale lui Gauss.

  

+ =

+ =

Σ Σ Σ

Σ Σ

i i i i

i i

a x b x x y

an b x y

2

  

+ =

+ =

1700 322000 205500

10 1700 1110

a b

a b

SoluŃiile sistemului se pot obŃine folosind metoda determinanŃilor:

Preview document

Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 1
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 2
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 3
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 4
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 5
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 6
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 7
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 8
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 9
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 10
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 11
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 12
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 13
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 14
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 15
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 16
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Model1 Consum-Venit Model unifactorial.pdf
  • Model1 Date Consum-Venit.xls
  • Model2 Cerere Album-Pret Album Excel.pdf
  • Model2 Date Cerere-Pret.xls
  • Model3 Date Vizitatori-Spoturi.xls
  • Model3 Nr.Vizitatori-Nr.Spoturi Publicitare Excel.pdf

Alții au mai descărcat și

Influenta PIB si a Impozitelor asupra Salariilor

Interpretare rezultate din tabelul SUMMARY OUTPUT: - R= 0.99867 arată că între valoarea salariilor şi valoarea PIB-ului din Franta există o...

Econometrie

1 Analiza comerțului exterior folosind analiza econometrică 1.1 Culegerea datelor 2 Analiza modelului econometric folosind pachete de programe...

Formule Analiza Economico-Financiara

CA netă CA medie: = - preţ mediu de vanzare CA marginala: CAm = = - variatia veniturilor CA critica: CAcr = ; Rv = - pragul de rentabilitate -...

Econometrie Analiza Modelului Econometric Unifactorial si Multifactorial Privind Vanzarea de Produse al Firmei Duotrac

1) Formularea problematicii analizate, descrierea datelor si a sursei datelor. DUOTRAC- Companie specializata in vânzarea de tractoare noi, cu...

Previziune Economica

În orice activitate umană în general, sau activitate economică în special, preocuparea pentru anticiparea mersului evenimentelor ocupă un loc...

Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Planificare Financiară

Planificarea financiară începe cu o previziune a vânzărilor, care se bazează pe o analiză a cifrei de afaceri din ultimii 5 ani, prezentată într-un...

Evaluarea Intreprinderii

Conceptul de diagnostic = reperarea disfuncţionalităţilor activităţii, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităților, identificarea...

Ai nevoie de altceva?