Moneda si Credit

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 201 în total
Mărime: 326.35KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anisoara Apetrei

Extras din document

MONEDA ŞI ROLUL SAU ECONOMIC

Rolul monedei în viaţa economică şi socială necesită abordarea evoluţiei şi a funcţiilor îndeplinite de aceasta încă din perioada circulaţiei pieselor din metale preţioase. Termenul de monedã, folosit în special în limbajul poporului francez, englez, italian desemneazã, potrivit definiţiei datã de dicţionarul Larousse, „o piesã de metal, emisã de autoritatea suveranã, pentru a servi ca mijloc de schimb”.

Potrivit dicţionarului explicativ al limbii române, prin bani se înţelege „echivalentul general al valorii mãrfurilor; monedã de metal sau de hârtie recunoscutã ca mijloc de schimb şi de platã”.

Din definiţii rezultã cã între cele douã noţiuni existã diferenţe cantitative şi calitative, astfel:

• noţiunea de bani este mai cuprinzãtoare şi mai veche decât cea de monedã, întrucât cuprinde toate mijloacele de schimb;

noţiunea de monedã este denumirea genericã acordatã pieselor metalice.

MONEDA ŞI ROLUL SAU ECONOMIC

Din aceastã abordare rezultã cã noţiunea de monedã nu se identificã cu banii, aceasta reprezentând doar o parte a masei bãneşti.

La conturarea diferenţei dintre monedã şi bani contribuie şi alte argumente:

banii sunt o marfã, prin urmare sunt un bun economic, rezultat al unor legi obiective;

moneda, în schimb, este un acord de voinţã dintre oameni, pe de-o parte, şi presupune existenţa autoritãţii emitente, care decide cu privire la forma monedei şi a metalului din care este confecţionatã.

În prezent, termenul de monedã se foloseşte în sens larg, ceea ce înseamnã luarea în considerare atât a pieselor metalice, cât şi a bancnotelor şi a banilor de cont. Din acest punct de vedere, se poate considera cã cei doi termeni sunt similari, ceea ce conduce şi la similitudinea dintre circulaţie monetarã şi circulaţie bãneascã

Funcţiile monedei

Definirea monedei şi mãsurarea acesteia reprezintã o operaţiune dificilã, fãrã a ajunge sã fie perfect riguroasã, dupã cum o demonstreazã dezbaterile dintre teoreticieni, pe de o parte, şi cele dintre statisticieni, pe de altã parte.

Formele pe care le îmbracã moneda sunt numeroase şi în continuã schimbare, ceea ce conduce la definirea acesteia prin funcţiile pe care le îndeplineşte.

Deşi existã unele divergenţe de opinii cu privire la numãrul funcţiilor îndeplinite de monedã, în esenţã acestea sunt urmãtoarele, cu posibilitatea regrupãrii şi a divizãrii într-un numãr mai mare sau mai mic:

funcţia de standard sau etalon al valorii

funcţia de mijloc de platã (şi de schimb)

funcţia de rezervã a valorii (sau mijloc de tezaurizare)

A. Funcţia de standard sau etalon al valorii

Reprezintã cea mai importantã funcţie, întrucât permite exprimarea valorii bunurilor economice, în termeni monetari şi efectuarea de comparaţii între preţurile diferitelor bunuri şi servicii. Spre deosebire de alte forme de etalon, precum minutul, Kg, metrul, etalonul valorii prezintã o anume caracteristicã şi anume inconstanta. Moneda sau banii, cu care se mãsoarã valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor şi a raporturilor de echivalenţã dintre acestea, poate varia de-a lungul unei perioade de timp. În acest scop se utilizeazã puterea de cumpãrare, aflatã în raport invers proporţional cu modificarea preţurilor.

Alãturi de caracteristica variabilitãţii în timp, moneda ca standard al valorii, prezintã şi trãsãtura indispensabilitãţii, în sensul cã deţinerea banilor este absolut necesarã fiecãrui individ, pentru obţinerea bunurilor de care are nevoie şi pe care le preferã.

B. Funcţia de mijloc de platã (de schimb)

În evoluţia economiei monetare, anumite bunuri au servit ca monedã, precum ceaiul, mirodeniile, bijuteriile. Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, în Italia, au fost acceptate la modul general, ca mijloc de platã, ţigãrile. Comercianţii le-au acceptat ca mijloc de platã pentru vânzarea de produse, precum pâinea, laptele, hainele şi alte bunuri de strictã necesitate, întrucât puteau sã îşi procure tot ceea ce doreau cu ţigãrile respective.Într-o formã mai atenuatã, utilizarea ţigãrilor ca mijloc de platã a caracterizat şi ţãrile estice, inclusiv România în anii '70-'80. Chiar la începuturile anilor '90 în Uniunea Sovieticã ţigãrile erau utilizate ca mijloc de platã pentru procurarea unor produse occidentale, precum aparatura video, ori pentru câştigarea accesului spre putere.

Aceste exemple ilustreazã cã pentru acceptarea unui bun ca monedã şi ca mijloc de platã nu este necesarã intervenţia guvernelor, în scopul impunerii acestuia. De-a lungul timpului, autoritãţile au declarat drept monedã anumite bunuri (metale preţioase, bijuterii), dar funcţionarea sistemelor respective nu a fost posibilã, întrucât bunurile în cauzã nu au fost acceptate la modul general, ca mijloace de platã. În anul 1828, guvernul rus a încercat sã introducã platina, ca metal monetar, însã abandoneazã acest sistem, datoritã raritãţii metalului şi a valorii foarte ridicate.

În prezent, recunoaşterea generalã ca mijloc de platã de cãtre toţi participanţii la derularea tranzacţiilor din economie, este atribuitã bancnotelor, monedelor metalice şi banilor de cont sau scriptuali.

Conținut arhivă zip

  • Moneda si Credit.ppt

Alții au mai descărcat și

Mecanismul Culturii Organizaționale și Performanța Managerială

INTRODUCERE Conceptul de cultură organizaţională se referă la tot ceea ce înseamnă standarde colective de găndire, atitudini, valori, convingeri,...

Gestiunea Riscului de Lichiditate

Definirea riscului de lichiditate incapacitatea băncii de a finanţa portofoliul de active pe maturităţile şi la ratele de dobândă corespunzătoare...

Analiza Riscurilor

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 1.1. RISCUL – CONCEPT SI TRĂSĂTURI...

Economie Monetara

Moneda şi masa monetară.Abordări ale monedei. Indicatori de structurare ai masei monetare. Masa monetară în România şi în UME Sisteme monetare...

Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare

Modelarea deciziilor financiar-monetare Introducere Stimate Cursant, Pentru început îţi urez bine ai venit în grupul celor care studiază...

Cursuri Fiscalitate

Fiscalitate (Toader) Curs 1 Definitii: Impozitele-> sunt prelevari cu caracter obligatoriu, nerambursabile si fara contraprestatie directa...

Economia Mediului

Modulul 1 CONCEPTE DE BAZĂ Ecologia. Protecţia mediului. Economia mediului. Dezvoltare durabilă. OBIECTIVE - dezvoltarea economică în...

Strategii si Operatiuni Bursiere

Cadrul legal Legea 297/2004 Reglementarile CNVM (www.cnvmr.ro) Reglementarile BVB (www.bvb.ro) Codul BVB ca Operator de Piata piata la vedere...

Te-ar putea interesa și

Moneda si Creditul. Creatia Monetara a Bancilor

1.1 Concept Banii reprezintă bunuri ca oricare altele, indiferent că se prezintă sub forma variată de la început, sau sub forma lor proprie. Cu...

Moneda si Credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Moneda si Credit - Tipuri de Sisteme Monetare

1. Sistemul monetar: definire, conţinut, rol Formele actuale de organizare a circulaţiei monetare din diverse ţări reprezintă rezultatul unui...

Produsele Bancare

INTRODUCERE In toate tarile exista firme ce apartin administratiei de stat, centrale sau locale, care produc bunuri si servicii, incadranduse in...

Politică de creditare a băncilor comerciale

CAPITOLUL 1 CREDITUL 1.Definirea, elementele creditului 1.1 Definirea creditului ”Termenul de credit, abordat semantic are numeroase sensuri...

Oferta de Monedă

1. CADRUL INSTITUTIONAL AL OFERTEI DE MONEDA In economiile contemporane, sistemul financiar-bancar se compune, de regula din urmatoarele categorii...

Monedă și credit - creditul pentru investiții

Introducere Relațiile de credit au apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării producției de mărfuri și anume, atunci când această dezvoltare a...

Monedă și Credit

CAPITOLUL I. MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente 1.2. Dematerializarea monedei si inovatia...

Ai nevoie de altceva?