Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 31056
Mărime: 293.34KB (arhivat)
Cost: Gratis
Curs 4

Extras din document

În economiile contemporane, moneda este creată de sistemul financiar-bancar, însă organizarea şi funcţionarea acestuia diferă mult de la o ţară la alta şi de la o epocă istorică la alta. În aceste condiţii, analiza ofertei de monedă îmbracă adesea forma descrierilor instituţionale datate istoric şi localizate geografic. Aceste prezentări factuale sunt, fără îndoială, cât se poate de utile pentru cunoaşterea contextului în care se înscrie procesul de creare a monedei, însă nu sunt suficiente pentru înţelegerea mecanismelor intime ale formării ofertei de monedă. În consecinţă, relatările menţionate trebuiesc completate prin analize cauzale cu semnificaţie mai generală, de natură să contribuie la crearea unei viziuni comprehensive a fenomenului.

În fine, modalităţile de creare a monedei condiţionează direct politica monetară, ceea ce face ca analiza ofertei de monedă să comporte o semnificativă dimensiune normativă. Această latură operaţională se manifestă prin încercarea de a concepe şi aplica mecanismele de emisiune monetară cele mai eficace – problemă căreia economiştii din toate timpurile i-au acordat o mare atenţie.

4.1 Cadrul instituţional al ofertei de monedă

În economiile contemporane, sistemul financiar-bancar se compune, de regulă din trei categorii de instituţii:

- banca centrală;

- băncile şi instuţiile de credit asimilate acestora;

- instituţiile financiare nebancare;

- trezoreria statului.

Fiecare dintre aceste trei categorii conţine, la rândul său, un număr mai mare sau mai mic de elemente.

4.1.1 Banca centrală

În ţările membre UE, printre care, deci, şi România, banca centrală este o instituţie care aparţine deja trecutului. Într-adevăr, în toate aceste ţări, moneda europeană – euro - a înlocuit sau urmează să înlocuiască în curând monedele naţionale, care vor dispare definitiv din circulaţie. Or, aceasta implică încetarea politicilor monetare naţionale şi, deci, sfârşitul instituţiei băncii centrale în forma cunoscută până acum de toate aceste ţări europene. În UEM, băncile centrale nu mai au sarcina asigurării stabilităţii monedei naţionale, pur şi simplu deoarece aceasta nu mai există. În consecinţă, responsabilitatea gestionării euro revine „Băncii Centrale Europene” (BCE), pe când sarcina băncilor centrale naţionale este de a aplica în ţara respectivă politica monetară unică, elaborată de „Banca Centrală Europeană” (BCE).

În măsura în care instituţia băncii centrale mai subzistă, ca în România, până la intrarea în euroland, banca centrală deschide conturi băncilor comerciale, în care le păstrează disponibilităţile, le acordă credite şi le operează plăţile. De asemenea, banca centrală emite bancnote şi monezi (numerar), gestionează lichiditatea bancară - reprezentată de „moneda primară” - , administrează rezerva valutară (aur şi valute) a statului etc.

Cantitatea de „monedă primară” („baza monetară”), emisă de banca centrală, constituie o limită impusă creşterii cantităţii de monedă create de băncile comerciale, căci acestea din urmă trebuie să îşi procure această monedă superioară, pe care ele însele nu o pot emite, dar pe care clienţii doresc să o utilizeze. În modul acesta, banca centrală aparea ca „(re)finanţator de ultimă instanţă” al sistemului bancar comercial.

În fine, banca centrală este forul de concepere şi aplicare a politicii monetare, calitate în care principala sa sarcină este asigurarea stabilităţii monedei naţionale.

Funcţiile unei bănci centrale se reflectă în bilanţul său, care arată într-o manieră exhaustivă şi sistematică operaţiunile (monetare şi nemonetare) pe care aceasta le-a efectuat în perioada de referinţă.

4.1.2 Băncile şi instituţiile de credit asimilate

Instituţiile bancare şi asimilate au dreptul de a primi depozite de la particulari şi de a acorda credite. În această categorie, numită uneori în mod generic „instituţii de credit”, intră băncile obişnuite (comerciale), cooperativele de credit, instituţiile de credit cu statut special (case de economii, case de economii şi asigurări, case de credit municipal etc.). Principala caracteristică a acestei categorii de aşezăminte este că crează monedă, ceea ce face ca activitatea lor să fie supusă controlului băncii centrale.

Băncile crează monedă prin creditele pe care le acordă clienţilor lor. Aceste credite pot fi clasificate după mai multe criterii, dintre care cel mai uzual este scadenţa:

- 1) credite pe termen scurt (până la 12 luni);

- 2) credite pe termen mediu (3-5 ani);

- 3) credite pe termen lung (peste 5 ani).

În ceea ce priveşte creditele pe termen scurt, care crează monedă (depozite la vedere, monedă scripturală), acestea pot fi:

- a) credite în cont (inclusiv sub formă de linii de credit);

- b) scont de cambii şi alte efecte comerciale.

Resursele din care băncile finanţează aceste credite sunt:

- 1) moneda nou creată;

- 2) economiile pe diverse termene colectate de la clienţi;

- 3) împrumuturile pe termen lung contractate;

- 4) capitalul propriu.

La nivelul întregului sistem bancar, băncile sunt creatoare nete de monedă, deoarece acordă un volum de credite mai mare decât volumul economiilor pe care le colectează. Cu alte cuvinte, în mod normal, sectorul bancar este structural creditor faţă de sectoarele nebancare ale economiei.

Crearea de monedă de către bănci este o operaţiune scriptică: băncile crează monedă acordând credite clienţilor lor şi alimentând în modul acesta conturile de depozite la vedere ale acestora. Ca urmare, această creaţie monetară are o anumită contrapartidă. Deoarece procesul are loc cu ocazia acordării unui credit, contrapartida masei monetare nou create este reprezentată de promisiunea de rambursare a creditului respectiv, asumată de debitor şi reflectată contabil în activul bilanţului băncii. În modul acesta, se ajunge în situaţia că banca deţine o creanţă asupra clientului, iar acesta din urmă este purtătorul unei datorii faţă de bancă. Situaţia se reflectă în bilanţurile celor două părţi (banca şi clientul X); se observă că moneda nou creată figurează în pasivul băncii, deoarece suma respectivă aparţine clientului (fig. nr. 1).

Preview document

Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 1
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 2
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 3
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 4
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 5
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 6
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 7
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 8
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 9
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 10
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 11
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 12
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 13
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 14
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 15
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 16
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 17
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 18
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 19
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 20
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 21
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 22
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 23
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 24
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 25
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 26
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 27
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 28
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 29
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 30
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 31
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 32
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 33
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 34
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 35
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 36
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 37
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 38
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 39
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 40
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 41
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 42
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 43
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 44
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 45
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 46
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 47
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 48
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 49
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 50
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 51
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 52
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 53
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 54
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 55
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 56
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 57
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 58
Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Moneda si Credit - Oferta de Moneda intr-un Sistem Bancar cu Doua Niveluri.doc

Alții au mai descărcat și

Teoria localizării

Clasificarea sistematică a modelelor spaţiale ale producţiei şi consumului Teoriile localizării bazate pe costuri (von Thünen, A. Weber) Lösch şi...

Monedă și credit - crearea liberă de monedă - free banking

Instituţionalizarea procesului de formare a ofertei de monedă în modalitatea actuală, caracterizată de existenţa unui sistem bancar cu două nivele,...

Monedă și credit - procesul de transmisie

Procesul prin care deciziile de politică monetară exercită un anumit efect asupra economiei, în general, şi asupra nivelului preţurilor, în...

Sisteme și aplicații informatice

După cum rezultă din evoluţia prezentată în paragraful anterior, există mai multe metode de elaborare a produselor-program. În continuare vom...

Principii generale ale organizării contabilității instituțiilor publice

2.1 Notiuni generale privind evidenta bugetara Potrivit prevederilor legii contabilitatii nr.82/1991, obligatia organizarii si conducerii...

Normele metodologice de organizare a contabilității instituțiilor publice

3.1 Sfera de aplicare, regulile si principiile de baza folosite la organizarea contabilitatii institutiilor publice Prin introducerea noului plan...

Active Imobilizante

Reguli generale de evaluare Activele imobilizate se inscriu in bilant la costul de achizitie sau costul de productie. Activele imobilizate sunt:...

Venituri și finanțări

Potrivit principiilor contabile general acceptate prevazute de Sistemul European de Conturi-“95”, in cazul contabilitatii de angajamente,...

Te-ar putea interesa și

Politica Monetară în Economiile Emergente

LISTA TABELELOR, GRAFICELOR ŞI FIGURILOR LISTA TABELELOR Tabelul 1. Ţări adoptante a strategiei de ţintire a inflaţiei 20 Tabelul 2. Indicatori...

Impactul deflației asupra creșterii economice - studiu de caz

INTRODUCERE Definirea termenului „deflaţie” se poate realiza în următorul mod: frânare sau resorbţie totală a inflaţiei, prin măsuri care vizează...

Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii

I N T R O D U C E R E Băncile au evoluat o dată cu societatea umană, din antichitate până în epoca modernă. Răspândirea comerţului a determinat...

Câștigători și perdanți în perioada de tranziție în România

Introducere Cand tranzita a început exista o experienţă mult prea mica pentru a o avea ca punct de plecare. Spre deosebire de America Latina si...

Deflatia. definire, manifestare, cazuri celebre

INTRODUCERE Deflație înseamnă, conform dicționarului, orice scădere a prețurilor. Totuși, economiștii sunt atenți când folosesc acest cuvânt,...

Oferta de Monedă

1. CADRUL INSTITUTIONAL AL OFERTEI DE MONEDA In economiile contemporane, sistemul financiar-bancar se compune, de regula din urmatoarele categorii...

Creația Monetară

Prin emisiune bănească (monetară) înţelegem “ansamblul operaţiunilor de confecţionare a semnelor băneşti, de păstrare a acestora la emitent în...

Deflația, dezinflația și hiperinflația - forme ale dezechilibrului monetar

I. Deflația Deflația este caracterizată de scăderea generalizată şi de durată a tuturor prețurilor dintr-o economie, fiind determinată de...

Ai nevoie de altceva?