Moneda si Credit - Procesul de Transmisie

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 15156
Mărime: 115.53KB (arhivat)
Cost: Gratis
Curs 6

Extras din document

Procesul prin care deciziile de politică monetară exercită un anumit efect asupra economiei, în general, şi asupra nivelului preţurilor, în particular, se numeşte „proces de transmisie a politicii monetare”.

Legăturile cauzale specifice prin care acţionează în mod obişnuit impulsurile create de politica monetară se numesc „canale de transmisie”.

Descrierea şi analiza mecanismului de transmisie constituie un element esenţial al oricărei teorii monetare pertinente. De aceea, orice analiză de aceste gen se încadrează într-o concepţie teoretică mai generală cu privire la procesul macroeconomic şi la rolul monedei în economie. Însă, din motivele arătate pe larg în Cap. I, nu există şi, probabil, nu va exista o singură teorie a fenomenelor economice, ci o pluralitate de teorii, mai mult sau mai puţin integrate într-o viziune unitară asupra modului în care se desfăşoară viaţa economică. De aceea, în cele ce urmează ne vom limita la prezentarea celor mai importante canale de transmisie, fără a intra, deci, într-o analiză exhaustivă a legăturilor multiple - indirecte şi extrem de complexe - care există între acţiunile de politică monetară ale băncii centrale, pe de o parte, şi efectele manifestate în planul obiectivelor finale ale politicii macroeconomice (în principal, nivelul preţurilor), pe de altă parte.

O metodă frecvent folosită în literatură pentru prezentarea mecanismului de transmisie este „metoda cutiei negre”, propusă de Mishkin. Conform acestei metode, adoptate de un mare număr de autori, mai ales de cei de orientare monetaristă, analiza se limitează la evidenţierea legăturilor directe dintre oferta de monedă şi obiectivele finale ale politicii monetare, fără a intra în detaliile mecanismelor relaţionale respective. Există însă şi mulţi autori, mai ales de orientare keynesiană, care preferă „modele structurale” mai detaliate.

În ceea ce ne priveşte, vom descrie următoarele patru canale majore de transmisie a impulsurilor monetare:

- 1) canalul evidenţiat de teoria cantitativă - preţurile - prin care se manifestă impactul direct al ofertei de monedă asupra cererii macroeconomice;

- 2) canalul ratei dobânzii (canalul cererii agregate), prin care se transmit efectele exercitate de modificările structurii ratelor dobânzii asupra investiţiilor şi altor componente ale cererii agregate;

- 3) canalul anticipaţiilor, prin care previziunile privind inflaţia se repercutează asupra negocierilor salariale;

- 4) canalul cursurilor de schimb, care funcţionează în economiile deschise şi dotate cu cursuri de schimb lexibile.

Precizăm că nu este necesar ca toate aceste mecanisme de transmisie să fie observate practic într-o anumită economie. Legăturile predominante, gradul lor de intensitate şi, deci, eficacitatea relativă a diverselor canale depind de condiţiile instituţionale specifice, existente în economia avută în vedere, precum şi de obiectivele politicii economice a băncii centrale din ţara în cauză.

De asemenea, trebuie menţionat că deşi este extrem de importantă din punct de vedere teoretic şi practic, cunoaşterea procesului de transmisie este, dinr-o serie de motive, destul de limitată. În primul rând, însăşi modelele - teoretice şi econometrice - utilizate pentru descrierea procesului de transmisie au anumite limite cognitive inerente, care fac ca între economişti să nu existe un consens cu privire la semnificaţia rezultatelor obţinute cu ajutorul lor. În al doilea rând, transmisia către economia reală a impulsului monetar al băncii centrale se face cu o serie de decalaje de timp (lags), a căror lungime diferă foarte mult de la o ţară la alta, de la o etapă istorică la alta, în funcţie de natura reacţiei implicate şi de faza procesului de transmisie în care aceast decalaj se manifestă (decalaj fricţional, informaţional, cognitiv, decizional, inerţial, intern, extern) ş.a.m.d. Pericolul care se naşte de aici este ca măsurile de politică monetară concepute în scop contraciclic să aibă, de fapt, efecte prociclice. De exemplu, este posibil ca politica monetară, adoptată în scopul stimulării activităţii economice în faza de recesiune, să înceapă să îşi producă efectul doar după ce economia a intrat în faza de relansare. Or, aceasta înseamnă că, în anumite condiţii, o politică monetară discreţionară poate deveni ea însăşi o importantă cauză independentă de instabilitate macroeconomică.

În concluzie, incertitudinile cu privire la efectele pe termen scurt ale politicii monetare limitează posibilităţile de reglare fină a procesului economic cu ajutorul mijloacelor specifice acestui tip de intervenţie a statului în economie. Această concluzie este deosebit de importantă în contextul regulilor foarte complexe, elaborate pentru ceea ce se numeşte „strategia de ţintire a inflaţiei”, aplicată în prezent de multe bănci centrale. Ea are însă şi o semnificaţie generală, având în vedere importanţa pe care o acordă în prezent majoritatea băncilor centrale combaterii inflaţiei.

6.1 Canalul preţurilor

Canalul preţurilor a fost evidenţiat de teoria cantitativă clasică, al cărui obiect principal de studiu este influenţa pe care moneda o exercită asupra preţurilor. Teoria cantitativă constituie o descriere simplă, însă riguroasă a procesului de transmisie, fiind folosită adesea ca bază doctrinară pentru amintita „metodă a cutiei negre”. În forma clasică, această teorie a fost elaborată în epoca monedei metalice.

După cum am arătat în Cap. III, trăsătura esenţială a sistemelor monetare metalice (bimetalism, etalon aur-monede, etalon aur-bare etc.) este că moneda îmbracă forma monedei – marfă (aur sau argint). Aceasta face să nu existe problemele specifice procesului de formare a ofertei de monedă într-un sistem bancar cu două nivele, care au fost prezentate în Cap. IV, iar creşterea ofertei de monedă să se repercuteze în mod direct creşterea cererii de mărfuri şi servicii.

Preview document

Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 1
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 2
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 3
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 4
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 5
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 6
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 7
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 8
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 9
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 10
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 11
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 12
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 13
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 14
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 15
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 16
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 17
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 18
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 19
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 20
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 21
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 22
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 23
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 24
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 25
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 26
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 27
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 28
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 29
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 30
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 31
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 32
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 33
Moneda si Credit - Procesul de Transmisie - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Moneda si Credit - Procesul de Transmisie.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Conturilor Naționale

1.Functiile si obiectul de cercetare al Sistemului Conturilor Nationale Sistemul Conturilor Nationale face posibila descrierea economiei nationale...

Economia Informației - Suport de Curs

INFORMATIA – OBIECT AL ECONOMIEI PLANUL TEMEI: 1. Introducere 2. Conceptul de “informatie” 3. Tipologii ale informatiei 4. Caracteristicile...

Managementul și Marketingul Operațiunilor Logistice

Masterat în specializarea „Managementul si marketingul operatiunilor logistice” Disciplina: Bazele teoretice ale elaborarii prognozelor...

Divizarea Societatilor Comerciale

1. Considerente juridice Operatiunile divizare sunt reglementate de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu...

Gestiune Hotelieră

Curs 1 Gestiune hoteliera Cap. I Mediul intern si extern al întreprinderii hoteliere si de restauratie (I H R ) 1. 1 Mediul intern Mediul...

Împrumuturile de Stat

Capitolul 1. Împrumuturile de stat 1.1. Continutul economic al creditului public 1.1.1 Împrumuturile de stat: trasaturi caracteristice În...

Indici Bursieri

INDICI BURSIERI Indicii bursieri exprimã evolutia cursurilor valorilor mobiliare ce sunt cuprinse în structura indicelui cu reprezentativitate...

Instrumente de Plata

3.1 FORME DE DECONTARE SI INSTRUMENTE DE PLATA UTILIZATE IN TRANZACTIILE EFECTUATE PE TERITORIUL ROMANIEI Mecanismele si instrumentele cu care se...

Te-ar putea interesa și

Mecanisme de Transmisie a Politicii Monetare

1. Politica monetara si politica economica. Politica economica reprezinta ansamblul deciziilor adoptate de catre autoritatile publice, în vederea...

Rolul Ratei Dobânzii pe Piața Monetară și a Creditului

Atunci când Adam Smith, în lucrarea sa fundamentala, “Avutia Natiunilor…” se ocupa de partile care alcatuiesc pretul marfurilor, el arata ca...

Instrumente de Plata Electronica

1. Platile electronice 1.1 Conceptul de plati electronice Progresele deosebite realizate in domeniile informaticii si telecomunicatiilor au...

Analiza Mecanismului de Transmitere a Politicii Monetare a BNR

I. Introducere Politica monetară este o componentă de bază a politicii economice, alături de alte componente, în principal politica fiscală si...

Canale de Transmisie a Politii Monetare in Romania

Procesul prin care deciziile de politică monetară exercită un anumit efect asupra economiei, în general, şi asupra nivelului preţurilor, în...

Implicații ale Crizei Internaționale Recente Asupra Mecanismului de Transmitere a Politicii Monetare

CAPITOLUL 1. Mecanismul de transmisie a politicii monetare Politica monetară reprezintă o component de bază a politicii economice, alături de alte...

Impactul Politicii Monetare asupra Evolutiilor Macroeconomice din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Politica monetara este componenta de baza a politicii economice, alaturi de alte componente,in...

Mecanismul de Transmitere a Politicii Monetare BNR

Introducere Politica monetară poate fi definită ca ansamblul acțiunilor întreprinse de autoritatea monetară a unei tări, pentru ca prin reglarea...

Ai nevoie de altceva?