Normele de Audit Intern

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Normele de Audit Intern.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 90 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

NORME PROFESIONALE ALE AUDITULUI INTERN

1000 misiune, competente si responsabilitati

MISIUNEA, COMPETENTELE SI RESPONSABILITATILE AUDITULUI INTERN TREBUIE Sa FIE DEFINITE ÎN MOD FORMAL ÎNTR-O CARTA Sa CORESPUNDA NORMELOR SI Sa FIE APROBATE DE CONSILIU

MPA 1000-1

CARTA DE AUDIT INTERN

Natura acestei modalitati practice de aplicare: adoptarii cartei de audit intern. Prezenta MPA are drept scop trecerea în revista a tuturor punctelor ce trebuie examinate înainte de adoptarea unei carte ci recomandarea luarii în considerare a unui ansamblu de elemente.

Respectarea modalitatilor practice de aplicare este facultativa.

1. Misiunea, competentele si responsabilitatile auditului intern trebuie sa fie definite într-o carta. Responsabilul auditului intern trebuie sa încerce sa obtina aprobarea artei de catre directia generala precum si acceptarea acesteia de catre Consiliu, comitetul de audit sau orice alt organ cu drept de deliberare în acest domeniu.

Carta trebuie:

- sa stabileasca pozitia serviciului de audit intern în cadrul entitatii

- sa autorizeze accesul la documente, personal si bunuri fizice, necesar îndeplinirii corespunzatoare a misiunilor

- sa defineasca sfera de activitate a auditului intern

2. Carta serviciului de audit intern trebuie sa fie scrisa. Un document scris permite trimiterea acestuia în mod oficial directiei generale în vederea examinarii si aprobarii, si Consiliului în vederea acceptarii. Acest document faciliteaza si evaluarea periodica a pertinentei misiunii, a competentelor si a responsabilitatilor auditului intern. Difuzarea unui document scris si oficial care contine Carta auditului intern este un element esential în administrarea functiei de audit intern în cadrul entitatii. Misiunea, competentele si responsabilitatile trebuie sa fie definite si prezentate în scopul de a preciza rolul auditului intern si de a furniza directiei generale si Consiliului o baza de evaluare a activitatilor functiei. În cazul în care exista chestiuni de lamurit, neclaritati, Carta este întelegerea scrisa oficiala a acordului încheiat cu directia generala si cu Consiliul privind rolul si responsabilitatile auditului intern în cadrul entitatii.

3. Responsabilul auditului intern trebuie sa evalueze periodic daca misiunea, competentele si responsabilitatile definite în Carta continua sa fie pertinente pentru a permite serviciului de audit intern sa îsi atinga obiectivele. Rezultatul acestei evaluari periodice trebuie sa fie comunicat directiei generale si Consiliului.

1000.C1

Natura misiunilor de consultanta/consiliere trebuie sa fie definita în Carta de audit

MPA 1000.C1-1

Principii de baza în realizarea activitatilor de consultanta/consiliere de catre auditorii interni

Natura acestei modalitati practice de aplicare:

Conform definitiei auditului intern, auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare în ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor o îndruma pentru a-i îmbunatati operatiunile, si contribuie la adaugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajuta aceasta entitate sa îsi atinga obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele sale de management al riscurilor, de control, si de guvernare a întreprinderii, si facând propuneri pentru a le consolida eficacitatea în ceea ce priveste eficacitatea si îmbunatatirea eficientei managementului riscului si a proceselor de control si de conducere. Sa reamintim auditorilor interni ca normele de calificare si de functionare se aplica atât misiunilor de asigurare cât si misiunilor de consultanta/consiliere.

Prezenta MPA pune accentul pe parametrii generali ce trebuie luati în considerare în cadrul tuturor misiunilor de consultanta/consiliere Prestarile de servicii de consultanta/consiliere cuprind o varietate de activitati : de la misiuni oficiale, definite printr-un acord scris, pâna la activitati precum participarea în echipe însarcinate cu proiecte sau în comitete de conducere permanente sau temporare. Auditorii interni trebuie sa faca apel la judecata profesionala pentru a aprecia, de la caz la caz, în ce masura pot fi aplicate principiile cuprinse în prezenta MPA. Anumite angajamente de consultanta/consiliere precum si participare la un proiect de fuziune sau de achizitie sau misiuni de extrema urgenta (de exemplu punerea în practica a unor planuri de urgenta) pot necesita derogari de la procedurile care guverneaza de obicei misiunile de consultanta/consiliere .

Auditorilor interni li se recomanda sa tina cont de urmatoarele principii directoare în cursul misiunilor de consultanta/consiliere . Auditorii interni trebuie sa ia toate masurile pentru a se asigura ca membrii directiei generale si cei ai Consiliului înteleg si adera la principiul, regulile directoare si procedurile de comunicare necesare prestarii serviciilor de consultanta/consiliere .

Respectarea modalitatilor practice de aplicare este facultativa.

1. aport de valoare  aportul de valoare al auditului intern este realizat în cadrul unei entitati atunci când auditorii interni intervin conform unor modalitati bine adaptate culturii si resurselor sale. Acest aport de valoare, indicat în definitia auditului intern, se aplica activitatilor de asigurare si de consultanta/consiliere , al caror obiect este acela de a aduce un plus de valoare entitatii printr-o abordare sistematica si metodica în domeniile guvernarii întreprinderii, al managementului riscurilor si al controlului.

2. respectarea definitiei auditului intern  auditul intern necesita aplicarea unei metodologii de evaluare riguroasa si sistematica. Prestatiile furnizate sunt în general cele legate de asigurare si de consultanta/consiliere . Totusi, acestea pot sa includa si misiuni diferite care aduc un plus de valoare, care respecta definitia generala a auditului intern.

3. activitati care depasesc domeniul de asigurare si consultanta/consiliere  misiunile de audit intern pot lua forme multiple. Asa cum asigurarea si consultanta nu se exclud reciproc, acestea nu exclud nici realizarea altor misiuni precum investigatiile sau alte prestatii din afara auditului. Numeroase servicii de audit vor avea un rol atât de asigurare cât si de consultanta/consiliere

4. interdependenta dintre asigurare si consultanta/consiliere  misiunile de consultanta/consiliere sporesc plusul de valoare adus de auditul intern. Daca frecvent serviciile de audit intern si de asigurare genereaza misiuni de consultanta/consiliere , trebuie de asemenea sa recunoastem ca si misiunile de consultanta/consiliere pot genera misiuni de asigurare.

5. includerea misiunilor de consultanta/consiliere în Carta  auditorii interni efectueaza în mod traditional diferite tipuri de misiuni de consultanta/consiliere mergând de la analiza controalelor integrate în dezvoltarea sistemelor pâna la studiul dispozitivelor de securitate sau la participarea la grupuri de lucru însarcinate cu examinarea operatiunilor si cu formularea de recomandari etc. consiliul (sau comitetul de audit) trebuie sa abiliteze auditul intern sa efectueze alte misiuni în conditiile în care acestea nu genereaza un conflict de interese si nu sunt incompatibile cu obligatiile sale fata de comitet. Aceasta abilitare trebuie sa figureze în Carta auditului intern.

Fisiere in arhiva (1):

  • Normele de Audit Intern.doc

Alte informatii

NORME PROFESIONALE ALE AUDITULUI INTERN descrise detaliat fiecare.