Noțiuni Financiare Preliminare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 14256
Mărime: 68.46KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Ragalie, Levente Katona

Cuprins

Introducere .3

Cap. 1 Caracteristicile întreprinderilor mici si mijlocii

din economia româneasca 4

Cap. 2 Importanta economica si sociala a întreprinderilor mici si

mijlocii în România si în Uniunea Europeana6

2.1 Bariere în calea dezvoltarii întreprinderilor

mici si mijlocii8

2.2 Facilitati create de legea 133/1999 pentru eliminarea barierelor,

stimularea initiativei private si dezvoltarea unei afaceri proprii.10

Cap. 3 Comensurarea din punct de vedere financiar a unei afaceri profitabile10

Cap. 4 Programul financiar pentru sustinerea unei afaceri proprii .12

Cap. 5 Finantatori/programe din România care sprijina libera

initiativa 13

Cap. 6 Unele instrumente utilizate de I.M.M. pentru echilibrarea bugetului

propriu de venituri si cheltuieli 19

6.1 Unele aspecte privind activitatea bancilor din prisma anteprenorului 22

6.2 Unele instrumente financiare pentru sustinerea unui

bun plan de afaceri .23

Cap 7. Cap 7.33

Cap 8. Cap 836

8.1 Cambia .36

8.2 Biletul la ordin 37

8.3 Analiza efectuata în vederea avalizarii unui bilet la ordin37

Cap 9. Fondurile de garantare a creditelor pentru întreprinderile

mici si mijlocii.&&39 9.1 Fondul National de Garantarea a Creditelor pentru

întreprinderile mici si mijlocii.40

9.2 Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru

întreprinzatorii privati41

9.3 Fondul Român de Garantare a Creditului Rural42

Extras din document

Introducere

Primele notiuni dobândite deja în cadrul programului ChiarPOTI au evidentiat cadrul legal, privind procedurile de autorizare si functionare a firmelor mici si mijlocii si a întreprinzatorilor individuali, reprezentata prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata în 29.01.1998. Este recunoscut faptul ca dintre modalitatile juridice, prin care o afacere poate fi lansata liber în piata româneasca, avem reglementate urmatoarele forme:

1.-societatea în nume colectiv (S.N.C).

2.-societatea în comandita simpla (S.C.S.)

3.-societatea în comandita pe actiuni (S.C.A.)

4.-societatea pe actiuni (S.A)

5.-societatea cu raspundere limitata (S.R.L).

În relatia dintre o firma cu banca sa finantatoare, cele mai des întîlnite sunt societatile pe actiuni si cele cu raspundere limitata. Conform Legii nr. 31/1990 republicata, în Cap. I, art. 10, 11, 12 au aparut unele modificari fata de legea publicata initial, dintre care mentionam urmatoarele:

- capitalul social al societatii în comandita pe actiuni si al societatii pe actiuni nu poate fi mai mic de 25 mil. lei.

- numarul actionarilor în societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 5.

- capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 2 mil. lei si se divide în parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100 mii lei.

- numarul asociatiilor în societatea cu raspundere limitata nu poate fi mai mare de 50.

În plus, Legea nr. 26/1990 republicata în 1998 privind registrul comertului mentioneaza faptul ca o societate comerciala devine persoana juridica numai de la data înmatricularii sale în Registrul Comertului.

Prin Legea 133/1999, modificata în decembrie 2000, privind stimularea întreprinzatorilor privati, pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii se precizeaza ca în afara de cadrul legal mai sus amintit, ofiterii de credite în activitatea de finantare a I.M.M.-urilor trebuie, în mod obligatoriu, sa tina cont si de urmatoarele documente legale de înfiintare si functionare a I.M.M.-urilor precum:

- statutul si contractul societatii (înainte de 1998).

- actele de înscriere de mentiuni.

- actul constitutiv (dupa1998) .

- hotarîrea judecatoreasca definitiva.

- contractul de proprietate pentru sediul firmei / sediul comercial.

- contractul de închiriere pentru sediul firmei / sediul comercial.

- specimene de semnaturi (de regula identice cu cele de la deschiderea contului în banca).

- alte documente.

Acest suport de curs se adreseaza tinerilor, care doresc sa initieze o afacere pe cont propriu, urmând programul ChiarPOTI. În cadrul acestui program exista deja o serie de realizari ale celor doi parteneri care au initiat programul SHELL si Centrul pentru Dezvoltare Economica (CDE), precum Primul tau plan de afaceri. Din aceasta lucrare capitolele Previziune financiara (pag 14-15), Indicatorii financiari, de lichiditate, activitate si profitabilitate (pag 15-20), completeaza, în mod obligatoriu, prezentul suport de curs.

Cap 1. Caracteristicile întreprinderilor mici si mijlocii din economia româneasca

Pentru caracterizarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii nu a existat o abordare unitara pe parcursul ultimilor 15 ani. Clasificarea cea mai des utilizata recomandata si de Oficiul Statistic al Uniunii Europene (Eurostat) este în functie de la numarul de angajati astfel:

Numar de angajati

Microîntreprindere 0 9

Întreprindere mica 10 99

Întreprindere mijlocie 100 499

Dupa principiile Bancii Mondiale, I.M.M.-uri sunt acele întreprinderi în care numarul de angajati este între 1 250. Legislatia româneasca nu prevedea criterii unice de structurare a întreprinderilor mici si mijlocii pâna la aparitia Legii 133/1999. Astfel, prin Ordonanta Guvernului nr. 25/1993 întreprinderile mici si mijlocii au fost definite dupa urmatoarele criterii:

Nr. de angajati Cifra de afaceri

Întreprinderi mici 5 25 10 mil. lei 2 mild. lei anual

Întreprinderi mijlocii 26 200 10 mil. lei 2 mild. lei anual

Prin Ordonanta Guvernului nr.70/1994 se considerau întreprinderi mici si mijlocii, cele care îndeplineau cumulativ doua conditii:

- cifra de afaceri sub 10 mild. lei / an;

- numarul de angajati pâna la 299.

Preview document

Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 1
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 2
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 3
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 4
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 5
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 6
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 7
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 8
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 9
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 10
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 11
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 12
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 13
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 14
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 15
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 16
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 17
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 18
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 19
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 20
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 21
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 22
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 23
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 24
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 25
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 26
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 27
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 28
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 29
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 30
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 31
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 32
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 33
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 34
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 35
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 36
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 37
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 38
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 39
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 40
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 41
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 42
Noțiuni Financiare Preliminare - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Notiuni Financiare Preliminare.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Politicii de Îndatorare asupra Valorii Întreprinderii

Noile oportunitati de cooperare si schimburi internationale, ultimele realizari ale stiintei si tehnologiei, paleta din ce în ce mai larga a...

Managementul Financiar al Unităților Agricole

INTRODUCERE Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a generat în Republica Moldova elemente mai...

Analiza Financiara a unui Proiect de Investitii

Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie...

Politici Bugetare

1.Contextul macroeconomic Pentru a studia cresterea economica avem nevoie de o disciplina separata numita macroeconomie, deoarece exista forte...

Rolul Creditelor de Trezorerie in Asigurarea - Resurselor de Finantare a Activelor Circulante

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

in orice firma, indiferent de activitatea pe care o desfasoara, managerul urmareste aspecte globale de conducere ale unitatii economice si are in...

Gestiunea Financiar Contabila a Intreprinderii

Gestiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obttinerea si folosirea mijloacelor...

Previziune Economica - SC AndyChem SRL

I.Prezentare generala A.Date de identificare ale agentului economic Denumirea firmei: S.C. ANDYCHEM S.R.L. Sediul social : Turnu Magurele; str....

Te-ar putea interesa și

Contrabanda

Introducere Moldova este o ţara nouă pe harta Europei, apărută numai cu 10 ani în urmă. Ca şi orice altă ţară, Moldova are frontiere care joacă un...

Organizarea gestiunii financiare la CJAS Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iaşi 1.1. Prezentarea instituţiei Asigurările sociale de sănătate...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor la CAS Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi 1.1. Statut, obiect de activitate şi organizare internă 1.1.1....

Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sănătății - Casa de Asigurări de Sănătate Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi 1.1. Prezentarea instituţiei Asigurările sociale de sănătate...

Climatul Investițional

Cuvinte –cheie: climat investiţional; factori determinanţi ai climatul investiţional; politica investiţională; atractivitate investiţională;...

Curs Antreprenoriat

TEMA 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND BUSINESS PLANUL 1. DEFINITIA SI OBIECTIVELE BUSINESS PLANULUI Business planul defineste modul de derulare a...

Managementul calității serviciilor sociale și de sănătate

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE MANAGEMENT GENERAL A. Istoricul gândirii manageriale Gândirea managerială îşi are originile încă din perioadele în care...

Comunicarea în Afaceri

INTRODUCERE Scopul cursului Scopul cursului este de a-i familiariza pe studenţi cu noţiuni referitoare la comunicarea în afaceri în economia...

Ai nevoie de altceva?