Operațioalizarea Activității Firmei prin Bugete

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3377
Mărime: 257.76KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

BUGETAREA ŞI BUGETUL FIRMEI

Bugetul este, în accepţiune curentă, un plan financiar, prin intermediul căruia, se prevăd în expresie financiară, cotele părţi din ansamblul resurselor aferente realizării unui obiectiv de către o anumită subdiviziune organizatorică.

Bugetele sunt stabilite pe perioade scurte de timp, pe an calendaristic, cu defalcare pe trimestre, luni, săptămâni şi chiar zile pentru fiecare loc de muncă. Atunci când activităţile firmei sunt variate, adaptarea bugetării la această situaţie se face prin stabilirea unor bugete flexibile, elaborate pe mai multe nivele de activitate.

Bugetarea constă în prezentarea sub formă tabelară a datelor ce alcătuiesc conţinutul bugetului.

Bugetarea se caracterizează prin:

- planificare şi coordonare

- autoritate şi responsabilitate

- comunicare

- control

- motivaţie

Bugetarea presupune stabilirea de bugete care să permită prezentarea tuturor previziunilor despre activitatea firmei, în cifre. Concret, se pune problema creării unor subsisteme autonome numite centre de cheltuieli, care să se preocupe de optimizarea folosirii resurselor şi obţinerea de profit. Centrul de cheltuieli este o funcţiune bine definită sau o parte din structura formală a firmei pentru care cheltuielile pot fi identificate. Centrul de profit este o extindere a acestei opţiuni pe o scară mai largă, unde nu numai cheltuielile, dar şi profiturile sunt identificabile. El este definit ca fiind acea parte a afacerii generatoare de cheltuieli şi de venituri.

Centrul de buget se defineşte ca fiind un segment al unei entităţi asupra căreia se poate exercita un control şi pentru care se poate elabora un buget. Astfel, se observă că un centru de buget poate fi un centru de cheltuieli, un grup de centre de cheltuieli sau poate coincide cu un centru de profit. Datorită dimensiunilor sale este foarte probabil ca un centru tipic de profit să cuprindă un număr de centre de buget care, la rândul lor vor avea în componenţă fiecare fie un singur centru de cheltuieli, fie un grup de centre de cheltuieli legate între ele.

În calitatea sa de instrument de lucru al managerului, bugetul îndeplineşte o serie de funcţii, şi anume:

- funcţia de previziune

- funcţia de control

- funcţia de asigurare a echilibrului financiar

CLASIFICAREA BUGETELOR ACTIVITĂŢII FIRMEI

1. Criteriul sferei de cuprindere.

a) bugete generale. Acestea sunt elaborate pentru obiectivele fundamentale ale firmei. Ele sunt rezultatul unui amplu proces de bugetare, desfăşurat pentru elaborarea subbugetelor componente;

b) bugete parţiale. Se elaborează pentru realizarea unor subobiective care decurg din obiectivele fundamentale.

2. Criteriul responsabilităţii bugetare.

a) bugete elaborate pe compartimente (funcţionale sau operaţionale) şi pe posturi de conducere;

b) bugete elaborate pe produse, proiecte sau activităţi, întocmite

în funcţie de timpul necesar realizării produsului, proiectului sau activităţii respective

3. Criteriul periodicităţii de elaborare a bugetelor:

a) bugete periodice, elaborate pentru o anumită perioadă (an, trimestru, lună);

b) bugete continue (glisante), se elaborează pentru o perioadă, dar cu posibilitatea completării lor continue, pe măsura expirării subperioadei dinainte stabilite.

4. Criteriul adaptabilităţii la schimbările din activitatea firmei.

a) bugete statice (fixe), caracterizate prin faptul că prezintă un singur nivel al cheltuielilor, indiferent de numărul nivelurilor posibile ale activităţii la care se referă.

b) bugete flexibile, se caracterizează prin mai multe niveluri de cheltuieli, corespunzătoare nivelurilor posibile ale activităţii pentru care au fost elaborate.

5. Criteriul importanţei bugetelor.

a) bugete de bază (bugetul producţiei), elaborate de regulă pentru producţia ce formează obiectul activităţii firmei;

b) bugete rezultante (bugetul aprovizionării, bugetul trezoreriei, bugetul investiţiilor etc.), a căror elaborare se face pornind de la bugetul principal sau de bază;

c) buget general (master), care cuprinde asamblarea într-un singur buget a tuturor bugetelor elaborate pe domenii de activitate.

Preview document

Operațioalizarea Activității Firmei prin Bugete - Pagina 1
Operațioalizarea Activității Firmei prin Bugete - Pagina 2
Operațioalizarea Activității Firmei prin Bugete - Pagina 3
Operațioalizarea Activității Firmei prin Bugete - Pagina 4
Operațioalizarea Activității Firmei prin Bugete - Pagina 5
Operațioalizarea Activității Firmei prin Bugete - Pagina 6
Operațioalizarea Activității Firmei prin Bugete - Pagina 7
Operațioalizarea Activității Firmei prin Bugete - Pagina 8
Operațioalizarea Activității Firmei prin Bugete - Pagina 9
Operațioalizarea Activității Firmei prin Bugete - Pagina 10
Operațioalizarea Activității Firmei prin Bugete - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Operatioalizarea Activitatii Firmei prin Bugete.docx

Alții au mai descărcat și

Etica afacerilor

Eficienţa profesională se referă la modul în care indivizii se percep ei însuşi în cadrul organizaţiei, ceea ce-i încurajează să facă o carieră şi...

Teoria Economică

Partea I-a Prezentarea cursului 1.1 Educaţia economică parte integrantă a pregătirii profesionale inginereşti Pregătirea studenţilor ingineri...

Doctrine Economice

1. Gândirea economică premodernă Platon (427-347 î.e.n.) Doctina economică a lui Platon Statul ideal, real şi posibil Aristotel (384-322 î.e.n)...

Piețe de Capital

Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi...

Auditul în construcții

TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE 1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor...

Contabilitatea operațiunilor fiscale

CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITĂŢII CUPRINS: 1.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII 1.2. OBIECTUL, NECESITATEA ŞI OBIECTIVELE...

Structura veniturilor din cadrul Uniunii Europene

Veniturile bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este alcătuit din cele două părţi, caracteristice oricărui buget: veniturile bugetare și...

Tabloul de bord - structura 2012

Indicatori de impact Creștere; Competitivitate Ocupare 0,6 - 1,5 din rata de creștere a PIB 300.000-900.000 de noi locuri de muncă Obiective...

Te-ar putea interesa și

Management operațional

CAP.1 OPERATIOALIZAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN BUGETE 1.1. FUNDAMENTELE BUGETARII 1.1.1. BUGETAREA SI BUGETUL FIRMEI Activitatea firmelor este...

Ai nevoie de altceva?