Operatiuni de Trezorerie si Interbancare

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: ppt, db
Pagini : 85 în total
Mărime: 299.52KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE

CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE CASĂ

Case operative de încasări – se ocupă de primirea numerarului în urma încasărilor

Case operative de plăţi – se ocupă cu eliberarea de numerar la cererea clienţilor

Case speciale – sunt specifice sucursalelor bancare şi derulează operaţiuni cu numerar în cadrul reţelei bancare.

Case pentru operaţiuni cu metale preţioase, pietre preţioase şi alte valori – în principal realizează operaţiuni legate de expertizarea şi depozitarea acestora.

Case de schimb valutar amplasate în afara băncii – cumpără sau vând, în contrapartidă cu lei româneşti, valute cotate de BNR, în relaţie cu persoane fizice rezidente sau nerezidente.

Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI

101 - Casa

102 - „Numerar în ATM-uri

109 - Alte valori

Contul 101 - „Casa” este un cont cu funcţie contabilă de activ care reflectă numerarul aflat în casieria instituţiei de credit (bancnote şi monede care au curs legal), precum şi mişcarea acestuia ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.

Contul 101 „Casa” ce se debitează cu sumele încasate în numerar şi se creditează cu sumele plătite în numerar. Soldul debitor al contului arată sumele aflate în casierie.

CONTABILITATEA OPERAŢIILOR CU NUMERAR PRIN CĂRŢI DE PLATĂ

Cartea de plată este un instrument de plata fără numerar prin care un posesor autorizat poate achita contravaloarea unor bunuri sau servicii cumpărate de la comercianţi abilitaţi să o acceptae sau prin utilizarea căreia poate obţine lichidităţi de la banca emitentă

Contul 102 – „Numerar în ATM-uri” evidenţiază fluxurile de numerar de la automatele bancare. Este un cont cu funcţie contabilă de activ. Se debitează cu alimentarea de numerar a automatelor de bancă. Se creditează cu retragerile de numerar prin automatele bancare. Soldul debitor reflectă numerarul existent în automatele bancare.

Cecurile de călătorie

instrumente de plată emise, de regulă, de organisme specializate, pentru o sumă fixă şi într-o monedă determinată

Principalele operaţiuni care se efectuează cu cecurile de călătorie sunt:

- emiterea cecurilor de călătorie şi/sau darea lor în consignaţie pentru a fi vândute de către alte instituţii de credit;

- primirea în consignaţie şi vânzarea cecurilor de călătorie;

cumpărarea cecurilor de călătorie de la clientelă, remiterea spre încasare şi încasarea contravalorii acestora de la emitent.

Contul 109 „Alte valori” este un cont cu funcţie contabilă de activ. Se debitează cu ocazia achiziţiei cecurilor de călătorie şi care nu au fost remise la emitenţi în vederea încasării. Se creditează cu ocazia remiterii cecurilor de călătorie spre încasare emitenţilor. Soldul final poate fi debitor reflectând cecurile de călătorie aflate în posesia băncii şi care nu au fost remise în vederea încasării.

DECONTARI INTER ŞI INTRA BANCARE

Decontarea este o operaţie bancară prin care se virează mijloace băneşti din şi în contul unităţilor patrimoniale sau al persoanelor fizice deschise la bancă. În urma acestei operaţiuni se sting creanţe şi datorii dintre părţi

acceptarea – formă de decontare prin care plăţile dintre agenţii economici se efectuează pe baza consimţământului plătitorului, consimţământ dat prin depunerea la bancă a documentelor de decontare emise de către plătitor sau acceptate de către acesta în urma iniţierii de către beneficiar.

Acceptarea poate fi:

expresă, atunci când plătitorul îşi dă acordul scris prin care ordonă băncii să plătească, din contul său, suma de bani cuvenită beneficiarului;

parţială, în cazul în care consimţământul dat de plătitor se referă doar la o parte din valoarea sau la o parte din cantitatea de bunuri prevăzută în documentul iniţial de decontare(plată parţială);

tacită, atunci când plătitorul nu s-a adresat băncii în termenul de prezentare pentru a autoriza efectuarea plăţii.

asigurarea cu anticipaţie a sumelor necesare efectuării plăţii –prin intermediul acreditivului sau prin intermediul scrisorii de garanţie.

Relaţiile între bănci

relaţii intrabancare – sunt relaţii ce au la bază operaţiuni între unităţi ce aparţin aceleiaşi bănci.

relaţii interbancare – dezvoltate între bănci diferite, privite ca persoane juridice independente, caz în care avem:

- relaţii dintre bănci şi banca centrală, derulate prin intermediul conturilor curente deschise de bănci la banca centrală;

- relaţii între bănci aparţinând aceluiaşi sistem bancar, derulate prin intermediul sistemului de compensare interbancară sau utilizând relaţiile de corespondentcreate;

- relaţii externe, dintre bănci ce aparţin unor sisteme bancare diferite (relaţii de corespondent sau de parteneriat cu bănci străine).

Decontări intrabancare

Stingerea obligaţiilor rezultate în urma unor operaţiuni comerciale sau necomerciale, desfăşurate între clienţii aceleiaşi bănci sau realizate de către subunităţile băncii în nume şi în cont propriu

Documente interne folosite:

- avizul de creditare

- avizul de debitare

Conturi folosite:

341 - Decontări intrabancare

342 - Decontări între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei

Contul 341 - „Decontări intrabancare” evidenţiază operaţiile efectuate între sediu şi unităţile aceluiaşi sediu şi între subunităţile respective. În general aceste conturi de legătură trebuie să fie verificate şi închise la sfârşitul perioadei (lună), la nevoie cu ajutorul jurnalelor contabile suplimentare; eventualul sold existent nu trebuie să reprezinte decât unele operaţiuni aflate în curs de lămurire ca urmare a erorilor sau dificultăţilor de înregistrare. Fiind cont de legătură, acesta poate fi utilizat în funcţie de necesităţile proprii ale fiecărei unităţi şi subunităţi a instituţiei de credit. După funcţia contabilă este un cont bifuncţional.

Se creditează cu sumele virate de alte subunităţi ale băncii din contul clienţilor, cu sumele încasate prin BNR de la clienţi ai subunităţilor.

Se debitează cu sumele virate de alte subunităţi ale băncii în contul clienţilor, cu sumele plătite prin BNR pentru titulari ai subunităţilor, în corespondenţă cu creditul contului 111 „Cont curent la BNR”.

Contul 342 – „Decontări între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei” evidenţiază operaţiuni în curs de decontare între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.

Conținut arhivă zip

 • Operatiuni de Trezorerie si Interbancare
  • curs conta instit.de credit
   • cap 3 CB.ppt
   • cap 4 CB.ppt
   • cap 5 CB.ppt
   • cap 6 CB.ppt
   • cap 7 CB.ppt
   • cap2 CB.ppt
   • Thumbs.db
  • curs conta instit.de credit

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor

1. Noţiuni generale privind stocurile de mărfuri şi materiale 1.1. Definirea şi structura stocurilor de mărfuri şi materiale În structura...

Operatiunile in Afara Bilantului

Cap. 1 Operatiuni în afara bilantului 1. Argument Operatiunile in afara bilantului reprezinta angajamente date si primite in relatiile cu tertii,...

Riscul Afacerii

Capitolul 3 Riscul Întreprinderii (Afacerii) si Gestiunea (Managementul) acestuia 3.1 Introducere Tendinte recente în managementul corporatiilor...

Tranzactii Comerciale Internationale

Obiectivele capitolului: După ce veţi studia acest capitol, veţi fi în măsură să: • definiţi franciza şi să înţelegi caracteristicile şi...

Epistemologie

CURSUL 1INTRODUCERE ÎN EPISTEMOLOGIE ECONOMICĂ Cuvinte-cheie: epistemologie, ştiinţă, cunoaştere Ce sunt economiştii şi ce fac ei? „Economiştii...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 ECONOMIA - FORMĂ A ACŢIUNII UMANE Nevoi şi resurse. Problema fundamentală a economiei –alegerea. Economia, că ştiinţă, studiază...

Finantele Institutiilor Publice

CURS 1 Instituţiile publice centrale cuprind Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale...

Economie Comerciala

Cap.1. Locul, rolul şi importanţa comerţului în economia naţională 1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul; 1.2. Comerţul internaţional şi...

Te-ar putea interesa și

Tehnica si Evidenta Veniturilor si Cheltuielilor Bancare

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost

I. INTRODUCERE 1.1. INTRODUCERE Potrivit Legii 58/1998 privind activitatea bancara art. 1. activitatea bancarã în România se desfãsoarã prin...

Sistemul Uniform de Rating Bancar - CAAMPL

CAPITOLUL 1. PREZENTARE GENERALĂ Rolul major al autorităţii de supraveghere este acela de a preveni riscul sistemic prin promovarea unei...

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMANESC 1.1. Apariţia băncilor şi a sistemului bancar Existǎ diferite pǎreri cu privire la originea bǎncilor. Unii...

Volksbank - Istoric, Aspecte Generale, Indicatori Economici din 2002 pana in Prezent

Membrii directoratului Volksbank România - Gerald Schreiner - Preşedinte - Hervig Burgstaller - Vicepreşedinte - Simona Fătu - Vicepreşedinte...

Proiect Piete de Capital - Analiza BRD-GSG

I. PREZENTARE BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE I.1 PREZENTARE JURIDICĂ ŞI ECONOMICĂ Banca Română pentru Dezvoltare SA are sediul in Bucureşti, str....

Operațiuni bancare în cadrul CitiBank

I N T R O D U C E R E In Romania,CitiBank ofera servicii pentru companii inca din 1996,iar din anul 2008 portofoliul s-a extins ,incluzand...

Ai nevoie de altceva?