Piețe de Capital

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 185 în total
Cuvinte : 57585
Mărime: 1.54MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Titus Suciu
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR FINANŢE ŞI BĂNCI

Extras din document

Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri

adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi echitabilă a tranzacţiilor cu

valori mobiliare.

Rolul şi importanţa burselor au crescut în ultimul timp, ca urmare a unui

complex de factori, din care putem menţiona:

- bursa constituie o piaţă principală pe care se întâlnesc cererea şi oferta de

capital, într-un echilibru asigurat de legile liberei concurenţe;

- tranzacţiile în cadrul burselor se încheie pe baza unor reglementări bine

determinate şi a unor uzanţe şi reguli cunoscute, fapt ce sporeşte încrederea între

vânzători şi cumpărători;

- cotaţiile care se stabilesc în cadrul burselor pot influenţa nivelul preţurilor şi

cursurilor de schimb pentru operaţiunile care se încheie în afara acesteia (o parte

importantă din afaceri se negociază direct între vânzători şi cumpărători, iar aceştia se

orientează şi pe baza cotaţiilor oficiale de la bursă);

- bursele constituie locul unde se concentrează un mare volum de informaţii

cu caracter economic, financiar şi politic;

- capitalurile sunt orientate prin activitatea bursieră spre acele domenii de

activitate ce posedă un grad înalt de eficienţă.

Lucrarea „Pieţe de capital” se adresează studenţilor Facultăţii de Ştiinţe

Economice, specializarea Finanţe-Bănci, forma de învăţământ ID.

Obiectivele cursului

La sfârşitul acestui curs, studenţii vor dobândi:

- deprinderi de a identifica caracteristicile bunurilor care fac obiectul burselor de

valori,

- abilităţi de a face distincţie între principalele tranzacţii cu active financiare

(contracte la termen, tranzacţii cu primă şi stelaj, operaţiuni speculative, hedging,

contracte cu opţiuni, tranzacţii futures pe indici bursieri),

- cunoştinţe în domeniul emisiunii şi evaluării acţiunilor şi obligaţiunilor şi al

cotării valorilor mobiliare,

3

Competenţe conferite

După parcurgerea materialului, studenţii vor fi capabili:

- să calculeze profitul pe acţiune şi randamentul unei acţiuni,

- să identifice principalele configuraţii de grafice,

- să facă o comparaţie între acţiuni şi obligaţiuni,

- să descrie codificarea obligaţiunilor,

- să explice în ce condiţii câştigă cumpărătorul unui contract cu primă,

- să facă o comparaţie între contractul forward şi futures,

- să explice în ce constă rolul social pozitiv al speculaţiei pe piaţa bursieră,

- să identifice care sunt principalele categorii de speculatori,

- să explice în ce constă marcarea la piaţă,

- să facă o comparaţie între indicii din prima generaţie şi indicii din generaţia a

doua,

- să facă o comparaţie între indicii bursieri pe piaţa românească şi cei de pe piaţa

britanică, americană şi franceză,

- să explice în ce constau contractele de tip CALL şi cele de tip PUT,

Structura cursului

Lucrarea conţine 13 unităţi de învăţare, fiecare unitate de învăţare

fiind un curs de sine-stătător. La rândul său, fiecare unitate de învăţare

cuprinde: competenţe, aspecte teoretice privind tematica unităţii de învăţare respective,

exemple, rezumat şi teste de evaluare a cunoştinţelor.

Cerinţe preliminare

Să comunice în scris şi verbal în limba română şi să înţeleagă limba engleză.

Cunoaşterea limbajului economic. Stăpânirea tehnicilor specifice specializării.

Rezolvare de probleme. Cunoştinţe de matematică.

Evaluarea

La sfârşitul semestrului, fiecare student va primi o notă care va cuprinde: un test

clasic care va conţine întrebări teoretice şi aplicaţii din materia prezentată în cadrul

acestui material, test ce va deţine o pondere de 60% în nota finală şi trei teme de control

care vor deţine o pondere de 40% din nota finală.

4

Chestionar evaluare prerechizite

1. Ce sunt bursele de valori?

2. Ce sunt acţiunile?

3. Cum se numeşte venitul obşinut de acţionar?

4. Cum se calculează valoarea nominală a unei acţiuni?

5. Ce sunt contractele futures?

6. Care sunt operaţiunile condişionale?

7. Ce este indicele bursier?

8. Care sunt indicii bursieri internaţionali?

9. Ce este speculaţia?

10. Care sunt cele mai mari pieţe bursiere pe plan mondial?

11. Ce sunt obligaţiunile?

12. Cum se numeşte venitul obţinut de creditor?

13. Ce este hedgingul?

14. Care sunt indicii bursieri pe piaţa americană?

ermenul de bursă desemnează o instituţie a economiei de piaţă ca formă

organizată de schimb pentru mărfuri sau titluri financiare. După obiectul tranzacţiilor bursele

se clasifică în: burse de mărfuri, burse de servicii şi burse de valori.

Bursele de mărfuri sunt centre ale vieţii comerciale, pieţe unde se tranzacţionează

bunuri care au anumite caracteristici:

- sunt bunuri generice, care se individualizează prin măsurare, numărare sau

cântărire;

- sunt fungibile, adică pot fi înlocuite unele prin altele;

- au caracter standardizabil, în sensul că marfa poate fi împărţită pe loturi omogene,

apte de a fi livrate la executarea contractului încheiat în bursă;

- trebuie să aibă un grad redus de prelucrare, ca o condiţie a păstrării caracterului de

produs de masă, nediferenţiat, omogen. În această categorie intră produse agroalimentare

(grâu, porumb, orez, soia), metale (cupru, aluminiu, zinc), petrol şi unele produse petroliere.

Există şi burse organizate pentru servicii (navlosire) şi asigurări.

Preview document

Piețe de Capital - Pagina 1
Piețe de Capital - Pagina 2
Piețe de Capital - Pagina 3
Piețe de Capital - Pagina 4
Piețe de Capital - Pagina 5
Piețe de Capital - Pagina 6
Piețe de Capital - Pagina 7
Piețe de Capital - Pagina 8
Piețe de Capital - Pagina 9
Piețe de Capital - Pagina 10
Piețe de Capital - Pagina 11
Piețe de Capital - Pagina 12
Piețe de Capital - Pagina 13
Piețe de Capital - Pagina 14
Piețe de Capital - Pagina 15
Piețe de Capital - Pagina 16
Piețe de Capital - Pagina 17
Piețe de Capital - Pagina 18
Piețe de Capital - Pagina 19
Piețe de Capital - Pagina 20
Piețe de Capital - Pagina 21
Piețe de Capital - Pagina 22
Piețe de Capital - Pagina 23
Piețe de Capital - Pagina 24
Piețe de Capital - Pagina 25
Piețe de Capital - Pagina 26
Piețe de Capital - Pagina 27
Piețe de Capital - Pagina 28
Piețe de Capital - Pagina 29
Piețe de Capital - Pagina 30
Piețe de Capital - Pagina 31
Piețe de Capital - Pagina 32
Piețe de Capital - Pagina 33
Piețe de Capital - Pagina 34
Piețe de Capital - Pagina 35
Piețe de Capital - Pagina 36
Piețe de Capital - Pagina 37
Piețe de Capital - Pagina 38
Piețe de Capital - Pagina 39
Piețe de Capital - Pagina 40
Piețe de Capital - Pagina 41
Piețe de Capital - Pagina 42
Piețe de Capital - Pagina 43
Piețe de Capital - Pagina 44
Piețe de Capital - Pagina 45
Piețe de Capital - Pagina 46
Piețe de Capital - Pagina 47
Piețe de Capital - Pagina 48
Piețe de Capital - Pagina 49
Piețe de Capital - Pagina 50
Piețe de Capital - Pagina 51
Piețe de Capital - Pagina 52
Piețe de Capital - Pagina 53
Piețe de Capital - Pagina 54
Piețe de Capital - Pagina 55
Piețe de Capital - Pagina 56
Piețe de Capital - Pagina 57
Piețe de Capital - Pagina 58
Piețe de Capital - Pagina 59
Piețe de Capital - Pagina 60
Piețe de Capital - Pagina 61
Piețe de Capital - Pagina 62
Piețe de Capital - Pagina 63
Piețe de Capital - Pagina 64
Piețe de Capital - Pagina 65
Piețe de Capital - Pagina 66
Piețe de Capital - Pagina 67
Piețe de Capital - Pagina 68
Piețe de Capital - Pagina 69
Piețe de Capital - Pagina 70
Piețe de Capital - Pagina 71
Piețe de Capital - Pagina 72
Piețe de Capital - Pagina 73
Piețe de Capital - Pagina 74
Piețe de Capital - Pagina 75
Piețe de Capital - Pagina 76
Piețe de Capital - Pagina 77
Piețe de Capital - Pagina 78
Piețe de Capital - Pagina 79
Piețe de Capital - Pagina 80
Piețe de Capital - Pagina 81
Piețe de Capital - Pagina 82
Piețe de Capital - Pagina 83
Piețe de Capital - Pagina 84
Piețe de Capital - Pagina 85
Piețe de Capital - Pagina 86
Piețe de Capital - Pagina 87
Piețe de Capital - Pagina 88
Piețe de Capital - Pagina 89
Piețe de Capital - Pagina 90
Piețe de Capital - Pagina 91
Piețe de Capital - Pagina 92
Piețe de Capital - Pagina 93
Piețe de Capital - Pagina 94
Piețe de Capital - Pagina 95
Piețe de Capital - Pagina 96
Piețe de Capital - Pagina 97
Piețe de Capital - Pagina 98
Piețe de Capital - Pagina 99
Piețe de Capital - Pagina 100
Piețe de Capital - Pagina 101
Piețe de Capital - Pagina 102
Piețe de Capital - Pagina 103
Piețe de Capital - Pagina 104
Piețe de Capital - Pagina 105
Piețe de Capital - Pagina 106
Piețe de Capital - Pagina 107
Piețe de Capital - Pagina 108
Piețe de Capital - Pagina 109
Piețe de Capital - Pagina 110
Piețe de Capital - Pagina 111
Piețe de Capital - Pagina 112
Piețe de Capital - Pagina 113
Piețe de Capital - Pagina 114
Piețe de Capital - Pagina 115
Piețe de Capital - Pagina 116
Piețe de Capital - Pagina 117
Piețe de Capital - Pagina 118
Piețe de Capital - Pagina 119
Piețe de Capital - Pagina 120
Piețe de Capital - Pagina 121
Piețe de Capital - Pagina 122
Piețe de Capital - Pagina 123
Piețe de Capital - Pagina 124
Piețe de Capital - Pagina 125
Piețe de Capital - Pagina 126
Piețe de Capital - Pagina 127
Piețe de Capital - Pagina 128
Piețe de Capital - Pagina 129
Piețe de Capital - Pagina 130
Piețe de Capital - Pagina 131
Piețe de Capital - Pagina 132
Piețe de Capital - Pagina 133
Piețe de Capital - Pagina 134
Piețe de Capital - Pagina 135
Piețe de Capital - Pagina 136
Piețe de Capital - Pagina 137
Piețe de Capital - Pagina 138
Piețe de Capital - Pagina 139
Piețe de Capital - Pagina 140
Piețe de Capital - Pagina 141
Piețe de Capital - Pagina 142
Piețe de Capital - Pagina 143
Piețe de Capital - Pagina 144
Piețe de Capital - Pagina 145
Piețe de Capital - Pagina 146
Piețe de Capital - Pagina 147
Piețe de Capital - Pagina 148
Piețe de Capital - Pagina 149
Piețe de Capital - Pagina 150
Piețe de Capital - Pagina 151
Piețe de Capital - Pagina 152
Piețe de Capital - Pagina 153
Piețe de Capital - Pagina 154
Piețe de Capital - Pagina 155
Piețe de Capital - Pagina 156
Piețe de Capital - Pagina 157
Piețe de Capital - Pagina 158
Piețe de Capital - Pagina 159
Piețe de Capital - Pagina 160
Piețe de Capital - Pagina 161
Piețe de Capital - Pagina 162
Piețe de Capital - Pagina 163
Piețe de Capital - Pagina 164
Piețe de Capital - Pagina 165
Piețe de Capital - Pagina 166
Piețe de Capital - Pagina 167
Piețe de Capital - Pagina 168
Piețe de Capital - Pagina 169
Piețe de Capital - Pagina 170
Piețe de Capital - Pagina 171
Piețe de Capital - Pagina 172
Piețe de Capital - Pagina 173
Piețe de Capital - Pagina 174
Piețe de Capital - Pagina 175
Piețe de Capital - Pagina 176
Piețe de Capital - Pagina 177
Piețe de Capital - Pagina 178
Piețe de Capital - Pagina 179
Piețe de Capital - Pagina 180
Piețe de Capital - Pagina 181
Piețe de Capital - Pagina 182
Piețe de Capital - Pagina 183
Piețe de Capital - Pagina 184
Piețe de Capital - Pagina 185

Conținut arhivă zip

  • Piete de Capital.pdf

Alții au mai descărcat și

Actiunile - Titluri Primare Tranzactionate de Pietele de Capital

INTRODUCERE Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Actiunile si Obligatiunile - Prezentare Generala

Introducere Acţiunile şi obligaţiunile au aparut în viaţa economică şi au început să domine piaţa aşa cum societăţile mari şi foarte mari sunt...

Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Produse Strucurate - Investitii

1. Introducere Produsele structurate au început să fie tot mai căutate în ultimul timp, deşi ele au apărut în urmă cu câțiva ani cȃnd nu se...

PRINCIPII GENERALE ALE ORGANIZARII CONTABILITATII INSTITUTIILOR PUBLICE

2.1 Notiuni generale privind evidenta bugetara Potrivit prevederilor legii contabilitatii nr.82/1991, obligatia organizarii si conducerii...

Normele Metodologice de Organizare a Contabilitatii Institutiilor Publice

3.1 Sfera de aplicare, regulile si principiile de baza folosite la organizarea contabilitatii institutiilor publice Prin introducerea noului plan...

Investiții Internaționale

Capitolul 1 SISTEMUL FINANCIAR INTERNATIONAL Dezvoltarea economiilor nationale, formarea economiei mondiale ca sistem, expansiunea si...

Previziune Economică

Asa cum mentioneaza John Naisbitt, “omul supravietuieste numai prin capacitatea sa de a actiona în prezent, pe baza experientei trecute, cu...

Ai nevoie de altceva?