Piete de Capital

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Piete de Capital.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 185 de pagini .

Profesor: Titus Suciu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Economie, Banci, Finante

Extras din document

Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri

adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi echitabilă a tranzacţiilor cu

valori mobiliare.

Rolul şi importanţa burselor au crescut în ultimul timp, ca urmare a unui

complex de factori, din care putem menţiona:

- bursa constituie o piaţă principală pe care se întâlnesc cererea şi oferta de

capital, într-un echilibru asigurat de legile liberei concurenţe;

- tranzacţiile în cadrul burselor se încheie pe baza unor reglementări bine

determinate şi a unor uzanţe şi reguli cunoscute, fapt ce sporeşte încrederea între

vânzători şi cumpărători;

- cotaţiile care se stabilesc în cadrul burselor pot influenţa nivelul preţurilor şi

cursurilor de schimb pentru operaţiunile care se încheie în afara acesteia (o parte

importantă din afaceri se negociază direct între vânzători şi cumpărători, iar aceştia se

orientează şi pe baza cotaţiilor oficiale de la bursă);

- bursele constituie locul unde se concentrează un mare volum de informaţii

cu caracter economic, financiar şi politic;

- capitalurile sunt orientate prin activitatea bursieră spre acele domenii de

activitate ce posedă un grad înalt de eficienţă.

Lucrarea „Pieţe de capital” se adresează studenţilor Facultăţii de Ştiinţe

Economice, specializarea Finanţe-Bănci, forma de învăţământ ID.

Obiectivele cursului

La sfârşitul acestui curs, studenţii vor dobândi:

- deprinderi de a identifica caracteristicile bunurilor care fac obiectul burselor de

valori,

- abilităţi de a face distincţie între principalele tranzacţii cu active financiare

(contracte la termen, tranzacţii cu primă şi stelaj, operaţiuni speculative, hedging,

contracte cu opţiuni, tranzacţii futures pe indici bursieri),

- cunoştinţe în domeniul emisiunii şi evaluării acţiunilor şi obligaţiunilor şi al

cotării valorilor mobiliare,

3

Competenţe conferite

După parcurgerea materialului, studenţii vor fi capabili:

- să calculeze profitul pe acţiune şi randamentul unei acţiuni,

- să identifice principalele configuraţii de grafice,

- să facă o comparaţie între acţiuni şi obligaţiuni,

- să descrie codificarea obligaţiunilor,

- să explice în ce condiţii câştigă cumpărătorul unui contract cu primă,

- să facă o comparaţie între contractul forward şi futures,

- să explice în ce constă rolul social pozitiv al speculaţiei pe piaţa bursieră,

- să identifice care sunt principalele categorii de speculatori,

- să explice în ce constă marcarea la piaţă,

- să facă o comparaţie între indicii din prima generaţie şi indicii din generaţia a

doua,

- să facă o comparaţie între indicii bursieri pe piaţa românească şi cei de pe piaţa

britanică, americană şi franceză,

- să explice în ce constau contractele de tip CALL şi cele de tip PUT,

Structura cursului

Lucrarea conţine 13 unităţi de învăţare, fiecare unitate de învăţare

fiind un curs de sine-stătător. La rândul său, fiecare unitate de învăţare

cuprinde: competenţe, aspecte teoretice privind tematica unităţii de învăţare respective,

exemple, rezumat şi teste de evaluare a cunoştinţelor.

Cerinţe preliminare

Să comunice în scris şi verbal în limba română şi să înţeleagă limba engleză.

Cunoaşterea limbajului economic. Stăpânirea tehnicilor specifice specializării.

Rezolvare de probleme. Cunoştinţe de matematică.

Evaluarea

La sfârşitul semestrului, fiecare student va primi o notă care va cuprinde: un test

clasic care va conţine întrebări teoretice şi aplicaţii din materia prezentată în cadrul

acestui material, test ce va deţine o pondere de 60% în nota finală şi trei teme de control

care vor deţine o pondere de 40% din nota finală.

4

Chestionar evaluare prerechizite

1. Ce sunt bursele de valori?

2. Ce sunt acţiunile?

3. Cum se numeşte venitul obşinut de acţionar?

4. Cum se calculează valoarea nominală a unei acţiuni?

5. Ce sunt contractele futures?

6. Care sunt operaţiunile condişionale?

7. Ce este indicele bursier?

8. Care sunt indicii bursieri internaţionali?

9. Ce este speculaţia?

10. Care sunt cele mai mari pieţe bursiere pe plan mondial?

11. Ce sunt obligaţiunile?

12. Cum se numeşte venitul obţinut de creditor?

13. Ce este hedgingul?

14. Care sunt indicii bursieri pe piaţa americană?

ermenul de bursă desemnează o instituţie a economiei de piaţă ca formă

organizată de schimb pentru mărfuri sau titluri financiare. După obiectul tranzacţiilor bursele

se clasifică în: burse de mărfuri, burse de servicii şi burse de valori.

Bursele de mărfuri sunt centre ale vieţii comerciale, pieţe unde se tranzacţionează

bunuri care au anumite caracteristici:

- sunt bunuri generice, care se individualizează prin măsurare, numărare sau

cântărire;

- sunt fungibile, adică pot fi înlocuite unele prin altele;

- au caracter standardizabil, în sensul că marfa poate fi împărţită pe loturi omogene,

apte de a fi livrate la executarea contractului încheiat în bursă;

- trebuie să aibă un grad redus de prelucrare, ca o condiţie a păstrării caracterului de

produs de masă, nediferenţiat, omogen. În această categorie intră produse agroalimentare

(grâu, porumb, orez, soia), metale (cupru, aluminiu, zinc), petrol şi unele produse petroliere.

Există şi burse organizate pentru servicii (navlosire) şi asigurări.

Fisiere in arhiva (1):

  • Piete de Capital.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR FINANŢE ŞI BĂNCI