Plan Inovational

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 1799
Mărime: 59.29KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

REZUMAT

1. Date despre companie 3

2. Analiza pieţei 4

2.1 Descrierea pieţei de desfacere a produsului/serviciului inovaţional 4

2.2 Politica şi normele juridice 4

2.3 Concurenţa 4

2.4 Riscuri de piaţă

3. Produsul/serviciul 5

3.1 Descrierea produsului/serviciului inovaţional 5

3.2 Analiza SWOT 5

4. Tehnologia de producere 6

4.1.Tehnologia de producere 6

4.2.Strategia de dezvoltare produsului/serviciului 6

4.3 Riscurile procesului tehnologic

5. Promovarea produsului/serviciului 7

5.1. Strategia de promovare 7

6. Logistica 7

6.1 Localizarea 7

6.2 Furnizorii 8

7. Managementul 8

7.1 Lista personalului 8

7.2 Organigrama 8

7.3 Salariile şi beneficiile 9

8. Analiza costurilor de operare 9

8.1 Venituri anuale prognozate 9

8.2. Investiţiile necesare 9

8.3 Prognoza fluxului mijloacelor băneşti. 9

8.4 Venituri/cheltuieli 10

8.5 Pragul de rentabilitate 11

8.6 Raportul de profit şi pierderi* 12

8.7 Riscul financiar

Extras din document

REZUMAT:

- Scurta descriere a afacerii Dvs., istoricul.

- Direcţia strategică

Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.

Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.

Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.

Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.

Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

- Indicaţi necearul de finanţare de care aveţi nevoie şi sursele de la care se planifică să obţineţi investiţii.

- Enumeraţi în tabel de mai jos costurile de investiţii care vor fi utilizate din sursele financiare solicitate.

Costuri de investiţii Surse proprii Surse bugetare

1 . Clădiri

2. Echipamente

3. Maşini

4. Alte bunuri de capital

TOTAL:

1. Date despre companie

Denumirea companiei

Forma organizatorică

Adresa juridică, telefon, fax,

e-mail

Certificatul de înregistrare, licenţele, autorizaţiile. Denumirea Numărul Data

Fondatorii companiei

Numele, prenumele Funcţia în companie Cota parte din capitalul statutar, % (mai mult de 10%)

2.Analiza pieţei

2.1 Descrierea pieţei de desfacere a produsului/serviciului inovaţional

- Identificaţi segmentului de piaţă şi clienţii Dvs.

- Care este necesitatea produsului /serviciu Dvs.?

- Enumeraţi produsele/serviciile similare şi/sau identice existente la produsul /serviciul propus pe piaţă ?

- Care este tendinţa de creştere a pieţii pe următorii 5 ani ?

- Care este cota de piaţă a solicitantului, actual?

- Cum este afectată piaţa de către politica de stat?

- Aprecierea generală a pieţii şi rolul solicitantului în evoluţia pieţii.

2.2 Relaţia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante

Nr.

crt. TIP(program/strategie/proiect/altele) DENUMIRE MOD DE RELAŢIONARE

2.3 Concurenţa

- Identificaţi principalii concurnţi ?

- Care sunt avantajele produsului/serviciului Dvs faţă de concurenţi?

- Care este politica de preţ ai concurenţilor Dvs?

- Care este cota pe piaţă al concurenţilor Dvs?

Principalii concurenţi: Politica de preţ: Cota de piaţă Descrierea avantajelor oferite de către concurenţi

- Care este modul de promovare a produselor/serviciilor concurenţilor – publicitatea, canale de distribuire, etc.

- Cum se dezvoltă afacerea concurenţilor. ( mărimea sau micşorarea numărului cadrelor, a volumului de vînzări, a asortimentului, etc.)

3. Produsul/serviciul

3.1 Descrierea produsului/serviciului inovaţional

- Ce este de fapt produsul sau serviciul Dvs.

- Descrieţi elementul inovaţional al produsului/serviciului Dvs.

- În ce constă avantajele produsului/serviciului Dvs. şi care este diferenţa dintre produsul Dvs. faţă de cel al concurenţilor dvs.?

- Produsul Dvs. este testat/evaluat( dacă da, care sunt rezultatele?)

3.2 Analiza SWOT

Preview document

Plan Inovational - Pagina 1
Plan Inovational - Pagina 2
Plan Inovational - Pagina 3
Plan Inovational - Pagina 4
Plan Inovational - Pagina 5
Plan Inovational - Pagina 6
Plan Inovational - Pagina 7
Plan Inovational - Pagina 8
Plan Inovational - Pagina 9
Plan Inovational - Pagina 10
Plan Inovational - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Plan Inovational.docx

Alții au mai descărcat și

Investitiile in Inovatii - Rolul si Necesitatea lor pentru Republica Moldova

Introducere Globalizarea și dezvoltarea accelerată a prograsului tehnico-științific, creșterea competivității statelor impune trecerea la...

Responsabilitate Sociala si Raportari de Mediu

În mediul socio – economic actual companiile nu mai sunt apreciate doar în funcţie de calitatea produselor sau a serviciilor oferite. Are loc o...

Alocarea Resurselor si Piata

Introducere Functionarea oricarei economii se bazeaza pe o anumita arhitectura institutionala, care este, in mare parte, rezultatul actiunii...

Gestiunea Riscului

Capitolul 1 -Abordări teoretico-metodologice Noţiunea de risc Definirea riscului (în accepţiune generală) Definirea riscului economic...

Concurenta

Pentru crearea unor mårci puternice, este nevoie de o foarte bunå cunoaştere a concurenţei –concurenţå care devine tot mai crâncenå, de la an la...

Piata Terenurilor Agricole din Raionul Orhei

Introducere: “Cumparati pamant pentru ca nu se mai fabrica.” Mark Twain Piata imobiliara din Republica Moldova este o piata relativ tinara si...

Modele Unifactoriale de Regresie

Modelul 1. Consumul ca funcŃie de Venitul disponibil În scopul evaluării influenŃei pe care variaŃia Venitului Disponibil o are asupra...

Politica Ocupării Forței de Muncă

CAPITOLUL 1 PIAŢA MUNCII 1.1. Conceptul de piaţă a muncii. Componentele şi tipurile pieţei muncii Piaţa muncii sau piaţa forţei de muncă, poate...

Ai nevoie de altceva?