Planul de Afaceri

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 152 în total
Cuvinte : 32180
Mărime: 194.55KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rindasu Venera

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I 8

PLANIFICAREA AFACERILOR 8

1.1. PLANIFICAREA FINANCIARĂ STRATEGICĂ 10

1.1.1. ELEMENTE ALE PLANIFICĂRII STRATEGICE 12

1.1.2. INSTRUMENTE ALE PLANIFICĂRII STRATEGICE 14

1.1.3. SELECTAREA VALORILOR PENTRU VARIABILELE POLITICII FIRMEI 16

1.2. PLANIFICAREA TACTICĂ FINANCIARĂ 17

1.2.1. OPERAŢII PE TERMEN SCURT ALE FIRMEI 18

1.2.2. ASPECTE ALE POLITICII DE FINANŢARE PE TERMEN SCURT 19

1.2.3. ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 21

CAPITOLUL II 23

ANALIZA FINANCIARĂ 23

2.1. CADRUL DE ANALIZĂ 23

2.2. INDICATORI FINANCIARI 25

2.2.1. ANALIZA ACTIVITĂŢILOR DE OPERARE 25

2.2.2. ANALIZA ACTIVITĂŢILOR DE INVESTIŢII 28

2.2.3. ANALIZA ACTIVITĂŢILOR FINANCIARE 29

2.3. ANALIZA LICHIDITĂŢII 32

2.4. PREVIZIUNEA FALIMENTULUI UTILIZÂND INDICATORI FINANCIARI 34

2.5. DETERMINAREA CELOR MAI IMPORTANŢI INDICATORI 48

2.6. PREZENTAREA UNUI MODEL DE PREVIZIUNE BAZAT PE PROCENTUL DIN VÂNZĂRI 50

CAPITOLUL III 52

BILANŢUL CONTABIL, CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 52

3.1. ANALIZA STRUCTURII BILANŢULUI ÎNTR-O VARIANTĂ RESTRUCTURATĂ 52

3.1.1. PREZENTAREA BILANŢULUI CONTABIL 52

3.1.2. ANALIZA FINANCIARĂ A BILANŢULUI RESTRUCTURAT 63

3.1.3. ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI ŞI ALTE ELEMENTE NEPATRIMONIALE 71

3.1.4. INDICATORII DE BILANŢ 72

3.2. ANALIZA STRUCTURII CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 76

3.2.1. NIVELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 79

3.2.2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ AI CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 106

3.3. FLUXUL DE FONDURI 110

CAPITOLUL IV 117

ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI 117

4.1. DEFINIREA ŞI NECESITATEA PLANULUI DE AFACERI 117

4.2. STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI 119

4.3. SUMARUL PLANULUI DE AFACERI 122

CONCLUZII 150

BIBLIOGRAFIE 155

Extras din document

INTRODUCERE

Obiectivul principal al managementului financiar al societăţilor comerciale este acela de a maximiza averea acţionarilor.

Purtând în minte acest lucru, directorul financiar trebuie să concentreze asupra obiectivului financiar al firmei, înainte de a examina planul de afaceri.

Din această cauză, este de dorit să se cunoască semnificaţia practică pentru firmă dacă îşi alege ca obiectiv următoarele:

- maximizarea profiturilor;

- maximizarea randamentelor pe acţiuni (RPS);

- maximizarea valorii nominale a acţiunilor;

- maximizarea valorii firmei.

Contribuţia primului obiectiv (maximizarea profiturilor) este legată de alocarea eficientă a resurselor economice şi financiare. Totuşi, semnificaţia sa practică este redusă datorită unor limitări ca de exemplu: diferitele definiţii ale profitului; absenţa luării în considerare a riscurilor; caracterul static al modelului (inadecvat pentru a compara profiturile pe termen lung şi cele pe termen scurt).

Maximizarea randamentelor pe acţiuni (RPS) are şi ea limitele ei:

a) nu precizează când se vor încasa câştigurile aşteptate, este un obiectiv static, este un criteriu de decizie pe termen scurt;

b) nu se ia în considerare riscul câştigurilor viitoare, nici riscul tipului de afacere şi nici cel financiar;

c) sunt excluse din calculul câştigurilor investiţiile în fond de rulment şi în active fixe;

d) există un conflict între câştiguri şi valoarea economică a firmei în sfera politicii dividendelor;

e) nu se iau în considerare metodele contabile alternative şi la fel de acceptabile pe care le utilizează firmele în a calcula deprecierea, costul vânzărilor etc. De aceea, creşterea câştigurilor nu duce în mod necesar la crearea de valoare economică pentru acţionari.

Creşterea preţului valorii nominale este paradigma centrală a teoriei finanţării firmelor. Rolul convenţional al unei firme este acela de a genera creşterea averii pentru generaţii succesive de acţionari. Orice pas care nu duce la creşterea preţului acţiunii este socotit nedorit. Abordarea tradiţională consideră deci piaţa în primul rând ca reactivă şi nu participatorie.

Totuşi, luând în considerare ipoteza pieţei eficiente, o piaţa raţională încearcă întotdeauna să anticipeze procesul creării avuţiei. Mai mult chiar, mişcările preţurilor acţiunilor trebuie privite ca revizuiri ale unor estimări anterioare ale pieţei referitoare la capacitatea viitoare a firmei de a genera profit şi nu ca răspunsuri la actele firmei de a genera profit. Studii recente au arătat că, în cazul unor estimări obiective ale pieţei, revizuirile legate de mişcările preţurilor acţiunilor nu urmează o direcţie ascendentă, chiar şi în cazul firmelor conduse cu deosebit succes pe piaţă. De fapt, creşterea preţului unei acţiuni apare doar o dată, ca o unică ajustare, o materializare a unei conduceri eficiente. Orice ajustare viitoare va fi întâmplătoare şi neaşteptată. În concluzie, preţul

acţiunii este o măsură excepţională şi tratarea ei ca un scop are repercusiuni negative în deciziile strategice de a investi.

Preview document

Planul de Afaceri - Pagina 1
Planul de Afaceri - Pagina 2
Planul de Afaceri - Pagina 3
Planul de Afaceri - Pagina 4
Planul de Afaceri - Pagina 5
Planul de Afaceri - Pagina 6
Planul de Afaceri - Pagina 7
Planul de Afaceri - Pagina 8
Planul de Afaceri - Pagina 9
Planul de Afaceri - Pagina 10
Planul de Afaceri - Pagina 11
Planul de Afaceri - Pagina 12
Planul de Afaceri - Pagina 13
Planul de Afaceri - Pagina 14
Planul de Afaceri - Pagina 15
Planul de Afaceri - Pagina 16
Planul de Afaceri - Pagina 17
Planul de Afaceri - Pagina 18
Planul de Afaceri - Pagina 19
Planul de Afaceri - Pagina 20
Planul de Afaceri - Pagina 21
Planul de Afaceri - Pagina 22
Planul de Afaceri - Pagina 23
Planul de Afaceri - Pagina 24
Planul de Afaceri - Pagina 25
Planul de Afaceri - Pagina 26
Planul de Afaceri - Pagina 27
Planul de Afaceri - Pagina 28
Planul de Afaceri - Pagina 29
Planul de Afaceri - Pagina 30
Planul de Afaceri - Pagina 31
Planul de Afaceri - Pagina 32
Planul de Afaceri - Pagina 33
Planul de Afaceri - Pagina 34
Planul de Afaceri - Pagina 35
Planul de Afaceri - Pagina 36
Planul de Afaceri - Pagina 37
Planul de Afaceri - Pagina 38
Planul de Afaceri - Pagina 39
Planul de Afaceri - Pagina 40
Planul de Afaceri - Pagina 41
Planul de Afaceri - Pagina 42
Planul de Afaceri - Pagina 43
Planul de Afaceri - Pagina 44
Planul de Afaceri - Pagina 45
Planul de Afaceri - Pagina 46
Planul de Afaceri - Pagina 47
Planul de Afaceri - Pagina 48
Planul de Afaceri - Pagina 49
Planul de Afaceri - Pagina 50
Planul de Afaceri - Pagina 51
Planul de Afaceri - Pagina 52
Planul de Afaceri - Pagina 53
Planul de Afaceri - Pagina 54
Planul de Afaceri - Pagina 55
Planul de Afaceri - Pagina 56
Planul de Afaceri - Pagina 57
Planul de Afaceri - Pagina 58
Planul de Afaceri - Pagina 59
Planul de Afaceri - Pagina 60
Planul de Afaceri - Pagina 61
Planul de Afaceri - Pagina 62
Planul de Afaceri - Pagina 63
Planul de Afaceri - Pagina 64
Planul de Afaceri - Pagina 65
Planul de Afaceri - Pagina 66
Planul de Afaceri - Pagina 67
Planul de Afaceri - Pagina 68
Planul de Afaceri - Pagina 69
Planul de Afaceri - Pagina 70
Planul de Afaceri - Pagina 71
Planul de Afaceri - Pagina 72
Planul de Afaceri - Pagina 73
Planul de Afaceri - Pagina 74
Planul de Afaceri - Pagina 75
Planul de Afaceri - Pagina 76
Planul de Afaceri - Pagina 77
Planul de Afaceri - Pagina 78
Planul de Afaceri - Pagina 79
Planul de Afaceri - Pagina 80
Planul de Afaceri - Pagina 81
Planul de Afaceri - Pagina 82
Planul de Afaceri - Pagina 83
Planul de Afaceri - Pagina 84
Planul de Afaceri - Pagina 85
Planul de Afaceri - Pagina 86
Planul de Afaceri - Pagina 87
Planul de Afaceri - Pagina 88
Planul de Afaceri - Pagina 89
Planul de Afaceri - Pagina 90
Planul de Afaceri - Pagina 91
Planul de Afaceri - Pagina 92
Planul de Afaceri - Pagina 93
Planul de Afaceri - Pagina 94
Planul de Afaceri - Pagina 95
Planul de Afaceri - Pagina 96
Planul de Afaceri - Pagina 97
Planul de Afaceri - Pagina 98
Planul de Afaceri - Pagina 99
Planul de Afaceri - Pagina 100
Planul de Afaceri - Pagina 101
Planul de Afaceri - Pagina 102
Planul de Afaceri - Pagina 103
Planul de Afaceri - Pagina 104
Planul de Afaceri - Pagina 105
Planul de Afaceri - Pagina 106
Planul de Afaceri - Pagina 107
Planul de Afaceri - Pagina 108
Planul de Afaceri - Pagina 109
Planul de Afaceri - Pagina 110
Planul de Afaceri - Pagina 111
Planul de Afaceri - Pagina 112
Planul de Afaceri - Pagina 113
Planul de Afaceri - Pagina 114
Planul de Afaceri - Pagina 115
Planul de Afaceri - Pagina 116
Planul de Afaceri - Pagina 117
Planul de Afaceri - Pagina 118
Planul de Afaceri - Pagina 119
Planul de Afaceri - Pagina 120
Planul de Afaceri - Pagina 121
Planul de Afaceri - Pagina 122
Planul de Afaceri - Pagina 123
Planul de Afaceri - Pagina 124
Planul de Afaceri - Pagina 125
Planul de Afaceri - Pagina 126
Planul de Afaceri - Pagina 127
Planul de Afaceri - Pagina 128
Planul de Afaceri - Pagina 129
Planul de Afaceri - Pagina 130
Planul de Afaceri - Pagina 131
Planul de Afaceri - Pagina 132
Planul de Afaceri - Pagina 133
Planul de Afaceri - Pagina 134
Planul de Afaceri - Pagina 135
Planul de Afaceri - Pagina 136
Planul de Afaceri - Pagina 137
Planul de Afaceri - Pagina 138
Planul de Afaceri - Pagina 139
Planul de Afaceri - Pagina 140
Planul de Afaceri - Pagina 141
Planul de Afaceri - Pagina 142
Planul de Afaceri - Pagina 143
Planul de Afaceri - Pagina 144
Planul de Afaceri - Pagina 145
Planul de Afaceri - Pagina 146
Planul de Afaceri - Pagina 147
Planul de Afaceri - Pagina 148
Planul de Afaceri - Pagina 149
Planul de Afaceri - Pagina 150
Planul de Afaceri - Pagina 151
Planul de Afaceri - Pagina 152
Planul de Afaceri - Pagina 153
Planul de Afaceri - Pagina 154

Conținut arhivă zip

  • Planul de Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Planul de Afaceri

CAPITOLUL I . Consideraţii generale privind planul de afaceri I .1. Ce este planul de afaceri? În lansarea unei afaceri sau în extinderea uneia...

Plan de Afaceri la SC Vinex SA Pitesti

INTRODUCERE Planificarea, transpunerea in practica si adaptarea la schimbarile survenite in mediul ambient al firmei raman unele dintre cele mai...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Plan de Afaceri- Firma InterAgro

Capitolul 1- Fundamentele teoretice ale planului de afaceri Planul de afaceri este o lucrare complexa care se întocmeste atunci când apare o...

Planul de Afaceri - Cheia Succesului în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent societatea se află la o etapă de dezvoltare economică cînd numărul persoanelor întreprinzătoare este...

Plan de Afaceri al Unei Firme

Intr-o societate in care valorile se stabilesc dupa dimensiunile venitului, in care aglomeratia si stresul isi fac din ce in ce mai mult simtita...

Plan de Afaceri - SC Farmec SA Cluj - Napoca

Capitolul I-Sinteza planului de afaceri 1.1 Obiectivul avut in vedere Compania ‘Farmec’ S.A Cluj-Napoca este un simbol al produselor cosmetice in...

Plan de Afaceri

INTRODUCERE În procesul conducerii întreprinderilor se întâlnesc zilnic situaţii care impun conducătorilor acestora să analizeze deciziile...

Te-ar putea interesa și

Plan de Afaceri - Agentie de Turism

Capitolul 1 Agenţia de turism – tipologie şi rol în dezvoltarea turismului Etimologic, cuvântul ,,turism” provine din termenul englez ,,tour”...

Plan de Afaceri la SC Vinex SA Pitesti

INTRODUCERE Planificarea, transpunerea in practica si adaptarea la schimbarile survenite in mediul ambient al firmei raman unele dintre cele mai...

Plan de Afaceri SC Roli Trans SRL

Introducere Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Plan de Afaceri - Instrument al Managementului la Sucursala de Furnizare si Distributie a Energiei Electrice Baia Mare

INTRODUCERE În întreaga lume o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Planul de Afaceri

CAPITOLUL I . Consideraţii generale privind planul de afaceri I .1. Ce este planul de afaceri? În lansarea unei afaceri sau în extinderea uneia...

Managementul International Aplicat in Cadrul Companiei SC Roli Trans SRL

INTRODUCERE Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Studiul de Piata Prinvind Cererea de Contoare de Apa Rece si Calda pentru SC Victoria SA Arad si Intocmirii unui Plan de Afaceri

CAPITOLUL I 1. ABORDAREA PLANULUI DE AFACERI DIN PUNCT DE VEDERE TEORETIC 1.1. NECESITATEA PLANIFICĂRII LA NIVELUL FIRMEI Întreprinzătorii sunt...

Planul de Afaceri și Dimensiunile Afacerii

Planul de afaceri. Definiție, caracteristici și componente. Planul de afaceri reprezintă descrierea scrisă a viitorului unei afaceri; acesta este...

Plan de Afaceri pentru Obtinerea unei Finantari de Catre SC Sidet SA – Deva

Capitolul I - Importanta si continutul planului de afaceri 1.1 Studiul de fezabilitate : punct de pornire in elaborarea unui plan de afaceri...

Ai nevoie de altceva?