Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 29906
Mărime: 112.29KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

POLITICA AGRARĂ - ŞTIINŢA ÎNDRUMĂRII ŞI ÎNCURAJĂRII AGRICULTURII ROMÂNEŞTI

Diviziunea socială a muncii a determinat apariţia şi dezvoltarea ştiinţelor economice, iar în cadrul acestora a Economiei şi Politicii Agrare, disciplină care, generic, se ocupă cu studiul fenomenelor economice din agricultură la nivel macro şi microeconomic.

Agricultura, ca ramură a economiei naţionale, are un specific aparte, ceea ce a determină un anumit intervenţionism al puterii publice în paralel cu menţinerea autonomiei gestionare a producătorilor agricoli.

Ştiinţa are 2 componente distincte:

- Politica agrară - nivel macroeconomic

- Economia agrară - nivel microeconomic

Politica agrară în România a fost generată şi se manifestă atât după modelul german- această disciplină este subordonată disciplinelor economice, cât şi după modelul francez- conform căruia politica agrară este subordonată disciplinelor tehnologice.Economia agrară îmbracă mai multe forme - se regăseşte şi sub denumirea de economie rurală sau management agrar (SUA).

Perspectiva istorică

1883 - P.S. Aurelian a realizat primul manual de economie rurală - a întreprins cercetări asupra fenomenelor la nivel macro şi microeconomic din agricultură.

1913 - Gh. lonescu Siseşti în lucrarea sa Politica agrară abordează următoarele probleme: exploataţiile agricole în general, comportamentul conducătorilor de exploataţii mari, ingerinţa statului asupra raporturilor agrare etc.

în perioada interbelică - Victor Slăvescu profesor în Academia de înalte Studii Comerciale şi Industriale în cadrul cursului Economia Naţională (actualul curs de Economie Politică) avea un capitol intitulat Economie Agrară în care aborda: Politica populaţiei şi agricultura, Statul şi valorificarea producţiei agricole. Politica comercială de stat şi agricultura. Problemele de politică agrară erau tratate în subsidiar, prin prezenţa statului în susţinerea agriculturii cu ajutorul unor pârghii specifice. Virgii Madgearu - începe cursul de Economie Naţională cu capitolul Politica Agrară. Acesta concepe raportul dintre economie şi politică agrară ca fiind un raport între teorie şi practica economică. După Madgearu deosebirea dintre ele constă în aceea că, în timp ce prima cercetează cauzele şă caută să formuleze legile care conduc fenomenele economice din agricultură, a doua cercetează efectele pe care le au anumite cauze. în perioada comunistă, politica agrară este îndepărtată ca obiect de studiu, rămânând ca obiect de studiu doar economia agrară.

Delimitări conceptuale

Conceptui de Politica agrară trebuie abordat dintr-o dublă perspectivă: In sens restrâns politica agrară cuprinde totalitatea măsurilor întreprinse de instituţiile şi organismele create de stat, menite să influenţeze agricultura.

în sens larg politica agrară are ca obiect de studiu nu numai acţiunile statului, ci şi toate acţiunile, măsurile şi organizaţiile care pornesc din iniţiativă privată pentru sprijinirea agriculturii. In mod obligatoriu de aici rezultă obiectul disciplinei: dezvoltarea agriculturii bunăstarea producătorilor asigurarea securităţii alimentare.

Existenţa politicii agrare este condiţionată de existenţa statului, iar rolul politicii agrare diferă de la un tip de stat la altul, de la o perioadă la alta, ceea ce dă posibilitatea fundamentării doctrinelor, metodelor de susţinere a agriculturii de către puterea publică.

Economia agrară este o noţiune organică, care îmbracă forme concrete, materiale. Spre deosebire de politica agrară, are un conţinut dinamic şi studiază următoarele elemente: factorii naturali şi economici care influenţează dezvoltarea unei economii agrare naţionale; etapele de evoluţie istorică, juridică şi economică, pentru a înţelege situaţia actuală şi pentru a putea preconiza evoluţia viitoare; sistemele de exploatare agricole, determinate de factorii naturali, sociali, economici şi politici; raportul dintre agricultură şi ramurile din amonte şi aval de aceasta, în procesul de organizare şi valorificare a producţiei agricole.

Relaţiile cu celelalte discipline

Prima legătură naturală este cu economia politică, şi în cadrul ei cu politicile economice -legăturile sunt foarte strânse, deoarece politica agrară e definită ca politica economică în domeniul agriculturii. O altă legătură se realizează cu managementul exploataţiilor agricole, dar de care se deosebeşte prin:

- sfera de cuprindere (de studiu şi cercetare) - în timp ce Politica Agrară studiază agricultura ca ramură a economiei naţionale, Managementul studiază exploataţiile agricole ca şi celulă socială de bază din agricultură.

Modalitatea de dirijare a producţiei agricole - Politica agrară se manifestă prin îndrumare, încurajare, susţinere, în timp ce Managementul se manifestă prin conducere şi administrare.

- Politica agrară studiază măsurile de folosire şi întărire a relaţiilor de producţie, pe când managementul studiază modelul de utilizare şi eficienţa funcţiilor de producţie.

Preview document

Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 1
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 2
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 3
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 4
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 5
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 6
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 7
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 8
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 9
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 10
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 11
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 12
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 13
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 14
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 15
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 16
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 17
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 18
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 19
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 20
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 21
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 22
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 23
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 24
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 25
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 26
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 27
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 28
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 29
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 30
Politica Agrară - Știința Îndrumării și Încurajării Agriculturii Românești - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Politica Agrara - Stiinta Indrumarii si Incurajarii Agriculturii Romanesti.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Comparativ - Romania-Marea Britanie

1.Scurtă prezentare România Denumire: România Acest nume a fost adoptat în 1862, după fondarea statului-naţiune prin unirea celor două...

Economie europeană

Introducere Cursul « Economie Europeană » se adresează studenţilor din ciclul de licenţă, înscrişi la programele de studiu ZI si ID, organizat de...

Economie Rurala

CAPITOLUL I AGRICULTURA RAMURĂ A PRODUCŢIEI MATERIALE Agricultura reprezintă în ansamblul economiei naţionale una din ramurile de mare...

Aplicatii la Modelarea Proceselor Economice

Un consumator alocă venitul V pentru cumpărarea a două bunuri. Notăm x1 şi x2 cantităţile de bunuri consumate şi p1, p2 preţurile unitare ale...

Instituțiile și Economia UE

INTRODUCERE EUROPA LA SFÂRSITUL CELUI DE AL DOILEA RAZBOI MONDIAL. NASTEREA IDEII DE EUROPA UNITA 1. Consiliul Europei 2. Planul Marshall –...

Analiza Economică

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 DEFINIREA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE În spaţiul...

Caiet de Probleme - Modelare Economica a Fenomenelor si Proceselor din Agricultura

Problema nr 1 Dualitatea problemelor de optimizare Sa presupunem ca o problema de optimizare care se poate rezolva cu ajutorul programarii...

Organizarea Economico-socială a Agriculturii Românești în Perioada Tranziției Către Economia de Piață

Obiective: - Evidentierea componentelor, a modului de constituire si functionare si caracteristicilor sistemului agoalimentar din tarile cu...

Ai nevoie de altceva?