Politica de Creditare a Bancilor Comerciale

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Politica de Creditare a Bancilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Economie, Banci, Finante

Cuprins

1.Continutul, scopul si continutul pol de creditare
2.Functiile politicii de creditare a bancii comerciale
3.Rolul politicii de creditare in activitatea a bancii comerciale
4.Experienta internationala in gestiunea cred. Bancare

Extras din document

1.Orice banca isi asuma riscuri cind acorda credite si in mod cert toate bancile inregistreaza pierderi la portofoliul de credite atunci cind unii dintre debitori nusi onoreaza obligatiile. Oricare ar fi insa nivelul riscurilor asumate pierderile la portofoliul de credite pot fi minimizate daca operatiunile de creditere sunt organizate si gstionate cu profesionalism. Din acest punct de vedere cea mai importanta functie a conducerii bancii este de a controla calitatea portofoliului de credite, aceasta deoarece slaba calitate a creditelor este cauza principala a falimentelor bancare si chiar pot genera crize economice (dupa 2007 SUA).

Pentru a depasi deficientele sistemice siprocedurile de acest gen care duc la pierderi din activitatea de creditare bancile trebuie sa creeze si sa implementeze politici de crediteare performante si sa angajeze /pregateasca personal cu profesionalism iresprosabil care sa respecte disciplina acestor norme. Pentru adeasta este necesar sa existe feedback prin care consucerea bancii sa fie informata despre eficacitatea procesului de control a calitatii creditului astfel incit celel cu probleme sa fie colectate si corectate (inlimita posibilitatilor) sin timp. Pentru ca o politica bancara de creditare sa se dovedeasca a fi utila trebuie sa indeplineasca conditii de formulare corecta si continut complect. In elaborarea ei trebuie sa se acorde atentiei atingerii urmatoarelor obiective:

1. Orientarea si selectia unor credite sigure si cu o probalbilitate maximala de rambursare.

2. Asigurarea unor plasamente fructuoase

3. Incurajarea extinderii creditelor care corespund nevoilor pietii pe care opereaza banca

Politicile de creditare variaza in timp si in functie de ciclul economic. Ele trebuie sa fie actualizate si sa devina adaptabile la modificarile mediului concurential economic.Continutul politicii de creditare comporta 3 parti :

1. Formulari politice cu caracter general referitoare la sarcinile compartimentului de creditare si la calitatile optime ale portofoliului de credite.

2. Principii si proceduri recomandate in constituirea si afministrarea portofoliului de credite

3. Proceduri si paramentri detaliati de creditare, specifici fiecarui tip de credite, norme de creditare

Partea 1 are menirea de a stabili cadrul general si obiectivele politicii de creditare. In structura sa se includ: obiectivele, strstegiile(tipuri de credite isi structura portof de credite in functie de lichiditatea si scadenta lor,marimea portofoliului de credite), pietele, caracteristici ale creditelor(tipuri si garantii) ,responsabilitati referitoare la aprobareaacestora si controlul calitatii acestora.

Obiectivele politicii de creditare pot fi interne sau externe, trebuie sa defineasca rolul bancii asa cum sil asuma ea pornind de la rentabilitatea globala stabilita pentru o perioada respectiva, pina la imaginea pe care doreste sa sio impuna banca pe piata, increderea publicului, gradul de agresivitate in concurenta cu ceilalti competitori. Dincolo de aceste obiective generale trebuie particularizate si sarcinile de crestere medie(anuala sau trimedtriala) a portofoliului de credite si a marimii acestuia in relatia cu depozitele bancare totale si activele.

Strategiile de creditare vizeaza 3 domenii distincte:

1. Strategia in domeniul structurii cred bancare- stabileste ponderea diferitor categorii de creidite in total, directiile si limitele minime de diversificare a portofoliului precum si gradul de participare la creidtele consortiale(sindicalizate).Fiind cel mai important activ bancar creditele au o importanta deosebita pentru asigurarea lichiditatii bancare odata cu asigurarea rentabilitatii bancare.Desi obiectivul principal al politicii de creditare reprezinta minimizarea riscului de creditare nici gestionareaaltor nu trebie neglijata.

2. Definirea pietelor - pentru banca este un element de politica pe termen lung. Politica de creditare trebuie sa defineasca fara echivoc piata primara si secundara pe care se vor desfasura activitatile de creditare precum si prioritatile teritoriale.

3. Standardele de creditare trebuie sa reflecte precizari referitoare la garantii si termene, definirea tipurilor de credite predupune stsbilirea unor liste pentru: credite preferate de banca, credite de evitat datorita riscului ridicat, si pentru creditele iterzise( de regula in baza unor prevedeti juridice).De asemenea trebuie specificate tiputile de garantii pe care banca e dispusa sa le accepte, in virtutea expertizei proprii , a expertizei partenirilor traditionale sau a evolutie conditiilor de pe piata si acelot legale.In politica de creditare trebuie stabilite si limitele responsabilitatilor tuturor celor inplicati.Este vorba de limitele responsabilitatii ofiterilor de credite si ale comitetelor de credit.Aceste limite depind de stagiul ofiterului, de garantii, sexonalitate si de marimea capitalului bancii.

Partea a doua contine principiile si procedurile pe care banca isi bazeaza activitatea de creditare, obligatoriu se cuprind urmatoarele elemente:

- Enumerarea normelor si reglementarilor legale cu concretizarea limitelor impuse si a interdictiilor referitoare la activitatea de creditare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politica de Creditare a Bancilor Comerciale.doc