Politica de Investiții de Mediu în România

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 10247
Mărime: 406.96KB (arhivat)
Cost: Gratis
Un curs de la ASE despre Politica de investitii in mediu

Extras din document

6.1 Investiţii în domeniul protecţiei mediului

în România

6.1.1 Caracteristici generale privind investiţiile de mediu

Finanţarea proiectelor de investiţii de mediu reprezintă pentru

România, un sector nou, în curs de dezvoltare. Factorii principali care

stimulează nevoia de investiţii de mediu apreciem că pot fi următorii:

procesul de aderare a României la Uniunea Europeană, privatizarea

industriei care va determina o urmărire severă a aplicării legislaţiei de mediu

dar şi limitarea accesului la subvenţii de la bugetul de stat, implementare în

întreprinderi a sistemelor de management de mediu, etc.

Activitatea de investiţii în domeniul protecţiei mediului se

desfăşoară în cadrul unor programe prioritare, ce au drept scop atingerea

unor obiective183 cu privire la:

- apărarea împotriva inundaţiilor, înlăturarea şi reducerea efectelor

calamităţilor naturale provocate de viituri şi evitarea pierderilor de vieţi

omeneşti;

- amenajarea complexă a bazinelor hidrografice pentru reabilitarea

surselor de apă existente şi realizarea de noi surse pentru satisfacerea

cerinţelor de apă pentru populaţia din zonele deficitare;

- gospodărirea unitară şi durabilă a fondului forestier, conservarea

şi dezvoltarea acestuia ca factor de mediu prin amenajarea bazinelor în

fondul silvic, reconstrucţia ecologică prin împăduriri în terenuri degradate şi

crearea de perdele forestiere şi a lucrărilor de accesibilizare a fondului

forestier prin amenajarea şi punerea în siguranţă a reţelei de drumuri

forestiere (activitate preluată de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor în anul 2001);

- protecţia mediului constă în investiţii de reconstrucţie ecologică şi

conservarea biodiversităţii factorilor de mediu (amenajări pentru redresare

ecologică a zonelor afectate din Delta Dunării, apărarea litoralului românesc

al Mării Negre în sectorul Nord Midia împotriva fenomenelor erozionale

deosebit de active, protecţia şi menţinerea calităţilor terapeutice ale lacului

Techirghiol) şi obiective privind dezvoltarea capacităţii instituţionale de

mediu (sedii şi laboratoare) în vederea armonizării cu cerinţele Uniunii

Europene184.

În perioada 1990 – 2002 au fost elaborate circa 8.000 de studii şi

proiecte din care, pe structură: gospodărirea apelor (37%), pe studii de

asigurare a surselor de apă pentru populaţie (29%) şi pentru proiecte cu

obiective cu rol de apărare împotriva inundaţiilor (34%).

În anul 2001, investiţiile

Preview document

Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 1
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 2
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 3
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 4
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 5
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 6
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 7
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 8
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 9
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 10
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 11
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 12
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 13
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 14
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 15
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 16
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 17
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 18
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 19
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 20
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 21
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 22
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 23
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 24
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 25
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 26
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 27
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 28
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 29
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 30
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 31
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 32
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 33
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 34
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 35
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 36
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 37
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 38
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 39
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 40
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 41
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 42
Politica de Investiții de Mediu în România - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Politica de Investitii de Mediu in Romania.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul Financiar al Proiectelor de Mediu

Eco-Eficienta – efecte/efort Eco-Eficienţa (EE), suprapusã deseori termenului de eco-inovare, constituie parte integrantã a Strategiei de...

Baze de Date

C1-16.10.2009 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric al bazelor de date Există afirmaţii conform cărora primul sistem de baze de date a fost...

Economia Întreprinderii

1. INTRODUCERE ÎN ECONOMIA ÎNTREPRINDERII Întreprinderea este o unitate economică organizată în care se produc bunuri, se prestează servicii sau...

Decizia de Investitii in Mediul Aleator

Analiza deciziei de investiţii se face în cadrul aceluiaşi sistem de ipoteze (piaţă eficientă, anticipări omogene = simetrie de informaţii,...

Gândirea Economică Preclasică

1. Obiectul de studiu al doctrinelor economice. Periodizarea istoriei gândirii economice. Doctrina economica constitue un sistem de teorii...

Doctrine Economice

1. Sistemul economic al lui Fr. List Sistemul economic al lui List vizează prioritar acele momente şi elemente interne şi internaţionale, care ar...

Contabilitate Consolidata

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind grupurile şi conturile consolidate 1.1. Necesitatea grupurilor de societăţi Apariţia grupurilor este legată...

Managementul Proiectelor

Managementul proiectelor a apărut ca un instrument de planificare, coordonare, realizare şi control al activităţilor complexe din proiectele...

Te-ar putea interesa și

Investiții Străine Directe în România

CAPITOLUL I. INVESTIŢIILE INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Conceptul de cheltuieli publice Înlăturarea unor disfuncţionalităţi ale pieţei, armonizarea...

Politica europeană în domeniul transportului - Studiu de caz România

Introducere. Motivația alegerii temei și obiectivele urmărite. În cadrul dezvoltării relațiilor economice internaționale, a lărgirii și...

Investițiile Străine Directe în România

Investiţiile străine directe de capital Definire. Rol Investiţiile străine directe sunt definite ca proprietatea directă sau indirectă a unei...

Fondul Social European

FONDUL SOCIAL EUROPEAN INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un...

Sistemul Finanțelor Publice în România în Perspectiva Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Această lucrare este structurată pe cinci capitole şi prezintă sistemul finanţelor publice în România în perspectiva integrării în...

Investitii Straine Directe

Capitolul 1 1.1 Definitia si geneza ISD Investitiile straine directe sunt definite ca proprietatea directa sau indirecta a unei entitati straine...

Investițiile - necesitate imperativă pentru dezvoltarea economiei României

Partea I – Consideratii teoretice privind investiile in Romania A. Investiţiile externe – nevoie reală şi obiectivă pentru economiile în tranziţie...

Politica de Mediu in Romania

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Ai nevoie de altceva?