Politici și Strategii de Marketing

Curs
7/10 (13 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 26727
Mărime: 568.70KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Negricea Iliuta
cursuri,anul2 facultatea de management-marketing Curs pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă Anul II - Semestrul II

Cuprins

1 COORDONATELE POLITICII DE MARKETING A FIRMEI

1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1 4

1.2. Conţinutul politicii de marketing a firmei 4

1.3. Strategia de piaţă – elementul central al politicii de marketing 5

1.4. Verificarea cunoştinţelor 7

2 POLITICA DE PRODUS

2.1. Obiectivele unităţii de învăţare 2 12

2.2. Conceptul de produs în optica de marketing 12

2.3. Clasificarea produselor 13

2.4. Conţinutul politicii de produs 13

2.5. Etapele lansării pe piaţă a unui nou produs 14

2.6. Strategii de produs 15

2.7. Verificarea cunoştinţelor 18

3 POLITICA DE PREŢ

3.1. Obiectivele unităţii de învăţare 3 25

3.2. Conceptul de preţ 25

3.3. Obiectivele politicii de preţ 25

3.4. Funcţiile preţului 26

3.5. Clasificarea preţurilor 27

3.6. Politica statului în materie de preţuri 28

3.7. Strategii de preţuri 29

3.8. Verificarea cunoştinţelor 34

4 POLITICA DE PROMOVARE

4.1. Obiectivele unităţii de învăţare 4 39

4.2. Conţinutul activităţii promoţionale 39

4.2.1. Publicitatea 39

4.2.2. Promovarea vânzărilor 43

4.2.3. Relaţiile publice 44

4.2.4.Marca 45

4.2.5.Forţa de vânzare 46

4.2.6. Manifestările promoţionale 46

4.3. Strategii promoţionale 47

4.4. Verificarea cunoştinţelor 47

5 POLITICA DE DISTRIBUŢIE

5.1. Obiectivele unităţii de învăţare 5 56

5.2. Conceptul de distribuţie 56

5.3. Canalele de distribuţie 57

5.4. Distribuţia fizică (logistica) 60

5.5. Strategii de distribuţie 61

5.6. Verificarea cunoştinţelor 61

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 65

Extras din document

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1

COORDONATELE POLITICII DE MARKETING A FIRMEI

Cuprins

1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1 4

1.2. Conţinutul politicii de marketing a firmei 4

1.3. Strategia de piaţă – elementul central al politicii de

marketing

1.4. Verificarea cunoştinţelor 7

1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1

Acest capitol îşi propune definirea politicii de marketing a firmei, de

asemenea tratează strategia de piaţă ca element central al politicii de marketing

Totodată, acesta urmăreşte înţelegerea tipologiei strategiilor de piaţă şi analiza

mixului de marketing ca instrument de operaţionalizare a politicii de marketing.

1.2. Conţinutul politicii de marketing a firmei

Este evident că, principala problemă cu care se confruntă firmele în prezent

constă în identificarea celor mai eficiente modalităţi de lansare a unor afaceri viabile

şi de menţinere a acestora, în condiţiile unui mediu de afaceri în permanentă

schimbare.

Prin urmare, firmele îşi desfăşoară activitatea într-un mediu instabil şi

dinamic, rezultând astfel necesitatea unei adaptări permanente a activităţii la

cerinţele mediului extern, la cerinţele şi restricţiile care se manifestă pe pieţele pe

care firmele sunt prezente. Adaptarea organizaţiilor la condiţiile concrete ale

mediului extern nu se poate face în condiţiile absenţei marketingului.

Pentru ca o firmă să-şi desfăşoare activitatea pe piaţă în condiţii optime,

trebuie pe de o parte să analizeze piaţa pe care acţionează, iar pe de altă parte să-şi

adapteze activitatea, astfel încât să poată fructifica oportunităţile pieţei, evitând

eventualele dificultăţi. Capacitatea unei firme de adaptare la cerinţele mediului

depinde de potenţialul material, uman, financiar si informaţional. Pentru o eficienţă

ridicată a activităţii firmei este necesară analiza evoluţiei în timp si spaţiu a

resurselor interne, precum şi a factorilor externi (analiza concurenţei, a furnizorilor, a

clienţilor etc.)

Politica de marketing a firmei defineşte cadrul general de acţiune al acesteia,

în vederea realizării întregii sale activităţi. Politica de marketing este alcătuită dintr-o

sumă de strategii şi instrumente concrete de acţiune (tactici). Trebuie să menţionăm

că, politica globală de marketing se concretizează la nivelul anumitor "secvenţe" ale

activităţii firmei, de unde şi denumirile: politica de produs, politica de preţ, politica de

distribuţie şi politica promoţională.

Specialiştii1consideră că politica de marketing a firmei este determinată, în

mod hotărâtor, de două categorii distincte de factori, şi anume: factori exogeni şi

factori endogeni. În categoria factorilor exogeni se situează acei factori asupra

cărora firma poate exercita un control mai redus şi care sunt caracterizaţi prin

eterogenitate; între aceşti factori putem include: cererea de produse, practicile

comerciale, concurenţa, conjunctura, cultura, tehnologia, legislaţia etc. În categoria

factorilor endogeni se situează, de regulă, cei 4 P, şi anume: produsu, preţul,

plasarea şi promovarea. Transpunerea în practică a politicii de marketing a firmei

presupune o combinare optimă a tuturor factorilor enunţaţi anterior, atât a celor

exogeni, cât şi a celor endogeni (rezultând, în acest ultim caz, ceea ce denumim în

mod curent mixul de marketing).

1.3. Strategia de piaţă – elementul central al politicii de marketing

Strategia de piaţă reprezintă elementul cel mai important al strategiei

generale de dezvoltare a firmei, prin care se stabileşte în mod sintetic raportul dintre

firmă şi mediul ambiant.

Se poate afirma, că ea reprezintă nucleul polticii de marketing2. Poziţia centrală

a strategiei de piaţă rezultă din raportarea sa directă la esenţa viziunii marketingului,

este satisfacerea, în condiţii de maximă eficienţă, a cerinţelor de consum. Deoarece

piaţa reprezintă terenul afirmării acestor cerinţe, strategia de piaţă se află în directă

legătură cu obiectivele majore ale firmei.

Ca nucleu al politicii de marketing, strategia de piaţă constituie punctul de

plecare şi elementul de referinţă pentru toate celelalte strategii. Numai în funcţie de

piaţa aleasă drept piaţa tintă, de atitudinea adoptată de firmă faţă de această piaţă şi

de obiectivele vizate, se pot stabili diferitele laturi concrete ale activităţii firmei.3

Elaborarea strategiei de piaţă a firmei presupune parcurgerea următoarelor

etape4: elaborarea misiunii firmei, analiza mediului intern, analiza mediului extern,

analiza SWOT, formularea obiectivelor, elaborarea strategiei.

Principalele tipuri ale strategiilor de piaţă, conform profesorului C. Florescu,

sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul nr.1. Tipologia strategiilor de piaţă

Poziţia întreprinderii faţă de:

Dinamica

pieţei

Structura pieţei Schimbările

pieţei

Exigenţele

pieţei

Nivelul

competitţiei

Strategia

creşterii

Strategia

menţinerii

Strategia

restrângerii

Strategia

nediferenţiată

Strategia

diferenţiată

Strategia

concentrată

Strategia

activă

Strategia

adaptivă

Strategia

pasivă

Strategia

exigenţei

ridicate

Strategia

exigenţei medii

Strategia

exigenţei

reduse

Strategia

ofensivă

Strategia

defensivă

Sursa: Florescu, C. şi colab.- Marketing, Editura Marketer, Bucureşti, 1992

Mixul de marketing – instrument de operaţionalizare a politicii de

marketing

Preview document

Politici și Strategii de Marketing - Pagina 1
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 2
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 3
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 4
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 5
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 6
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 7
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 8
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 9
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 10
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 11
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 12
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 13
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 14
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 15
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 16
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 17
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 18
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 19
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 20
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 21
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 22
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 23
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 24
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 25
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 26
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 27
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 28
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 29
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 30
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 31
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 32
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 33
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 34
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 35
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 36
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 37
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 38
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 39
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 40
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 41
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 42
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 43
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 44
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 45
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 46
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 47
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 48
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 49
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 50
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 51
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 52
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 53
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 54
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 55
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 56
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 57
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 58
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 59
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 60
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 61
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 62
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 63
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 64
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 65
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 66
Politici și Strategii de Marketing - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Politici si Strategii de Marketing.pdf

Alții au mai descărcat și

Plan de Afaceri - Instrument al Managementului la Sucursala de Furnizare si Distributie a Energiei Electrice Baia Mare

INTRODUCERE În întreaga lume o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Bugetul de stat

Introducere Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin...

Calitatea Produselor in Relatia cu Mediul Inconjurator

CALITATEA PRODUSELOR: Conceptul general de calitate se utilizeaza in diverse domenii printre care se afla si cel al productiei de marfuri si...

Politica de Pret

Agricultura in perioada de tranzitie La sfarsitul a zece ani de tranzitie,agricultura nu reuseste sa faca baza cresterii economice, principala...

Grile Management Strategic

151. Precizati cu care din expresiile de mai jos trebuie completata urmatoarea definitie “Managementul strategic reprezinta o forma moderna si...

Marketing - Note de Curs

PARTEA I. BAZELE MARKETINGULUI CAP. 1. ESENŢA MARKETINGULUI Confruntate cu o creştere continuă a complexităţii şi a exigenţelor pieţei,...

Investiții Internaționale

TEMA I. INVESTIŢIILE STRĂINE – PREZENTARE GENERALĂ 1. Investiţiile străine – delimitări conceptual-metodologice. Tipuri de investitori. 2. Rolul...

Politici de Marketing

CAPITOLUL 1. Politica de marketing Introducere în tema tratata si obiectivele temei: Politica de marketing reprezinta unul dintre conceptele de...

Te-ar putea interesa și

Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA

Introducere Marketingului constă în faptul ca el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mat recentă...

Strategii și Politici de Marketing în Cazul Brandului Turistic Bucovina

Capitolul I PARTICULARITĂŢI ALE MARKETINGULUI ÎN TURISM I.1.Specificul marketingului serviciilor Marketingul s-a dezvoltat ca o disciplină...

Politici și strategii de marketing utilizate în transportul internațional de mărfuri. studiu de caz - Vectra Logistic SRL

Introducere Mobilitatea mărfurilor şi libera lor circulaţie au condus în prezent la o dezvoltare extraordinară a sectorului de transporturi de...

Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator

CAPITOLUL I 1. STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING 1.1. STRATEGII ŞI MARKETING Pe baza cunoaşterii pieţei (directă şi indirectă, informaţii...

Politici și strategii de marketing ale operatorilor En Gros de tip Cash Carry

Introducere În acestă lucrare este vorba despre un studiu al activităţilor desfăşurate în de magazinele en-gros de tip cash&carry. Scopul acestei...

Politici și Strategii de Marketing - Analiza de Caz - Vel Pitar

Strategii de marketing Planificarea de afaceri Planificarea de afaceri este procesul repetitiv de identificare, culegere, analiza si interpretare...

Strategii și Politici de Marketing la SC Carrefour Oradea SA

STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING LA S.C. CARREFOUR EXPRESS ORADEA S.A. INTRODECERE Întreprinderile bogate nu fac marketing pentru că au bani,...

Politici și Strategii de Marketing

Cap.1: Prezentarea firmei SC RDS SRL 1.1. Scurt istoric si forma juridica Sub denumirea ROMANIAN DRINK SERVICE IMPORT EXPORT S.R.L. s-a...

Ai nevoie de altceva?